Co financiamento de:
/ Portada / Delegados
Guía de Boas PracticasPlantillas e modelosNegociación ColectivaAcción sindical e prlQue facer se...

Os servizos de prevención desde a óptica do persoal profesional da seguridade e a saúde no traballo

13-06-2024 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Este documento presenta a perspectiva do persoal profesional europeo da seguridade e a saúde no traballo. Céntrase no debate actual sobre o papel dos servizos de prevención (internos e externos) á hora de apoiar o cumprimento das normas sobre seguridade e saúde. Tamén detalla o panorama actual dos servizos de prevención. Ademais, subliña a necesidade de iniciar un debate a escala europea sobre as melloras necesarias para harmonizar a profesión da SST e o labor dos servizos de prevención.

O Tribunal Superior de Xustiza de Canarias cualifica como accidente in itinere o sufrido por unha traballadora baseándose na información achegada por Google Maps

11-06-2024 - SENTENZA

A App serviu para demostrar que o roteiro escollido pola traballadora era idónea e que o feito de que saíse da súa casa unha hora e media antes da súa xornada débese ao problema de estacionamento nas inmediacións da empresa

Estratexias de mellora da seguridade laboral vial

04-06-2024 - SEGURIDADE

É indispensable integrar a seguridade viaria no sistema de prevención de riscos laborais ao obxecto de conseguir que empresas, traballadores/as, Administracións e axentes sociais actúen en sintonía e con eficacia para evitar ou paliar os efectos dos ALT ou Accidentes Laborais de Tráfico. Vimos propoñendo catro liñas de acción que expoñemos seguidamente.

O Goberno do Estado aproba eliminar o despedimento automático por incapacidade permanente da persoa traballadora

29-05-2024 - INCAPACIDADE PERMANENTE

O Goberno aprobou, a proposta dos Ministerios de Traballo e Economía Social e de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, a reforma do artigo 49.1.e do Estatuto dos Traballadores que permitirá eliminar como causa automática de extinción da relación laboral o recoñecemento da Incapacidade Permanente da persoa traballadora. A norma recolle o acordo alcanzado co Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI).

Alemaña é o país con máis inspectores/as de traballo

27-05-2024 - SAÚDE LABORAL

Ata o día de hoxe, 150 países ratificaron o Convenio de Inspección do Traballo da OIT de 1947 (Nº 81), que esixe, entre outras cousas, que os inspectores laborais aseguren o cumprimento das disposicións legais relacionadas coas condicións de traballo e a protección dos traballadores/as mentres realizan o seu traballo, incluíndo a súa seguridade, saúde e benestar.

O cancro como enfermidade sistémica

23-05-2024 - SAÚDE LABORAL

A revista “Cell” publica unha formulación —desenvolvida por investigadores, institucións e centros de investigación de todo o mundo— no que se expón a complexidade do cancro como enfermidade. O estudo expón a patoloxía dende unha perspectiva sistémica, incluídos a iniciación e promoción do tumor, os microambientes e macroambientes inmunes da tumoración, o envellecemento, metabolismo e obesidade, a caquexia producida pola enfermidade, como lle inflúen os ritmos circadianos, cales son as interaccións do sistema nervioso afectadas ou influentes, a trombose relacionada co tumor e o microbioma.

Nova condena a Renfe por non cumprir coa mínima norma de seguridade e hixiene a pesar de coñecer o perigo do amianto

14-05-2024 - SENTENZA

O Tribunal Superior de Xustiza de Asturias desestimou o recurso da compañía ferroviaria Renfe Viaxeiros S.A. contra a sentenza de data 19 de xaneiro de 2023 ditada polo Xulgado do Social núm. 1 de Oviedo por non cumprir coas mínimas normas de seguridade e hixiene a pesar de coñecer o perigo do amianto e que provocou a morte dun traballador.

O Tribunal Superior de Xustiza de Cantabria considera accidente de traballo in itinere o accidente de coche producido entre o centro comercial -ao que acudira o traballador para facer algunhas compras e xantar- e o centro de traballo

25-04-2024 - SENTENZA

No caso analizado concorren tanto o elemento teleolóxico como o espacial ou topográfico e a idoneidade do medio; e en canto ao cronolóxico, aínda que o traballador non se dirixiu a comer ao lugar do seu domicilio, senón a outro moito máis próximo ao seu lugar de traballo, debe considerarse que se a xurisprudencia se refire maioritariamente ao domicilio do traballador como punto de orixe e destino do percorrido non é por consideralo esencial e absolutamente necesario, senón por ser o normal, o máis xeneralizado, o que con máis frecuencia entra no suceso.

O TSX do País Vasco dita unha sentenza sobre o accidente «in itinere» en sentido diverxente ao Tribunal Supremo

12-04-2024 - SENTENZA

A Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco recoñeceu como accidente ‘in itinere’ o ocorrido a unha traballadora no traxecto entre o seu traballo e un Hospital, ao que se dirixía porque tiña unha cita previa cun médico, outorgando así dereitos de prestación á traballadora afectada, nunha sentenza que promete marcar un antes e despois na xurisprudencia laboral. É un caso que terá que dilucidar finalmente o Tribunal Supremo porque se produce en sentido contrario a dúas sentenzas da súa Sala do social.

Condenado un empresario pola morte dun albanel en A Coruña

03-04-2024 - SENTENZA

O fallo xudicial indica que a empresa non proporcionou os cursos de formación nin medios necesarios -ausencia de medidas colectivas, déficit das medidas de protección individual-, para que o traballador realizase o seu traballo cunha mínima seguridade, omitindo as máis elementais medidas de precaución esixibles nun traballo en altura cunha superficie de traballo fráxil.

Icapacidad permanente total a un albanel que perdeu un ollo nun accidente laboral

28-02-2024 - SENTENZA

O Tribunal Supremo fallou recoñecendo a incapacidade permanente total para o desenvolvemento da súa profesión a un oficial da construción que perdeu un ollo nun accidente de traballo, ao considerar que a visión monocular é incompatible coa profesión da construción

Novas normas para limitar a exposición a substancias perigosas, chumbo e diisocianatos, no traballo

09-02-2024 - PARLAMENTO EUROPEO

O Parlamento adoptou o mércores novos valores límite de exposición ao chumbo por primeira vez en corenta anos e para os diisocianatos por primeira vez na historia. Ambas as substancias son de uso habitual na renovación de edificios e na fabricación de baterías, turbinas eólicas e para que os vehículos eléctricos sexan máis lixeiros. A nova lei, xa acordada cos Estados membros e aprobada, protexerá máis eficazmente a saúde das persoas traballadoras ao reducir os límites de exposición para estas substancias.

Traballo eliminará o despedimento automático cando un traballador/a sufra unha incapacidade permanente

29-01-2024 - SENTENZA

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea manifestouse en contra da normativa española que permite despedir a un traballador/a con discapacidade permanente. Trátase do artigo 49 do Estatuto dos Traballadores e para o organismo europeo é contrario á directiva europea, por non respectar o marco xeral para a igualdade de trato no emprego e a ocupación, que se subscribiu no ano 2000.

Navantia e Izar Construcións condenadas a pagar 509.000 euros aos herdeiros dun falecido de cancro polo amianto

19-01-2024 - SENTENZA

O Xulgado do Social Nº1 de Cádiz, condenou a Navantia e a Izar Construcións Navais a indemnizar solidariamente con 509.818 euros aos herdeiros dun home que faleceu en 2020 de cancro de pulmón tras estar en contacto con amianto durante anos. O titular do xulgado fixo fincapé na falta de medidas de seguridade: non existían máscaras, nin sistemas de verificación ou aspiración de partículas, tampouco medicións de concentración, o uniforme levábanllo a casa a lavar, non lles deron información sobre o perigo de manipular amianto nin lles fixeron recoñecementos médicos cada seis meses, que era o legalmente esixible conforme á normativa vixente.

Apuntes sobre o accidente in itinere

04-12-2023 - FSL

En seguridade laboral e dereito laboral denomínase accidente in itinere ao sufrido por un empregado/empregada durante o traslado desde o seu domicilio ata o seu lugar de traballo e viceversa. Non o son aqueles casos en que a persoa traballadora interrompa ou modifique o traxecto por causas alleas ao traballo, dado que rompe o nexo causal.

Boletin CIG Saúde Laboral Nº 46

28-11-2023 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

Boletín monográfico adicado á sinalización de seguridade e saúde nos lugares de traballo. A sinalización nos lugares de traballo ten como funcións principais chamar a atención das persoas traballadoras sobre a existencia de determinados riscos, prohibicións ou obrigas; alertar das situacións de emerxencia; facilitar a localización e identificación de determinados medios ou instalacións de protección, evacuación, emerxencia ou primeiros auxilios; orientar ás persoas que realizan manobras perigosas. A sinalización de seguridade e saúde no traballo é unha medida complementaria en prevención de riscos laborais que sigue criterios uniformes e independentes do centro de traballo ou actividade para garantir a correcta interpretación por parte das persoas traballadoras. Con base no Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, realizaremos nestas páxinas un percorrido pola sinalización presente nas áreas de traballo, locais, vías, zonas de tránsito, que indica perigos derivados da propia actividade ou da instalación e a sinalización relacionada cos medios de protección, emerxencia, socorro e salvamento nos lugares de traballo.

Case 3 millóns de persoas morren por accidentes e enfermidades relacionadas co traballo

24-11-2023 - OIT

Preto de tres millóns de traballadores e traballadoras morren cada ano debido a accidentes e enfermidades relacionados co traballo, un aumento de máis do 5 por cento en comparación con 2015, segundo novas estimacións da OIT. A cifra subliña os desafíos persistentes para salvagardar a saúde e a seguridade das persoas traballadoras en todo o mundo.

O traballo a distancia despois da COVID-19: regulación, modelos híbridos e repercusións na seguridade e a saúde

14-11-2023 - EU-OSHA

En resposta ao cambiante panorama do traballo provocado pola pandemia de COVID-19, tres publicacións recentes da EU-OSHA poñen o foco de atención no traballo a distancia, en particular: Un informe sobre a evolución da regulación do teletraballo en Europa e os seus efectos no benestar e a saúde dos traballadores/as; Un documento de reflexión sobre a aparición de modelos de traballo híbridos como unha nova modalidade que provoca cambios nas normas tradicionais do lugar de traballo, con oportunidades e retos tanto para os empregadores/as como para os empregados/as, e outro documento sobre as implicacións da vixilancia e o seguimento na saúde e a seguridade dos traballadores/as a distancia e o papel das medidas de seguridade.

Segundo a OMS e a OIT traballar baixo o sol causa unha de cada tres mortes por cancro de pel non melanoma

09-11-2023 - OMS-OIT

Case una de cada tres mortes por cancro de pel non melanoma débese ao traballo baixo o sol, segundo estimacións conxuntas da Organización Mundial da Saúde e a Organización Internacional do Traballo. A investigación, publicada na revista Environment International , asegura que os traballadores/as ao aire libre soportan unha carga importante e crecente de cancro de pel non melanoma, e fai un chamamento á acción para previr este grave perigo no lugar de traballo e a perda de vidas de traballadores/as que causa.

O 70% das persoas traballadoras sufriron síndrome de burnout no último ano

06-11-2023 - SAÚDE LABORAL

No Estado, a síndrome de burnout está a chegar a ser un verdadeiro problema, e é que, segundo un recente estudo, no Estado, case tres de cada catro traballadores/as (76%) afirma sentir os síntomas mínimo unha vez no último ano. A pesada carga de traballo (43%), a falta de recursos (36,9%) e a microxestión (36,6%) son as principais causas do esgotamento laboral. A desigualdade na repartición de tarefas, a carga de traballo desmedida, os malos xefes de equipo ou o estrés causado polos posibles despedimentos son algunhas das situacións que se van acumulando ata chegar á síndrome de burnout, ata tal punto que sete de cada dez (68,75%) homes e seis de cada dez mulleres (59,07%) pensaron abandonar o seu posto de traballo debido ao esgotamento.

Consellos para a Prevención de Riscos Laborais en exteriores con baixas temperaturas

03-11-2023 - AEPSAL

A prevención de riscos laborais en condicións de baixas temperaturas é fundamental para garantir a seguridade e a saúde das persoas traballadoras que desempeñan os seus labores ao aire libre. A continuación tes algunhas medidas e consellos específicos para previr riscos laborais en exteriores con baixas temperaturas

Modelos de solicitudes para os novos permisos familiares

20-10-2023 - SECRETARÍA CONFEDERAL DAS MULLERES - CIG

Permiso (P.) de 8 semanas para o coidado de crianzas de 8 anos, Redución de xornada por coidado, P. por matrimónio ou unión de feito, P. por acidente/enfermidade grave/hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospitalización que precise repouso domiciliario, P. por falecemento de cónxugue, parella de feito ou parentes ata o segundo grao, P. de 4 días para ausentarse do traballo por causa de forza maior, Solicitude de adaptación da xornada por dependentes a cargo, Acumulación, vacacións e redución de xornada, Excedencia por coidado de fillo/a, 1 Hora de ausencia para o coidado de lactante, Acumulación da hora de ausencia para o coidado de lactante, Vacacións coincidentes coa suspensión do contrato por nacemento/adopción acollemento, Comunicación (C.) concreción redución xornada novo/a fillo/a, P. por traslado de domicilio, P. para trámites relacionados coa adopción ou acollemento, P. para a realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto, P. polo nacemento de fillas ou fillos prematuros, C. de embarazo á empresa, C. períodos de suspensión de contrato por nacemento e coidado de menor, Redución de xornada e concreción horaria, Redución de xornada novo fillo/a, vacacións, lactación acumulada e C. reingreso xornada completa

As horas de garda sen actividade computan como as horas de traballo efectivo

02-10-2023 - SENTENZA

O Tribunal Supremo emite sentenza declarando que os traballadores/as técnicos/as en emerxencias sanitarias de Aragón teñen dereito a cobrar as horas de presenza coma se fosen horas de traballo efectivo, a efectos do computo da xornada máxima de 1.792 horas anuais fixada no Convenio Colectivo. Por tanto, o fallo ditado polo Supremo resolve que ditas horas (de presenza) han de cualificarse como extraordinarias cando pasen ese límite ou o de 160 horas cuadrimestrais.

Importancia do risco do traballo con computadores. A fatiga visual

26-09-2023 - SAÚDE LABORAL

A xeneralizada implantación do traballo con computadores no sector dos servizos, dentro do cal se inclúen as oficinas, fai que o posible risco derivado deles afecte a un cada vez máis elevado número de persoas traballadoras. A elevadísima frecuencia de problemas relacionados coa utilización de vídeo terminais fai que, a pesar da pouca gravidade das lesións, sexa un punto de estudo de gran interese no que hai moito que avanzar. Afortunadamente a gravidade é mínima, non existe unha patoloxía laboral clara e grave derivada deste risco, é un risco máis ergonómico de fatiga que de patoloxía; con todo, a súa magnificación, cun alarmismo confuso, faino aparecer algunhas veces como aparentemente grave.

Un estudo realizado con 300.000 traballadores/as da industria nuclear mostra que a exposición prolongada a doses baixas de radiación pode ser tan prexudicial como a mesma cantidade recibida de golpe

05-09-2023 - SAÚDE LABORAL

Segundo o estudo realizado en Francia, Reino Unido e Estados Unidos a exposición prolongada a doses baixas de radiacións ionizantes está asociada a un maior risco de morte por cancro do que se pensaba ata agora. A taxa de mortalidade por tumores sólidos aumenta un 52% aos 10 anos por cada gray acumulado, unha unidade de radiación absorbida que equivale a unhas 10.000 radiografías do tórax. O risco individual, con todo, segue sendo moi baixo.

Novos permisos familiares (E.T) dende o 30 de xuño de 2023

10-07-2023 - CIG-Confederación Intersindical Galega

Modificacións: Permiso non retribuído de 8 semanas para o coidado de crianzas menores de 8 anos (novo artigo 48.bis do et. Para as familias monomarentais ou monoparentais, dereito de desfrute das ampliacións nos supostos especiais (artigo 48 et). Permisos retribuídos: (artigo 37.3). Dereito á adaptación da xornada por dependentes a cargo (artigo 34.8 do et). Redución da xornada (37.6 do et). Lactación (37.4 do et). Dereito a ausentarse do traballo por causa de forza maior até o equivalente en horas a 4 días de traballo (artigo 37.9). Ampliación do dereito a excedencia para o coidado de cónxuxe ou parella de feito. Dereitos de conciliación e discriminación por razón de sexo.

O TSXG eleva a contía indemnizadora a percibir polo obreiro tras sufrir un accidente laboral que lle causou unha incapacidade permanente total

07-07-2023 - SENTENZA

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou a contía indemnizadora dunha empresa a un traballador que sufriu un accidente de traballo a 71.539 euros tras razoar que, a pesar de que o traballador non respectou a distancia de seguridade cando estaba a realizar as manobras que causaron o accidente, foi a mercantil quen permitiu que se realizasen ditas manobras.

O 40 % das persoas traballadoras que probaron a semana laboral de catro días asegura durmir mellor

16-06-2023 - SAÚDE LABORAL

Un recente estudo sobre a semana laboral de catro días realizado a gran escala en Reino Unido puxo de relevo que o 40 % dos preto de 2.900 empregados/as que participaron no mesmo afirmou ter menos problemas de soño ou insomnio. Segundo o estudo, realizado en Perpetual Guardian -empresa de Nova Zelandia-, as persoas traballadoras informarón dunha mellora na calidade do soño, niveis de estrés máis baixos e unha maior satisfacción laboral despois de que a súa compañía implementase unha semana laboral máis curta

Profesionais da SST no ámbito do lugar de traballo: análise dos sistemas de cualificación e dos enfoques normativos

06-06-2023 - OIT

Este estudo da OIT, céntrase nos profesionais con cualificacións pertinentes que desempeñan funcións relacionadas coa seguridade ou funcións relacionadas coa saúde ou unha combinación de ambas as no lugar de traballo, e que son responsables da xestión da seguridade e saúde no lugar de traballo. A estas persoas poderíallas denominar profesionais da seguridade e a saúde designados polo empregador/a no lugar de traballo para xestionar a SST

As tres novas baixas por Incapacidade Temporal que entran en vigor o 1 de xuño

23-05-2023 - INCAPACIDADE TEMPORAL

A baixa por menstruación incapacitante, a baixa por aborto e a baixa na semana 39 de embarazo son os novos supostos para solicitar a incapacidade temporal. A Lei Orgánica 1/2023, do 28 de febreiro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo, na súa Disposición final terceira estabelece a modificación do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro

O Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco corrixe a un Xulgado do Social e ditamina que un traballador morreu de enfermidade profesional por amianto, non por ser fumador

19-05-2023 - SENTENZA

O Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco (TSXPV) recoñeceu á esposa dun extraballador da empresa de acería dedicada á fundición unha pensión de viuvez derivada de enfermidade profesional por exposición a amianto. O Tribunal considera que o amianto e o tabaco actúan de modo sinérxico e que o hábito tabáquico non exclúe de ningún modo a orixe laboral da enfermidade

A caída dunha traballadora na ducha durante unha viaxe por traballo non é accidente laboral

10-05-2023 - SENTENZA

O Tribunal Supremo realizou un recurso de casación para a unificación de doutrina no que fallou que a caída dunha traballadora que se estaba duchando antes de iniciar a súa xornada laboral non pode considerarse como accidente de traballo. A cuestión que provoca desconformidade entre ambas as partes involucradas no preito é o que se entende polo concepto de accidente de traballo, polo que estiman que é necesario revisar os detalles do artigo 156 da vixente LXSS

Convenio para combater a sinistralidade laboral e evitar a impunidade dos seus responsables

19-04-2023 - BOE

O Convenio para a investigación eficaz e rápida dos delitos contra a vida, saúde e a integridade física dos traballadores/as e a execución das sentenzas condenatorias ten por obxecto establecer os protocolos de actuación e os mecanismos de cooperación na investigación das accidentes mortais, moi graves e graves, na indagación dos delitos de risco e na execución de sentenzas condenatorias. Inclúe a actuación no caso de accidentes con resultado de morte ou lesións graves ou moi graves, a indagación dos delitos de risco e execución das sentenzas condenatorias

Implementar un medio ambiente de traballo seguro e saudable: En que puntos nos atopamos?

17-04-2023 - OIT

Este folleto ten por obxecto proporcionar información sobre o estado de aplicación a escala mundial dalgunhas das disposicións crave contidas no Convenio núm. 155 e o Convenio núm. 187. Con este fin, seleccionáronse dous convenios fundamentais sobre SST, para a súa análise e algúns dos elementos crave necesarios para promover a realización dun medio ambiente de traballo seguro e saudable, ofreciendo unha visión xeral informativa dos resultados

A exposición a determinadas substancias químicas podería incidir na aparición de cancro de pulmón, pel e vexiga

11-04-2023 - SAÚDE LABORAL

O grupo de investigación de Oncoloxía Básica e Clínica do Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.SELECTA), propón unha serie de biomarcadores que poden predicir os efectos adversos da exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos (ou PAH polas súas siglas en inglés). Este achado, publicado na prestixiosa revista Toxics, podería axudar á prevención e determinación dos factores de risco de cancro na contorna laboral

Desaparece a obriga para as persoas traballadoras de presentar partes de baixa, confirmación e alta

31-03-2023 - BOE

A partires de mañá, 1 de abril de 2023, desaparece a obriga para as persoas traballadoras de presentar partes de baixa, confirmación e de alta á empresa, segundo o Real Decreto 1060/2022 de 27 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 625/2014, de 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días de duración

Participar no comité de seguridade e saúde non outorga garantías adicionais a quen actúa en representación da empresa

30-03-2023 - SENTENZA

O Tribunal Supremo declara que a participación dunha persoa no comité de seguridade e saúde en representación da empresa non lle concede as mesmas garantías recoñecidas aos membros do comité de empresa xa que o exercicio das súas funcións non está condicionado polo temor a represalias

PREVISEL 2023. Gran afluencia de participantes nas actividades organizadas pola CIG

24-03-2023 - PREVISEL

Algo máis de 100 persoas asistiron á Xornada Formativa organizada pola CIG no marco da 16º edición de PREVISEL, Salón da Seguridade e a Saúde Laboral, en Ourense. A CIG contou nesta feira cun expositor informativo no que foron atendidas as cuestións que prantexaron os visitantes á feira

Que significa aplicar a perspectiva en xénero no ámbito laboral? 10 sentenzas ilustrativas

23-03-2023 - PERSPECTIVA DE XÉNERO

Poucos conceptos son tan polémicos (especialmente polo ruído, a politización e a enorme desinformación imperante nas redes sociais) como a “perspectiva de xénero”. Aplicado ao ámbito laboral, que significa realmente aplicar a perspectiva de xénero? Están os xuíces obrigados a aplicar a perspectiva de xénero? Aplicar a perspectiva de xénero non é unha opción, senón unha obrigación. A Sala do social do Tribunal Supremo pronunciouse expresamente sobre a aplicación da perspectiva de xénero en múltiples pronunciamentos

PREVISEL: 16º Salón da Prevención e a Seguridade Laboral

21-03-2023 - 22 e 23 de marzo de 2023

Os días 22 e 23 de marzo, terá lugar en Ourense a décimo sexta edición do Salón da Prevención e a Seguridade Laboral, PREVISEL. No mesmo, a CIG estará presente na organización da Xornada formativa “Prevención e tratamento do acoso sexual e por razón de sexo no traballo"

A caída de camiño ao bar para merendar durante unha pausa é accidente laboral

02-03-2023 - SENTENZA

A Sala Cuarta do Tribunal Supremo, en Sentenza do 9 de febreiro de 2023, confirma que a caída dunha muller de camiño ao bar para merendar en horario de traballo debe ter a cualificación de accidente laboral

Rexistro horario: traballo apreta e mete máis presión para empresa e traballador

17-02-2023 - Psicosocial

O Ministerio de Traballo puxo o punto de mira nas xornadas maratonianas que moitos empresarios/as están obrigando a desenvolver aos seus empregados, cumprindo uns obxectivos moi esixentes, pero sen subir os seus soldos. A lexislación obriga a que se cumpra a machada o rexistro horario, co cal existe unha gran diferenciación entre o real e o teórico.

A Comisión Europea adopta medidas para estabelecer novos límites de exposición profesional ao chumbo e por primeira vez aos diisocianatos

16-02-2023 - COMISIÓN EUROPEA

A Comisión toma medidas para mellorar a protección das persoas traballadoras fronte aos riscos para a saúde relacionados coa exposición de substancias químicas perigosas como o chumbo ou os diisocianatos. No caso do chumbo, un límite de exposición significativamente reducido axudará a previr problemas de saúde para as traballadoras e traballadores, como os que afectan ás funcións reprodutoras ou ao desenvolvemento fetal e para os diisocianatos, un novo límite de exposición evitará casos de asma e outras enfermidades respiratorias

Primeira condena penal ao presidente da empresa fabricante de Silestone pola silicose que afectou a cinco traballadores

10-02-2023 - SENTENZA

Cinco traballadores dunha marmorería de Vigo dedicada á elaboración e instalación de encimeiras conseguiron un fito xudicial no Estado, tras case 15 anos de batalla: a primeira condena penal aos responsables da súa enfermidade, silicose, provocada non pola manipulación de granito senón de conglomerado de cuarzo. O dono de Silestone, Francisco Martínez Cosentino, e o xerente da empresa onde se manipulaba o aglomerado asumiron responsabilidades pola enfermidade dos cinco traballadores, que recibirán 1,1 millóns

A Lei Orgánica 10/2022 de garantía integral da liberdade sexual, tamén introduce novidades laborais

09-02-2023 - LEXISLACIÓN

A norma coñecida como a Lei do «só si é si» inclúe dereitos relacionados coa flexibilidade horaria, funcional e xeográfica, e a posible suspensión ou extinción do contrato de traballo. As empresas, pola súa banda, teñen a obrigación de promover a sensibilización e a formación de todo o persoal co fin de evitar a violencia sexual

Empresa condenada por acosar laboralmente a unha empregada que solicitou a redución de xornada

07-02-2023 - SENTENZA

O Tribunal Superior de Xustiza de Madrid condenou a unha empresa a indemnizar con case 15.000 euros a unha traballadora por vulnerar os seus dereitos fundamentais ao non activar o Protocolo de prevención do Acoso cando esta o solicitou. A traballadora viuse na necesidade de ter que darse de baixa médica polas represalias sufridas por parte da entidade despois de que pedise a redución de xornada por coidado dun menor

Día Mundial contra o Cancro 2023: unha oportunidade para abordar o cancro relacionado co traballo

03-02-2023 - EU-OSHA

O Día Mundial contra o Cancro, que se celebra anualmente o 4 de febreiro, convídanos a ser conscientes e tomar medidas para lograr un mundo menos lastrado polo cancro. A EU-OSHA mantén un serio compromiso na loita contra o cancro, a primeira causa de mortes relacionadas co traballo na UE

Publicada a Orde ISM/2/2023, pola que se modifica a Orde ESS/1187/2015, que desenvolve o Real Decreto 625/2014, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración

13-01-2023 - BOE

Desaparece a obriga para as persoas traballadoras de presentar partes de baixa, confirmación e alta

12-01-2023 - BOE

A partires do 1 de abril de 2023 desaparece a obriga para as persoas traballadoras de presentar partes de baixa, confirmación e de alta á empresa, segundo o Real Decreto 1060/2022 de 27 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 625/2014, de 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días de duración

O Goberno aprobou este martes a modificación do real decreto que regula determinados aspectos da xestión e control dos procesos de incapacidade temporal

28-12-2022 - Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións

O Consello de Ministros aprobou este martes o Real Decreto polo que se modifica o Real Decreto 625/2014, do 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración. Así, no relativo aos partes médicos de baixas e altas, só se entregará unha copia á persoa traballadora; elimínase tanto a segunda copia, como a obrigación á persoa traballadora de que sexa ela quen que entregue esta copia na empresa, entidade xestora ou mutua

O aumento da inflación carrexa unha drástica caída nos salarios reais, constata o Informe da OIT

02-12-2022 - OIT-Informe Mundial sobre Salarios 2022-2023

A inflación ten un maior impacto nas persoas con ingresos máis baixos. A desigualdade de ingresos e a pobreza aumentarán se non se mantén o poder adquisitivo dos peor pagos. Urxe adoptar medidas políticas ben formuladas a fin de previr o agravamento dos niveis de pobreza, as desigualdades e o malestar social, segundo o último informe mundial da OIT sobre salarios.

O CXPX, a Fiscalía Xeral do Estado e os Ministerios de Xustiza, Interior e Traballo asinan un convenio para combater a sinistralidade laboral e evitar a impunidade dos seus responsables

29-11-2022 - SINISTRALIDADE

O Consello Xeral do Poder Xudicial, a Fiscalía Xeral do Estado e os Ministerios de Xustiza, Interior e Traballo subscribiron un convenio de colaboración que permite axilizar a detección e alerta ante os accidentes de traballo graves e garante así a eficacia da investigación sobre as súas causas e o axuizamento dos seus responsables

O traballo por quendas afecta a nivel cognitivo

16-11-2022 - SAÚDE LABORAL

É coñecido, e probouse, que o traballo a quendas está relacionado con problemas de saúde como trastornos do soño, enfermidades cardiovasculares, diabetes, obesidade e abuso de substancias. A causa é que o reloxo interno do corpo non se axusta ao ciclo normal de luz e escuridade. O que non se confirmou era como afecta a nivel cognitivo. Hoxe sábese, ademais, que o traballo por quendas está relacionado con afectacións a nivel cognitivo. Así o recollen as conclusións dun metaanálise publicado na revista ‘Occupational & Environmental Medicine’.

A Fiscalía esixe máis poder de actuación para investigar os accidentes laborais

28-10-2022 - ACCIDENTE LABORAL

Esta é unha das conclusións que a Fiscalía Xeral do Estado plasma na súa Memoria anual da actividade levada a cabo en 2021. Así, entre as solucións que o Ministerio Público propón para acelerar este tipo de procedementos atópase a especialización dos xulgados, acompañado da dotación de maiores competencias aos fiscais desta área para investigar os accidentes laborais, así como as fraudes á Seguridade Social que prexudiquen os dereitos das traballadoras e traballadores

Queda prohibido por lei preguntar pola saúde nunha entrevista de traballo

19-10-2022 - LEXISLACIÓN

O pasado mes de xullo publicouse no BOE a Lei integral para a igualdade de trato e a non discriminación, unha norma que aparentemente pasou desapercibida para a opinión pública pero que ten en alerta a avogados laboralistas, asesorías e departamentos de recursos humanos. A nova Lei contén importantes implicacións no ámbito laboral xa que, segundo advirten fontes xurídicas, incorpora algunhas obrigacións e prohibicións para as empresas que non quedan demasiado claras e todo apunta a que abocarán a conflitos nos tribunais.

A rotura do manguito rotador do ombreiro das limpadoras é unha enfermidade profesional

17-10-2022 - SENTENZA

A relación de actividades profesionais que o RD 1299/2006 recolle en relación con cada unha das enfermidades profesionais que describen, non é pechada, senón orientativa, e permite a súa extensión a outros oficios distintos; Polo tanto, pódese estimar que a non inclusión no citado Real Decreto da profesión de limpeza na relación de profesións que poidan estar afectadas por enfermidade profesional supón unha discriminación indirecta.

A saúde psicosocial e os TME están interrelacionados; a investigación explica como

07-10-2022 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Novos estudos publicados pola EU-OSHA confirman que hai un vínculo entre os factores de riscos psicosociais e os trastornos musculoesqueléticos. Partindo dos datos máis recentes obtidos en toda Europa sobre o impacto do benestar mental, o equipo de investigación analizou como os riscos psicosociais poden provocar TME e acentualos e que devanditos TME poden estar relacionados con factores psicosociais. No estudo ofrécense recomendacións sobre enfoques eficaces para previr os TME e analízase como as intervencións temperás e o apoio da empresa e colegas de traballo poden facilitar o regreso das persoas traballadoras, tras unha baixa laboral por enfermidade relacionada cos TME.

Nova proposta lexislativa para protexer ás persoas traballadoras europeas do amianto

29-09-2022 - EU-OSHA/COMISIÓN EUROPEA

O 28 de setembro de 2022, a Comisión Europea adoptou unha comunicación e presentou unha proposta lexislativa sobre a protección dos traballadores e traballadoras fronte aos riscos relacionados coa exposición ao amianto no traballo, que modifica a Directiva sobre o amianto no traballo 2009/148/CE. O seu obxectivo é actualizar o valor límite de exposición profesional vinculante existente para o amianto, tendo en conta os últimos avances científicos e técnicos.

Protección das traballadoras e traballadores ante a calor. ISSGA. INSST. OIT

29-07-2022 - ISSGA. INSST. OIT

O estrés térmico é a causa dos diversos efectos patolóxicos que se producen cando se acumula excesiva calor (tensión por calor) ou se elimina excesiva calor (tensión por frío) no corpo humano. Entendemos por estrés térmico a presión que se exerce sobre a persoa ao estar exposta a temperaturas extremas e que a igualdade de valores de temperatura, humidade e velocidade do aire, presenta para cada persoa unha resposta distinta dependendo da susceptibilidade do individuo e a súa aclimatación.

O Tribunal Supremo recoñece como enfermidade profesional a síndrome do túnel carpiano no sector de Axuda a Domicilio

22-07-2022 - TRIBUNAL SUPREMO

O Tribunal Supremo recoñeceu como enfermidade profesional a síndrome do túnel carpiano no Servizo de Axuda a Domicilio en relación a unha traballadora deste sector en Zornotza. A sentenza rexeita o recurso da Mutua Asepeyo e senta xurisprudencia a nivel estatal

Cara a unha ergonomía intelixente. Guía práctica do Método Forces baseado en captura de movemento

19-07-2022 - INSST

Este artigo, publicado na revista Seguridade e Saúde no Traballo Nº 111 do INSST, detalla os fundamentos do método ergonómico Forces para a súa aplicación práctica e interpretación. O Método Forces está deseñado para aplicarse mediante tecnoloxía de captura de movemento e permite calcular os riscos en cada articulación, tanto para cada postura, como para o conxunto do posto de traballo avaliado.

O auxe dos sistemas de xestión de persoas traballadoras baseados na Intelixencia Artificial: a súa importancia para a saúde e a seguridade no traballo

05-07-2022 - EU-OSHA

Cada vez son máis as empresas que introducen sistemas de xestión de traballadores/as baseados na intelixencia artificial (IA) para aumentar a súa eficacia e produtividade ou para detectar riscos para a saúde e a seguridade no traballo. Estes sistemas inclúen compoñentes que controlan o rendemento e a implicación dos traballadores/as ou que planifican e asignan tarefas de forma automática.

Os científicos recomendan a Francia que inclúa os fumes de soldadura na lista dos procesos legalmente canceríxenos

15-06-2022 - SAÚDE LABORAL

Nunha nota difundida o pasado mes de abril, a Axencia Nacional de Seguridade Sanitaria da Alimentación, o Medio Ambiente e o Traballo (ANSES) recomendou ao Goberno francés que incluíse no Código do Traballo a consideración de canceríxenos para os fumes de soldadura en xeral

Inclusión das condicións de traballo seguras e saudables no marco da OIT relativo aos principios e dereitos fundamentais no traballo

13-06-2022 - OIT-SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

No presente informe expóñense as orixes e as principais etapas do proceso que conduciu á presentación á Conferencia Internacional do Traballo dun proxecto de resolución sobre a inclusión das condicións de traballo seguras e saudables/unha contorna de traballo segura e saudable no marco da Organización Internacional do Traballo (OIT) relativo aos principios e dereitos fundamentais no traballo.

A automatización das tarefas cognitivas: o que a investigación máis recente dinos sobre as consecuencias en materia de saúde e seguridade no traballo

02-06-2022 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Este novo informe da EU-OSHA presenta os retos e oportunidades en materia de seguridade e saúde no traballo (SST) relacionados coa automatización das tarefas cognitivas, como a asistencia na toma de decisións, o tratamento de datos, o apoio á aprendizaxe e o ensino, ou o tratamento de linguas e textos a través de sistemas baseados na intelixencia artificial (IA).

A Audiencia Nacional fixa doutrina sobre teletraballo

31-05-2022 - SENTENZA

O fallo do Tribunal refírese a cinco demandas –o Tribunal acumulou os recursos- interpostas pola Confederación Intersindical Galega –CIG- e outras organizacións sindicais. Das cláusulas do acordo recorridas na que máis se explaya a AN é a relacionada co dereito á desconexión do persoal teletraballador, tendo outro dos seus puntos de referencia na cuestión da prevención de riscos laborais. Aborda tamén a compensación por gastos, medios para realizar o teletraballo e reversibilidade do teletraballo.

Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre «O diálogo social como instrumento beneficioso para a saúde e a seguridade no traballo»

12-05-2022 - CESE-Comité Económico e Social Europeo

O CESE insiste, entre outros, que é necesario destacar os vínculos que existen entre a saúde e a seguridade no traballo e a rendibilidade das empresas. O diálogo social, polo seu efecto sobre as condicións de traballo e a conservación do emprego, axuda a previr os custos asociados cos accidentes laborais e as enfermidades profesionais. Trátase dun investimento cuxos beneficios superan os custos

Un xuíz confirma a sanción do INSS á Xerencia de Saúde polo contaxio por Covid dunha enfermeira por falta de medidas de protección

02-05-2022 - SENTENZA

O Xulgado confirmou a penalización imposta polo INSS polo accidente laboral que sufriu unha enfermeira ao contaxiarse de Covid por carecer de medidas de protección. A Dirección Provincial do INSS declarou a existencia de responsabilidade empresarial por falta de medidas de seguridade e hixiene no traballo e en consecuencia declara a procedencia de incrementar as prestacións que deriven do accidente de traballo, no 30 % con cargo exclusivo na empregadora

OIT: Fomentar o diálogo social para unha cultura de seguridade e saúde

29-04-2022 - OIT

A OIT ten como obxectivo crear conciencia mundial sobre a magnitude e as consecuencias dos accidentes, as lesións e as enfermidades relacionadas co traballo e de posicionar a saúde e a seguridade de todos os traballadores/as na axenda internacional para estimular e apoiar a acción práctica a todos os niveis. Este ano, a OIT no Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo centrouse en potenciar o diálogo social cara a unha cultura da seguridade e a saúde.

Sen formación descártase a imprudencia temeraria

05-04-2022 - SENTENZA

O Tribunal Superior de Xustiza de Madrid, en sentenza do 28 de xaneiro de 2022, falla que «a empresa cometeu unha infracción ao non impartir ao traballador a formación e información adecuada e por escrito sobre os riscos derivados da utilización dos equipos de traballo, así como das medidas de prevención e protección que debían de adoptarse».

PREVISEL: 15º Salón da Prevención e a Seguridade e a Saúde Laboral

16-03-2022 - 16 e 17 de marzo de 2022

Os días 16 e 17 de marzo, terá lugar en Ourense a décimo quinta edición do Salón da Prevención e a Seguridade Laboral, PREVISEL. No mesmo, a CIG estará presente na organización da Xornada formativa “Nanomateriais: un avance tecnolóxico cheo de oportunidades e riscos".

As plataformas de traballo dixitais crean novos retos en materia de saúde e seguridade no traballo para diferentes tipos de traballo

14-03-2022 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Nestes catro estudos de casos da EU-OSHA descríbense os riscos e desafíos existentes en materia de saúde e seguridade no traballo dos traballadores/as de plataformas dixitais que realizan tarefas de repartición de paquetería, traballos manuais, revisión de contidos en liña ou programación a distancia.

Traballo en plataformas dixitais: regulamentos, políticas e iniciativas

18-02-2022 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Este documento da EU-OSHA destaca os resultados e as conclusións dun estudo sobre os regulamentos, políticas, estratexias, iniciativas, accións e programas relacionados coa seguridade e saúde para o traballo en plataformas dixitais. Baséase en catro estudos de caso, tres dos cales presentan iniciativas lexislativas en España, Italia e Francia. O cuarto explica as accións que poden emprender as inspeccións de traballo e seguridade social para xestionar os riscos relacionados coa seguridade e saúde laboral.

Pointing and calling: ferramenta de seguridade e saúde laboral

17-02-2022 - ACTUACIÓN PREVENTIVA

Pointing and calling “Sinalar e chamar” é unha medida de seguridade ocupacional nada e promovida en Xapón por persoal operador de trens. A Rede Ferroviaria de Xapón realizou un estudo sobre Pointing and calling verificando a redución do erro humano en algo máis do 84%. O obxectivo da ferramenta é o de manter a concentración dos traballadores/as en momentos de perigo, en accións que se repiten unha e outra vez, manter a conciencia nas actuacións facilitando a precisión no traballo e reducindo os erros ou malentendidos. Para iso ponse en funcionamento o cerebro, os ollos, as mans, a boca ou o fala e por tanto o oído.

Urxe protexer a saúde de quen traballa a distancia

07-02-2022 - OMS-OIT

Un novo informe técnico sobre o teletraballo saudable e seguro publicado pola Organización Mundial da Saúde (OMS) e a Organización Internacional do Traballo (OIT) expón os beneficios e os riscos do teletraballo para a saúde, e os cambios necesarios para adaptarse ao cambio cara a diferentes formas de traballo a distancia debido á pandemia de COVID-19 e a transformación dixital do traballo. O informe advirte de que, sen planificación, organización e asistencia en saúde e seguridade adecuados, o teletraballo pode ter repercusións importantes na saúde física e psicolóxica e o benestar social dos traballadores/as. Pode derivar en illamento, esgotamento, depresión, violencia doméstica, lesións musculoesqueléticas e doutro tipo, fatiga ocular, aumento do consumo de tabaco e alcol, exceso de tempo sentados ante unha pantalla, e causan un aumento nocivo de peso.

Campaña do INSST: Evitemos hoxe o cancro laboral de mañá

31-01-2022 - INSST

O cancro é a principal causa da mortalidade laboral na unión europea e representa máis mortes de persoas menores de 65 anos na UE que calquera outra enfermidade. Estímase que os axentes canceríxenos son os causantes dunhas 100.000 mortes cada ano. As medidas de loita contra o cancro no lugar de traballo son un elemento esencial do plan europeo de loita contra o cancro e do novo marco estratéxico europeo de seguridade e saúde no traballo.

Consideración da Síndrome de desgaste profesional (burnout) como un problema relacionado co traballo

27-01-2022 - INSST

O pasado 1 de xaneiro de 2022 entrou en vigor a última revisión da Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE-11), tal como se anunciou durante a 72ª Asemblea Mundial da Saúde da OMS (maio de 2019), que supón a consideración da síndrome de desgaste profesional (“ burnout” en CIE-10) como un problema relacionado co traballo.

Recoñecen a unha limpadora «o cóbado de tenista» como enfermidade profesional

14-01-2022 - SENTENZA

A maxistrada titular do Xulgado do Social número 2 de Córdoba ditou unha sentenza favorable a unha limpadora á que se recoñece que o mal que padece, epicondilite (coñecida como cóbado de tenista) é unha enfermidade profesional, pois foi contraída como consecuencia dos esforzos e movementos que fai durante o desempeño das súas funcións.

Acoso laboral: Un delito cheo de covardía e mesquindade

16-12-2021 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 41

O acoso é unha situación na que unha persoa atenta contra a dignidade e a integridade psi-cosocial e emocional doutra, creando unha contorna de intimidación, humillación e violencia psicolóxica a traves de condutas hostís e non desexadas. Se traspoñemos unha situación de acoso a un ámbito laboral no que a persoa traballadora é sometida a unha conduta abusiva e de violencia psicolóxica que remata por producir graves danos contra a súa saúde física e mental, poñendo en risco a continuidade no seu propio traballo, nese caso estamos a falar de acoso laboral.

Situación actual do cancro laboral

14-12-2021 - SAÚDE LABORAL

O Marco estratéxico da UE en materia de seguridade e saúde no traballo para o período 2021-27 sinala que o 52% das mortes relacionadas co traballo en Europa prodúcense por cancro. Esta cifra marca a necesidade de desenvolver unha acción contra o cancro de orixe laboral que integre diferentes áreas do coñecemento, entre elas o coñecemento epidemiolóxico e clínico. Afrontar o cancro na poboación activa supón afrontar un dos principais retos nos ámbitos da Saúde Pública e a Saúde Ocupacional

Que significa para a SST a economía circular?

13-12-2021 - EU-OSHA

O terceiro estudo prospectivo da EU-OSHA analiza as implicacións da economía circular na saúde e seguridade dos traballadores baseándose en catro posibles escenarios futuros, xerados tras a análise dos datos publicados e as entrevistas con expertos.

Carta de servizos INSST 2022-2025

13-12-2021 - INSST

O INSST pon a disposición esta Carta de Servizos coa finalidade de poñer ao dispor de cidadáns, empresas, axentes sociais e institucións públicas e privadas toda a nformación sobre os servizos que presta o INSST e como mide a eficacia e eficiencia dos mesmos; Adquirir compromisos de calidade ante a sociedade; Indicar os dereitos que asisten aos cidadáns con relación ás actuacións do organismo ou do seu persoal, e poñer no seu coñecemento a potestade que teñen de reclamar polos danos e prexuízos que ditas actuacións puidéronlles xerar e sinalar de que forma se poden formular as queixas ou suxerencias que se estimen oportunas.

O atraso na idade de xubilación aumentará os episodios de incapacidade laboral e a duración destes

10-12-2021 - SAÚDE LABORAL

Está demostrado que a idade aumenta o número de baixas e a súa duración, no caso de maiores de 55 anos ata os 65, as baixas médicas aumentan un 24%, mentres, as ausencias por razóns médicas son máis curtas canto máis novo é o traballador/a. Entre os 16 e os 24 anos a metade das baixas non duran máis de cinco días, pero una de cada tres incapacidades temporais dos maiores de 55 anos prolóngase máis dun mes.

Guía practica para a negociación de plans de igualde -CIG-

29-11-2021 - CIG -Confederación Intersindical Galega-

Esta guía nace coa vontade de solucionar as dúbidas máis frecuentes que atopamos durante o proceso de negociación de plans de igualdade e, ao tempo, de ofrecer solucións a aqueles aspectos máis controvertidos do novo desenvolvemento regulamentario dos plans de igualdade.

Considerado accidente in itínere a caída na segunda residencia ao volver do traballo

16-11-2021 - SENTENZA TSXCL

O Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León considera accidente laboral o sufrido por unha traballadora ao chegar á súa segunda residencia tras saír do seu centro de traballo. O tribunal afirma que o feito de que a empregada teña dúas residencias non exclúe que o contratempo sufrido ao desprazarse sexa un accidente “in itínere” se ambas as vivendas son habituais.

Declarado nulo o despedimento dun traballador efectuado o mesmo día no que sufriu un accidente de traballo

12-11-2021 - SENTENZA TSXG

Son feitos declarados probados que o actor sufriu un accidente mentres realizaba o seu traballo, e que iso foi coñecido polo empresario, procedendo a despedirlle o mesmo día do accidente, cando existía unha aparencia de incapacidade duradeira do traballador, no sentido de que as súas doenzas non presentaban unha perspectiva ben delimitada en canto á súa finalización a curto prazo ou que dita discapacidade podía prolongarse significativamente; aparencia razoable de discapacidade que o empresario puido observar de propia man.

Movementos oculares para combater os efectos da fatiga visual

11-11-2021 - SAÚDE LABORAL

A fatiga visual é un dos efectos do uso continuado das pantallas de dispositivos como ordenadores, tablets e smartphones. Afecta a máis do 90% das persoas que usan o ordenador por un tempo superior a tres horas seguidas ao día. Os ollos están deseñados para ver de lonxe, a unha distancia de más de 6 metros, para ver de preto, o ollo necesita facer un esforzo extra para enfocar o obxecto. Este proceso recibe o nome de acomodación, e realizalo durante moito tempo pode producir astenopía, é dicir, fatiga visual.

Tensión laboral, fatiga, trastornos do sono e aumento do risco cardiovascular

05-11-2021 - SAÚDE LABORAL

Segundo un novo estudo presentado na Conferencia da Organización Europea do Ictus (ESO) a tensión laboral, os trastornos do soño e a fatiga, considerados factores de risco non tradicionais de infarto de miocardio e ictus, aumentan máis entre as mulleres que entre os homes.

Nova sentenza a favor dun traballador por exposición ao amianto

19-10-2021 - SENTENZA

Para a xuíza, tres son os requisitos que teñen que concorrer para que se determine a existencia dunha enfermidade profesional: que fose contraída como consecuencia do traballo realizado por conta allea; que se trate dalgunha das actividades que regulamentariamente se determinen; e que estea provocada pola acción de elementos e substancias que se determinen para cada enfermidade.

Prolongación forzada da vida laboral e desemprego estrutural da xente nova: un novo crime social do neoliberalismo

05-10-2021 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 40

É un feito constatable que a poboación Europea está a envellecer progresivamente de tal xeito que a proporción de poboación traballadora de máis de 55 anos se incrementou do 25% de 1990 a un 30% do ano 2010, estimándose que no ano 2060 esta proporción acadará a significativa cifra do 40%.

Segundo a OMS/OIT case 2 millóns de persoas morren cada ano por causas relacionadas co traballo

27-09-2021 - OMS-OIT

No estudo téñense en conta 19 factores de risco ocupacional, como a exposición a longas xornadas laborais e a exposición no lugar de traballo á contaminación do aire, a asmáxenos, a sustancias carcinóxenas, a riscos ergonómicos e ao ruído. O risco principal foi a exposición a longas xornadas laborais, que estivo vinculada a unhas 750.000 mortes. A exposición no lugar de traballo á contaminación do aire (partículas en suspensión, gases e fumes) provocou 450.000 mortes.

O 40% dos accidentes laborais mortais que se produciron no 2020 debéronse a infartos de miocardio e derrames cerebrais

14-09-2021 - SAÚDE LABORAL

Os datos de 2020 que ofrece a Fundación Española do Corazón revelan que case o 40% dos accidentes laborais mortais que se produciron neste ano pandémico debéronse infartos de miocardio e derrames cerebrais. Uns datos preocupantes xa que se incrementou o número destes sucesos causados por problemas cardíacos respecto a os datos do ano 2019. En concreto, o aumento foi de máis do 17%.

O risco de depresión aumenta un 300% nunha contorna laboral tóxica

10-09-2021 - SAÚDE LABORAL

As empresas que non poñen como prioridade a saúde mental dos seus empregados/as provocan o aumento da taxa de depresión entre o seu persoal ata nun 300%. Así o concluíu un equipo de investigadores da Universidade de Australia tras un ano de estudo en diferentes sectores poboacionais de traballadores/as.

O número de pausas de cinco minutos en PVD debe ser igual ao de horas de traballo efectivo nunha xornada continuada ou partida

08-09-2021 - SENTENZA

Non cabe dúbida algunha de que a norma en cuestión, cuxa exégesis e aplicación discútese, ten natureza de norma de prevención de riscos laborais. Tal carácter xa foi destacado pola Sala en supostos nos que se discutiu o seu alcance en problemas diferentes ao que agora examinamos, pero próximos en canto interpretaron o precepto en cuestión en relación a cuestións diversas. Así, a STS do 22 de maio de 2012 (Rec. 76/2011) recoñeceu de maneira clara o dereito á pausa pola súa actividade en PVD da última hora de traballo efectivo dentro da xornada laboral diaria, independentemente da duración desta última; o que supón un antecedente de extraordinaria importancia para a resolución do presente recurso.

Posturas estáticas e TME: como afecta á saúde permanecer en posición sentada ou de pé longos períodos no traballo?

28-07-2021 - SAÚDE LABORAL

O noso corpo necesita moverse para funcionar ben: evitar posturas estáticas é importante para evitar os trastornos musculoesqueléticos (TME) e outros problemas de saúde. Dous novos informes sobre os riscos para a saúde do traballo sedentario tratan as cuestións de pasar moito tempo sentado/a ou de pé no traballo.

Cada día detéctanse no Estado español máis de 1.000 casos de fraude laboral

27-07-2021 - INSPECCIÓN DE TRABALLO

A Inspección de Traballo está a detectar cada día no Estado español ao redor de 1.000 casos de fraude nos contratos ou de pura explotación laboral. Os problemas máis recorrentes son a duración das xornadas laborais por enriba do que marca a lei e a remuneración por baixo do Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Lei 10/2021, de 9 de xullo, de traballo a distancia

14-07-2021 - BOE

Nesta nova Lei, publicada no BOE o pasado 10 de xullo, a totalidade dos capítulos da norma, así como as disposicións adicionais primeira e segunda, as disposicións transitorias primeira e terceira, e as disposicións finais primeira, apartado un, segunda e terceira proveñen do Acordo sobre Traballo a Distancia.

Sanción de 180.000 euros á empresa química IQOXE pola explosión de 2020

12-07-2021 - ITC -Inspección de Traballo de Cataluña-

A Inspección de Traballo de Cataluña (ITC), dependente da Generalitat, sancionou con 180.000 euros por unha infracción moi grave á empresa química IQOXE pola explosión que causou a morte de tres persoas en Tarragona en xaneiro de 2020. Trátase da sanción máis alta que prevé a lexislación en materia de infracción das medidas de seguridade e prevención de riscos laborais, e a compañía xa anunciou que presentará alegacións ante a mesma.

Novo estándar ISO/PAS 45005 para un traballo seguro en pandemia

28-06-2021 - SEGURIDADE

O novo estándar ten o obxectivo de converterse en guía completa e xenérica, sobre a protección das persoas traballadoras en pandemia, en concreto, na actual pandemia Covid-19. A urxencia de contar con esta normalización, apta para todo tipo de empresas -tamaños, localizacións e sectores- favoreceu que se obtivese un texto consensuado en só tres meses.

Unha análise do Ciber de Diabetes e Enfermidades Metabólicas confirma que os novos plásticos non son inocuos

15-06-2021 - SAÚDE

O bisfenol-A (BPA) é un produto químico industrial que se utilizou para fabricar plásticos e resinas, pero a relación entre a súa exposición e danos na saúde e alteracións metabólicas provocou a súa substitución progresiva por outros análogos. O bisfenol-S (BPS) e o bisfenol-F (BPF) son os máis usados como parte dos plásticos habituais en produtos de uso cotián, como botellas e envases de plástico, biberóns, dispositivos médicos e dentais.

Primeira recomendación para o establecemento dun valor límite para as nanopartículas de dióxido de titanio

14-06-2021 - SAÚDE LABORAL

A Axencia Nacional de Seguridade Sanitaria francesa (ANSES) recomenda valores límite de exposición ocupacional para nanopartículas de dióxido de titanio, un posible carcinóxeno humano. Un importante paso adiante na prevención de riscos asociados aos nanomateriais.

Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre «Os retos do teletraballo: organización da xornada de traballo, equilibrio entre vida privada e vida laboral e dereito a desconectar»

09-06-2021 - CESE -Comité Económico e Social Europeo-

O presente Ditame responde as cuestións expostas pola Presidencia portuguesa acerca dos desafíos que expón o teletraballo no plano da organización do tempo de traballo, a conciliación da vida laboral e a vida privada, e o dereito á desconexión, co obxectivo de fomentar o modelo social europeo. Estas cuestións inclúen unha perspectiva de xénero, que, con todo, desenvolverase nun Ditame aparte ( SOC/662), polo que ambos os Ditames serán complementarios.

A saúde mental dos traballadores/as tras a pandemia

08-06-2021 - SAÚDE LABORAL

Os efectos na saúde emocional que provocou a pandemia -e algunhas prácticas estendidas en consecuencia, como o teletraballo- cobraron maior protagonismo no último ano en todos os ámbitos e, máis concretamente, no empresarial. Así o demostran estudos como o realizado pola OIT (Organización Internacional do Traballo) en 2020, que sinala que o 60 % dos empregados/as sofren depresión ou ansiedade. Por outra banda, a metade dos días laborables non produtivos son consecuencia dos efectos nocivos da tensión na saúde dos traballadores/as.

Comportamentos de acoso laboral

03-06-2021 - SAÚDE LABORAL

Pódense describir unha serie de grupos de condutas, que poderían repercutir sobre o confort psíquico das persoas, evidentemente en función das súas diferenzas individuais, ou vulnerabilidade ante determinado tipo de accións, é dicir, un tipo ou uns tipos determinados de accións poderían incidir sobre o equilibrio psíquico de determinadas persoas, en tanto que non exercerían ningún tipo de efecto sobre outras.

Recoñecemento da COVID-19 como enfermidade profesional para todos os efectos

02-06-2021 - SENTENZA

Por unha banda, no RD 1299/2006 recóllese ao persoal non sanitario, traballadores de centros asistenciais ou de coidados de enfermos, tanto en ambulatorios como en institucións pechadas ou a domicilio e, doutra banda, no Anexo II do RD 664/1997 recóllese o coronavirus da síndrome respiratoria aguda grave 2 ( SARS- Cov-2). Do exposto queda acreditado que o traballador sofre un primeiro proceso de IT con diagnóstico de síndrome respiratoria aguda asociado a coronavirus e, por tanto, sufriu unha enfermidade recollida na listaxe, que estivo exposto a un risco probado de exposición ao axente causal específico para esa enfermidade; e cando realizaba unha profesión con actividades na que se está exposto ao devandito risco, de modo que para o primeiro proceso de IT, do 13 de setembro ao 22 de outubro, opera a presunción iuris et de iure de enfermidade profesional.

Semana Europea Contra o Cancro

26-05-2021 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Cada ano diagnostícase de cancro a 3,5 millóns de persoas na UE e 1,3 millóns morren por mor desta enfermidade. Con todo, ao redor do 40% dos casos de cancro son evitables. Para facer fronte a este problema, o Plan Europeo de Loita contra o Cancro é unha iniciativa da Comisión que ten por obxecto reducir a carga xeral do cancro para os pacientes, as súas familias e os sistemas de saúde, abordando as desigualdades relacionadas co cancro entre e dentro dos Estados membros.

As longas xornadas de traballo poden aumentar as mortes por enfermidades cardíacas e accidentes cerebrovasculares, segundo a OIT e a OMS

20-05-2021 - OIT-OMS

As longas xornadas de traballo provocaron 745.000 mortes por cardiopatías isquémicas e accidentes cerebrovasculares en 2016, un aumento do 29 por cento desde o ano 2000, segundo novas estimacións da Organización Internacional do Traballo (OIT) e a Organización Mundial da Saúde (OMS).

A síndrome do sobrevivente

18-05-2021 - RISCOS PSICOSOCIAIS

A síndrome do sobrevivente é unha patoloxía organizacional que aparece naqueles centros de traballo que sufriron un proceso de axuste. Ademais as traballadoras/es que conservan o seu emprego despois de recortes masivos sofren tensións, e conleva sensacións de incerteza, cólera, culpa e desconfianza. Os traballadores/as séntense ao unísono contentos por ter emprego e culpables de que os seus compañeiros/as de traballo fosen despedidos/as.

Achegamento á síndrome de BURNOUT: conceptos básicos

14-05-2021 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 38

O termo " burnout" foi acuñado por primeira vez en 1974 por Herbert Freudenberger, no seu libro “Burnout: The High Cost of High Achievement”. Polo xeral, o trastorno é consecuencia dunha situación de estrés laboral crónico caracterizado por un estado de esgotamento emocional, unha actitude distante fronte ao traballo (despersonalización), e unha sensación de ineficacia e de non facer adecuadamente as tarefas, producíndose en moitas ocasións unha perda de habilidades para a comunicación.

O Tribunal Supremo ratifica a sentenza que confirmou a responsabilidade penal dun xerente e a responsabilidade administrativa da empresa con base nun mesmo accidente laboral

05-05-2021 - SENTENZA

Por mor dun accidente de traballo, a empresa foi sancionada administrativamente pola autoridade laboral, ao apreciar a Inspección de Traballo diversas infraccións á normativa de prevención de riscos laborais. Ao mesmo tempo, nun procedemento penal, o xerente da empresa foi condenado como autor penalmente responsable dun delito contra os dereitos dos traballadores, en concurso con outro delito de lesións por imprudencia Grave.

Aproximación aos factores psicosociais das persoas teleoperadoras en call center

03-05-2021 - INSST

O INSST pon a disposición este artigo publicado na Sección técnica da revista Seguridade e Saúde no Traballo Nº 106. O artigo profunda nas tarefas desempeñadas polo colectivo deteleoperadores, nos factores psicosociais presentes no seu traballo e propón unha serie de actuacións recomendadas para a súa mellora.

Os robots xeran unha evidente perda neta de emprego e salarios segundo o estudo “Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets” realizado con datos reais. Síntese do estudo.

30-04-2021 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 38

O impacto negativo ou positivo da introdución de robots e intelixencia artificial sobre o emprego é actualmente un dos debates máis actuais e acaídos. Os políticos son os que lanzan mensaxes positivas, como o da ministra alemá de Economía, Brigitte Zypries, quen nunha entrevista concedida a varios medios europeos, entre eles a El País, sostiña que “os pros predominarán sobre os contras”, ou sexa que crearán máis postos de traballo dos que destruirán, e amosábase rotundamente contraria a ideas como a declarada por Bill Gates de penalizar fiscalmente cunha taxa aos robots que realicen traballos humanos co fin de amortizar os custos sociais que a robotización implica, algo en cambio que máis alá da natural e perniciosa depredación neoliberal, sindical e socialmente ten moito sentido nun estado democrático e de dereito que vele pola protección e a xustiza da gran maioría social traballadora.

A pandemia do COVID-19 e o teletraballo. Como o capitalismo avanza no deterioro da nosa saúde.

28-04-2021 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 38

A topámonos neste 28 de Abril, día Mundial da Seguridade e da Saúde no Traballo, aínda nunha situación de pandemia derivada do COVID-19 e baixo un estado de alarma decretado no conxunto do Estado español. O ano pasado por estas datas xa denunciabamos como nesta pandemia se estaba a evidenciar a concepción que as empresas teñen da seguridade e saúde no traballo como un gasto de produción máis que un verdadeiro interese pola saúde das persoas traballado-ras.Tamén poñiamos énfase en como nas decisións dos gobernos central e autonómico pesaron máis os intereses económicos que a saúde das persoas. Este comportamento das empresas ás que só importan os beneficios e dos poderes políticos claramente ao servizo dos intereses económicos, mantívose durante todo este período e continúa aínda no presente.

O TSX do País Vasco declara accidente laboral o infarto dun comercial mentres teletraballaba

27-04-2021 - SENTENZA

O tribunal dá a razón á viúva ao entender que o caso en xuízo encaixa no suposto definido na LXSS. Neste sentido, argumenta que a parte que se opón a cualificar o ataque de continxencia profesional (neste caso a mutua e a compañía) “é a que debe despregar a actividade probatoria que permita afirmar que a actividade levada a cabo no domicilio non tiña nada que ver co labor profesional”. Ou, dito doutro xeito, as partes contrarias deberían probar que efectivamente non foi o traballo o que desencadeou o infarto. Algo que, con todo, non ocorreu. A empresa debería probar que non foi o traballo o que desencadeou o infarto.

Menos do 10% dos accidentes cuxa baixa durou tres ou máis meses cualificouse inicialmente como graves

22-04-2021 - ACCIDENTES DE TRABALLO

Claramente no Estado español existe unha infradeclaración endémica de accidentes graves que inicialmente son cUalificados como accidentes leves por mutuas e empresas como unha forma del eludir sancións e responsabilidades pola falta de prevención.

Informe OIT Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo

20-04-2021 - OIT

Este informe describe seis áreas principais dos sistemas de SST que requiren investimentos para que os países poidan afrontar mellor as crises e recuperarse delas, e que abarcan os principais elementos sinalados no artigo 4 do Convenio núm 187. Tamén, examina as accións e iniciativas específicas adoptadas polas autoridades, os interlocutores sociais e outras partes interesadas a nivel nacional e internacional para facer fronte ás crises e as súas repercusións.

Condenan a 18 meses de cárcere aos cinco acusados polo accidente mortal na pranta de Ence en Huelva en 2014

11-03-2021 - SENTENZA

O accidente laboral que custou a vida a un empregado da empresa Teltric o 24 de marzo de 2014, quen se precipitou a un tanque de sosa cáustica na factoría de Ence debido ao mal estado do teito do mesmo (sobre o que se atopaba traballando), acabou coa condena a 18 meses de prisión para cinco responsables da papeleira de San Juan del Puerto por delitos de homicidio imprudente e contra os dereitos dos traballadores.

Non procede a recarga de prestacións se o traballador non utiliza as ferramentas que lle facilita a empresa para diminuír os riscos propios do seu traballo

01-03-2021 - SENTENZA

A recarga de prestacións regulado no artigo 123 da Lei Xeral da Seguridade Social é unha institución específica e singular da nosa normativa de Seguridade Social non subsumible plenamente noutras figuras xurídicas típicas que require a concorrencia de tres elementos: 1) a existencia dun accidente de traballo ou enfermidade profesional do cal se deriven prestacións económicas da seguridade social, 2) un incumprimento empresarial das obrigacións de seguridade e saúde laborais e 3) un nexo causal entre o accidente ou enfermidade profesional e o incumprimento.

Biomecánica e Industria 4.0

25-02-2021 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 37

A cuarta revolución industrial (Industria 4.0) supón, en esencia, unha transformación dixital da produción, e o alcance dos seus efectos socioeconómicos segue sendo unha incógnita hoxe en día. Esta revolución baséase na incorporación de tecnoloxías emerxentes en diversos campos (robótica, intelixencia artificial, big data, IoT e computación na nube principalmente) e no seu uso para a interconexión de todos os sistemas de produción. A industria 4.0 é, polo tanto, unha industria dixital, intelixente e interconectada, capaz de procesar millóns de datos en tempo real, para obter información -mesmo preditiva- e tomar decisións eficaces que melloren a produción.

Data na que deben fixarse os efectos económicos derivados do procedemento xudicial de determinación de continxencia, recoñecida en vía administrativa como enfermidade común e cualificada como derivada de accidente de traballo no proceso xudicial

12-02-2021 - SENTENZA

A cuestión a resolver é a de establecer a data na que deben fixarse os efectos económicos derivados do procedemento xudicial de determinación de continxencia da prestación de incapacidade temporal, recoñecida en vía administrativa por enfermidade común e cualificada como derivada de accidente de traballo no proceso xudicial. Isto é, se ten que retrotraerse a data do feito causante e recoñecemento da incapacidade temporal, ou ten que ser a dos tres meses anteriores á presentación da solicitude de determinación de continxencia

Día Mundial contra o Cancro 2021: prevención dos riscos de contraer cancro no traballo

04-02-2021 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Cada 4 de febreiro, o Día Mundial contra o Cancro atrae a atención mundial á problemática do cancro e a súa prevención, diagnóstico e tratamento, recoñecendo o compromiso de organizacións, colectivos e particulares coa redución do impacto global da enfermidade.

O Goberno establece a consideración da COVID-19 como enfermidade profesional para traballadores sanitarios e socio-sanitarios

03-02-2021 - ENFERMIDADE PROFESIONAL

O Consello de Ministros aprobou onte un Real Decreto-Lei no que se inclúen medidas para establecer a consideración de enfermidade profesional da COVID-19 para os profesionais sanitarios e sociosanitarios, a efectos de prestacións. Con esta decisión, mellora a cobertura deste colectivo, cuxos contaxios xa tiñan unha consideración especial como continxencia profesional derivada de accidente de traballo para todas as prestacións.

Un xulgado recoñece como accidente laboral un ictus sufrido en casa por unha traballadora durante o confinamento

22-01-2021 - SENTENZA

O Xulgado do Social número 3 de Xirona fallou sentenza a favor dunha muller que sufriu un ictus mentres teletraballaba durante o confinamento e á que non se lle recoñeceu como accidente laboral por atoparse traballando dende casa.

A caída no aparcamento da empresa durante o tempo de descanso entre a xornada de mañá e a de tarde é accidente de traballo

14-12-2020 - SENTENZA

A Sala de suplicación chega á conclusión de que a continxencia da Incapacidade Temporal litixiosa, deriva de accidente de traballo, tras descartar que se aplique a presunción de laboralidade do artigo 156.3 da LXSS, pero si o número un do mesmo precepto legal, entendendo que a lesión produciuse con ocasión do traballo executado por conta allea, aplicando a teoría da ocasionalidade relevante recollida en diversas sentenzas do Tribunal Supremo.

Chegará a xornada laboral de 4 días? Estes son unha parte dos beneficios e desvantaxes que traería esta reforma

11-12-2020 - PSICOSOCIAL

Segundo os expertos, reducir a semana laboral ten múltiples beneficios. O máis obvio: facilitar a conciliación entre actividade laboral e vida persoal. Con todo, tamén hai quen aseguran que en realidade sería unha medida menos efectiva que apoiar ás empresas que ofrezan, na medida das súas posibilidades, flexibilidade horaria aos traballadores/as. É dicir, evitar do todo eses días nos que é imposible conciliar ou desconectar e non reducilos de cinco a catro.

Documento temático sobre COVID-19 e os principios e dereitos fundamentais no traballo (OIT)

10-11-2020 - OIT

Para os millóns de traballadores/as que xa se atopan en situacións de vulnerabilidade, a crise do COVID-19 pode ter consecuencias devastadoras: os seus dereitos fundamentais no traballo están ameazados, empuxándoos a eles e ás súas familias cara a unha maior inseguridade. Por tanto, salvagardar e ampliar os principios e dereitos fundamentais no traballo será fundamental para o éxito das respostas tanto inmediatas como a longo prazo á crise no mundo do traballo.

O teletraballo durante a pandemia de COVID-19 e despois dela: Guía práctica

29-10-2020 - OIT

O propósito desta Guía é ofrecer recomendacións prácticas e adecuadas para un teletraballo eficaz que sexan aplicables a unha ampla gama de axentes; apoiar aos encargados da formulación de políticas na actualización das políticas existentes; e proporcionar un marco flexible mediante o cal tanto as empresas privadas como as organizacións do sector público poidan elaborar ou actualizar as súas propias políticas e prácticas de teletraballo.

Bayer pagará 10.900 millóns de dólares para pechar as demandas polo glifosato

15-09-2020 - SAÚDE

O grupo químico e farmacéutico alemán Bayer tiña pendente un xuízo con 125.000 estadounidenses que reclamaban indemnización, despois de que en varios xuízos nese país fose probado por peritos que o herbicida glifosato, comercializado baixo a marca Roundup, é un produto canceríxeno.

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza confirma una sentenza de accidente laboral por sensibilidade química múltiple

03-09-2020 - SENTENZA

Segundo o TSXG quedou acreditada a relación causal entre as condicións nas que a actora prestaba o seu traballo e a síndrome de sensibilidade química múltiple que sufriu e provocou a súa baixa laboral. A proba practicada demostra que a síndrome se iniciou no lugar de traballo pois ademais, e segundo manifestación do técnico superior en prevención de riscos laborais autor do informe achegado pola actora, nel existían substancias desencadenamentos que lle xeraban unha resposta sintomatoloxica.

Saúde e seguridade no traballo dos traballadores de idade avanzada: unha prioridade para todos

21-07-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

O desafío dunha forza laboral envellecida e en diminución non é novo en Europa: para 2030, espérase que os traballadores/as de entre 55 e 64 anos representen o 30% ou máis da man de obra. Mentres tanto, moitos traballadores/as abandonan o mercado laboral moito antes de alcanzar a idade de xubilación.

Directiva europea relativa á protección das persoas que informen sobre infraccións do Dereito da Unión

15-07-2020 - UNIÓN EUROPEA

Para moitas organizacións, a nova directiva europea sobre a protección dos denunciantes obrígalles a avaliar a forma en que integran a denuncia de irregularidades nas súas prácticas profesionais e a súa ética de traballo. Tamén poden darse conta pronto de que ter un denunciante non é só unha boa idea, senón algo esencial para calquera negocio que queira demostrar que está a poñer orde nos seus códigos de conduta.

Informe sobre o estado da seguridade e saúde laboral en España 2018

08-07-2020 - INSST

Neste informe o INSST recompila as máis relevantes actividades desenvolvidas durante o ano polas Institucións Públicas que integran o Sistema Nacional de Prevención, isto é, a Inspección de Traballo e Seguridade Social, a Fiscalía Especializada, as Comunidades Autónomas, a Fundación para a Prevención de Riscos Laborais, a Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo e o Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo. Así mesmo, detállanse as máis importantes novidades normativas e os avances na regulación a través dos convenios colectivos da materia de seguridade e saúde no traballo.

A soidade, “sombra” do teletraballo

07-07-2020 - PSICOSOCIAL

Aínda que traballar en remoto pode ser un desexo para moitos, tamén pode ser o obstáculo para o rendemento. O illamento, a inestabilidade e os prazos límite son as principais queixas dos teletraballadores, segundo a Asociación Estadounidense de Psicoloxía (APA). Trala fase inicial de entusiasmo na que todo son vantaxes ao traballar desde casa, chega a desmotivación e os días longos nos que a única vía de comunicación co exterior é o correo electrónico, os chats ou a vídeo conferencia.

O teletraballo en confinamento suma dúas horas máis á xornada laboral

02-07-2020 - PSICOSOCIAL

A emerxencia pola pandemia do coronavirus impulsou o teletraballo nas empresas pola necesidade de manter a actividade. Pero lonxe de achegar beneficios na conciliación laboral ampliou as xornadas pola falta de preparación. Tampouco axuda no actual contexto o medo a perder o traballo e a necesidade de mostrar o compromiso que empuxa ao traballador/a a non desconectar.

Teletraballar para conciliar / INFOGRAFÍA

09-06-2020 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral

O teletraballo é unha poderosa ferramenta que axuda a compatibilizar a vida laboral e a vida persoal/familiar a moitas persoas traballadoras. É ben certo que esta fórmula non é factible en todos os postos de traballo e que o seu emprego xera certos riscos que deben ser controlados, pero sen dúbida a súa práctica en momentos da vida laboral nos que outra alternativa pasa pola redución da xornada ou incluso polo abandono do posto de traballo (xeralmente para atender tarefas de coidados) pode supoñer para as persoas (na maior parte mulleres) a continuidade da carreira profesional e da percepción de ingresos. Aínda que esta fórmula ofrece vantaxes tanto para empresa como para as persoas traballadoras, non está estendida como alternativa á xornada laboral presencial. Quizá esta situación mude a raíz da pandemia do COVID-19, que levou a moitas empresas e traballadores/as a adoptar masivamente esta forma de traballo para que a actividade económica non parase durante o tempo de confinamento.

Teletraballo: Marco normativo en PRL/INFOGRAFÍA

14-05-2020 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral

O Acordo Marco Europeo sobre Teletraballo de 2002, última modificación de maio de 2005, estableceu o ámbito laboral a nivel europeo para teletraballar; este acordo non se complementou cunha Directiva, e deixou en mans de cada estado a implementación das normativas que se consideren pertinentes. En materia de prevención de riscos laborais, o Acordo Marco estabelece que “o empresario/a é responsable da protección da saúde e a seguridade profesional da persoa teletraballadora conforme á Directiva 89/391, así como ás directivas particulares, lexislacións nacionais e convenios colectivos pertinentes”; tamén indica que “para comprobar a correcta aplicación das disposicións aplicables en materia de saúde e seguridade, o empresario/a, os/as representantes das persoas traballadoras e/ou as autoridades competentes terán acceso ao lugar do teletraballo, dentro dos límites estabelecidos nas lexislacións e os convenios colectivos nacionais.

Teletraballo e Prevención de Riscos Laborais/INFOGRAFÍA

05-05-2020 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral

As persoas que teletraballan, a tempo parcial ou completo, teñen como característica común que realizan as súas tarefas dende lugares distintos ao centro de ocupación da empresa, empregando como ferramentas as denominadas Tecnoloxías da Información e Comunicación. Atendendo ao lugar no que se realiza, poden distinguirse tres modelos de teletraballo: o traballo dende o fogar, o traballo en telecentros ou o traballo móbil (non hai lugar determinado, as persoas traballadoras están en movemento e manteñen comunicación coa empresa a través de medios telemáticos).

Teletraballo e traballo móbil baseado nas TIC: mapa de situación na UE

27-04-2020 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral

A Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e Traballo, Eurofound publicou a principios do ano 2020 un informe no que se analizan as condicións dos empregos e as condicións laborais das persoas traballadoras con modalidades de teletraballo e traballo móbil baseado nas tecnoloxías da información e das comunicacións (TIC); o informe céntrase no efecto que o entorno laboral e a organización do traballo asociadas ao teletraballo e ao traballo móbil teñen na conciliación da vida familiar e a vida profesional, na saúde, no rendemento e nas perspectivas das persoas traballadoras. Neste artigo prestaremos atención a un dos capítulos que aparecen no informe: O mapa de situación sobre o teletraballo e traballo móbil en Europa.

INTRODUCIÓN AO TELETRABALLO. Nocións básicas

24-04-2020 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral

A presente crise pandémica do COVID-19 e as continuas e fondas transformacións sociais e económicas experimentadas nas últimas décadas, teñen producido que a actividade laboral se desenvolva en ámbitos organizativos de traballo cada vez máis complexos, consecuencia do impulso do progreso tecnolóxico e dos avances nas técnicas de xestión. Esta crecente diversificación das formas de traballar está a derivar nunha crecente individualización das condicións de traballo e nunha difuminación ou incluso perda da centralidade do traballo, de tal xeito que o uso das redes e a flexibilidade interna teñen reordenado significativamente os procesos produtivos.

Contaminación e carcinóxenos laborais entran na Estratexia española do cancro

26-03-2020 - Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social

A Estratexia, que leva 10 anos sen renovarse, retomouse a finais de 2018 coa idea de incluír na mesma os importantes avances diagnósticos e terapéuticos que tiveron lugar na última década. A nova estratexia incluirá “a contaminación ambiental, a exposición solar e os carcinóxenos laborais como factores sobre os que actuar”.

O Tribunal Supremo recoñece o dereito para cobrar a baixa a unha traballadora que se operou da vista na sanidade privada

24-03-2020 - SENTENZA

O Tribunal Supremo recoñeceu o dereito dunha empregada a cobrar a prestación por incapacidade temporal durante a súa baixa médica tras ser operada da vista polo privado. A mutua Asepeyo recorreu as dúas sentenzas previas que a condenaban a abonarlle a prestación económica á muller durante a súa baixa e o Supremo confirmou agora que a empregada ten dereito a esta protección.

Ante a crise sanitaria do coronavirus a ITSS crea unha Unidade de Xestión específica para afrontar a incidencia do Covid-19 no ámbito laboral

23-03-2020 - ITSS

A Inspección de Traballo e Seguridade Social ( ITSS), ante a crise sanitaria motivada pola pandemia de coronavirus, modificou a súa organización para adaptarse á situación, reorganizando os seus recursos para dedicar todos os medios dispoñibles á atención da situación creada polo Covid-19 no ámbito laboral, en colaboración coas autoridades laborais e sanitarias.

Parar en casa dos avós ao ir ao traballo non impide que un accidente sexa ' in itinere'

17-03-2020 - SENTENZA

Para poder traballar é necesario conciliar. Por iso, o Tribunal Superior de Xustiza de País Vasco determinou que levar aos fillos a casa dos avós nun día non lectivo antes de ir á oficina non rompe o nexo causal e, por tanto, debe considerarse accidente 'in itinere'.

A empresa é responsable dun accidente laboral aínda que o traballador non estea dado de alta

09-03-2020 - SENTENZA

O Tribunal Supremo lembra que o contrato de traballo existe cando unha persoa presta os seus servizos retribuídos por conta allea e dentro do ámbito de organización e dirección do empregador "con independencia de que o empresario cumprise coa súa obrigación de dar de alta ao traballador no sistema de Seguridade Social".

Dous de cada tres enfermidades profesionais son atendidas na rede santitaria pública

03-03-2020 - Congreso de Medicina e Enfermería do Traballo 2020

Ata dous de cada tres enfermidades profesionais son atendidas nos centros de saúde e hospitais da rede pública, segundo detallou a vicepresidenta da Sociedade Española de Médicos Xerais e de Familia (SEMG), no XI Congreso Español de Medicina e Enfermería do Traballo 2020, celebrado en febreiro.

O Tibunal Superior de Xustiza de Estemadura non ve accidente laboral nun infarto dun profesor de autoescola

26-02-2020 - SENTENZA

Os tribunais sinalaron que a morte non podía entenderse que derivase dun accidente de traballo, «xa que o que consta probado é que o traballador non chegou a acceder ao centro de traballo, polo que non se pode considerar que o sinistro acontece en lugar e tempo de traballo». Recalca que non pode aplicarse a presunción de laboralidad, ao non constar relación algunha entre o traballo e o óbito.

Unha importante cantidade de empresas non respectan suficientemente a regulamentación sobre substancias perigosas

20-02-2020 - ECHA

A Axencia Europea de Substancias Químicas (ECHA) publica os resultados dun proxecto piloto sobre a información proporcionada sobre os produtos químicos máis perigosos que se atopan nos artigos cotiáns

O Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana recoñece como enfermidade profesional a doenza mental que sofre un traballador diagnosticado de alzhéimer

13-02-2020 - SENTENZA

Aínda que admite que o Alzhéimer non pode ser cualificado como enfermidade profesional, pois se descoñece a súa orixe, o Tribunal si considera que existe unha "gran probabilidade" que os síntomas de demencia que padece o empregado débanse ao seu contacto cos produtos químicos e pesticidas cos que traballou durante case 40 anos. O que permite recoñecerlle a prestación que lle corresponde por enfermidade profesional.

Día mundial contra o cancro 2020: comprometidos a colaborar para abolir o cancro nos lugares de traballo

04-02-2020 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Durante o últimos vinte anos, o Día mundial contra o cancro , que se celebra o 4 de febreiro, pasou a converterse nun importante movemento no que se inspiran organizacións, comunidades e persoas á hora de incrementar a sensibilización e adoptar medidas que permitan reducir o impacto global da enfermidade. O cancro por motivos laborais segue constituíndo o principal problema de saúde laboral en Europa. A exposición a carcinóxenos no traballo provoca anualmente 120.000 casos de cancro.

O TSXG ondena a unha empresa por un accidente in itínere dun traballador nocturno ao que a empresa impediu descansar

28-01-2020 - SENTENZA

A sentenza da Sala do social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia impón a recarga de prestacións por falta de medidas de seguridade A sentenza de instancia desestimou a demanda articulada polo traballador, pero agora en suplicación apréciase a concorrencia da vulneración ou omisión de medidas de seguridade por parte da patronal demandada a efectos de impoñer á empresa a recarga prevista legalmente.

Traballo perseguirá o acoso polo móbil como un risco laboral nas empresas

21-01-2020 - PSICOSOCIAL

A difusión nas empresas ou na contorna de traballo de vídeos, audios, fotografías e calquera tipo de dato de carácter persoal e sensible será perseguido polo Ministerio de Traballo como unha infracción da Lei de Prevención de Riscos Laborais.

Se a empresa consente o incumprimento das medidas de seguridade, o despedimento é nulo

14-01-2020 - SENTENZA

Os accidentes laborais e o incumprimento das medidas de seguridade por parte de traballadores/as configuran, en moitas ocasións, temas de debate e análise nos xulgados. Unha sentenza recente do Tribunal Superior de Xustiza (TSX) de Valladolid ten de novo como foco esta materia: dita que un despedimento é nulo cando unha empresa tolera que un traballador incumpra as medidas de seguridade requiridas no desempeño dunhas manobras.

O Consello da Unión Europea acolle con satisfacción a Declaración do centenario da OIT para o Futuro do Traballo

17-12-2019 - OIT

O Consello da Unión Europea adoptou unha serie de conclusións nas que acolle favorablemente a Declaración do centenario da OIT para o Futuro do Traballo e exhortou aos Estados membros da UE para proseguir nos seus esforzos dirixidos a ratificar e aplicar os convenios e protocolos da OIT, e a intensificar os seus esforzos para promover o traballo decente.

Máis de 26.000 atencións clínicas por cancro laboral nun ano e tan só 23 casos recoñecidos

10-12-2019 - SAÚDE LABORAL

Os diagnósticos de tumores vinculados ao traballo custan 155 millóns e apenas se recoñecen oficialmente, segundo un estudo encargado por Sanidade. A miúdo é difícil ou mesmo imposible determinar a causa exacta dun cancro. Na contorna laboral, algúns traballadores/as están expostos a certas substancias que poden contribuír á formación de tumores: dende o amianto ata a radiación solar. O último estudo sobre este asunto, presentado no pasado congreso da Sociedade Española de Epidemioloxía, estima que nun só ano o cancro ocupacional costa ao Sistema Nacional de Saúde máis de 155 millóns de euros.

Declarado improcedente o despido dunha traballadora que foi substituída por un robot

05-12-2019 - Sentenza

O Xulgado do Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria declarou improcedente a rescisión de contrato dunha traballadora dunha multinacional turística de orixe grancanaria que foi despedida, tras 13 anos traballando como administrativa, para ser suplida por un programa informático, ou bot de xestión. A autoridade xudicial rexeita que o despedimento da demandante estivese xustificado polas “causas obxectivas” alegadas pola empresa e apunta que se trata dun cesamento “improcedente” coas consecuencias legais que iso supón. Por iso, no caso de que non se accedese á súa readmisión en cinco días desde a notificación do fallo, aumenta de maneira considerable a súa indemnización -a 28.305 euros; 33 días de salario por ano traballado cun máximo de 24 mensualidades-. Ademais, establece que a empresa debe indemnizar á traballadora con 863 euros máis intereses, por omitirse o aviso previo/previo aviso de despedimento que debería levarse a cabo nunha extinción de contrato inxustificada, que é o que se acreditou no proceso.

Indemnización para dous feridos nunha explosión eléctrica en Mallorca

28-11-2019 - SENTENZA

O grave accidente laboral ocorrido en outubro de 2013 no campo de fútbol de Palma o día antes dun partido, acabou coa condena dunha parella de empresarios, instaladores eléctricos. Un xulgado de Palma impúxolles senllas penas dun ano de prisión por un delito contra os dereitos dos traballadores en concurso con outros tres delitos de lesións imprudentes, xa que tres empregados resultaron feridos. Os traballadores que resultaron feridos con queimaduras de extrema gravidade tras a explosión nun transformador eléctrico no que estaban a traballar, foron indemnizados con preto dun millón de euros polas compañías aseguradoras.

Premio Cinematográfico «Lugares de Traballo Saudables» 2019

15-11-2019 - EU-OSHA

Bird Island («A illa dos paxaros») de Sergio dá Costa e Maya Kosa foi galardoada co premio á mellor película sobre un tema relacionado co traballo no Festival Internacional de Cinema Documental e de Animación de Leipzig (DOK Leipzig)

O Tribunal Supremo considera que se o accidente foi imprevisible, non procede a aplicación do recargo de prestacións

25-10-2019 - SENTENZA

A STS Nº 149/2019, do 28 de febreiro de 2019, aborda a cuestión de se a infracción sancionable coa recarga de prestacións debe ser dolosa ou culposa por parte do empresario, ou exoneran do pago da recarga de prestacións, establecido no art. 164 LXSS, no caso de que o accidente laboral fose debido á imprudencia temeraria dun encargado.

Asociación entre traballo nocturno e diferentes tipos de cancro

24-10-2019 - Axencia Internacional para a investigación do cancro, IARC

En xuño de 2019, un grupo de traballo de 27 científicos de 16 países reuniuse na Axencia Internacional para a Investigación do Cancro (ARC) en Lyon, Francia, para finalizar a súa avaliación da carcinoxenicidade do traballo nocturno. A avaliación publicarase no Volume 124 das Monografías de IARC; un primeiro resumo do traballo foi publicado en The Lancet en xullo de 2019.

Os sinistros de tráfico causan o 45% das mortes en accidente laboral

23-10-2019 - Sinistralidade laboral vial

Case a metade dos traballadores/as que cada ano perden a vida en accidente laboral, fano como consecuencia dun sinistro de tráfico, aínda que este tipo de accidentes só supoñen o 13,4% de todos os accidentes laborais. Catro de cada 10 empresas non contan con plans de mobilidade que aborden esta problemática.

Condenada unha mutua ao pago da prestación a unha auxiliar que sufriu unha lumbalxia no traballo

22-10-2019 - SENTENZA

O TSXPV emitiu unha sentenza pola que condena a unha mutua ao pago das prestacións por accidente de traballo dunha auxiliar de xeriatría nunha residencia da terceira idade de Bilbao.

O Xulgado do Social número 19 de Madrid dá a razón á Inspección de Traballo, que obrigou a dar de alta como asalariados aos repartidores (“riders”) da empresa Deliveroo.

14-10-2019 - SENTENZA

O xulgado do Social de Madrid deu a razón á Seguridade Social fronte a Deliveroo no macroproceso celebrado en maio ao considerar que os máis de 500 repartidores desta compañía, os coñecidos como “riders” e que habitualmente entregan os pedidos en bicicleta, son asalariados, e non autónomos, como defende a empresa. O fallo aínda pode ser recorrido perante o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid.

informe sobre os retrasos no recoñecemento das pensións a persoas traballadoras afectadas por accidente laboral ou enfermidade profesional

10-10-2019 - TRIBUNAL DE CONTAS

O Tribunal de Contas deu un tirón de orellas á Seguridade Social. Nun dos seus últimos informes de fiscalización detectou fallos e insuficiencias na xestión e o control das recargas que deben pagar as empresas nas pensións que se recoñecen aos traballadores/as que tiveron un accidente de traballo ou unha enfermidade profesional, que estivesen provocados pola falta de medidas de seguridade e hixiene no traballo.

O Tribunal Supremo confirma a obrigatoriedade dos exames de saúde, para condución con pasaxeiros e traballos de mantemento en altura

26-09-2019 - SENTENZA

O Tribunal considera que, dada a índole do traballo, en ambos os casos é imprescindible verificar se o estado de saúde do traballador pode constituír un perigo para o mesmo, para os demais traballadores ou para outras persoas relacionadas coa empresa

A ansiedade causada pola mala relación cun compañeiro é accidente de traballo

10-09-2019 - SENTENZA

Unha sentenza do Xulgado do Social número 2 de Palencia ditamina que o estado de ansiedade sufrido por unha traballadora e que ten a súa orixe na mala relación cun compañeiro, é accidente de traballo e non enfermidade común. A orixe do proceso de incapacidade laboral da traballadora ten só unha causa, segundo a resolución. Non é outra que a conflitividade existente cun compañeiro de traballo.

Un tribunal de apelación de Reino Unido rebaixa a multa imposta a unha empresa de 320.000 a 50.000 libras por ser unha PEME

09-09-2019 - SENTENZA-REINO UNIDO

No Reino Unido non existen as sancións administrativas por incumprimentos de PRL; son os tribunais de xustiza quen, se ha lugar, impoñen as sancións que marca a lei. Neste marco, en xullo de 2017 o Tribunal de Southwark multou á empresa NPS London con 370.000 libras (uns 400.000 euros) despois de que se recoñecese culpable de violar o artigo 3.1 da Lei de Seguridade e Saúde no Traballo por fallos relacionados cunha revisión de amianto durante a renovación dunha escola primaria.

Traballo decente e a axenda 2030 de desenvolvemento sostible

01-08-2019 - OIT

A Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible coloca no seu centro ás persoas e o planeta e proporciona á comunidade internacional o ímpeto que necesita para traballar unida a fin de abordar os enormes desafíos que enfronta a humanidade, incluíndo os relacionados co mundo do traballo. Promover o emprego, garantir os dereitos no traballo, estender a protección social e fomentar o diálogo social son os catro alicerces do Programa de traballo decente da OIT, coa igualdade de xénero como un tema transversal. Estes son factores indispensables para facer avanzar toda a axenda de desenvolvemento sostible.

Medio Rural incumpre os requirimentos da Inspección sobre prevención de riscos no servizo contra incendios

29-07-2019 - SAÚDE LABORAL

Dende a CIG de Ourense levan anos denunciando os numerosos incumprimentos do plan de prevención de riscos laborais no Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) da Xunta, problemática que a Consellaría de Medio Rural segue sen solucionar a pesar dos reiterados requirimentos da Inspección de Traballo. Agora a central trasladaralle estas cuestións á xefatura territorial da autoridade laboral para que estude, se considera oportuno, informar á Fiscalía e acudirá á vía penal no caso de que as deficiencias non sexan corrixidas no prazo de dous meses.

Condena ao Servicio Galego de Saúde (Sergas) por non intentar evitar a sobrecarga laboral dun médico

26-07-2019 - SENTENZA

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza condenou ao Servizo Galego de Saúde (Sergas) a pagar 15.000 euros de indemnización a un pediatra que sufriu unha incapacidade temporal (IT) por sobrecarga laboral. O tribunal entende que a Administración non tentou paliar a situación de profesional, cunha actitude de “pasividade e caso omiso”, e isto supón un incumprimento da normativa de prevención laboral.

Condenados tres directivos por un accidente laboral

22-07-2019 - SENTENZA

Tres responsables dunha factoría téxtil de fabricación de mantas que operaba en Agullent (Valencia) foron condenados a oito meses de cárcere e inhabilitación empresarial, así como ao pago de case 300.000 euros en multas e indemnizacións, polo accidente laboral que en xaneiro de 2013 sufriu un traballador de orixe estranxeira sen contrato nin papeis ao que se lle amputaron dous dedos da man dereita tras quedar atrapado nunha máquina hiladora de bobinas de fío con máis de seis décadas de antigüidade.

Un ataque de lumbago no vestiario antes de comezar a traballar é accidente laboral

17-07-2019 - SENTENZA

O Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco (TSXPV) recoñeceu como accidente laboral o ataque de lumbago que unha auxiliar de enfermería sufriu no vestiario xusto antes de comezar a súa quenda, cando se estaba a poñer o uniforme.

Asocian traballar máis de dez horas ao día con maior risco de ictus

15-07-2019 - SAÚDE LABORAL

Segundo un estudo realizado por investigadores do Instituto Nacional de Saúde e Investigación Médica en Francia (Inserm) as longas xornadas laborais poden pasarlle factura á saúde porque aumentan o risco de sufrir un accidente cerebrovascular, especialmente se esta situación prolóngase durante 10 anos ou máis e o traballador/a é menor de 50 anos.

As substancias químicas da roupa poden prexudicar a saúde

08-07-2019 - SAÚDE LABORAL

Nas augas residuais das fábricas de China, India e Bangladesh, onde se fabrica a maioría dos 80.000 millóns de pezas de roupa nova que se compra en todo o mundo, atopáronse numerosos contaminantes, como o antimonio; Pero probablemente sexan os compostos das tinguiduras os máis contaminantes para o medioambiente, a saúde dos traballadores nas fábricas téxtiles e os consumidores, moi especialmente os bebés e os nenos.

As patoloxías reumáticas causan o 50% das baixas permanentes no Estado español

04-07-2019 - SAÚDE LABORAL

Case un de cada catro adultos maiores de 20 anos sofre unha enfermidade reumática no Estado, o que supón ao redor de 11 millóns de persoas, segundo o Estudo Episer 2016 elaborado pola Sociedade Española de Reumatoloxía. Só de artrite reumatoide, unha das máis comúns, hai case 300.000 pacientes e cada ano diagnostícanse uns 20.000 casos novos.

Unha sentenza recoñece como accidente laboral a baixa por depresión dunha médica coa síndrome do traballador queimado

28-06-2019 - SENTENZA

Unha sentenza ditada polo Xulgado do Social número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ditaminou que o trastorno depresivo que motivou a baixa dunha médica de Atención Primaria do Servizo Canario de Saúde (SCS) entre os meses de xaneiro e novembro de 2017 ten a súa orixe nas condicións laborais da demandante, debido sobrecarga de traballo de esta. A resolución xudicial recoñece a síndrome do traballador queimado como accidente de traballo.

Unha década despois da onda de suicidios en France Telecom, dá inicio o xuízo por acoso moral aos antigos directivos

20-06-2019 - PSICOSOCIAL

Unha década despois da onda de suicidios en France Télécom, o Tribunal de Gran Instancia de París iniciou un xuízo histórico ao sentar no banco ao antigo director xeral da compañía, á súa exnúmero dúas e a quen fose responsable de Recursos Humanos por acoso moral. Outros catro directivos serán xulgados por complicidade. É a primeira vez que os directivos dunha empresa cotizada en bolsa renden contas perante a xustiza pola súa xestión. Os acusados enfróntanse a un ano de cárcere e 15.000 euros de multa.

Considerado como accidente in itínere o sufrido por unha traballadora que se desviou para deixar ao seu fillo en casa dos seus avós nun día non lectivo

31-05-2019 - SENTENZA

O Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco considerou que a desviación no traxecto habitual non pode considerarse allea a unha concausa laboral porque para poder acudir e executar o seu traballo, era do todo necesario conciliar a súa vida familiar.

A empresa non é responsable en caso de accidente laboral se hai imprudencia temeraria

21-05-2019 - SENTENZA

O Tribunal Supremo determinou que se o accidente laboral prodúcese por unha “imprudencia temeraria” do encargado do traballador que o sofre, non procede impoñer á empresa empregadora a recarga por falta de medidas de seguridade; aínda que se absolve á empresa desta condena, a sentenza determina que debe responder civilmente polos actos do responsable do equipo en concepto de responsabilidade vicaria ou culpa in vixiando (de acordo co artigo 1.903 do Código Civil).

A falta de formación e cualificación en seguridade e prevención de riscos como motivo fundamental do accidente

14-05-2019 - SENTENZA

A sentenza da Audiencia de Sevilla, desestimou o recurso do xerente da empresa , que foi condenado a dous anos e catro meses de prisión como autor dun delito de homicidio imprudente en concurso cun delito contra os dereitos dos traballadores.

Os accidentes viais laborais supoñen 2.000 millóns de euros ao año no Estado español

07-05-2019 - SEGURIDADE

O RACE, en colaboración con GAD3, realizaron o I Informe sobre a Seguridade Viaria Laboral no Estado, traballo sobre a a seguridade viaria durante a xornada laboral que provoca 249 mortos e un custo estimado de 2.000 millóns de euros ao ano. Para o informe utilizáronse fontes do Ministerio de Traballo, Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, Instituto Nacional de Estatística, DXT, Comisión Europea e EUROSTAT. Ademais, realizáronse enquisas a máis de 2.000 persoas, entre as que se inclúen 300 responsables de Prevención de Riscos Laborais en empresas estatais.

O tabaquismo do traballador non reduce a indemnización a cargo da empresa por falta de medidas preventivas

02-05-2019 - SENTENZA

En recurso de casación para a unificación de doutrina o Tribunal Supremo estableceu que non procede a redución (50%) da suma recoñecida como indemnización alegando o hábito tabáquico do traballador (30 cigarros ao día). O determinante e excluínte neste caso é que se trata dunha continxencia profesional constatada que, por si soa, posúe a suficiente entidade para xerar a incapacidade laboral do traballador e mesmo a súa morte, a partir do cal resulta irrelevante que fora fumador.

A empresa Unión Naval, condenada a pagar 21 millóns de euros a traballadores afectados por amianto

24-04-2019 - SENTENZA

O Xulgado de Instrución número 12 de Valencia, nun auto de transacción, condenou a Unión Naval a asumir máis de 21,5 millóns de euros en indemnizacións por responsabilidade civil ante os danos por exposición prolongada ao amianto que sufriron máis de 300 extraballadores dos estaleiros que o Grupo Boluda mercou en 1999.

Unha mutua condenada a pagar 12.400 euros a unha clínica privada que atendeu un accidente laboral

16-04-2019 - SENTENZA

A Audiencia desestimou o recurso de apelación presentado pola mutua, que rexeitaba facerse cargo dos custos porque alegaba que o home podía ter sido trasladado ao hospital público de Can Misses e sostiña que permaneceu no centro privado por vontade propia, extremos que o Tribunal non considera acreditados.

Considerada como accidente laboral unha parada cardíaca sufrida no traballo unha vez iniciada a xornada laboral e antes de iniciar a prestación efectiva de traballo

12-04-2019 - SENTENZA

O Tribunal Supremo desestima o recurso interposto pola empresa e ratifica a sentenza ditada polo TSX que declarou que constituía un accidente laboral. Na súa sentenza o Tribunal Supremo indica que a sentenza achegada de contraste, ditada o 6 de outubro de 2003 pola Sala Cuarta d Tribunal Supremo, non é comparable, pois nese caso o traballador sentiuse enfermo antes de iniciar a xornada laboral.

Traballar menos horas resulta máis produtivo

11-04-2019 - Psicosocial

Canto máis tempo se estea no posto e menos se descanse, máis proclive se é a sufrir accidentes laborais e que motivación caia en picado. Aínda así, o presentismo segue sendo un trazo distintivo da contorna laboral no Estado español. Segundo Eurostat, os españois traballan máis horas que alemáns, franceses ou ingleses e teñen unha xornada laboral moi distinta, cun horario de saída máis tardío. Tamén son os europeos que sofren máis estrés laboral e os que teñen maior porcentaxe de accidentes laborais relacionados co estrés físico e psicolóxico.

A mutua FREMAP condenada por non diagnosticar nin tratar a rotura do tendón de Aquiles dun traballador

10-04-2019 - SENTENZA

A Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Catalunya, confirma que houbo un retraso diagnóstico imputable ao persoal de Fremap que atendeu ao traballador lesionado. Polo que confirma a condena para indemnizar ao paciente nos danos e prexuízos sufridos polo mesmo como consecuencia do retraso diagnóstico

Electrosensibilidade como consecuencia dun accidente laboral

05-04-2019 - SENTENZA

A Sala do social do Tribunal Superior de Xustiza de Aragón ratificou a sentenza 203/2018, do 29 de xuño de 2018, do Xulgado do Social Número 1 de Zaragoza, na que se determinaba que a electrohipersensibilidade padecida por un traballador da entidade Endesa tiña a súa orixe na súa actividade laboral, polo que as incapacidades temporais deste empregado deben ser consideradas como accidente de traballo.

Segundo unha sentenza non pode deducirse a indemnización por dano moral por accidente laboral á prestación por incapacidade outorgada pola Seguridade Social

25-03-2019 - Sentenza

Non pode deducirse da indemnización por danos morais por accidente laboral o percibido en concepto de prestación da Seguridade Social. Así o ditamina o Tribunal Supremo nunha sentenza (achégase o texto completo da sentenza) pola que unifica doutrina e rexeita descontar dita cantidade ao considerar que estas indemnizacións son compatibles e complementarias.

Informe Mundial sobre Salarios 2018/19

07-03-2019 - ECONOMÍA

En 2017, o crecemento mundial dos salarios caeu ao seu nivel máis baixo desde 2008, moi por baixo dos niveis anteriores á crise financeira mundial, segundo un novo informe da Organización Internacional do Traballo (OIT). O Informe Mundial sobre Salarios 2018/2019 constata que en termos reais (axustados á inflación) o crecemento mundial do salario desacelerouse, pasou de 2,4 por cento en 2016 a 1,8 por cento en 2017. As conclusións baséanse en datos de 136 países. As diferenzas de remuneración entre homes e mulleres, de ao redor 20 por cento a escala mundial, seguen sendo inaceptablemente altas.

O Xulgado do Social Nº4 de Bilbao recoñece incapacidade permanente a un traballador afectado por silicose simple

27-02-2019 - SENTENZA

A pesar de que o traballador se atopaba en situación de desemprego e padece unha silicose simple, grao de doenza que non adoita recoñecerse como incapacitante salvo que apareza asociada a broncopatía, cardiopatía ou tuberculose, a sentenza estima a incapacidade debido a que as empresas non achegaron probas que acrediten que o traballador poida ser recolocado nelas en postos sen exposición a po de sílice.

Sanción de 114.000 euros pola falta de avaliación e planificación da acción preventiva

22-02-2019 - SENTENZA

Quedou constatado que a empresa vulnerou a Lei de Prevención de Riscos Laborais , a cal establece nas súas disposicións normativas as medidas de seguridade que deben adoptarse en caso de risco de caída de obxectos, proxeccións ou rotura de elementos. Trala investigación da Inspección de Traballo e tres sentenzas, o Tribunal Supremo condena ao organismo para indemnizar ao traballador con 114.651 euros por danos e prexuízos.

Ratifican o fallo que declara accidente laboral o suicidio dun traballador de banca

11-02-2019 - SENTENZA

O fallo desestima o recurso de suplicación interposto pola mutua e por Cajamar, no que se expuxo que ao non constar que o traballador estivese sometido a presións de carácter laboral, nin conflito coa empresa ou cos compañeiros de traballo, debía prevalecer o criterio da voluntariedade da decisión do traballador pero desvinculándoa da realización do seu traballo.

A Inspección de Traballo Británica sanciónase a si mesma por un accidente nun dos seus laboratorios

31-01-2019 - HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE, HSE

A HSE, Inspección de Traballo británica, emitiu por primeira vez unha Censura Real (Crown Censure) contra si mesma por non seguir as medidas de control adecuadas, despois de que unha proba de presión de hidróxeno no seu laboratorio de Buxton deixase a un traballador con queimaduras graves.

Considerado accidente laboral o estrés xerado por un “incómodo ambiente de traballo”

29-01-2019 - SENTENZA

O maxistrado titular do Xulgado do Social 8 de Bilbao, fallou unha sentenza na que considera como accidente laboral dun traballador o “incómodo ambiente de traballo” xerado dentro da súa empresa cara á súa persoa e que tiveron a súa orixe nas reclamacións salariais e de categoría que este expuxera e condena á empresa aseguradora, ao Instituto Nacional e á Tesourería da Seguridade Social e á empresa para responsabilizarse das súas consecuencias.

A electrosensibilidade xa ten consideración de accidente de traballo

14-01-2019 - SENTENZA

Recentemente o Xulgado do Social Número 1 de Zaragoza, determinou que a patoloxía de electrosensibilidade que padece un traballador foi orixinada única e exclusivamente pola súa actividade laboral e por tanto as incapacidades temporais IT) que tivo este traballador dende 2014 teñen carácter laboral e deben ser consideradas como Accidente de Traballo. Dita sentenza foi ratificada polo Tribunal Superior de Xustiza de Aragón

Cancro de mama e traballo nocturno

11-01-2019 - SAÚDE LABORAL

Un estudo realizado por un equipo do Institut National da Santé et da Recherche Médicale, Inserm, achega nova información sobre a asociación entre o traballo nocturno e o risco de cancro de mama, grazas á nova análise de cinco estudos para rastrexar a exposición ao traballo nocturno entre máis de 13.000 mulleres de varios países.

Condena civil solidaria ao SPA por non avaliar o risco de acceso a un falso teito cuxa existencia descoñecía

09-01-2019 - SENTENZA

Os feitos que dan lugar a esta sentenza acaeceron cando un traballador recibiu a orde de acudir á empresa en día festivo e subir, xunto ao seu xefe, ao falso teito da nave, sen utilizar ningunha medida de prevención nin protección, caendo ambos de 6,35 metros por desprazamento dunha placa. O traballador sufriu lesións moi graves e reclamou civilmente contra a empresa, que foi condenada. A empresa presenta recurso para tentar implicar ao Servizo de Prevención Alleo na indemnización, alegando que o falso teito non estaba contemplado na Avaliación de riscos.

Actualización da clasificación e etiquetado armonizado das sustancias perigosas

04-01-2019 - ECHA

En vigor dende o 1 de decembro de 2018, está dispoñible na Táboa 3 do Anexo VI do Regulamento CLP. A clasificación e o etiquetado armonizados de sustancias perigosas actualízase a través dunha ATP (Adaptación ao progreso técnico), que se publica anualmente pola Comisión Europea. A ECHA (Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas) pon a disposición unha táboa en excel, que contén todas as actualizacións da clasificación e o etiquetado armonizado de sustancias perigosas (Táboa 3 do Anexo VI do Regulamento CLP)

Reino Unido aumenta a condenas por homicidio por neglixencia grave

18-12-2018 - SENTENZA

O Consello de Sentenzas do Reino Unido ha publicado novas directrices para os xuíces que aumentarán as penas de prisión para as persoas condenadas por neglixencia grave por homicidio nun lugar de traballo. Trátase da primeira vez que se elaboran instrucións completas para os casos máis graves de homicidio involuntario.

Non se considera accidente laboral a morte dun enfermeiro producida ao chegar ao hospital onde traballaba

17-12-2018 - SENTENZA

Segundo sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Murcia, non se considera accidente de traballo a morte por infarto de miocardio dun enfermeiro que prestaba os seus servizos no hospital Virxe da Arrixaca de Murcia producida minutos despois de estacionar o seu coche no aparcadoiro do centro sanitario para iniciar a súa xornada laboral.

O Tribunal Supremo recoñece como accidente de traballo o infarto sufrido por un traballador cuxa patoloxía comezou o día anterior no seu domicilio e agravouse no traballo

28-11-2018 - SENTENZA

En marzo de 2015, o traballador, que prestaba servizos laborais para a empresa demandada como operario de mantemento de almazara, atopándose pola tarde no seu domicilio realizando tarefas de descarga de leña, comezou a sentir unha dor no brazo esquerdo, o cal persistiu durante toda a noite.

O Tribunal Supremo fixa cando é obrigatorio o recoñecemento médico dos traballadores nunha empresa

09-11-2018 - SENTENZA -LEMBRA-

O Tribunal Supremo ten clarexado en que circunstancias unha empresa pode obrigar aos seus empregados a someterse ao recoñecemento médico. Un trámite que, tal e como consagra a Lei de Prevención de Riscos Laborais e en virtude do dereito á intimidade dos empregados, require normalmente do seu previo consentimento.

Vinteun meses de cárcere a un empresario polo accidente grave dun dos seus empregados

08-11-2018 - SENTENCA

A Audiencia Provincial de Xaen ten confirmado a condea de 21 meses de cárcere para o propietario dunha empresa de Martos adicada á pintura de edificios, polo grave accidente laboral que sufriu un dos seus empregados. O traballador precipitouse dende o tellado da nave que estaba a pintar nun polígono industrial. A caída dende nove metros de altura foi dunha extraordinaria dureza, a resultas da cal o traballador resultou gravemente ferido e estivo case dous meses hospitalizado.

Solicitan 3 anos de cárcere para a administradora e o técnico de prevención de riscos laborais dunha empresa de Motril

07-11-2018 - ACCIDENTE LABORAL

O Xulgado do Penal 2 de Motril acolle este venres o xuízo polo accidente laboral rexistrado en xullo de 2014 na fábrica de Ron Montero da localidade, que se saldou con tres traballadores feridos graves, un dos cales faleceu días despois nun centro hospitalario.

Inspección de Traballo sanciona ao Metro de Madrid por non realizar controis médicos obrigatorios polo amianto

06-11-2018 - AMIANTO

A Inspección de Traballo sancionou ao Metro de Madrid con 30.000 euros por non realizar exames médicos obrigatorios a todos os seus empregados para determinar se están afectados pola exposición prolongada ao amianto existente aínda na rede pública de transporte.

Non é necesario que se produza ningún accidente ou dano persoal ou material para que se inicie un procedemento penal pola creación do risco para os traballadores

29-10-2018 - RECORDATORIO SENTENZA

Aínda que desgrazadamente non é moi frecuente, segundo unha sentenza da Audiencia Provincial da Coruña, é posible que se abra un procedemento penal pola posta en perigo da vida ou integridade dos traballadores aínda no caso de que non ocorrese ningún accidente

O Tribunal Superior de Xustiza de Asturias confirma que os técnicos de prevención de riscos laborais teñen preferencia de permanencia no caso de despidos por aplicación dun ERE

24-10-2018 - RECORDATORIO SENTENZA

A sentenza 02502/2013 da Sala do social do Tribunal Superior de Xustiza de Asturias, -en aplicación do que dispón o artigo 30.4 acerca de que os/as traballadores/as encargados da prevención gozan das mesmas garantías fronte ao despedimento que os representantes dos traballadores-, denegou o despedimento do Xefe de Prevención dunha empresa, declarándoo nulo.

Cataluña gaña un litixio competencial á Fundación Estatal para a Prevención de Riscos Laborais

23-10-2018 - SENTENZA

A Generalitat de Cataluña gañou un litixio competencial contra a Fundación Estatal para a Prevención de Riscos Laborais (FEPRL) sobre accións e fondos económicos para a prevención de riscos laborais.

Un xulgado de Ourense recoñece a sensibilidade química como accidente laboral

22-10-2018 - SENTENZA

As limitacións, pola ausencia de xanelas que impide a ventilación natural, dunhas oficinas do Goberno Galego na provincia de Ourense levaron ao titular do Xulgado do Contencioso Administrativo 1 desta cidade, a recoñecer que unha funcionaria da Xunta de Galicia sofre síndrome de sensibilidade química múltiple, considerandoo accidente laboral.

El Tribunal Supremo considera accidente laboral un desprendemento de retina

09-10-2018 - Sentenza

O Tribunal Supremo considerou como accidente laboral o desprendemento de retina sufrido por unha empregada da Seguridade Social mentres traballaba diante do ordenador. O tribunal estimou o recurso para a unificación de doutrina presentado pola traballadora, que sentiu molestias nos ollos e alteracións visuais cando realizaba as súas funcións diante do ordenador na oficina.

Unha empresa, logo de probar a semana laboral de catro días, adopta este horario para sempre

08-10-2018 - Psicosocial

Unha empresa neozelandesa dedicada á xestión de patrimonio realizou unha proba cos seus 240 empregados durante os meses de marzo e abril; durante ese tempo reduciron a catro días a súa semana laboral pero gañando o mesmo que se traballasen cinco días. Tras asegurar que o experimento foi un éxito, a empresa decidiu implantar o novo horario de maneira definitiva.

O conselleiro delegado, o encargado e o xefe de produción dunha empresa agrícola, condenados tras un accidente de traballo

05-10-2018 - Sentenza

O Xulgado do Penal Tres de Albacete condenou a tres homes como responsables dun delito contra os dereitos dos traballadores, a unha pena de seis meses de prisión e multa de 2.400 euros cada un deles, así como por un delito de lesións imprudentes a outros seis meses de cárcere. Así mesmo, deberán indemnizar ao traballador accidentado con 110.000 euros. A sentenza suspende polo prazo de dous anos a execución das penas de 12 meses de prisión dos tres condenados, quedando condicionada a que os penados non volvan delinquir no prazo indicado.

O xulgado recoñece un ictus como accidente laboral

02-10-2018 - SENTENZA

O Xulgado do Social número 6 de Bilbao recoñeceu como accidente laboral un infarto cerebral sufrido por un traballador mentres se atopaba no lugar de traballo; a mutua negou dita condición alegando que o ictus se derivaba dunha enfermidade común. A sentenza falla a favor do demandante e recoñece o proceso de incapacidade temporal iniciado ao declarar o accidente vascular como unha continxencia profesional.

Cando o corpo di basta

05-09-2018 - SAÚDE LABORAL

Os accidentes por sobreesfuerzo físico e mental son a principal causa de baixa laboral no Estado. En 2017 os accidentes laborais con baixa por sobreesfuerzo físico ou mental no traballo —é dicir, o esforzo que supera os límites que permiten a un empregado volver ao día seguinte na mesmas condicións— afectaron a 191.397 traballadores, segundo as cifras provisionais do Ministerio de Traballo. Estes datos representaron o 38% do total, aínda que para a Asociación de Mutuas de Accidentes de Traballo a porcentaxe descende catro puntos. É a principal causa en España de baixa laboral e no últimos dez anos esa porcentaxe moveuse entre o 36,7% e o 39,8%.

A presencia dos robots nas empresas

01-08-2018 - SAÚDE LABORAL

Segundo un estudo elaborado polo Grupo Adecco, xestión de recursos humanos, e o Instituto Cuatrecasas de Estratexia Legal en RRHH, o 88% dos profesionais de recursos humanos enquisados cre que a robótica terá unha incidencia alta ou moi alta no mercado laboral nos próximos anos; ademais o 78% sinala que este posible impacto producirase a medio e longo prazo.

Considerado como accidente laboral o desprendemento de retina

12-07-2018 - SENTENZA

O Tribunal Supremo estima o recurso de casación para a unificación de doutrina interposto por unha traballadora que sentiu molestias nos seus ollos e alteracións visuais cando realizaba as súas funcións diante do computador na oficina, estimando que debe ser considerado un accidente laboral ao tratarse dunha lesión súbita que se produciu en lugar e tempo de traballo.

Indemnización para un vixilante de seguridade agredido ao saír do traballo

05-07-2018 - SENTENZA

A sentenza, ditada polo Xulgado do Social núm. 7 de Bilbao, conclúe o abandono empresarial na prevención, facilitando que o empregado puidese ser obxecto dun ataque coordinado e planificado á saída do centro de traballo, ademais de ser ameazado de morte polos individuos que lle agrediron.

O estrés eleva un 50% o risco de enfermidade cardíaca

26-06-2018 - Psicosocial

Nun estudo levado a cabo por investigadores da Facultade de Saúde e Benestar da Universidade de Jönköping (Suecia), revela que as persoas que padecen estrés laboral teñen un risco un 48% superior de padecer fibrilación auricular e, polo tanto, unha maior probabilidade de acabar sufrindo un infarto ou un ictus.

Volume e ritmo de traballo aparecen como as principais causas do estrés laboral

20-06-2018 - Psicosocial

Estas son parte das conclusións do Informe Anual 2017 InfoJobs–ESADE sobre el Estado del Mercado Laboral a partires dos datos extraídos dunha enquisa realizada a un mostra representativa da poboación activa no Estado español e a máis de mil empresas. En torno a un 50% da poboación activa ocupada indica que está estresada; as persoas que declararon estar estresadas indicaron que o motivo principal éra o volume e o ritmo de traballo (un 57%), seguido da presión, (o 44%) e o nivel de responsabilidade (un 28%). Outras causas que tamén aparecen destacadas na enquisa son as responsabilidades ou roles pouco claros (un 27%) e a desmotivación polo traballo desempeñado (23%).

Condean ao Goberno Vasco por un caso de mal ambiente no traballo

14-06-2018 - Sentenza

O Xulgado do Social Nº 10 de Bilbao, condenou ao Departamento de Xustiza do Goberno Vasco a indemnizar a un funcionario dun xulgado por danos físico-psicolóxicos e morais sufridos a consecuencia dun conflito que tivo lugar no centro de traballo, por non contar cun plan de riscos laborais para atallar a situación. Na sentenza o xuíz considera que existe “responsabilidade por danos e prexuízos” do departamento vasco de Xustiza derivada do “incumprimento” da Lei de Prevención de Riscos Laborais.

O Congreso reclama a inclusión dentro do cadro de enfermidades profesionais do estrés e o acoso laboral

07-06-2018 - Comisión de Emprego e Seguridade Social

Esta reclamación consta nunha proposición non de ley aprobada pola Comisión de Emprego e Seguridade Social da Cámara Baixa, ante o incremento da sinistralidade laboral. O texto aprobado tamén solicita a incorporación na Ley de Prevención de Riscos Laborais dunha perspectiva de xénero e a potenciación dos servizos de prevención propios fronte aos servizos de prevención alleos.

Condea a unha empresa por non cumplir coa obriga de garantir a seguridade e a saúde no traballo

30-05-2018 - SENTENZA

A sentenza obriga á empresa, dedicada ao traslado de enfermos, a indemnizar a un condutor de ambulancia, que foi despedido ao ser declarado non apto para o traballo que viña realizando, consecuencia dunha lesión nas costas ao tentar levantar a un paciente que sufría de sobrepeso. O xuíz acepta a legalidade de non prolongar o contrato, porque o traballador non pode seguir conducindo ambulancias polo risco que sofre a súa saúde e a dos enfermos que debe transportar, e responsabiliza á empresa da lesión que sufriu o traballador, por non evitar que esta doenza se producise.

A OIT racha o acordo coa ISO polas súas importantes discrepancias na elaboración da norma ISO 45001

16-05-2018 - OIT

A OIT comunicou o 18 de decembro de 2017 á Organización Internacional de Normalización (ISO), a súa decisión de rescindir o Acordo subscrito o 6 de agosto de 2013 con carácter experimental entre ambas organizacións no contexto da elaboración dunha norma ISO sobre os sistemas de xestión da seguridade e a saúde no traballo (ISO 45001).

Segundo se desprende do Informe Bainstorm, a Intelixencia Artificial (AI) xera incerteza entre empresas e reguladores polo seu impacto sobre o emprego

15-05-2018 - BCW-CEPS

A Intelixencia Artificial (IA) segue a xerar suspicacias no mundo empresarial e regulatorio, principalmente pola incerteza sobre o impacto que terá no marcado laboral, segundo as conclusións do Informe Brainstorm, un estudo pioneiro de Burson Cohn & Wolfe (BCW) e o Centro de Estudos Políticos Europeos (CEPS) cuxo texto completo en inglés pódese atopar na ligazón ao final desta nova.

Desestimado o recurso dun traballador por “exceso de celo”

10-05-2018 - SENTENZA

A Audiencia Provincial de Murcia desestimou o recurso dun traballador dunha fábrica de conservas contra o Auto dun Xulgado de Instrución que arquivou a denuncia que presentara contra a mesma tras un accidente, pois se considera que o mesmo se produciu por un exceso de celo.

Unha hora de entrenamento á semana por contrato

08-05-2018 - SAÚDE LABORAL

En Suecia, un dos países onde máis exercicio físico se prectica, algunhas empresas comezaron a incluír unha cláusula nos seus contratos pola que os/as traballadores/as estarían obrigados a realizar unha hora de exercicio á semana. As razóns que esgrimen para incluír esta cláusula son a mellora da produtividade, o descenso do absentismo laboral e a mellora da saúde xeral dos/as traballadores/as.

Absolución para un empresario que ignorou a normativa en PRL

07-05-2018 - Sentenza

A Audiencia Provincial de Valencia non sanciona, pola vía penal, a un empresario logo de verificar, como se recolle na sentenza, que incumpliu a normativa en materia de prevención de riscos laborais: "durante o ano 2015 a empresa carecía absolutamente de organización preventiva: non se designou ningún traballador para ocuparse da devandita actividade nin se concertou cun servizo de prevención alleo, nin tan sequera fora asumida polo propio empresario; non se realizou avaliación dos riscos laborais, nin planificación das medidas preventivas, nin formación preventiva dos traballadores respecto dos riscos dos seus posto de traballo, nin vixilancia da saúde".

En Navarra entre 2008 e 2012, un total de 841 casos de cancro poderían relacionarse coa actividade laboral

03-05-2018 - SAÚDE LABORAL

O Instituto de Saúde Pública e Laboral de Navarra (ISPLN) estima que no período 2008-2012 rexistráronse na Comunidade Foral un total de 841 casos de cancro de posible orixe laboral. Deles, 286 foron relativos a cancro de pel (non melanoma), 265 a cancro de pulmón, 60 a mesotelioma, 40 a carcinoma de vexiga e 10 a cancro de seos paranasais.

Considerado accidente laboral un caso de infarto ocorrido mentras facía deporte nun ximnasio

02-05-2018 - SENTENZA

Segundo unha sentenza do Tribunal Supremo, a morte tras sufrir un infarto mentras se entrena no ximnasio, pode ser considerado accidente laboral no caso de que os síntomas teñan orixe no traballo.

Os médicos/as de familia contrarios a que as mutuas den altas en casos de continxencia común

23-04-2018 - SEMG

A CEOE (Confederación Española de Organizacións Empresariais) ven de propoñer nunha reunión con representantes de sindicatos e Goberno, que as mutuas poidan dar altas en determinados procesos de continxencia común, en concreto en patoloxías traumatolóxicas e psiquiátricas, co fin, segundo os representantes da CEOE, de reducir a carga burocrática das baixas e conseguir un importante aforro de diñeiro. Os médicos/as de familia poñen en dúbida esta proposta: " non existe ningunha evidencia de que as mutuas aforren cartos ou den baixas de menor duración" segundo o vicepresidente primeiro da Sociedade Española de Médicos Xerais e de Familia (SEMG).

Informe que avala a rendibilidade económica da normativa de seguridade e saúde no traballo

20-04-2018 - SAÚDE LABORAL

O informe mostra que os beneficios da regulación federal na protección da saúde pública e a seguridade, así como do medio ambiente superan significativamente os custos para as empresas.

Considerado accidente de traballo un caso de arritmia polo esforzo realizado ao cargar gavetas de masa nunha obra

16-04-2018 - Sentenza

O TSX de Castela e León ven de recoñecer como accidente laboral o caso dun albanel que sufriu unha arritmia ventricular provocada polo esforzo realizado ao cargar gavetas de masa nunha obra. A enfermidade, de herdanza xenética, era preexistente e totalmente descoñecida para o traballador que non sufrira ata a data da fibrilación ventricular, en maio de 2015, sintomatología algunha.

Os/as traballadores/as europeos consideran que as súas empresas amosan en xeral pouco interese pola súa saúde mental

12-04-2018 - PSICOSOCIAL

Segundo datos do estudo “The Workforce in Europe 2018”, realizado pola axencia independente de estudos de mercado Opinion Matters para ADP, provedor global de solucións de Xestión do Capital Humano, o 14 % dos empregados cren que a súa empresa non se interesa en absoluto pola súa saúde mental, un 34 % din que a súa empresa ten pouco interese, o 46 %, opina que a súa empresa interésase, e tan só o 6 % di que a súa empresa ten “un gran interese”.

Condean a unha residencia de anciáns por un accidente laboral

09-04-2018 - SENTENZA

O Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León confirmou a existencia de responsabilidade empresarial por falta de medidas de seguridade e hixiene no traballo no accidente sufrido por unha empregada nunha residencia da provincia de Ávila.

Previsel: 13º Salón da Prevención e a Seguridade Laboral

06-04-2018 - 10 e 11 de abril de 2018

Os vindeiros días 10 e 11 de abril, terá lugar en Ourense a decimoterceira edición do Salón da Prevención e a Seguridade Laboral, PREVISEL. No mesmo, a CIG estará presente na organización da Xornada formativa: Gas Radón: o perigo invisible. Exposición do marco lexislativo e aplicación práctica".

Condena á Xunta de Extremadura por un accidente no que faleceu un traballador

04-04-2018 - SENTENZA

O Xulgado do Penal número 2 de Badaxoz ditou o pasado mes de marzo sentenza por uns feitos ocorridos en 2010. Nese ano a Consellería dos Mozos e do Deporte da Xunta contratou traballos de adecuación dun edificio para a súa conversión nun espazo para a creación nova.

Escasos avances en relación aos riscos psicosociais nas empresas

19-03-2018 - PSICOSOCIOLOXÍA

Psicólogos participantes no II Congreso Internacional de Psicoloxía do Traballo e RRHH concluíron que aínda que se ten progresado na redución de accidentes e enfermidades profesionais, apenas se observan avances en relación aos riscos psicosociais presentes nas empresas. E iso a pesares de que, segundo datos extraídos do Eurobarómetro, o 53% dos/as traballadores/as consideran que o estrés é un dos principais riscos laborais seguido dos riscos ergonómicos.

Sanción a Correos por non estimar o risco asociado ás radiacións solares no posto de carteiro/a

09-03-2018 - Sentenza

O Xulgado do Social número 9 de As Palmas confirma a sanción imposta pola Consellería de Emprego, Políticas Sociais e vivenda do Goberno de Canarias en 2016 á Sociedad Estatal de Correos e Telégrafos, por non incluír na avaliación de riscos laborais o risco asociado ás radiacións solares dos carteiros/as. O Xulgado estima parcialmente o recurso interposto por Correos, reducindo a cuantía da sanción.

Introdúcese a semana laboral de 28 horas en Alemania

05-03-2018 - PSICOSOCIAL

O crecemento sostido en Alemaña reduciu o paro a mínimos históricos, situación que aproveitou o principal sindicato industrial do país, IG Metall, para conseguir, tras unha serie de paros e negociacións, que parte dos obreiros alemáns gocen dun aumento de soldo e poidan optar a unha semana laboral de 28 horas.

Acoso psicolóxico no traballo ou mobbing: elementos para a súa comprensión e identificación

02-03-2018 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 26

O mobbing é un fenómeno de violencia psicolóxica xeralmente exercida por un grupo, liderado nese labor polo que poderiamos considerar o/a acosador/as ou incitador principal. As actuacións de acoso no ámbito dunha empresa ou organización, a meirande parte das veces derivan en graves consecuencias sobre a saúde do/a traballador/a acosado/a, así como nun importante deterioro do ambiente de traballo que remata por prexudicar a convivencia laboral, así como o rendemento e a produtividade do departamento ou centro de traballo afectado.

Recoñece como tempo de traballo o tempo de garda domiciliaria

23-02-2018 - Tribunal de Xustiza da UE

A sentenza resolve unha consulta prexudicial prantexada polo Tribunal Laboral Superior de Bruselas sobre o caso dun bombeiro belga que solicitaba que se recoñeceran como horas de traballo o tempo que está de garda. En concreto, se preguntaba se os servizos de garda domiciliaria poden considerarse comprendidos na definición de tempo de traballo estabelecida na Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos da ordenación do tempo de traballo.

Recargo de prestacións do 30% por dano psicosocial a unha traballadora

21-02-2018 - Sentenza

A Osakidetza, Sistema Público de Saúde Vasco, terá que aboar un recargo do 30% sobre todas as prestacións de seguridade social, incluíndo a prestación de incapacidade permanente absoluta por enfermidade profesional, a unha traballadora por dano psicosocial.

Suspensión de emprego e soldo dun traballador por non utilizar protectores auditivos

16-02-2018 - SENTENZA

Esta sentenza resolve sobre a procedencia ou non da sanción disciplinaria de suspensión de emprego e soldo a un traballador que non utilizou as proteccións auditivas durante dous días seguidos e o feito de que o traballador tivese recoñecida unha patoloxía previa por exposición a ruído, susceptible de agravación. O Tribunal desestima o recurso de suplicación exposto, confirmándose a sentenza recorrida.

O espazo de traballo ideal non depende só do ruído, senón que tamén e especialmente das interrupcións

15-02-2018 - SAÚDE

Novas investigacións demostraron que poida que non sexa o son en si mesmo o factor principal que nos distrae, senón que o principal sexa quen ou que o está a facer. De feito, un certo nivel de murmurio de oficina en segundo plano podería beneficiar á nosa capacidade para realizar tarefas creativas, a condición de que non nos involucremos na conversa. En lugar dun silencio total, o ambiente de traballo ideal para as tarefas creativas ten un pouco de ruído de fondo.

O TSXG condena ao Concello de Portas por non tomar medias para previr agresións.

08-02-2018 - SENTENZA

Demóstrase que non se trata dun feito illado, dunha defectuosa aplicación das medidas preventivas, senón de que non se tomou ningunha medida a pesar de constar numerosos antecedentes que facían prever esta agresión.

Unha sentenza da Audiencia Nacional equipara os dereitos dos/as traballadores/as de ETT e da empresa usuaria en materia de igualdade

08-02-2018 - SENTENZA

Tras unha demanda interposta por varias organización sindicais, a Audiencia Nacional ten ditado unha importante sentenza, que declara o dereito do persoal contratado a través de empresas de traballo temporal ( ETT) na empresa Qualytel Teleservices, a que se lles apliquen as medidas acordadas no plan de igualdade desta compañía, xa sexan de nova creación ou por ampliación das recollidas no Convenio Colectivo de Contact Center.

A Comisión Mundial da OIT abordou as principais oportunidades e desafíos relativos ao futuro do traballo

07-02-2018 - Comisión Mundial sobre o Futuro do Traballo OIT

A Comisión Mundial sobre o Futuro do Traballo concluíu a súa primeira reunión o domingo 22 de outubro do 2017, logo dun amplo debate sobre as principais forzas que están a configurar o mundo do traballo, as oportunidades que ofrece e os desafíos que deben ser superados a fin de garantir un futuro do traballo con xustiza social.

Dúas de cada dez denuncias por acoso ou violencia nas empresas navarras terminan co traballador/a despedido/a

25-01-2018 - SAÚDE LABORAL

O ano pasado o Servizo de Saúde Laboral do Goberno de Navarra contabilizou 211 casos de violencia, un número moi similar ao de 2016, que reflicte un problema silencioso moitas veces no ámbito laboral, pero que estala na consulta do médico de Atención Primaria.

Declarado accidente laboral o suicidio dun empregado de banca que discutiu cun cliente

23-01-2018 - SENTENZA

Segundo se desprende da sentenza, o suicidio do empregado non pode considerarse unha "continxencia común" ao apreciarse unha posible conexión de causalidade entre o traballo e a conduta de suicidio.

Condeada á empresa pola exposición a amianto dos veciños dunha das súas fábricas

18-01-2018 - Sentenza

A Audiencia de Madrid condenou á empresa Uralita a indemnizar con máis de 2 millóns de euros a 39 persoas, veciños da fábrica que Uralita tiña en Cerdanyola e familiares de traballadores, polos danos causados polo amianto. A sentenza considera que o amianto empregado na fábrica, en funcionamento de 1907 a 1997, está directamente vinculado cos mesoteliomas, asbestosis ou placas pleurales que sufriron. O fallo sinala que, no caso dos familiares, a exposición ao amianto produciuse debido a que os empregados lavaban nas súas casas entre 1971 e 1977 os traxes que usaban na fábrica.

A Deputación de Cádiz condenada por un accidente laboral

15-01-2018 - Sentenza

O Xulgado do Social número 2 de Cádiz condenou á Deputación de Cádiz a asumir o recargo das prestacións, na porcentaxe do 50%, de todas as prestacións que recibiu e recibirá por mor das lesións sufridas en 2013 ao caer dunha estada cando estaba a realizar unha obra promovida pola Institución Provincial. Aínda que a Inspección de Traballo exculpou á Deputación, o xuíz considerou que se imcumpriu a normativa de prevención de riscos laborais.

Un xulgado revoga unha incapacidade concedida polo INSS por exposición ao amianto

11-01-2018 - Sentenza

Un xulgado do social de Donostia revogou a incapacidade permanente absoluta que o INSS concedera a un traballador, considerando que o carcinoma pulmonar que sufría derivaba da súa exposición laboral ao amianto. O xulgado estima o recurso interposto por unha mutua revogando a concesión da continxencia como profesional e a incapacidade que o INSS recoñecera ao traballador en 2016.

Segundo recentes estudos, a Institución de Seguridade e Saúde Ocupacional (IOSH) advirte que o uso regular de desinfectantes relacionase cun maior risco de enfermidade pulmonar obstrutiva crónica (EPOC)

08-01-2018 - HIXIENE

Segundo diversos informes, o uso de lixivia e outros desinfectantes comúns unha vez á semana podería aumentar o risco de desenvolver enfermidade pulmonar obstrutiva crónica (EPOC) ata nun 32%, segundo investigadores de Estados Unidos e Francia.

Condea para dous empresarios pola morte dun dos seus traballadores

04-01-2018 - Sentenza

O Xulgado do Penal número 3 de Xaén condenou a dous empresarios a un ano de prisión e 200.000 euros de indemnización pola morte en accidente laboral dun traballador. A sentenza estabelece que o sinistro produciuse pola falta de medidas de seguridade, unha obriga legal que corresponde aos empresarios.

Desestimada a demanda por non ser contratado para traballar con naomateriais nun centro de investigación por ser un trasplantado renal.

29-12-2017 - SENTENZA

O demandante interpón demanda contra o Sevizo de prevención, o médico do mesmo que emitiu o informe e a compañía aseguradora, entendendo que é inaceptable, incorrecto e contrario á evidencia científica cualificalo de non apto para traballar con nanopartículas por ser un transplantado renal.

A silicose xerada pola manipulación de encimeras artificiais de cuarzo enfronta a extrabajadores enfermos e pequenos empresarios marmoristas

28-12-2017 - SILICOSE

A guerra das encimeras se recrudece nos xulgados, enfrontando aos traballadores enfermos coas empresas, os servizos de prevención e os fabricantes das encimeras.

Condenado o concello de Figueres por non previr os riscos para a saúde derivados de conflitos laborais

27-12-2017 - SENTENZA

O Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña (TSXC) confirmou unha sentenza que condenou ao Concello de Figueres (Xirona) a pagar unha indemnización de 25.000 euros por incumprir o seu deber de previr os riscos para a saúde derivados dos conflitos persoais no persoal.

O custo do cancro ocupacional na EU-28

22-12-2017 - Saúde Laboral

Os datos recollense nun estudo presentado no mes de novembro na conferencia "Traballo y cancro", e teñen en conta os custos directos dos sistemas sanitarios dos Estados membros (relacionados co tratamento médico), custos indirectos para os traballadores e os empresarios (asociados a perdas monetarias por cesación do traballo) e os custos humanos para as vítimas (impacto na calidade de vida dos traballadores e as súas familias). Os custos cífranse entre entre 270.000 e 610.000 millóns de euros, o que representa do 1,8% ao 4,1% do producto interio bruto da Unión Europea.

Multa de 150.000 euros a un hospital pola exposición de traballadores/as a formaldehído

21-12-2017 - Hixiene

A Secretaría Autonómica de Emprego da Generalitat Valenciana informou de que se desestimou o recurso de alzada interposto contra a resolución da Dirección Xeral de Traballo e Benestar Laboral que efectuou o pasado 17 de xullo. Nesta última resolución, a Administración autonómica acóllese ás distintas leis e normativas sobre a protección dos traballadores/as fronte aos riscos relacionados coa exposición a axentes cancerígenos e axentes químicos no traballo, considerando os feitos (elevado risco de exposición ao formol no laboratorio de Anatomía Patolóxica) como infracción administrativa moi grave en materia de prevención de riscos laborais e sanción de 150.000 euros.

Campaña do ISSGA de mellora da calidade da información dos partes de accidentes de traballo

15-12-2017 - ISSGA

O obxectivo da campaña é incrementar o máis posible a mellora da información que debe figurar nos distintos campos do parte de accidente de traballo, para conseguir que sexa real, veraz e o máis comprensible posible.

A xuíza considera que o traballador é especialmente sensible á exposición a nanopartículas

01-12-2017 - Sentenza

O demandante, doutor en Ciencias Químicas con ampla experiencia en tarefas de investigación, participou nun proceso de selección para a contratación dun traballador para un posto de traballo ofertado por unha empresa adicada á actividade de investigación industrial. O demandante foi sometido a un trasplante renal no ano 2011,presentando a día de hoxe función renal normal con tratamento inmunodepresor. No recoñecemento médico previo, o médico do servizo de prevención alleo emitiu un informe do exame de saúde practicado, no que se indicaba “recoñecemento sen alteracións significativas; apto con limitacións laborais por transplante renal” para o posto“ deposición de materiais -impresión funcional”, e se sinalaba "considérase ao traballador como traballador especialmente sensible polo seu estado de saúde e emítense as seguintes medidas preventivas: non debe realizar tarefas con risco de exposición a: nanomateriais, produtos considerados nefrotóxicos ou mutaxénicos, radiacións ionizantes, non debe traballar con exposición a risco biolóxico."

A Seguridade Social considera como accidente laboral un cancro por exposición a radón no traballo

30-11-2017 - saude laboral

O traballador ocupou un despacho no Museo Arqueolóxico, situado no Castelo de San Antón de A Coruña, entre os anos 1996 e 2010, ano no que se detectaron "niveis moi altos de radón, causa recoñecida de neoplasia pulmonar". Esta enfermidade foille diagnosticada a finais de 2016. Tras o recoñecemento da Seguridade Social, o traballador advertiu ao Consello de Seguridade Nuclear e á Xunta, con competencias na materia, co fin de que se tomen medidas e se determine se hai responsabilidades.

Premio Lugares de Traballo 2017

24-11-2017 - EU-OSHA

No marco do Festival Internacional de Cinema Documental e de Animación de Leipzig (DOK Leipzig), ven de entregarse o Premio Cinematográfico «Traballos Saudables» de 2017. Este premio está apoiado pola EU-OSHA co fin de animar aos cineastas a realizar obras que traten sobre os riscos aos que se enfrontan os traballadores/as e os cambios que afectan os lugares de traballo hoxe en día. Nesta ocasión os premiados foron o documental Before the bridge de Lewis Wilcox (Estados Unidos) e a película Turtle shells de Tuna Kaptan (Alemania). O xurado tamén outorgou unha mención especial á película Alien de Morteza Atabaki (Turquía).

Considerado como accidente laboral un caso de síndrome de bournout

21-11-2017 - Sentenza

O Tribunal Superior de Xustiza (TSJ) de Andalucía admite que un caso de bournout se considere un accidente de traballo. Así, concede a incapacidade permanente total a unha traballadora, directora de fábrica, que padecía esta síndrome a resulta dun estrés laboral crónico ou frustración prolongada, como consecuencia da forma en que desempeñaba a súa actividade, sempre de forma exhaustiva, autoesixente e con gran responsabilidade.

Segundo unha nova investigación, 742.000 persoas morren cada ano en todo o mundo a causa do cancro laboral

17-11-2017 - Saúde laboral

A investigación foi levada a cabo pola Organización Internacional do Traballo, os Ministerios de Traballo de Finlandia e Singapur, o Instituto de Seguridade e Saúde no Traballo (WSHI) de Singapur, o Instituto Finlandés de Saúde Ocupacional, a Comisión Internacional de Saúde Ocupacional e a Axencia Europea de Seguridade e Saúde Ocupacional . Segundo os investigadores, a cifra baséase en "mellores datos dispoñibles recollidos e analizados polo grupo de investigación".

A asma é a enfermidade laboral máis frecuente nos países industrializados

14-11-2017 - SAÚDE LABORAL

Un diagnóstico correcto e un manexo cedo son puntos clave para o prognóstico da enfermidade e as súas consecuencias socioeconómicas. Os beneficios son importantes para a saúde da poboación traballadora, e tamén para a economía das empresas.

Estados Unidos introduce controis sobre os nanomateriais

13-11-2017 - Saúde laboral

Como parte dos esforzos da Axencia para a Protección do Medio Ambiente (EPA) para asegurar unha comprensión máis ampla dos materiais a nanoescala no comercio, a EPA emitiu un regulamento que require a notificación única e o rexistro da información existente sobre exposición e saúde e seguridade das substancias químicas a nanoescala presentes no mercado.

Segundo o propio Consello Económico e Social (CES), moi contrariamente ao ampla e interesadamente difundido polo Goberno do PP, os/as traballadores/as do Estado español son moito menos absentistas que o conxunto dos europeos.

08-11-2017 - CES

Efectivamente. A verdade explicada e argumentada insistentemente por este Gabinete Técnico de Saúde Laboral da CIG a través de diversos artigos do seu Boletín CIG Saúde Laboral: os/as traballadores/as do conxunto do Estado, contrariamente ao que ten difundido o Goberno do PP e os seus medios de comunicación afíns, son os menos absentistas de Europa.

Coa abstención do PP, o Congreso dá o visto bo para iniciar a tramitación dun Fondo Estatal para compensar economicamente ás vítimas do amianto

07-11-2017 - AMIANTO

O fondo de compensación económica é un mecanismo que os/as afectados/as polo amianto levan anos reclamando, sobre todo para evitar custosos procesos xudiciais para enfermos e viúvas de falecidos. Trátase logo, de garantir uns fondos económicos que terán especial importancia naqueles casos nos que os enfermos pertecen a empresas xa desaparecidas ás que non poden reclamar indemnización.

Traballar de pé de forma prolongada aumenta a probabilidade de enfermidade cardíaca

06-11-2017 - SAÚDE LABORAL

Segundo o estudo do Instituto de Traballo e Saúde (IWH) e o Institute for Clinical Evaluative (CIEM) publicado recentemente no American Journal of Epidemiology as persoas que están de pé no traballo é dúas veces máis probable que teñan un ataque ao corazón ou insuficiencia cardíaca congestiva que as persoas que principalmente traballan sentadas.

Os problemas laborais son a terceira causa de estrés, que afecta ao 42% da poboación no Estado

18-10-2017 - SAÚDE

Segundo o VII Estudo CinfaSalud: "Percepción e hábitos da poboación española en torno á estrés", un de cada dous españois que sofre estrés pola súa relación cos seus superiores desenvolve algún tipo de enfermidade física ou problemas psíquicos ou emocionais. Asímismo, a metade da poboación (50,8%) afirma que a estrés laboral en xeral, ocasionou algún prexuízo grave relacionado algunha enfermidade física ou problemas psíquicos ou emocionais (35,6%) ou de concentración e rendemento (26%).

Conexións coa industria dos expertos supostamente independentes que asesoran á Comisión Europea na fixación de valores límite

13-10-2017 - VALORES LÍMITE

Segundo unha investigación publicada no diario francés Le Monde, expertos con vínculos industriais dominan un comité que asesora á Comisión Europea sobre a adopción de límites de exposición profesional.

Absolución para cinco acusados pola morte dun traballador

05-10-2017 - Sentenza

O Xulgado do Penal número 2 de Valladolid ditou sentenza absolutoria contra as cinco persoas que foron acusadas do accidente laboral que en marzo de 2013 se cobrou a vida dun traballador alcanzado por unha máquina retroexcavadora. Os acusados eran os administradores de distintas empresas implicadas no sinistro, o aparellador e coordinador de seguridade da obra, e o arquitecto, acusados os catro dun delito contra os dereitos dos traballadores en concurso medial con outro de homicidio por imprudencia grave.

Condea a unha empresa por un accidente laboral

04-10-2017 - Sentenza

A empresa asentada no polígono Río do Pozo de Narón, foi condeada, solidariamente coa aseguradora Ace European Group Limited, ao pago dunha indemnización de 528.355 euros a un traballador en situación de gran invalidez por mor dun accidente laboral. A sentenza fora ditada por un xulgado de Ferrol e acaba de ser confirmada pola Sala do social do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, que desestimou o recurso de suplicación interposto pola parte demandada.

Flocos de millo e pantallas líquidas o novo amianto en traballos con risco pulmonar

22-09-2017 - SAÚDE LABORAL

Un estudo publicado na revista científica The Lancet sobre enfermidades pulmonares laborais, identificou aos novos elementos da produción que provocan asma, bronquiloitis, fibrosis ou cancro nos traballadores: a fabricación de pantallas líquidas, a preparación de flocos de millo, ou o envellecemento de texanos.

Disruptores endocrinos: o Consello da Unión Europea da un paso importante cara a protección dos cidadáns e o medio ambiente

21-09-2017 - HIXIENE

Os criterios adoptados constituirán un trampolín para a adopción de novas medidas de protección da saúde e o medio ambiente, ao permitir á Comisión comezar a traballar nunha nova estratexia para reducir ao mínimo a exposición dos cidadáns da UE aos perturbadores endocrinos, máis aló dos praguicidas e os biocidas.

O RAC -Comité de Avaliación de Riscos- de ECHA propón clasificar o dióxido de titanio como sospeitoso de ser cancerígeno

21-09-2017 - SAÚDE

O RAC chegou á conclusión de que a evidencia científica dispoñible cumpre os criterios do Regulamento CLP para clasificar o dióxido de titanio como substancia sospeitosa de causar cancro a través da vía de inhalación.

Que Mutua paga en caso de accidente de traballo dun pluriempleado?

19-09-2017 - SENTENZA

No seu fallo, o alto tribunal aplica o criterio de imputar a responsabilidade á mutua da actividade profesional que quede afectada polas limitacións funcionais derivadas do accidente. Se a incapacidade do traballador proxéctase sobre as dúas profesións, haberá unha repartición de responsabilidades.

O cerebro das mulleres é máis activo que o dos homes

19-09-2017 - PSICOLOXÍA

Segundo un estudo liderado polo fundador de Amen Clinics, Daniel G. Amen, e publicado recentemente no Journal of Alzheimer's Disease, as mulleres teñen un cerebro máis activo que os homes especialmente na cortiza prefrontal e nas áreas emocionais; os homes tiñan máis activas as zonas onde se controla a visión e a coordinación.

O bisfenol A incluído na lista de sustancias químicas “moi preocupantes” pola Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas

06-09-2017 - SAÚDE

A Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas (ECHA) incluíu ao bisfenol A (BPA) na lista de “substancias altamente preocupantes” debido a que este composto químico amplamente utilizado na produción de plásticos é un disruptor endocrino, é dicir, é capaz de alterar o equilibrio hormonal en humanos.

A Sociedade Española de Pneumoloxía e Cirurxía Torácica considera imprescindible realizar un cribado de cancro de pulmón aos traballadores/as que estiveron expostos ao amianto

05-09-2017 - AMIANTO

A aplicación deste sistema en traballadores/as expostos/as ao asbesto podería ser efectivo para detectar cancro de pulmón asintomático, en estados precoces, co que se podería reducir a súa mortalidade.

Os/as autónomos/as estarán cubertos nos accidentes “in itínere”

04-09-2017 - AUTÓNOMOS/AS

Dende o momento no que se produza a aprobación definitiva da lei, os/as autónomos/as que sufran un sinistro ao ir ou volver do lugar onde desenvolven habitualmente a súa actividade, terán dereito a percibir unha prestación por incapacidade laboral

A Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas (ECHA) adopta un plan de acción comunitario que avaliará 22 substancias perigosas.

01-09-2017 - ECHA

Nos próximos tres anos, 22 Estados membros avaliarán 115 substancias, das cales 22 foron seleccionadas recentemente. A partir da data de adopción, os Estados membros dispoñen de 12 meses para avaliar as 22 substancias especificadas para 2017.

Indemnización a unha auxiliar que sofre sensibilidade química logo dun accidente laboral

17-07-2017 - Sentenza

A Sala do Contencioso do Tribunal Superior de Xustiza da Rioxa condenou á Consellería de Saúde do Goberno da Rioxa a indemnizar con 48.000 euros a unha auxiliar de clínica do Hospital Fundación de Calahorra que sufriu un accidente laboral no 2011. A sentenza, que é firme, determina que a partir daquel incidente a traballadora desenvolveu unha síndrome de sensibilidade química múltiple polo que carrexa secuelas «que van facerse notorias nas relacións sociais, familiares e que van limitar a súa actividade laboral e persoal».

Condea para un xefe de obra e un contratista pola morte dun encofrador

26-06-2017 - Sentenza

A Audiencia Provincial de Cantabria condea a 22 meses de prisión e multa de 1.260 euros a un xefe de obra e ao xerente dunha empresa contratista, pola morte no ano 2009 dun traballador que se cravou unha variña de ferralla ao caer ao chan dende unha escaleira de man cando colocaba un encofrado. Se os considera autores dun delito contra os traballadores e outro de homicidio por imprudencia grave. Segundo a Audiencia, ambos "fixeron total deixazón das súas obrigas de forma moi grave, deixando aos traballadores da obra totalmente desprotexidos".

Case nun terzo dos accidentes laborais sufridos por mozos e mozas os contratos tiñan unha duración inferior a dous meses

22-06-2017 - Sinistralidade

Os traballadores/as menores de 35 anos sufriron no ano 2015 o 29 % dos accidentes laborais. As estatísticas amosan que a menor idade e menor duración do contrato hai unha maior propensión a sufrir accidentes laborais: do total de accidentes con baixa de mozas e mozos (137.286 casos), o 30 % tiña un contrato inferior a 2 meses.

Traballar con calor

19-06-2017 - Hixiene

No verán moitos traballadores/as sobre todo aqueles que traballan ao aire libre son vítimas da calor. Por citar algúns os traballos en obras públicas, na construción, ou na agricultura, levan á exposición dos traballadores/as a temperaturas moi elevadas nos meses máis calorosos. O estrés térmico por calor pode orixinar diversos danos á saúde, desde cambras, deshidratación, esgotamento por calor ou golpe de calor. Este último é irreversible, de suma gravidade e pode chegar a ocasionar a morte.

Inclusión do cancro de pulmón por exposición a sílice como enfermidade profesional.

14-06-2017 - Ministerio de Emprego e Seguridade Social

O Ministerio de Emprego e Seguridade Social ven de incorporar á súa páxina de "Participación pública en proxectos normativos" o texto que precede á elaboración da norma que incluirá o cancro de pulmón por exposición ao sílice como enfermidade profesional. A través desta páxina poderase valorar e opinar durante un período de tempo limitado sobre a actualización do cadro de enfermidades vinculadas co ámbito laboral. Unha adaptación que supón o recoñecemento da esixente contorna no que desenvolven a súa actividade as persoas en contacto co sílice.

O 43,5% dos accidentes laborais mortais son causados por enfermidades cardiovasculares

06-06-2017 - Saúde laboral

Segundo a Fundación Española do Corazón (FEC) o 43,5% dos accidentes mortais que se producen no traballo son consecuencia dun infarto ou dun accidente cerebrovascular. Estos datos se desprenden do informe "Estatísticas de Accidentes de Traballo" elaborado en 2016 (que fai referencia a datos do ano 2015) elaborado polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social. "É importante destacar que, contrariamente ao que percibe a poboación xeral, a enfermidade cardiovascular non só ocorre entre a poboación envellecida, senón que segue sendo principal causa de morte na poboación activa" indica o vicepresidente da FEC. "Ademais, tamén cabe destacar que segundo o Ministerio cada ano prodúcense unhas 23.000 baixas laborais por enfermidades do sistema cardiovascular".

Novo regulamento de instalacións de protección contra incendios

01-06-2017 - Seguridade

O pasado 19 de maio, o Consello de Ministros aprobou o novo Real Decreto polo que se publica o novo Regulamento de Instalacións de protección Contra Incendios (RICIP). Este novo Real Decreto vai derrogar, entre outros, o actual Real Decreto 1942/1993, do 5 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra incendios. A entrada en vigor deste novo Regulamento producirase aos seis meses da súa publicación no Boletín Oficial do Estado,

Absoltos os acusados dun accidente laboral

26-05-2017 - Sentenza

A sentenza exime de calquer tipo de responsabilidade ao director técnico da empresa, ao técnico de prevención, ao xefe de obra, ao encargado xeral e ao oficial de primeira que asumía algunhas funcións propias dun xefe de equipo ao recoñecer que a empresa dispoñía de todas as medidas de seguridade regulamentarias e que a vítima recibira tanto a formación como o equipo necesario para traballar.

Fukushima continúa a xerar grandes cantidades de residuos contaminados

23-05-2017 - Saúde

Logo de seis anos do accidente, a compañía TEPCO continúa bombeando auga sen parar a través dos reactores co fin de enfriar o combustible fundido que permanece aínda demasiado quente e radiactivo para ser eliminado; este proceso está a xerar en torno a 400 toneladas de auga contaminada cada día, o que suma máis de 962.000 toneladas almacenadas na planta.

Previsel: 12º Salón da Prevención e a Seguridade Laboral

09-05-2017 - 10 e 11 de maio de 2017

Os vindeiros días 10 e 11 de maio, terá lugar en Ourense a duodécima edición do Salón da Prevención e a Seguridade Laboral, PREVISEL. A CIG estará presente a través do expositor para o intercambio de información e o contacto co público asistente e na organización da Xornada Técnica: "Acoso laboral. Acción sindical".

Un 62% dos traballadores/as do Estado español acude enfermo/a a traballar

04-05-2017 - Saúde laboral

Segundo os datos reflectidos nun estudo baseado nas respostas de 4.000 empregados/as e 500 empresarios/as en toda Europa, o Estado español e o francés teñen a porcentaxe mais elevada de traballadores/as que acuden enfermos a traballar. No caso dos traballadores/as do Estado español o 29% admite que se ten prantexado cambiar de emprego debido ao impacto negativo que a contorna laboral está a ter na súa saúde.

Experimento en Suecia: xornada laboral de seis horas

27-04-2017 - Saúde laboral

En febreiro, logo de case dous anos con xornadas de traballo de seis horas, as enfermeiras do centro xeriátrico Svartedalens en Gotemburgo, Suecia, volveron ás súas quendas de oito horas porque a primeira vista os custos deste experimento superaron os beneficios. Unha nova investigación incide nos beneficios dos horarios laborais máis curtos máis saúde e maior produtividade.

Claves para controlar o estrés no traballo

20-04-2017 - SAÚDE

Non Estado español seis de cada dez traballadores/as sofre algún tipo de tensión no traballo, segundo cifras do Instituto Nacional de Estatística (INE). O 20% dos empregados europeos afirma padecer a síndrome Burnout ou traballador/a queimado/a, segundo un estudo da Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e Traballo.

Controvertida decisión na que o glifosato recibe o visto e prace para ser considerado non canceríxeno pola Axencia Europea de Sustancias e Mesturas Químicas (ECHA)

12-04-2017 - SAÚDE

A Comisión Europea ten agora vía libre para alongar durante anos a licenza do herbicida máis criticado e polémico

Incapacidade permanente para un traballador que sufriu un accidente de tráfico sen estar dado de alta

06-04-2017 - Sentenza

A Sala do Social do Tribunal Supremo, dictamina que a Seguridade Social ten que conceder unha pensión de incapacidade permanente total a un albanel que sufriu un accidente sen estar dado de alta. O accidente de tráfico tivo lugar no espazo de tempo que quedou entre que o traballador cesou de xeito voluntario na empresa (coa intención de continuar a traballar noutra empresa do sector) e o inicio da actividade na outra empresa.

Condenado un empresario polo accidente dun traballador

03-04-2017 - sentenza

O empresario foi declarado autor dun delito contra o dereito dos traballadores e condenado a 14 meses de prisión e ao pago de 3.600 euros de multa. A autoridade xudicial o responsabiliza dun accidente laboral no que un traballador sufriu lesións de gravidade tras caerlle encima unha peza de 1.700 quilos. O accidente produciuse cando varios traballadores trasladaban nun guindastre ponte un taboleiro dunha comporta de 1.700 quilos; cando a peza ía ser depositada sobre uns perfís o gruista elevouna para que na parte inferior da mesma se colocasen uns elementos de madeira co fin de evitar que se puidese levantar a pintura; No momento no que o operador do guindastre comezou a baixar o taboleiro, a «garra» que o suxeitaba soltouse e caeu sobre un traballador.

Considerado accidente laboral o acontecido ao voltar de levar aos compañeiros de traballo a casa

21-03-2017 - sentenza

O Tribunal Supremo considerou que se trata dun accidente de traballo in itinere o sinistro no que faleceu un traballador logo de achegar ás súas casas a dous compañeiros de traballo ao finalizar a xornada laboral. Tanto a mutua coa que a empresa tiña contratada a cobertura de accidente de traballo como a Seguridade Social negaron á familia do traballador as prestacións previstas para o caso de accidente laboral. A familia acudiu aos tribunais, que tampouco lles deron a razón.

Denegación incapacidade permanente logo de ser despedido por ineptitude sobrevida

15-03-2017 - Sentenza

Este caso refírese a un condutor de camións que padece diversas doenzas e limitacións funcionais derivadas de enfermidade común que motivaron o seu despedimento por ineptitude sobrevida, logo de que o Servizo de Prevención que realizaba as tarefas de Vixilancia da Saúde o declarase NON APTO. Posteriormente, o traballador solicita o recoñecemento dunha Incapacidade Permanente Total, por estimar que logo da declaración de non apto por parte do Servizo de Prevención está impedido para o desempeño da súa profesión, extremo que o INSS denega, non recoñecendo ningún grao de incapacidade.

Traballar en calquera momento e en calquera lugar: consecuencias no ámbito laboral

17-02-2017 - OIT - Eurofound

Este informe sintetiza unha investigación realizada por ambas organizacións en 15 países, incluíndo a dez países da Unión Europea (Alemaña, Bélxica, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, os Países Baixos, Suecia e o Reino Unido) así como Arxentina, Brasil, Estados Unidos, India e Xapón. O estudo identifica diversos tipos de empregados que usan as novas tecnoloxías para traballar fóra dos locais da empresa, como os teletraballadores que traballan regularmente na súa casa, traballadores que ocasionalmente realizan teletraballo ou o traballo móbil, T/TICM.

Comunicación da Comisión Europea sobre Seguridade e Saúde no Traballo.

08-02-2017 - COMISIÓN EUROPEA

O 10 de xaneiro foi presentada a Comunicación da Comisión Europea que establece o plan de acción para modernizar a lexislación e a política en materia de seguridade e saúde no traballo dos próximos anos.

Alerta! Prevención de caídas de traballadores por rotura de cubertas fráxiles”

07-02-2017 - IAPRL

Nesta Alerta do Instituto Asturiano de Prevención de Riscos Laborais descríbense cinco mortes debidas a caídas dende cubertas por rotura destas. Proporciónanse as medidas preventivas que axuden a evitar accidentes similares no futuro. As ditas medidas preventivas deberían ser seguidas polas empresas implicadas no traballo e polos traballadores que o executan.

Absoltos tres acusados por un accidente laboral: o xuíz considerou que o operario obviou as medidas de seguridade

06-02-2017 - SENTENZA

O lesionado responsabilizou ao seu capataz, á titular da súa empresa (Carpintería Facinas) e a un empregado de Polanco do incidente que sufriu, aínda que o xuíz exculpounos a todos ao considerar que o sinistro se produciu porque o operario obviou as medidas de seguridade inherentes aos seus labores.

Informe sobre a situación en relación ao recoñecemento dos TME como enfermidade profesional en 10 países europeos

27-01-2017 - Eurogip

Os TME representan unha proporción moi elevada do número total de enfermidades profesionais recoñecidas en Francia (88%), Estado español (75%), Bélxica e Italia (69% en ambos os). A proporción é inferior ao 20% en Alemaña, Austria, Dinamarca, Finlandia e Suíza. No traballo realizado por Eurogip obsérvanse diferenzas importantes no número de TME reclamados por traballadores/as como enfermidades profesionais: así en Francia, Bélxica e Dinamarca teñen se reclaman respectivamente 463, 263 e 257 casos por cada 100.000 traballadores/as asegurados, en Italia 150 e en Alemaña, Finlandia, Suecia e Suíza só se notifican entre 23 e 13 casos.

Absolución para un arquitecto e un constructor por un accidente laboral

24-01-2017 - Sentenza

O Xulgado do Penal número tres de Córdoba absolveu a un construtor e a un arquitecto acusados pola Fiscalía de ser os responsables dun delito de lesións por imprudencia. Os acusados enfrontábanse a unha pena de dous anos e dous meses de cárcere xunto co pago dunha importante multa, por non garantir as medidas preventivas necesarias para evitar un accidente laboral ocorrido nunha obra promovida polo Concello de Alcaracejos no ano 2009, na que un albanel que traballaba no tellado do silo do municipio precipitouse ao baleiro dende unha altura de seis metros.

A exposición prolongada ao estrés no traballo incrementa as posibilidades de contraer cancro

23-01-2017 - Saúde laboral

Segundo una investigación realizada en Canadá polo INRS e a Universidade de Montreal publicada na revista Preventive Medicine, existe una relación directa entre o estrés prolongado no traballo e a posibilidade de padecer determinados tipos de cancro en homes.

Directivos/as e mandos que poden chegar a ser moi tóxicos para empresas e organizacións.

17-01-2017 - Psicosocial

Os xefes/as ou responsables organizativos prepotentes, con pouca empatía ou déspotas son un importante e perigoso lastre para empresas e organizacións. Así é, normalmente cando un traballador/a decide irse e abandonar unha empresa ou organización, o que realmente está a facer é fuxir dun xefe/a ou responsable que resulta absolutamente tóxico para o seu traballo e para a súa propia vida. Cuestión esta que cobra máis importancia incluso se temos en conta que en moitos casos estes tipo de “xefes/as” escorrentan especialmente a aqueles traballadores/as talentosos, con capadidade e criterio propio.

Absolución para o director de seguridade, o coordinador de seguridade e o xefe da quenda

13-01-2017 - Sentenza

O Xulgado do Penal Número 1 de Avilés absolveu ao director de seguridade, ao coordinador de seguridade e ao xefe de quenda dun delito contra os dereitos dos traballadores polas lesións graves sufridas nunha man por un operario en xullo de 2012. A sentenza é firme, tendo en conta que non foi recorrida pola Fiscalía, que solicitaba unha pena de dous anos e medio de prisión para cada un dos procesados.

Ábrese o camiño para anular os despidos en situacións de baixa longa por accidente laboral

12-01-2017 - Tribunal de Xustiza da UE

O caso que da lugar a este fallo é o dun traballador que foi despedido estando de baixa médica por un accidente laboral, por "non alcanzar as expectativas estabelecidas pola empresa nin o rendemento que a empresa considera adecuado ou idóneo para o desempeño das súas tarefas". O traballador, axudante de cociña, resbalou na cociña e se dislocou o codo esquerdo en outubro de 2014, sendo despedido en novembro de 2014. Segundo o fallo do Tribunal de Xustiza da UE, a rescisión do contrato dun empregado en situación de incapacidade temporal de forma "duradeira" pode ser considerada discriminatoria e, polo tanto, a rescisión do contrato pode ser anulada nos tribunais.

Multa de 3 millóns de libras para unha empresa química por nube tóxica

09-01-2017 - Hixiene

En cumprimento das novas normas sancionadoras vixentes en Reino Unido, nas que se ten en consideración a capacidade económica da empresa á hora de fixar as sancións, continúan a aparecer casos de multas millonarias. Neste caso a sanción recae nunha compañía química que sufriu dous accidentes que remataron producindo unha nube tóxica; no primeiro accidente acaecido en marzo de 2010 faleceu un traballador e outro sufriu graves lesións.

En marcha a elaboración da nova Guía Europea para a identificación dos Disruptores Endocrinos

03-01-2017 - HIXIENE

A European Chemicals Agency, Axencia Europea dos Produtos Químicos (ECHA) e a European Food Safety Authority, Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) están a desenvolver unha guía científica para identificar os disruptores endocrinos que se espere que estea finalizada dentro deste novo ano 2017.

Dan a razón á empresa no caso dun traballador que non tivo en conta as medidas preventivas estabelecidas

21-12-2016 - Sentenza

O Tribunal Supremo estima o recurso de casación presentado contra sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León polos feitos ocorridos en 2011 na localidade de Villalmanzo (Burgos) e que condenaba a unha empresa eléctrica e á compañía aseguradora a abonar unha indemnización a un traballador que sufriu un accidente laboral; na sentenza do Tribunal Supremo se indica que correspondía a este empregado tomar as medidas de seguridade axeitadas, que foran facilitadas pola compañía, para realizar o desmonte dun tendido eléctrico.

Influenza dos disruptores endocrinos durante o embarazo

19-12-2016 - Hixiene

Un traballo realizado por investigadoras do Instituto de Saúde Global de Barcelona (ISGlobal) e publicado en Environmental Health Perspectives, amosa a relación entre a exposición a disruptores endocrinos no posto de traballo e o incremento do risco de baixo peso ao nacer. Neste proxecto analizáronse datos de 131.279 mulleres embarazadas en situación laboral activa pertencentes a 13 cohortes de nacemento europeas. Entre os achados do estudo atopamos que un 11% das participantes tiñan traballos clasificados como posible ou probablemente expostos aos disruptores endocrinos.

Recoñecida como accidente de traballo a lesión dunha médica durante un congreso

12-12-2016 - SENTENZA

Segundo o fallo "A asistencia a unhas xornadas de formación estase dalgunha maneira traballando, polo que se se produce unha lesión debe considerarse accidente de traballo".

O malestar emocional ou un esforzo físico pesado duplica o risco de infarto

07-12-2016 - SAÚDE

Segundo unha investigación publicada en Circulation, a revista da Asociación Americana do Corazón, experimentar malestar emocional ou un esforzo físico pesado duplica o risco de infarto, e estar enoxado ou molesto emocionalmente mentres se realiza algún esforzo físico pesado triplícao.

Cemiterios ilegais de amianto

01-12-2016 - AMIANTO

Máis de 80.000 metros cúbicos de amianto, a pasividade de tres administracións e a escasa vontade para pagar os traballos de desamiantado sentencian aos veciños dun barrio de Toledo.

Pena de cárcere para un empresario acusado de homicidio imprudente nun accidente laboral

29-11-2016 - Sentenza

O Xulgado do Penal Nº3 de Xixón condenou a un ano e medio de cárcere e ao pago de 190.000 euros en indemnizacións a un empresario ao que se responsabiliza do accidente laboral que tivo lugar en xaneiro de 2014 no porto de Xixón no que faleceu un mozo de 26 anos. O empresario aceptou a pena logo de recoñecer os feitos. Aínda que nun primeiro momento a Fiscalía pedía dous anos de cárcere, a decisión do imputado de consignar na conta do xulgado a cantidade estabelecida como indemnización determinou que o fiscal aceptase rebaixar a condena.

Xapón: multiplícanse os casos de morte por exceso de traballo

25-11-2016 - SAÚDE LABORAL

Cada ano morren xaponeses por apoplexías, ataques ao corazón ou suicidios relacionados co exceso de traballo. Tamén abundan a tensión, as desordes emocionais e de soño. Para que conte como un caso de karoshi a vítima ten que traballar máis de 100 horas extra no mes anterior á súa morte ou 80 en dous ou máis meses consecutivos do últimos seis.

I Enquisa sobre o tecnoestrés

25-11-2016 - Psicosocial

Un 34% das persoas que participaron no estudo consideran que o uso excesivo das TIC prodúcelles problemas ou consecuencias negativas como baixo rendemento no estudo ou traballo, tensión elevada, fatiga visual, posturas inadecuadas, discusións de parella, problemas familiares...

Unha sentenza recoñece como enfermidade profesional o cancro de esófago por exposición a amianto

22-11-2016 - SENTENZA AMIANTO

A sentenza é especialmente transcendente tendo en conta que o cancro de esófago non está incluído no baremo oficial de enfermidades profesionais.

Un xulgado do Social de Logroño concede a incapacidade permanente absoluta a un traballador con migrañas

21-11-2016 - SENTENZA

Esta sentenza conclúe coa prolongada e ata agora infrutuosa loita do traballador para que se recoñecese o carácter invalidante das súas dores de cabeza e revoga as numerosas resolucións contrarias da Seguridade Social, atendendo a petición do traballador e concedéndolle a incapacidade permanente absoluta con dereito a unha pensión do 100%. A sentenza, que non foi recorrida, devén firme.

Premio Lugares de Traballo 2016 para a película Zwischen den Stühlen (Ser profesor)

18-11-2016 - EU-OSHA

O Premio cinematográfico «Lugares de Traballo Saudables» celébrase anualmente, desde 2009, no marco do Festival Internacional de Cinema Documental e de Animación de Leipzig (DOK Leipzig). Está apoiado pola EU-OSHA co fin de animar aos cineastas a realizar obras que traten sobre os riscos aos que se enfrontan os traballadores/as e os cambios que afectan os lugares de traballo hoxe en día. Na película alemana premiada nesta edición, póñense de relevo as difíciles condicións de traballo dos novos profesores, visualizadas a través da historia de tres novos profesores nos seus primeiros anos en centros de ensino.

Multa de 1,7 millóns para a produtora de Star Wars

17-11-2016 - Seguridade

O accidente que deu lugar a esta millonaria multa tivo lugar no 2014, no rodaxe da película "Star Wars: o despertar da forza", cando o actor Harrison Ford foi golpeado por unha pesada porta hidraúlica situada no interior do decorado que recreaba a nave "Halcón Milenario". A produtora, filial da compañía Disney, admitiu no xuízo celebrado na Corte de Aylesbury que vulnerou a lexislación de riscos laborais. A raíz da entrada en vigor a primeiros deste ano das novas directrices para ditar sentenzas no Reino Unido, as cuantías das multas deben ter en conta a capacidade económica da empresa: así, canto maior sexa a capacidade económica maior será a multa.

A FIFA demandada por complicidade en explotación laboral en Qatar

16-11-2016 - SEGURIDADE

Segundo a denuncia o traballador foi sometido a condicións laborais inhumanas próximas á escravitude. A indemnización solicitada ronda os 4.500 euros e pode sentar un precedente legal.

Unha sentenza do TSX do País Vasco considera accidente laboral unha caída no tempo de descanso

15-11-2016 - SENTENZA

O 26 de xuño de 2015, a psicóloga deixou a consulta onde traballa no centro de saúde de Durango para tomar un café durante os 15 minutos de descanso que os empregados teñen establecido para as xornadas que superan as seis horas.

Coa reforma laboral medran espectacularmente os trastornos de saúde vinculados ao traballo

14-11-2016 - SAÚDE LABORAL

Nos últimos tempos estanse a incrementar de maneira notable as notificacións de trastornos de saúde derivados do traballo, realizados polos Centros de Atención Primaria do sistema público de sanidade.

Boa parte dos traballadores e traballadoras que non ocupan postos directivos síntense descontentos no seu lugar de traballo

11-11-2016 - Psicosocial

Esta afirmación despréndese do traballo 'Da teoría á acción. Unha ollada práctica ao que realmente conduce ao compromiso do empregado/a" realizado pola empresa tecnolóxica Oracle en colaboración con Kantar TNS. A motivación deste traballo é coñecer qué opinan traballadores e traballadoras de todos os niveis profesionais sobre a cultura de traballo na súa empresa, así como en que medida afecta no seu rendimento profesional. Os datos foron obtidos a partires de enquisas realizadas a un total de 4,706 traballadores e traballadoras de 20 países entre abril e maio de 2016; en tódolos casos os enquisados eran traballadores/as a xornada compreta de empresas de a lo menos 250 empregados/as

Accidentes de tráfico in itínere: dous tercios do total dos accidentes cando imos ao traballo, un tercio cando voltamos.

07-11-2016 - Seguridade

Segundo datos da Dirección Xeral de Tráfico e do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT), o número de accidentes de tráfico «in itínere», é dicir, os que teñen lugar nos traxectos entre o domicilio e o traballo, incrementouse un 10% dende o ano 2002. Atendendo a estes mesmos datos, cada ano falecen no Estado español ao redor de 100 persoas neste tipo de sinistros.

Segundo un recente estudo da universidade de Pittsburgh, os/as traballadores/as que alternan posicións de pé e sentado controlarían mellor o seu peso

04-11-2016 - ERGONOMÍA

Así é, en dito estudo descubriuse que alternar entre as posicións de pé e sentado en combinación con outras actividades físicas no desempeño das tarefas durante a xornada laboral é beneficioso para o control do peso.

Dende a Fundación Adecco, advírtese que o envellecemento da poboación no Estado implica necesariamente que se terá que apostar polos/as traballadores/as maiores

03-11-2016 - SAÚDE LABORAL

O Estado español está cada vez máis envellecido en gran medida consecuencia dos maiores índices de lonxevidade, que alcanzou neste ano 2016 un novo máximo histórico do 116%, ou o que é o mesmo, neste momento contabilízanse 116 maiores de 64 anos por cada 100 menores de 16.

Condenado a un ano e medio de prisión o dono dunha centro ecuestre polo accidente grave dun traballador

02-11-2016 - SENTENZA

O propietario do centro ecuestre situado en Gondomar, aceptou a condena de un ano e medio de prisión por un delito contra os dereitos dos traballadores e outro de lesións imprudentes tras un pacto de conformidade da defensa coa fiscal e as dúas acusacións particulares - a da nai do falecido e a dos seus dous fillos-.

A gripe contáxiase con moita frecuencia na contorna laboral

28-10-2016 - SAÚDE LABORAL

Así é, o contaxio da gripe prodúcese nun de cada tres casos no ámbito de traballo, estimándose que cando menos un 18% das baixas laborais totais no Estado español son consecuencia directa da gripe, que se expande con maior facilidade en oficiñas e espazos pechados.

O "efecto cadeira" causa un catro por cento das mortes no mundo

26-10-2016 - saúde laboral

Segundo varios estudos publicados na revista Lancet en torno ao 31 por cento da poboación mundial non cumpre coas recomendacións actuais de actividade física. A falta de exercicio asóciase coas principais enfermidades non transmisibles e está detrás do 6% ao 9% do total de mortes non mundo. O estilo de vida actual inflúe nesas cifras: na última década diversas investigacións demostraron como o excesivo tempo que pasamos sentados pode incrementar o risco de morte, tanto se se fai exercicio coma se non.

Os infartos e os derrames cerebrais sitúanse como a primeira causa de morte no traballo

25-10-2016 - Saúde Laboral

Así, no primeiro semestre deste ano, 116 traballadores e traballadoras faleceron por mor destas patoloxías, o que supón o 51,33% do total. Estas patoloxías están vinculadas aos riscos psicosociais, como a tensión. A procentaxe ven incrementándose progresivamente dende 2008, ano no que este tipo de mortes situouse nun 29% do total de accidentes mortais

Cinco mil persoas desenvolveron cancro polos ataques do 11-S

24-10-2016 - SAÚDE

Máis de 5.400 persoas foron diagnosticadas con diferentes tipos de cancro como consecuencia dos atentados ao World Trade Center de Nova York o 11 de setembro de 2001. Entre os máis prexudicados figuran socorristas, membros de rescate, traballadores de recuperación e procura de vítimas así como de limpeza, e voluntarios que axudaron despois dos ataques. Estas persoas resultaron afectadas con un ou máis tipos de cancro, contabilizándose nunhas 4.692. Con motivo do novo aniversario dos ataques contra as Torres Xemelgas, medios estadounidenses sacan á luz arrepiantes cifras sobre o número de persoas que foron diagnosticadas con cancro que foron publicadas polo semanario Newsweek.

Segundo un estudo Universidade de Ohio, en Estados Unidos, a insatisfacción laboral provoca problemas como depresión, temores ou trastorno do sono que se fan manifestos entorno aos corenta anos de idade

18-10-2016 - Psicosocial

Segundo este estudio o nivel de satisfacción laboral que un traballador/a pode experimentar na década dos 20 e na dos 30 anos, remata por ter un efecto directo no seu estado de saúde mental que se soe manifestar ao redor dos 40 anos cun importante impacto. Os expertos da Universidade de Ohio afirman que a insatisfacción no traballo ten un impacto moito máis importante na saúde mental que na física, de tal xeito que as persoas que desde o comezo da súa vida laboral amosáronse infelices co seu traballo, cos anos tiveron máis problemas de depresión, temores e transtornos do sono.

O Fondo de Reserva reduce un 26% o ingreso patrimonial da Seguridade Social

17-10-2016 - Seguridade Social

A retirada de cartos do Fondo de Reserva da Seguridade Social para pagar as pensións, está a ter un efecto engadido consistente na reduccón drástica dos ingresos que chegan á Seguridade Social derivados do rendemento dos seus investimentos. Así ata o mes de agosto as rendas patrimoniais do instituto público supuxeron 1.110 millóns de euros, unha baixada do 25,7% en relación ao recaudado no pasado ano 2015, a baixada máis forte e pronunciada dende o ano 2013, coas negativas consecuencias que iso ten para unha hucha das pensións xa de por sí esquilmada, tendo e conta a gran importancia dos mesmos para a súa viabilidade.

Invalidez absoluta por mal ambiente no traballo

04-10-2016 - Sentenza

Nesta sentenza refírese o caso dunha enfermeira que ocupaba o posto de xefa dunha Unidade de Atención Primaria; a traballadora colleu unha baixa laboral en xullo de 2014 por mor do «estado emocional e de ansiedade derivados dun conflicto laboral». O conflicto, segundo se indica no texto xudicial, estaba presente tanto nas relacións laborais entre os subordinados-compañeiros como cos seus superiores. O conflito, cuio comezo remóntase ao ano 2009, foise agravando co tempo dando lugar a un «trastorno adaptativo como reacción aguda a unha situación de estrés».

Mellores condicións de traballo benefician a traballadoras/es e ás empresas

27-09-2016 - OIT

Unha avaliación independente do programa Better Work amosa melloras significativas na calidade de vida de traballadoras/es nas fábricas que asesora, así como un incremento da produtividade e rendibilidade das empresas. O programa Better Work, creado no ano 2007 pola Organización Internacional do Traballo e a Corporación Financeira Internacional membro do Grupo do Banco Mundial, ten como obxectivo mellorar as condicións de traballo e promover a competitividade nas cadeas mundiais de subministración da industria téxtil. Opera en sete países: Bangladesh, Camboia, Indonesia, Vietnam, Xordania, Haití e Nicaragua, e actualmente abarca a 1.300 fábricas que empregan a máis de 1,6 millóns de traballadoras e traballadores.

Sancións de máis de 13 millóns de euros por incumprimentos en xestión de datos en 2015

23-09-2016 - XESTIÓN DATOS

As empresas xestionan unha gran cantidade de datos dos seus traballadores e clientes cometendo erros na forma de custodiar a información ou na transmisión de datos, o que provoca perdas nas empresas por un valor de máis de 9 millóns de euros, segundo reflicte o informe.

Segundo a Unión Europea de Consumidores, dada a pouca información dispoñible, é case imposible para os consumidores evitar os produtos que conteñen disruptores endocrinos

21-09-2016 - SAÚDE

Segundo sinala a Unión Europea de Consumidores –BEUC- a Unión Europea debe identificar aqueles produtos químicos que coñecemos como disruptores endocrinos e os que sospeita que o poden ser. Isto permitiría ás autoridades sanitarias actuar nos sinais de alerta temperá e previr un dano potencial aos cidadáns e o medio ambiente.

A Inspección obriga a cambiar os horarios de traballo nun hospital

20-09-2016 - SAÚDE LABORAL

Inspección de Traballo instou á xerencia da área de Saúde de Navalmoral a reorganizar a xornada laboral e os descansos do persoal adscrito ao centro de saúde de Almaraz tras a denuncia que presentaron os traballadores polo prexuízo que supoñía ter que desprazarse a Deleitosa a realizar as gardas unha vez finalizada a súa xornada.

A Garda Civil detivo ao encargado dunha obra por manipular o lugar do sinistro antes de que chegasen os axentes

19-09-2016 - ACCIDENTE LABORAL

O Equipo de Policía Xudicial detectou que o accidentado se atopaba sen os medios que determina o Plan de Seguridade e Saúde, así como que se limpou e manipulou o lugar onde se produciu o sinistro antes de que chegasen os axentes.

Cámaras de vixilancia no lugar de traballo.

16-09-2016 - Xurisprudencia

O Tribunal Constitucional nunha sentenza do 3 de marzo de 2016 admite a instalación por parte de empresa de cámaras de vixilancia no posto de traballo como parte da súa capacidade de vixilancia no posto de traballo, sin ter que informar ao traballador/a sobre a grabación de imaxes, nin ter que solicitar o seu consentemento. Ata esta sentenza, este Tribunal admitía a instalación de cámaras de vixilancia no posto de traballo, sempre que o traballador/a fose informado expresamente de que estaba a ser gravado e que prestase o seu consentimento.

A alimentación e o estrés laboral

15-09-2016 - Saúde Laboral

Os hábitos alimentarios son fundamentais á hora de manter unha boa saúde. Os desequilibrios nutricionais provocados por ritmos de vida acelerados, exceso de traballo ou estrés laboral poden xerar cambios na inxesta de alimentos como comer de forma pouco saudable, compulsivamente, en exceso ou saltarse comidas; os desórdenes alimentarios afectan ao apetito en particular e a nosa saúde en xeral, desencadeando no organismo unha carga adiciónal de estrés, motivado pola falla de nutrientes esenciais (proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerais e auga)

As horas extras non pagas crecen o dobre que o emprego

12-09-2016 - PSICOSOCIAL

As horas extraordinarias non cobradas alcanzaron o ano pasado o seu máximo dende que estalou a crise. Cada semana de 2015 traballáronse unha media de 3,5 millóns de horas fóra da xornada laboral que non foron retribuídas, un 14,4% máis que no exercicio anterior.

A morte en accidente laboral dun traballador remata por saírlle de balde aos empresarios a pesares da súa condena en firme

09-09-2016 - ERRO XUDICIAL

Prescritos os delitos e cos empresarios na rúa, a viúva pediu ao Estado unha indemnización de 10.000 euros; o seu avogado díxolle que o Ministerio de Xustiza é moi restritivo á hora de fixar indemnizacións por erros xudiciais. É dicir, con sorte pode conseguir 10.000 dos 210.000 que debían cobrar ela e a súa sogra dos empresarios condeados en firme.

O Tribunal Superior de Xustiza da Galiza desestima a solicitude de incapacidade dunha traballadora do xulgado de Ferrol que atribuía a mover expedentes

09-09-2016 - SENTENZA

Unha funcionaria do xulgado de Ferrol pide a incapacidade por unha secuela de mover expedientes e o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza conclúe que non acreditou que se trate dunha enfermidade profesional

Condenado un empresario a un total de dous anos e catro meses de cárcere pola morte dun traballador por electrocución

07-09-2016 - SENTENZA

O Xulgado do Penal Nº 10 de Sevilla condenou, pola morte dun traballador en abril de 2011, ao empresario como autor dun delito de homicidio imprudente a unha pena dun ano e seis meses de prisión e por outro contra os dereitos dos traballadores a dez meses de prisión.

O informe da Axencia Ferroviaria Europea sobre o accidente do Alvia en Santiago, cualifica a investigación encargada polo Goberno do PP como inválida e falta de independencia.

26-08-2016 - AXENCIA FERROVIARIA EUROPEA

Un informe sobre o accidente do Alvia en Santiago de Compostela realizado pola Axencia Ferroviaria Europea, expón as feblezas da investigación encargada polo Goberno do PP á Comisión española de Accidente Ferroviarios, cualificándoo entre outros calificativos de inútil e falto de independencia.

A posibilidade de contraer unha enfermidade por falta de exercicio físico ou actividade deportiva afecta no estado español ao 73% das persoas

24-08-2016 - SAÚDE

O sedentarismo incrementa notablemente o risco de contraer certas enfermidades. A prevalencia de doenzas crónicas como hipertensión e diabetes é entre 2 e 4 veces maior en persoas inactivas

Nunha sentenza histórica o Tribunal Supremo do Canada estabelece que os/as traballadores/as que enfermaron por mor do seu traballo, non terán necesariamente que probar cientificamente a orixe da súa doenza

18-08-2016 - SENTENZA

O Tribunal Supremo de Canadá ditaminou por sete votos a favor fronte a un en contra, que os traballadores que enfermaron polas sustancias perigosas que maipulaban no traballo non é necesario que o demostren con certeza científica para poder recibir unha compensación laboral.

Un empresario condenado a dous anos e dez meses de cadea pola morte en accidente laboral dun traballador que tiña sen contrato e sen seguro

17-08-2016 - SENTENZA

A Sección Primeira da Audiencia Provincial de Donostia -San Sebastián-, condenou a un contratista a penas que suman dous anos e dez meses de prisión pola morte dun traballador, sen contrato nin seguro, que realizaba obras de mellora no patio do Colexio San Luís de La Salle de San Sebastián. Ademais, o empresario deberá abonar indemnizacións por un importe total de 209.529,5€.

Nova regulamentación dos riscos laborais por exposición a campos electromagnéticos

08-08-2016 - CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

O Consello de Ministros aprobou o Real Decreto 299/2016 sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a campos electromagnéticos.

Relación entre estrés laboral e ictus isquémico segundo a Academia Americana de Neuroloxía

05-08-2016 - SAÚDE

O pasado 14 de outubro do ano 2015, a revista Neurology da Academia Americana de Neuroloxía, publicou un estudo no que se suxire a relación directa entre estrés laboral e ictus isquémico, maior canto máis estrés provoque o traballo. No mesmo menciónanse outros estudos que relacionan o estrés laboral coas enfermidades do corazón.

Aplicación de horarios europeos no Estado español

26-07-2016 - Psicosocial

A web de emprego InfoJobs levou a cabo unha análise sobre aplicación dos horarios europeos no mercado laboral no Estado español, que revela que o 58% das compañías españolas que non están a aplicar o horario laboral europeo están a favor de adaptarse a este modelo, mentres que o 83% dos traballadores non suxeitos ao horario laboral europeo desexaría telo. O portavoz de InfoJobs, asegura que existe a "vontade empresarial" para adaptarse a este modelo, xa que, ademais, xera unha "maior satisfacción, maior felicidade e, por tanto, maior produción" nos traballadores/as.

Novas directrices para sentenzas no Reino Unido

19-07-2016 - Sentenza

No mes de febreiro entraron en vigor no Reino Unido novas directrices para os xuíces, referidas ás sentenzas que teñen que ver con temas de saúde e seguridade. A partires de agora os xuíces (no Reino Unido non hai sancións administrativas), deberán estabelecer as multas non só en función do dano real ou potencial causado, senón tamén tendo en conta a capacidade económica da empresa, algo que antes se facía nalgúns casos de motu propio, pero que agora pasa a ser obrigatorio. Polo momento o resultado está a ser un aluvión de importantes sancións para as grandes empresas.

As novas tecnoloxías e as interrupcións no desenvolvemento das tarefas

18-07-2016 - Psicosocial

A atención das mensaxes de correo, chamadas telefónicas ou calquera outro tipo de interrupción que nos aparta da execución das tarefas, ten un custe en tempo que excede do que é o propio da atención; existen diversos estudos que indican que para volver á tarefa inicial, logo dunha interrupción, debemos empregar valiosos recursos cognitivos para reorientar as respostas e acadar o grao de concentración que tiñamos no momento da parada. As continuas interrupcións que se realizan para atender correo electrónico, chamadas telefónicas ou calquera outro requerimento externo á tarefa (ladróns de tempo) provocan no traballador/a unha sensación de perda de tempo, pois ve como se reduce a súa produtividade, de cansanzo e de letargo.

Exposición a substancias químicas na industria de aeroxeneradores danesa

15-07-2016 - Hixiene

Nas últimas semanas a exposición a substancias químicas perigosas no traballo está a ser noticia en Dinamarca. A lo menos 150 traballadores/as enfermaron de gravidade debido á exposición laboral a resinas epoxi e isocianatos en dúas das principais empresas fabricantes de turbinas eólicas, Siemens e Vestas. Os traballadores afectados desenvolveron asma e alerxias nun grao tal que as lesións orixinadas deron lugar a unha indemnización de conformidade coa Lei de Compensación dos Traballadores. O caso está a xerar moita atención nos medios de comunicación, pois os daneses consideraban que as empresas tiñan baixo control os problemas con produtos químicos no lugar de traballo.

Infarto por estrés 'informático'

05-07-2016 - Sentenza

Un Xulgado de Granada condea ao Servizo Andaluz de Saúde, SAS, a recoñecer a un médico de familia a incapacidade permanente absoluta causada polo infarto sufrido logo da ansiedade xerada por problemas tecnolóxicos no seu computador. No fallo sublíñase que o infarto agudo de miocardio sufrido polo médico debe considerarse accidente de traballo porque "os seus síntomas empezaron a manifestarse no seu centro de traballo e en horario laboral".

Os baixos salarios considerados como un risco psicosocial

30-06-2016 - Psicosocial

Nun editorial publicado na edición de maio da revista Journal of Occupational and Environmental Medicine, científicos da Universidade de California, indican que os baixos salarios deben ser recoñecidos como unha verdadeira ameaza para a saúde no traballo: "os traballadores que gañan salarios baixos poden estar en maior risco de enfermidades e lesións que os traballadores que gañan salarios altos" Así, os baixos salarios deben considerarse como riscos psicosociais derivados da actividade profesional, igual que as longas horas de traballo e alta tensión laboral.

Incremento dos trastornos de saúde relacionados co traballo

17-06-2016 - saude laboral

Segundo datos presentados polo Concello de Barcelona, a Unidade de Saúde Laboral da Axencia de Saúde Pública de Barcelona rexistrou 531 trastornos de saúde relacionados co traballo nun ano, un 14% máis que no 2014, ano no que foron rexistradon 465. Estos trastornos son notificados nos Centros de Atención Primaria (CAP) e exclúen ás lesións por accidente de traballo e as enfermidades profesionais, que xa se recollen noutros rexistros. Entre os trastornos máis frecuentes están a ansiedade e a depresión, seguidas de problemas musculares ou esqueléticos vinculados a posturas forzadas e repetitivas.

Discusión científica sobre disruptores endocrinos

14-06-2016 - Hixiene

23 científicos de Europa, EE.UU e Xapón, xunto a catro observadores da Comisión Europea, a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (AESA) e da Axencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) participaron nunha conferencia de expertos organizada polo Instituto Federal alemán de Avaliación de Riscos; como un dos resultados da conferencia está un documento que lista os criterios para identificar os perigos potenciais de sustancias nocivas para o sistema endocrino.

Sentenza do Tribunal Supremo na que se recoñece o dereito a unha indemnización por danos e perxuízos nun caso de enfermidade profesional

13-06-2016 - Xurisprudencia

O tema que se resolve neste recurso de casación para a unificación de doutrina, consiste en determinar se debe recoñecerse ou non unha indemnización de danos e prexuízos por unha enfermidade profesional causante dunha incapacidade permanente absoluta e do posterior falecemento dun traballador. Na demanda presentada o día 11 de xullo de 2013 o traballador pediu unha indemnización por danos e prexuízos, derivados da súa enfermidade profesional, por un importe global de 445.767,28 euros. Tras o falecemento do traballador, en novembro de 2014 con 54 anos de idade, as sucesoras do mesmo, interpuxeron o presente recurso de casación unificadora contra a sentenza de suplicación do T.S.J. de Asturias do 31 de outubro de 2014 que confirmara a desestimación da demanda, ao considerar que, pese ao contacto do traballador co amianto, non estaba suficientemente probado que a exposición ao amianto por falta de medidas de seguridade fose a causa do cancro de pulmón que lle ocasionaba a incapacidade permanente absoluta.

Segundo a enquisa sobre a saúde Aon Health Survey, o 93% dos empregadores de europeos aprezan unha correlación entre a saúde e o desempeño dos empregados

08-06-2016 - SAÚDE LABORAL

Os resultados establecen áreas de mellora e recomendacións para incrementar o desenvolvemento dos beneficios relacionados coa saúde, mellorar a medición do impacto e do retorno do investimento das iniciativas que as organizacións realizan na saúde dos seus empregados.

O Tribunal Supremo considera un infarto como accidente laboral

06-06-2016 - TRIBUNAL SUPREMO

O Tribunal Supremo conclúe que a presunción de accidente de traballo non se exclúe porque se acreditou que o traballador padecese a enfermidade con anterioridade ou porque se presentaron síntomas antes de iniciarse o traballo, porque o que se valora a estes efectos non é a acción do traballo como causa da lesión cardíaca, o que se valora é a acción do traballo no marco do art. 115.2.f) LXSS, como factor desencadenante dunha crise, que é a que leva á situación de necesidade protexida.

A Autoridade Sanitaria Europea rectifica e decide revisar o perigo do bisfenol A

01-06-2016 - Saúde

O bisfenol A, ou BFA, composto orgánico presente en plásticos, está considerado un perturbador endocrino; a súa presenza en biberóns foi prohibida hai 5 anos en toda a Unión Europea; nalgúns países, como Francia, incluso se prohibiu o seu uso no material illante dos envases alimentarios, medida que atopou resistencia nos tribunais. Con todo, a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria, EFSA, decidiu o ano pasado que a exposición ao bisfenol non representaba un risco para a saúde dos consumidores, o que orixinou críticas severas por parte da comunidade científica e algúns partidos políticos.

En vigor o novo sistema de sancións en materia de seguridade e saúde laboral no Reino Unido, que ten en consideración a capacidade económica da empresa á hora de fixar a cuantía económica da sanción.

24-05-2016 - Saúde laboral

No Reino Unido non existen sancións administrativas por infraccións de seguridade e saúde. Son os tribunais os que estabelecen as sancións que estiman oportunas atendendo á lei que se vulnera en cada caso. A partir do 1 de febreiro de 2016, entraron en vigor unhas novas directrices a aplicar nas sentenzas relativas a delitos de seguridade e saúde. Segundo estas directrices, na sentenza terase en consideración en primeiro lugar a gravidade do dano (real ou potencial) e a probabilidade de dano (que se divide nunha serie niveis dentro de cada categoría). A continuación terase en conta o volume de negocios da empresa, o que permitirá estabelecer multas dunha cuantía o suficientemente importante para que invite á reflexión aos directivos e accionistas da empresa.

Condea a unha mutua por diagnosticar un accidente laboral como enfermidade dexenerativa

03-05-2016 - Sentenza

O Tribunal Superior de Xustiza (TSJ) de Madrid responsabilizou a unha mutua de accidentes de traballo e enfermidades profesionais por "perda de oportunidade" motivada do erro de diagnóstico que sufriu unha traballadora. A sentenza considera probado que a mutua considerou que as dores nas costas que padecía, consecuencia dunha caída, eran froito da lumbalxia que padecía desde facía 15 anos.

O número de accidentes laborais increméntase un 5,8% con respecto ao ano anterior

29-04-2016 - Sinistralidade

Segundo un informe realizado por Randstad con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde No Traballo, no que se analizan os datos publicados polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social na última década (de 2006 a 2015), por sectores e comunidades autónomas, no último ano producíronse 449.223 accidentes laborais, o que supón un incremento do 5.8% respecto á cifra rexistrada en 2015.

Chernóbil: 30 anos despois

27-04-2016 - Saúde

O día 26 de abril cumpríronse 30 anos do maior accidente nuclear da historia: un cúmulo de erros (construtivos por un lado e de seguimento de protocolos de actuación nun simulacro de emerxencia por outro) desencadearon a explosión do reactor número 4. Aínda que a cifra oficial de mortos quedou en 31, foron moitas máis as vítimas mortais nos días, semanas e anos posteriores ao accidente, ás que hai que sumar os máis de 100.000 desprazados/as pola evacuación dunha zona de 30 quilómetros na fronteira entre Ucraína e Bielorrusia.

A OIT insta a invertir máis na seguridade e saúde de traballadoras e traballadores

22-04-2016 - OIT

Dentro da Semana da Seguridade e a Saúde no Traballo que organiza a Federación Rusa, Alice Ouédraogo, Directora do Mundo do Traballo (ILOAIDS) e do Servizo de VIH/sida da OIT, lembrou que "cada 15 segundos falece no mundo unha persoa a causa de accidente ou enfermidades relacionadas co seu traballo", e que "a mellor maneira de garantir un medio ambiente de traballo seguro e saudable é adoptar medidas antes de que ocorran os accidentes ou xurdan enfermidades".

Un xulgado do social recoñece unha incapacidade permanente por burnout

18-04-2016 - SENTENZA

O Xulgado do Social 10 das Palmas estimou a demanda dunha matrona de 40 anos contra o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e recoñécelle a incapacidade permanente total por presentar o “síndrome de burnout” (síndrome de “estar queimado”).

Informe sobre materiais da Axencia de Protección do Medio Ambiente danesa

18-04-2016 - Hixiene

A Axencia de Protección do Medio Ambiente de Dinamarca publicou un informe titulado "Mellor control dos nanomateriales" no que se recollen resultados dun traballo sobre nanomateriais e a súa seguridade realizado ao longo de catro anos, entre 2012 e 2015. Este iniciativa foi orientada a proporcionar unha visión xeral dos posibles riscos que conlevan as nanopartículas e os nanomateriales.

O Parlamento Europeo insta á Comision europea a revisar a autorización de comercialización do glifosato

15-04-2016 - Saúde

Na sesión plenaria do día 13 de abril, o Parlamento Europeo aprobou unha Resolución sobre o proxecto de Regulamento de Execución da Comisión polo que se renova a aprobación da substancia activa glifosato. Nesta resolución o Parlamento, facéndose eco da inquietude sobre os efectos carcinogénicos e de alteración endocrina atribuídos ao glifosato, considera que a Comisión Europea debe renovar a autorización de comercialización na UE só por sete anos, en lugar dos quince propostos, e exclusivamente para uso profesional.

Previsel: 11º Salón da Prevención e a Seguridade Laboral

08-04-2016 - 13 e 14 de abril de 2016

Os vindeiros días 13 e 14 de abril, terá lugar en Ourense a undécima edición do Salón da Prevención e a Seguridade Laboral, PREVISEL. A CIG estará presente a través do expositor para o intercambio de información e o contacto co público asistente e na organización da Xornada Técnica: "20 anos da LPRL. Onde estamos e para onde imos?".

Os horarios do Estado español de novo a debate

08-04-2016 - Psicosocial

Segundo datos da Oficina Estatistica da Unión Europea, Eurostat, referidos a hábitos horarios da nosa contorna, os españois descansamos menos, traballamos máis horas (cunha produtividade menor) e convivimos con horarios laborais e sociais que dificultan a tan ansiada conciliación entre vida laboral, familiar e social. Así mentras no Estado español vemos o programa da televisión líder en audiencia, os alemáns ou os italianos están xa descansando; na práctica, un retraso medio de dúas horas que afecta a la organización diaria de todos os ámbitos da nosa vida: traballo, familia e ocio.

A UE non decide nada sobre a renovación da autorización para comercializar o glifosato

07-04-2016 - Saúde

A división de opinións existente entre os Estados membros da UE motivou que o pasado día 8 de marzo se aprazase a votación que tiña como finalidade renovar a autorización para a comercialización do glifosato por un período de 15 anos. O glifosato é o herbicida máis usado no mundo; o seu uso está íntimamente ligado aos cultivos modificados xenéticamente, sobre todo soia, algodón e millo.

O Tribunal Supremo obriga a Caixabank a modificar a súa política preventiva

06-04-2016 - XURISPRUDENCIA

O Tribunal Supremo ratifica a Sentenza da Audiencia Naciónal de maio de 2014, na que condenaba a Caixabank a realizar correctamente a identificación de riscos psicosociais e, unha vez foran identificados, a adoptar as medidas correctoras e eliminadoras dos mesmos, incluídos cambios organizativos, comerciais e medidas preventivas.

Fukushima: cinco anos despois do accidente nuclear

01-04-2016 - SAÚDE

Logo do desastre natural que causou o accidente nuclear na central de Fukushima foron evacuadas unhas 160.000 persoas que vivían nun radio de 20 quilómetros. A gran maioría aínda segue lonxe dos territorios contaminados. Pouco a pouco o goberno levanta a prohibición de poboar zonas próximas ao accidente; poucas son as familias que regresan: segundo un estudo da Axencia xaponesa para a reconstrución, menos dun 20% dos desprazados queren volver e moitos xa refixeron a súa vida noutros lugares.

Condenado a 16 meses de cárcere, por un accidente laboral ocorrido en 2008, o administrador dunha planta fotovoltaica.

18-03-2016 - SENTENZA

A titular do Xulgado do Penal de Palencia condenou ao administrador da empresa Soluciones de Enxeñería Industrial, a unha pena de 16 meses de prisión como autor dun delito contra a vida e a saúde dos traballadores en concurso ideal cun delito de lesións, como consecuencia dun accidente laboral ocorrido durante a instalación dunha planta solar fotovoltaica.

Mirar unha pantalla máis dunha hora provoca fatiga visual, fotofobia, pesadez ocular e dificultade de enfoque

18-03-2016 - SAÚDE LABORAL

Segundo expuxo un estudo realizado por expertos da Universidade Complutense de Madrid -UCM- sobre unha mostra de 26 persoas con idades comprendidas entre os 21 e os 50 anos, pasar máis dunha hora mirando unha pantalla provoca fatiga visual, fotofobia, pesadez ocular, dificultade de enfoque e borrosidade na visión de preto.

A sanidade valenciana axiliza a declaración de enfermidades profesionais e impide centos de despedimentos

08-03-2016 - Saúde laboral

A Conselleria de Sanidade da Generalitat Valenciana acaba de poñer en marcha, a pleno rendemento a efectos funcionais e informáticos na rede de centros de saúde e os hospitais, ou sexa no sistema básico do medicamento familiar, o novo sistema de vixilancia epidemiolóxica e laboral que está a dar moi bos resultados. Tanto é así que se disparou no último ano un 45% a declaración e diagnóstico de enfermidades profesionais.

Condeado un servizo de prevención por neglixencia

02-03-2016 - Sentenza

A Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Navarra confirmou a condea a un servizo de prevención polo falecemento, debido a unha enfermidade pulmonar agravada polo contaxio por lexionela na empresa, dun traballador dunha granxa. O Tribunal ratificou que no caso se produciu unha falta evidente de vixilancia da saúde dos problemas respiratorios do traballador. Así mesmo, desestimou os recursos presentados polo servizo de prevención e pola granxa, que deberán aboar de forma solidaria 274.780 euros á familia do falecido.

Segundo o Tribunal Supremo a “pausa do bocadillo” non gozada debe ser retribuída, pero non como hora extra.

17-02-2016 - TRIBUNAL SUPREMO

Dita pausa é un período de descanso non gozado pero que entra dentro do tempo máximo de traballo que se conveu colectivamente. Por iso correspóndelle, ademais da retribución ordinaria incorporada ao soldo mensual por ter a pausa do bocadillo consideración de tempo efectivo de traballo, unha retribución complementaria, pero que non é xornada extra.

A agravación dunha enfermidade silente é accidente de traballo

16-02-2016 - TRIBUNAL SUPREMO

Conclúe a Sentenza que “procede estimar o recurso por ser doutrina reiterada desta Sala a de que é constitutiva de accidente laboral toda agravación de calquera enfermidade preexistente que sufra o traballador e se produza con ocasión do accidente, cal se deriva do disposto no artigo 115-2-f) da L.G.S.S”

A Inspección de Traballo recoñece un ictus ocorrido no traballo como accidente de traballo

15-02-2016 - ACCIDENTE DE TRABALLO

A Inspección de Traballo e Seguridade Social, considerou como accidente laboral o ictus cerebral que sufriu un avogado da asesoría xurídica do Servizo Madrileño de Saúde, e que derivou no seu falecemento, tres meses e medio despois.

Unha sentenza do Tribunal de Dereitos Humanos de Estrasburgo defende que está xustificado que unha empresa lea e inspeccione os correos electrónicos dun traballador

10-02-2016 - TRIBUNAL DEREITOS HUMANOS ESTRASBURGO

A sentenza di que non hai vulneración da privacidade porque as mensaxes de contido privado foron enviadas durante o horario laboral a través de ferramentas corporativas e que, ademais, estaba prohibido expresamente pola normativa interna da compañía.

Condenados os cinco responsables dunha obra, cuxo promotor era o Ministerio de Fomento, pola súa responsabilidade nun accidente laboral ocorrido fai máis de dez anos

10-02-2016 - SENTENZA

Os feitos foron considerados constitutivos dun delito contra os dereitos dos traballadores en concurso cun delito de lesiones imprudentes. Os acusados aceptaron indemnizar conxunta e solidariamente ao traballador ferido con 47.138,86 euros e abonar os gastos de asistencia médica, máis os intereses legais.

Confirman a condena a un servizo de prevención por neglixencia na morte dun traballador que morreu en 2007 pola falta de vixilancia dunha enfermidade pulmonar agravada cunha pneumonía por lexionela

09-02-2016 - SENTENZA TSXN

A Sala do social do Tribunal Superior de Xustiza de Navarra confirmou a condena a Prevención Navarra e a Granxa Dos Hermanas, pola morte dun empregado que faleceu por unha enfermidade pulmonar por unha falta evidente de vixilancia na saúde do traballador e dos seus problemas respiratorios.

O uso das TIC e as últimas sentenzas xudiciais propiciaron grandes cambios na organización das empresas que abocan a que os traballadores estean cada vez máis vixiados

09-02-2016 - PSICOSOCIAL

Cada vez máis empresas aumentan o control empresarial sobre os dereitos dos traballadores: controlar o correo electrónico e WhatsApp, regular o uso do móbil persoal ou de empresa dos traballadores, examinar os tuits ou o uso das redes sociais son algúns dos novos retos aos que se enfronta a organización empresarial do século XXI e, de paso, os propios traballadores.

Palma de Mallorca: prisión para seis empresarios acusados de escravizar aos seus empregados

08-02-2016 - Laboral

Unha práctica empresarial cada vez máis estendida como consecuencia dá “relaxación” inducida dá ITSS e unha reforma laboral atroz e salvaxe que considera aos traballadores cidadáns sen dereitos laborais.

O Xulgado do Social nº 3 de Ourense considera a retinopatía dun pediatra accidente de traballo ao non demostrarse que se debese a unha causa non laboral.

04-02-2016 - SENTENZA FIRME

O Xulgado do Social número 3 de Ourense estimou a reclamación dun pediatra ao recoñecerlle que a retinopatía grave que sofre é consecuencia directa da tensión laboral derivada da súa excesiva cota de pacientes. A sentenza aplica o artigo 115.3 do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social xa que nin o Sergas nin o INSS demostraron que dita patoloxía se debese a unha enfermidade laboral.

Un ferrallista que se esnaquizou a man traballando será indemnizado con 125.000 euros

04-02-2016 - SENTENZA AUDIENCIA PROVINCIAL

A Audiencia Provincial de Granada avalou a condena do dono dunha empresa de ferros da provincia polo accidente laboral que, en 2010, sufriu un traballador ao que se lle quedou atrapada unha man nunha máquina de cuxo risco non se lle advertiu. O empregado percibirá unha indemnización de 124.817 euros.

A Axencia Europea de Seguridade Alimentaria publicou unha carta aberta en defensa da avaliación que fixo do glifosato, ante as críticas recibidas por 96 investigadores.

03-02-2016 - SAÚDE

A axencia determinou que era “improbable” que o glifosato fose canceríxeno, en contra da opinión do Centro Internacional de Investigación do Cancro, dependente da OMS, que uns meses antes si o considerou como probablemente cancérixeno.

Inspección de traballo sanciona ao transportista cuio condutor morreu por un disparo tras unha discusión de tráfico con outro condutor.

03-02-2016 - INSPECCIÓN DE TRABALLO

Ao transportista granadino impútaselle unha infracción grave con multa de 2.046 euros por non realizar a avaliación de riscos psicosociais ao condutor falecido para determinar a súa tensión laboral previa ao suceso.

A Audiencia Provincial absolve a exalcaldesa de Melide, Socorro Cea, polo accidente dun traballador municipal

21-01-2016 - SENTENZA

Os feitos ocurriron en marzo de 2009, e con anterioridade ao accidente laboral, Socorro Cea, alcaldesa de Melide nesas datas, xa impulsara a tramitación dun Plan de Prevención de Riscos Laborais, circunstancia que foi valorada pola Audiencia á hora de absolvela de toda responsabilidade no accidente do operario.

Un xuízo por un grave accidente laboral celebrouse 16 anos despois

19-01-2016 - SENTENZA

En xullo do 99, tres traballadores que non estaban dados de alta na Seguridade Social, caeron dunha altura de cinco metros cando preparaban unha instalación de feria, polo que sufriron graves lesións e padecen secuelas incapacitantes para unha vida laboral ordinaria. A pesares das graves consecuencias o caso non chegou á Fiscalía ata o ano 2008. Os delitos xa estaban prescritos, polo que pediu o arquivo, ao se sumou a defensa dos acusados e a aseguradora da atracción. No seu día o xuíz arquivouno, pero a Audiencia ordenou reabrir o caso.

O Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña ratifica como accidente laboral o suicidio dun traballador

15-01-2016 - Sentenza

O fallo conclúe que existiu un "nexo causal entre a acción suicida e as circunstancias acaecidas na relación laboral, non acreditándose outros factores personais alleos ao seu ámbito laboral que puideran ter incidido na decisión". Así mesmo, indícase que a relación entre decisión de suicidarse e os problemas do empregado no traballo é "clara" e "non pode tildarse de ilóxica ou arbitraria". O home saltou fronte a un tren en marcha logo de que se lle abrise un expediente disciplinario na empresa na que traballaba.

Tres anos sen unha resolución na intoxicación por mercurio en Asturiana de Zinc

14-01-2016 - ACCIDENTE LABORAL

O 2 de decembro de 2012, 50 traballadores sufriron unha intoxicación masiva por mercurio no accidente laboral por envelenamento de metais pesados máis grave rexistrados en Europa nos últimos trinta anos. O accidente produciuse na parada técnica da planta de tostación número 4 da empresa Asturiana de Zinc (Azsa).

O xerente de Gamesa e o técnico de prevención condenados por un accidente laboral ocurrido en 2009

11-01-2016 - SENTENZA

A xuíza do Penal 2 de Ferrol condenou ao xerente de Gamesa, e ao técnico responsable da seguridade laboral da empresa, a pena de seis meses de prisión e multa de 2.160 euros, como autores dun delito contra os dereitos dos traballadores e outro de lesións por imprudencia grave. Declárese tamén a inhabilitación especial dos acusados por un período de seis meses para exercer funcións de xerente e técnico de prevención, respectivamente.

No Reino Unido morren cada ano 13.000 persoas por enfermidades pulmonares ou cancro de orixe laboral

29-12-2015 - SAÚDE LABORAL

O último informe estatístico publicado polo Health and Safety Executive (HSE), máxima autoridade no campo da saúde e a seguridade laboral no Reino Unido indica que estas cifras son atribuíbles a exposicións pasadas, fundamentalmente a sustancias químicas, e obtivéronse non só directamente (contando casos) senón tamén a partir de fontes que inclúen suficientes datos como para permitir estimacións estatísticas fiables.

A empresa automobilística Audi introduce luvas médicas para mellorar a ergonomía nas súas cadeas de montaxe.

28-12-2015 - SAÚDE LABORAL

A empresa automobilísitica Audi prevé introducir no vindeiro ano o uso por parte dos operarios dunhas luvas especiais para as actividades industriais en serie, propias das cadeas de montaxe. No caso dos/as traballadores/as dedicados/as á colocación das portas nos coches, fan un promedio de instalación de 300 molduras por quenda, o que supón un notable sobre-esforzo para as súas mans e pulso.

Técnico de prevención e director condenados a unha multa de 5.400 € pola morte dun traballador

16-12-2015 - SENTENZA

O director da empresa e o técnico de prevención foron condenados como autores de senllos delitos contra os dereitos dos traballadores, en modalidade imprudente, e de homicidio por imprudencia grave tras o acordo ao que chegaron antes da celebración da vista oral o fiscal e a representación legal dos acusados.

Un estudo, no que participa a Universidade Pompeu Fabra destaca que, a medida que aumenta a inestabilidade laboral, aumenta o empeoramento da saúde mental dos traballadores.

09-12-2015 - PSICOSOCIAL

O estudo destaca que, a medida que aumenta a inestabilidade laboral, aumenta tamén o empeoramento da saúde mental, chegando a triplicar a incidencia respecto dos grupos con empregos máis estables e afecta máis a mulleres que a homes.

Xapón recoñece o primeiro caso de cancro dun empregado de Fukushima

03-12-2015 - HIXIENE

O goberno de Xapón recoñeceu en outubro o primeiro caso de cancro relacionado directamente co desastre nuclear de Fukushima de 2011, no que os reactores da central foron inundados tras o terremoto e o posterior tsunami.

Condenados 6 mandos de obra por non facilitar as medidas de seguridade

03-12-2015 - SENTENZA

O Xulgado do Penal número 2 de Almería condenou a un ano de prisión e unha multa de sete meses a razón de 12 euros diarios ao promotor da obra, o representante dunha das subcontratas, o encargado da obra, a coordinadora en materia de seguridade, o arquitecto e director dos traballos, e o aparellador e encargado de execución, por un delito contra os dereitos dos traballadores por non facilitar os medios adecuados para a seguridade no traballo.

A Audiencia Provincial de Palencia condena a un alcalde por un accidente laboral

02-12-2015 - SENTENZA FIRME

A Audiencia Provincial de Palencia ratificou unha sentenza ditada polo Xulgado do Penal de Palencia, que condenou ao alcalde de San Mamés de Campos, á pena de tres meses de prisión e 540 euros de multa como autor responsable dun delito contra os dereitos dos traballadores en concurso de normas cun delito de lesións imprudentes, como consecuencia dun accidente laboral ocorrido en 2012.

Dous administradores dunha empresa condenados pola morte dun traballador que estaba sen contrato nin alta na Seguridade Social.

30-11-2015 - SENTENZA

O Xulgado do Penal número 1 de Almería condenou aos dous administradores a penas de seis meses de prisión e inhabilitación especial para o exercicio da profesión de empresario durante un ano e medio, pola morte dun traballador, que se atopaba limpando unha carretilla que permanecía elevada.

Segundo un estudo das universidades de Harvard e Stanford os traballos estresantes acurtan a vida ata tres anos

26-11-2015 - SAÚDE LABORAL

Ditas universidades cuantificaron canto pode reducir a túa esperanza de vida traballar nun lugar estresante. O estudo suxire que a cantidade de vida perdida é equivalente á tensión; aínda que o seu dano varía coa raza, nivel educativo e xénero en ata case tres anos de vida.

Por qué vai traballar a xente estando enferma?

19-11-2015 - SAÚDE LABORAL

Na investigación levaron a cabo un metaanálise de 61 estudos anteriores cun total de 175.960 participantes e detectaron severidade en empresas respecto das ausencias, aínda que estivesen xustificadas. Outro dos achados da investigación é que este comportamento xorde moitas veces dun gran sentido de compromiso coa empresa, algo que motiva a dar ese esforzo extra que atenta contra a propia saúde e contra os intereses da propia empresa, porque pode espallar a doenza a outros traballadores/as.

Un estudo da Fundación Mapfre e AEPSAL dá como resultado que os/as traballadores/as sofren o dobre de accidentes de tráfico cando van traballar que cando voltan del.

12-11-2015 - SEGURIDADE

Os/as traballadores/as do Estado español sofren o dobre de accidentes de tráfico no seu traxecto de ida ao traballo (un 64%) que á volta (33%), segundo un estudo da Fundación Mapfre, no que se analizaron datos do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT). O 21% destes accidentes prodúcense en luns, baixando esta porcentaxe nos outros días da semana.

Arcelor é condenada polo falecemento dun traballador vítima dunha enfermidade profesional por exposición ao benceno.

11-11-2015 - SENTENZA

A sentenza do Social nº 2 de Avilés considera probado que "dende o ano 2007 ata finais de 2010 ou principios de 2011 estivo exposto sen a protección adecuada ao benceno no seu posto de traballo".

Relaciónase a exposición a pesticidas cun maior risco de desenrolar diabetes

10-11-2015 - HIXIENE

Segundo un estudo da UniversidadE de Ioannina e do London Imperial College, a exposición a calquera tipo de pesticida supón un 61% máis de probabilidades de padecer diabetes. Esta é a conclusión tras revisar 21 estudos previos sobre un total de 67.000 casos.

A precariedade laboral triplica os problemas de saúde mental

30-10-2015 - PSICOSOCIAL

A precariedade laboral, -entendida como un conxunto de factores nos que se inclúe a temporalidade no emprego, a imposibilidade de decidir sobre as condicións de traballo, a vulnerabilidade ante os abusos, os baixos salarios e a insuficiencia de dereitos-, inflúe negativamente na saúde xeral e na saúde mental dos traballadores.

No Estado o tabaco cousou preto de 166 mortes ao día en 2012

26-10-2015 - SAÚDE

Segundo revelan os resultados do estudo "Impacto do consumo de tabaco sobre a mortalidade en España no ano 2012" as mortes a consecuencia do consumo de tabaco en España supoñen o 15,23% do total. En concreto, esta investigación levada a cabo por epidemiólogos e investigadores de Castela León e Madrid conclúe que durante ese ano alcanzouse o pico máis alto de mortalidade por tabaquismo, alcanzando os 60.456 falecementos.

Primeiro Francia, e agora é California a que se suma e etiqueta de canceríxeno ao herbicida máis utilizado no Estado

23-10-2015 - SAÚDE

A ministra de Ecoloxía de Francia anunciou en xuño que prohibiría a venda do glifosato, comercializado como Roundup, tras as evidencias dos seus efectos canceríxenos. Agora é o estado de California o que etiqueta o glifosato como produto canceríxeno. No Estado, onde é o herbicida máis vendido e utilizado, o Ministerio de Agricultura non se pronuncia e dende 2009 favorece a súa utilización en cultivos en todo o territorio nacional.

No Estado morre unha persoa en accidente laboral de tráfico cada dous días

21-10-2015 - SEGURIDADE

Segundo un informe da Fundación Mapfre, elaborado con datos do INSHT, cada dous días morre un traballador en accidente de tráfico durante a súa xornada laboral. A metade do total de accidentes mortais de traballadores son de tráfico.

Prioridades de investigación para reducir a carga da saúde mental

08-10-2015 - PSICOSOCIAL

O proxecto ROAMER (Roadmap for Mental Health Research in Europe), -coordinado polo Centro de Investigación Biomédica en Rede de Saúde Mental (CIBERSAM), dependente do Instituto de Saúde Carlos III- desenrolou unha ampla folla de ruta para a investigación en saúde mental en Europa

As leis antitabaco apenas reduciron o consumo no ámbito laboral

06-10-2015 - SAÚDE

O último informe do Observatorio Español da Droga e as Toxicomanías sobre consumo de sustancias psicoactivas no ámbito laboral en España sinala que aínda fuman a diario un 34% dos traballadores, unha cifra similar á de 2007, cando entraron en vigor as primeiras lexislacións que restrinxiron o consumo e comezaron a realizarse este tipo de estudos.

Confirmada a condea dun ano de prisión para o ex-xerente do OUFF por acoso moral a unha traballadora.

01-10-2015 - Sentenza

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Ourense ven de desestimar o recurso de apelación interposto pola defensa do que foi xerente do Festival de Cine Internacional de Ourense, OUFF, e confirma integramente a Sentenza do Xulgado do penal nº 2, de 27 de marzo de 2015, que o condenou a seis meses de prisión por cada un dos delitos declarados probados: contra a integridade moral (artigo 173.1, parágrafo 2 do C.P.) e de lesións psíquicas (artigo 147.1 C.P.), con inhabilitación especial para o dereito de sufraxio pasivo durante o tempo que dure a condena. Así mesmo, deberá indemnizar á traballadora acosada, con responsabilidade civil subsidiaria do Concello de Ourense. Esta Sentenza da Audiencia Provincial é firme e contra ela non cabe interpoñer recurso algún.

O Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco considera que unha recaída é accidente laboral

21-09-2015 - SENTENZA

O Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco (TSJPV) recoñeceu como accidente de traballo o período de baixa que o traballador dunha empresa subcontratada por Cegasa padeceu durante case dous anos. A mutua terase que facer cargo da súa prestación.

Computa como tempo de traballo o desprazamento dende o domicilio ata o traballo para os traballadores/as que carecen de posto fixo

16-09-2015 - sentenza

A sentenza do Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea, indica que o desprazamento que realiza un trababallador/a sen posto de traballo fixo entre o seu domicilio e o primeiro ou o último cliente se considera tempo de traballo. O Tribunal considera que "dado que os desprazamentos son consustanciais á condición deste tipo de traballador/a, o lugar de traballo destos traballadores/as non pode reducirse aos lugares de intervención física nos domicilios ou establecementos dos clientes do empresario/a".

Condeados por non adoptar medidas “máis aló de esixencias regulamentarias” para impedir un accidente laboral

02-09-2015 - Accidente laboral

A Sala do Social do TS condenou a unha empresa de traballo temporal por non adoptar as medidas necesarias para impedir o accidente dunha traballadora. Na sentenza, afirmase que corresponde á traballadora, segundo as súas posibilidades, observar no seu traballo as medidas legais e regulamentarias de seguridade. Así mesmo, a empresa debe realizar unha vixilancia idónea sobre o cumprimento por parte dos traballadores das normas de prevención, "non tratándose dunha mera obrigación formal que se cumpra justificando posuír uns detallados plans de seguridade e saúde se non se constata que os mesmos son efectivamente aplicados e que os concretos traballadores foron plenamente instruídos, nin basta con entregar equipos de protección ou outros medios adecuados se non se vixía eficazmente a súa utilización tolerando o seu non emprego ou o seu inadecuado uso".

O traballo en exceso pode ser motivo de accidente cardiovascular

01-09-2015 - Saúde laboral

Segundo un estudo publicado pola revista The Lancet, o risco de sufrir un accidente cardiovascular é maior entre aqueles que traballan 55 horas ou máis á semana, que entre os que teñen unha xornada laboral de 35 ou 40 horas semanais. A directora deste traballo de investigación, profesora de Epidemioloxía na University College London, indica que para chegar a esta conclusión se avaliaron máis de corenta investigacións divididas en dous grupos de estudos.

A calor durante a xornada de traballo

29-07-2015 - Seguridade

No verán moitos/as traballadores/as realizan as súas tarefas no exterior. Ás elevadas temperaturas, hai que engadir a acumulación de calor corporal xerado na actividade física. A exposición á calor pode ter como consecuencias erupción na pel, edema nas extremidades, queimaduras, cambras musculares, deshidratación, agotamiento, ... e o golpe de calor. Deixamos aquí uns consellos básicos para combater os efectos da calor.

Exposición a químicos e cancro de orixe laboral

27-07-2015 - Hixiene

Un estudo realizado por 174 científicos de 28 países, no que se analizaron os efectos de 85 substancias químicas de uso frecuente, conclúe que un de cada cinco cancros podería estar provocado pola exposición a doses baixas de varias substancias químicas, o que se coñece como efecto cóctel. Así mesmo, nun traballo realizado polas Unidades de Prevención de Riscos Laborais dos Hospitais Universitarios de Santiago de Compostela, Vigo, Ourense e polas Unidades Docentes de Mediciña do Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia e da Comunidade Autónoma de Madrid, verifícase a asociación entre a exposición a determinados axentes químicos no ámbito laboral e o cancro de pel.

Condea dun ano de cárcere para o director dunha fábrica por non poñer os medios precisos para evitar que 35 traballadores enfermaran de silicose

22-07-2015 - sentenza

O exdirectivo (a fábrica de sanitarios pechou) foi condeado como autor de 35 delitos de lesións por imprudencia grave e outro contra os dereitos dos traballadores. A pena ascende a un ano e tres meses de cárcere, así como ao abono de 2,4 millóns de euros aos empregados. O xuíz do Xulgado do Penal número 1 de Valencia, apreciou a "atenuante moi cualificada de dilacións indebidas" o que supuxo a redución da condea. Neste proceso tamén foron condeadas as empresas Cerámicas Sanitarias Reunidas e Uralita como responsables civiles subsidiarias.

Reducir a protección dos traballadores/as permite reforzar o crecemento do emprego?

21-07-2015 - OIT

O recente informe da OIT "Perspectivas sociais e do emprego no mundo 2015: o emprego en plena mutación", analiza datos recollidos ao longo de 20 anos, de 63 países entre os que están as economías máis avanzadas, así como países de África, Asia e América Latina. No informe constátase que a redución da proteción a traballadores/as non estimula o crecemento do emprego.

Prohibida a venda libre de glifosato en Francia por canceríxeno

17-07-2015 - SAÚDE

O glifosato foi considerado como "probable canceríxeno" o pasado mes de marzo pola Axencia Internacional de Investigación do Cancro, dependente da Organización Mundial da Saúde. O ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio, polo de agora non tomou medida algunha. En Francia a ministra de Ecoloxía anunciou que propoñerá a prohibición da venda libre do herbicida.

Condea de nove meses e tres de prisión por homicidio imprudente e un delito contra os dereitos dos traballadores/as

16-07-2015 - sentenza

O Xulgado do Penal 2 de Vigo acolleu a vista de conformidade deste caso, no que os acusados, tres arquitectos, tres aparelladores, o xefe de obras da construtora e o encargado de obras do edificio, aceptaron a condea. O suceso tivo lugar en 2009, nas obras de construción dun edificio, cando unha limpadora se precipitou ao valeiro dende unha altura de máis de sete metros ao pisar un falso chan de lana de roca, falecendo a consecuencia das feridas sufridas; o falso chan estaba situado nun oco que non tiña ningún tipo de sinalización.

Catro de cada dez traballadores falecen debido a un accidente in itínere

15-07-2015 - Seguridade

Segundo datos do Ministerio de emprego e Seguridade Social, durante o ano 2014 producíronse 65.201 accidentes in itínere, aqueles que se producen ao ir ou vir do traballo, un 2,3% máis que no ano 2013. Os accidentes in itínere supoñen o 13,51% do total dos accidentes laborais que causan baixa. Engadindo a estos os accidentes in mision, que son os sufridos polo traballador/a nos traxectos que realiza para cumprir coas súas obrigas no traballo, obtemos que entre os dous estamos a falar do 20,55% do total dos accidentes laborais.

Os traballadores/as de oficiña deberían traballar de pe parte da súa xornada

13-07-2015 - Ergonomía

Esta afirmación derívase dun estudo encargado polas autoridades británicas de Saúde Pública, elaborado por expertos do Reino Unido, EEUU e Australia. Segundo este traballo, debería producirse unha revolución nos lugares de traballo, de xeito que se introducisen mesas que permitisen traballar tanto de pe como sentado; segundo se estima neste estudo, o tempo mínimo para permanecer de pe no traballo debe ser de dúas horas, e o ideal catro horas.

Síndrome da fatiga informativa

03-07-2015 - PSICOSOCIAL

A síndrome Síndrome de Fatiga Informativa (IFS) dáse en persoas que tenden a manexar grandes cantidades de información procedente de libros, revistas, xornais, correos electrónicos, móbiles e sobre todo redes sociais. Os síntomas máis destacados deste son: estrés, ansiedade, confusión, problemas de atención e concentración, dificultade para a análise e a toma de decisións, superficialidade e danos nas relacións persoais.

Responsables dunha construtora condeados por accidente laboral

01-07-2015 - SENTENZA

O administrador dunha empresa e o arquitecto e coordinador de seguridade condenados a pagar unha multa de 2.730 euros por un delito contra os dereitos dos traballadores de imprudencia grave con resultado de lesións.

O emprego do teléfono móbil

24-06-2015 - Ergonomía

Manter unha boa postura é fundamental para evitar problemas de saúde. No caso dos traballos sedentarios, as malas posturas poden dar lugar a dores de espalda, de cabeza, fatiga visual e cansanzo crónico entre outros. A día de hoxe, o teléfono móbil ou smartphone ten un espazo moi importante na nosa vida tanto como ferramenta de traballo como na nosa vida fora do traballo. O emprego que facemos del pode ter consecuencias importantes dende o punto de vista ergonómico, xa que a postura que adoptamos para consultalo ou traballar con él supón unha presión sobre as vértebras do pescozo. Presión que pode dar lugar a dores de cabeza e lumbares.

Repunta o absentismo laboral

18-06-2015 - SAÚDE

O IV informe Adecco sobre absentismo indica que as taxas de absentismo laboral repuntan por primeira vez en seis anos, pasando do 4,1% no 2013 ao 4,4% no 2014. Cuestión a ter en consideración sobre o absentismo laboral é a análise que as empresas fan do mesmo: cando se investiga, case sempre se analiza ao traballador/a de xeito illado, sen ter en conta factores da organización interna da empresa como as relacións laborais, a carga de traballo, a xornada ou as condicións salariais.

As nanopartículas e a flora intestinal

12-06-2015 - Hixiene

Un estudo publicado na revista Environmental Engineering Science atopou que os nanomateriales de óxidos metálicos, como o dióxido de titanio, empregado en alimentos, caramelos, protectores solares e outros cosméticos, "provocaron cambios significativos, non letais" na flora microbiana do intestino humano. Os científicos expresaron a súa preocupación de que tales cambios "poden estar relacionados cos efectos na saúde en xeral."

A Sentenza 5221/2014 do Tribunal Supremo declara o síndrome do túnel carpiano bilateral dunha limpadora como enfermidade profisional

08-06-2015 - XURISPRUDENCIA

O 5 de novembro de 2014 a Sala do Social do Tribunal Supremo cualificou como enfermidade profesional a Síndrome do Túnel Carpiano Bilateral padecido por unha limpadora.

Suecia prepara o seu rexistro de nanomateriais

05-06-2015 - Hixiene

Ante o escaso interese que amosa a Comisión Europea en crear un rexistro europeo de nanomateriais, Suecia sigue o camiño de Francia, Dinamarca e Bélxica e da un paso adiante cara a creación do seu rexistro de nanomateriais, encargando traballo á Axencia Sueca para as Substancias Químicas (KEMI) o deseño deo mesmo.

Recargo de prestacións en caso de sucesión de empresas II

03-06-2015 - sentenza

Nesta sentenza o Alto Tribunal cambia de criterio en relación a unha sentenza anterior (sentenza de 28 de outubro de 2014 sobre un caso similar) tras “unha meditada reconsideración da cuestión”, entendendo que a transmisión da responsabilidade non só opera respecto das prestacións causadas no momento de producirse a sucesión, senón tamén respecto das que estén pendentes de recoñecer e das que se están xerando, con independencia de que a data de recoñecemento da prestación sexa posterior á data de sucesión.

Recargo de prestacións en caso de sucesión de empresas I

02-06-2015 - sentenza

O caso corresponde a un traballador falecido a causa de enfermidade profesional, asbestose, recoñecida con posterioridade á sucesión na titularidade das empresas nas que exerceu a súa labor profesional .A xurisprudencia establece que nos casos de sucesión de empresas, a responsabilidade que conleva o recargo de prestacións, calquera que sexa o momento da súa declaración, é intransferible pola vía da sucesión da empresa.

Alerxias respiratorias

01-06-2015 - Saúde laboral

A rinite alérxica afecta entre un 10% e un 20% da poboación nos países industrializados; os diagnósticos de asma incrementáronse entre un 4% e un 10%. Curiosamente, as alerxias son máis frecuentes nas cidades que nas zonas rurais, a pesares de existir menos cantidade de polen nas primeiras. A mestura de contaminación e polen de determinadas especies está detrás deste fenómeno.

Novo criterio do Tribunal Supremo para baremar a indemnización nun accidente de traballo

29-05-2015 - sentenza

O noso corpo no seu conxunto e cada unha das súas partes en particular, ten un "valor económico" cuias cuantías poden consultarse no Boletín Oficial do Estado. A cuantía axústase en función de valores como a idade, o tamaño da rede familiar máis achegada e os ingresos. No caso dos accidentes laborais, hai un valor fixo para as lesións de carácter definitivo non invalidantes, é decir aquelas que non teñen cura pero que non impiden seguir traballando; ademáis da valoración destas lesións, que corre a cargo da Mutua, pódese reclamar danos e prexuízos por responsabilidade civil derivados dun accidente de traballo; para este fin, recúrrese como referencia de xeito habitual ao baremo de tráfico, disposición legal de referencia que permite establecer os valores de indemnización .

2,3 millóns de traballadores morren cada ano por accidente ou enfermidade laboral

27-05-2015 - OIT

Segundo a OIT, cada ano sofren lesións profesionais non mortais máis de 313 millóns de traballadores e traballadoras, o que equivale a 860.000 persoas feridas no traballo a diario. A cifra de mortes a causa de accidente de traballo ou enfermidade profesional ronda os 2,3 millóns, 6.400 persoas cada día.

Comercio responsable de minerais na UE

26-05-2015 - Saúde

A Eurocámara votou a favor de endurecer as medidas contra a venda de minerais que fiancian conflitos. Preténdese obrigar a tódalas empresas da cadea de produción a identificar a procedencia dos materiais cos que comercian, o que afecta a unhas oitocentas mil empresas europeas. Os parlamentarios endureceron o texto proposto pola Comisión Europea que propoñia a realización dunha autocertificación voluntaria para o comercio responsable de minerais na UE e que só afectaría a unhas vinte empresas europeas.

A extensión da inseguridade no mercado laboral

25-05-2015 - OIT

A OIT ven de publicar o informe “Perspectivas sociais e do emprego no mundo en 2015”, no que por exemplo se indica que só unha cuarta parte dos traballadores e traballadoras do mundo teñen un emprego estable; o resto están empregados a través de contratos temporais, traballan en empregos informais sen contrato, en empresas familiares sen recibir remuneración ou por conta propia.

O 73% dos españois ten astenia por estrés, traballar moitas horas e durmir pouco

22-05-2015 - SAÚDE

O 73 por cento dos españois sente "astenia", que se traduce en falta de vitalidade e enerxía. Non durmir suficientes horas, o estrés e traballar moito son causas desta astenia que inflúe negativamente na vida laboral, social e familiar.

Campañas da Inspección de Traballo en Ontario

15-05-2015 - Saúde laboral

O Ministerio de Traballo de Ontario ten estabelecida unha estratexia denominada “Seguridade no Traballo Ontario” que pretende concienciar sobre os riscos nos lugares de traballo. O Ministerio anuncia con antelación o obxectivo a inspeccionar, sen indicar os lugares de traballo sobre os que se materilizará a inspección. O fin último destas campañas é fortalecer o cumprimento da Lei de Seguridade e Saúde e os regulamentos asociados.

Condea para a responsable de obra de empresa contratista e encargado de empresa subcontratada

07-05-2015 - sentenza

O Xulgado do Penal de Alcalá de Henares condeu á responsable de obra da empresa contratista e ao encargado da empresa subcontratada a indemnizar conxunta e solidariamente cunha cantidade cercana aos 800.000 euros a un traballador que sufriu un accidente laboral; así mesmo condea á responsable de obra a 4 meses e medio de prisión e ao encargado da empresa subcontratada a 3 meses de prisión.

Sobre a presenza dos nanomateriais nos alimentos

24-04-2015 - HIXIENE

A UITA, Unión Internacional de Traballadores da Alimentación, advirte do aumento da utilización de nanomaterias na industria alimentaria e da falta de métodos existentes para valorar os riscos que isto pode supoñer para os traballadores, os consumidores e o medio ambiente

O incumprimento reiterado dunha prohibición pode xerar responsabilidade empresarial pola non observación no deber de vixilancia

22-04-2015 - SENTENZA

A Sala Social do Tribunal de Xustiza de Madrid confirma unha sentenza que impuña recargo de prestacións polo accidente dun traballador que sufriu un accidente cando se desprazaba sobre unha carretilla elevadora, sendo esta unha práctica prohibida na empresa, pero que se realizaba de xeito habitual e non era sancionada pola mesma.

O custo das enfermidades causadas polos disruptores endocrinos na Unión Europea

20-04-2015 - Hixiene

Científicos e expertos valoran que os custos para a sáude dos cidadáns europeos derivados da exposición a substancias químicas roldan os 157.000 millóns de euros anuais. Entre os custos valoranse os que se consideran directos, relacionados cos coidados médicos, e os indirectos, entre os que estarían a produción perdida, a morte prematura ou a discapacidade.

Acoso laboral en Europa

17-04-2015 - PSICOSOCIAL

O Observatorio Europeo de Vida Laboral, creado pola Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e Traballo, publicou un informe sobre as distintas formas de acoso na Unión Europea.

Acordo no Congreso para prestar atención aos intoxicados por mercurio en Avilés no 2012

13-04-2015 - Accidente laboral

No accidente que tivo lugar en novembro e decembro do 2012 resultaron intoxicados 50 traballadores da sbcontrata IMSA por mercurio mentras estaban a realizar traballos de mantemento nas instalacións de AZSA. No acordo ínstase ao Goberno a adoptar medidas en relación ao tratamento médico e á investigación dos efectos da intoxicación sobre a saúde dos traballadores afectados.

As enfermidades vasculares son a segunda causa de morte nos accidentes de traballo

08-04-2015 - SAÚDE

As enfermidades cardiovasculares son xa a segunda causa de morte en accidente de traballo, representando ao redor do 31% do total das mortes producidas en xornada laboral e supoñendo cerca de 23.000 baixas laborais anuais, cun custe estimado para as empresas de 2.500 euros por traballador e ano.

Ser adicto ao traballo non implica obter mellores resultados

08-04-2015 - PSICOSOCIAL

Nunha investigación na que participou a UNED sobre unha mostra de emprendedores/as, resultou que os adictos/as ao traballo, conseguiron peores resultados nos seus negocios que aqueles/as que eran capaces de desconectar.

Sentenza condenatoria para un empresario por un accidente en traballos iniciados sen estar aprobado o plan de seguridade

25-03-2015 - sentenza

O xulgado do Penal de Soria condeou a un empresario a nove meses de cárcere como autor dun delito contra a seguridade dos traballadores e dous de lesións por imprudencia. Asl mesmo na sentenza recóllese a inhabilitación durante un ano e medio para o exercicio da profesión de construtor. Ademais deberá aboar unha multa de 540 euros e unha indemnización de 3.693, 92 euros ao traballador accidentado de forma conxunta coa compañía de seguros e coa empresa da que era administrador único.

Europa recoñece un risco limitado na exposición ao bisfenol A pero non ofrece alternativas ao seu uso

19-03-2015 - Saúde

Na actualidade estase a producir un debate aberto no seo da comunidade científica sobre o nivel de bisfenol A (BPA) ao que está exposta a poboación, e os posibles efectos desta exposicón para a saúde. Se ben e certo que o devandito compoñente podería ter efectos específicos no metabolismo e no aumento de peso, no desenvolvemento das glándulas mamarias e no comportamento e a ansiedade, os resultados das investigacións previas até agora realizadas non resultan concluíntes nin definitivos, o que está a xerar unha importante controversia.

Detidos os compañeiros de brigada dun traballador falecido en accidente laboral

17-03-2015 - Accidente laboral

O pasado 1 de febreiro o electricista falecido reparaba unha avaría nun poste eléctrico de media tensión; cando estaba na parte superior do poste, sufriu unha descarga a consecuencias da que caeu dende 14 metros de altura e faleceu. A finais do mes de febreiro, no marco dunha operación denominada “Imprudente”, a Garda Civil procedeu a detención de tres traballadores, compañeiros do falecido, como presuntos autores dun delito de homicidio imprudente, así como de un delito contra o dereito dos traballadores.

A crise económica e a reforma laboral teñen incrementado exponencialmente os riscos psicosociais

16-03-2015 - PSICOSOCIAL

Segundo o estudio "Prevención participativa dos Riscos Psicosociais Emerxentes en Pequenas e Medianas Empresas" financiado pola UE, a reforma laboral como excusa da crise económica mundial ten producido unha fonda desregulación do mercado laboral así como unha flexibilización a ultranza do mercado de traballo, o que sumado á precarización laboral e á perda de dereitos, xunto coa incorporación de novos sistemas de organización e a continua incorporación de novas tecnoloxías de produción está a producir un importante incremento dos riscos laborais nas pequenas e medianas empresas.

Condea para os responsables dunha obra na que quedou sepultado un traballador

13-03-2015 - sentenza

O accidente produciuse cando un traballador foi sepultado por unha parede vertical dunha zanxa nas obras que se executaban na Praza de España en Ferrol en xuño do ano 2006. Agora o Xulgado do Penal número 1 condea aos acusados no proceso. Así, o xerente de Emafesa foi condeado a tres meses de prisión e unha multa de tres meses a razón de nove euros diarios por un delito contra os dereitos dos traballadores e outros seis meses de cárcere por un delito de lesións imprudentes; o xefe do departamento técnico e de explotación de Emafesa así como o xefe, o encargado e o capataz de obra de Abeconsa resultaron condeados por lesións imprudentes a seis meses de cárcere. Ademáis todos resultaron inhabilitados durante seis meses para o exercicio da profesión, oficio e cargo que conleve funcións en materia de prevención de riscos e seguridade dos traballadores no ámbito da construción. O administrador de Coypar foi condeado por unha falta de lesiones imprudentes a multa de 25 días con cuota diaria de 9 euros.

Os Estados Membros e o Parlamento Europeo adhírense á denuncia presentada por Suecia contra a Comisión Europea ante o Tribunal de Xustiza

10-03-2015 - HIXIENE

A Comisión Europea tiña a encomenda de establecer os criterios para a regulación dos disruptores endocrinos antes de que rematase o 2013. Pasado este prazo sen ter feito o traballo, Suecia denunciou o caso por retraso indebido na actuación ante o Tribunal de Xustiza.

Cancro de mama: Os investigadores deixan a un lado demasiado a miúdo a súa posible relación co traballo

04-03-2015 - Hixiene

A Asociación Americana de Saúde Pública (APHA), publicou a principios de xaneiro un documento de posición no que solicita o recoñecemento do carácter profesional de certos tipos de cancro de mama. Esta organización que conta con 30.000 membros en todo o mundo, denuncia a falta atención aos resultados de estudos recentes que vinculan o incremento das taxas de cancro de mama á exposición a sustancias químicas no traballo.

O esgotamento vital e as enfermidades cardíacas

04-03-2015 - Psicosocial

Segundo unha recente investigación as persoas que se sinten “queimadas” polo traballo ou polas actividades diarias que desenvolven, son máis propensas a padecer enfermidades cardíacas; así os/as que sufren o que se coñece como “esgotamento vital”, mestura de fatiga, irritabilidade e desmoralización, teñen un risco 36 veces maior de pedecer algunha enfermidade cardíaca.

Das 6.000 substancias canceríxenas, mutáxenas ou tóxicas para a reprodución que circulan no mercado europeo, só 1.169 foron rexistradas no REACH.

03-03-2015 - Hixiene

Segundo os datos presentados polos fabricantes á Axencia Europea de Substancias e Preparados Químicos (ECHA), 5.675 substancias clasificadas como carcinóxenos, mutáxenas ou tóxicas para a reprodución (CMR) están a circular no mercado europeo, das cales só 1.169 foron rexistradas no REACH. O informe de BOTA de data 19 de xaneiro de 2015 comparou os datos proporcionados polos fabricantes na notificación da clasificación e etiquetaxe de substancias perigosas no CLP cos rexistros introducidos en virtude do REACH, tendo como resultado esa diferencia de rexistros.

Unha sentenza da Audiencia Nacional determina que os delegados de prevención teñen pleno dereito a recibir unha copia dos informes de accidentes realizados pola empresas

02-03-2015 - Sentenza

Segundo sentencia do 30/10/2014 da Sala do Social da Audiencia Nacional, en relación á demanda presentada contra a Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos S.A. e contra a Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social Fraternidade Muprespa, por realizar prácticas que, cando se produce un accidente de traballo ou unha enfermidade profesional, inclúen a ocultación ou denegación do informe de investigación preceptivo aos delegados de prevención e aos representantes sindicais, estes sí teñen dereito a recibir unha copia dos informes de accidente realizados pola empresa.

Indemnización para un traballador dunha estación de servizo logo de ter sufrido unha agresión no traballo

24-02-2015 - Sentenza

O Tribunal Supremo declarou firme unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Cantabria na que se condena a unha estación de servizo a indemnizar con case 171.000 euros a un traballador que foi agredido e atracado por dous encapuchados que accederon á estación dende unha zona que non se atopaba correctamente iluminada. A Sala do Social do Tribunal Supremo non admitiu o recurso interposto pola empresa, á que o traballador lle reclamaba danos e prexuízos por este accidente laboral.

Absoltos dous construtores pola morte dun obreiro ao caer dunha escaleira

19-02-2015 - Sentenza

A Audiencia de Cantabria absolveu a dous socios dunha construtora que foran condenados anteriormente a dous anos de cárcere pola morte dun obreiro que caeu dunha escaleira, ao considerar que non se trata dun delito contra os dereitos dos traballadores en concurso con outro de homicidio imprudente, pois o traballador non empregou os medios de seguridade indicados por un dos acusados, xefe do departamento de obras e delegado de prevención de riscos laborais . Esta sentenza da Sección Terceira da Audiencia de Cantabria revoga unha anterior do Xulgado do Penal número 4 de Santander, que impuxo unha indemnización de 123.200 euros á viúva e filla do falecido, un fontaneiro de 62 anos.

A CIG participa no 10º Salón da Prevención e a Seguridade Laboral, PREVISEL.

06-02-2015 - 10 e 11 de febreiro de 2015

Os vindeiros días 10 e 11 de febreiro, terá lugar en Ourense a décima edición do Salón da Prevención e a Seguridade Laboral, PREVISEL. A CIG estará presente a través do expositor para o intercambio de información e o contacto co público asistente e da organización da Xornada Formativa: "A acción da/o delegada/o de prevención: unha necesidade".

Un informe novo presenta modos de mellorar a prevención do cancro relacionado co traballo

06-02-2015 - EU-OSHA

Un informe da Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no traballo (EU-OSHA) sobre o cancro relacionado co traballo ten o propósito de examinar os métodos de avaliación actuais. Ofrece recomendacións para solucionar as deficiencias existentes nos nosos coñecementos actuais, un labor crucial se desexamos mellorar a identificación e a prevención do cancro relacionado co traballo.

Ausencia de reunións de coordinación e fallos no Plan de Seguridade

05-02-2015 - SENTENZA

O Xulgado do Penal número 6 de Málaga ten condenado por dous delitos de lesións imprudentes a seis persoas relacionadas coas obras dun edificio de vivendas polo accidente laboral acontecido en abril de 2009, no que dous traballadores quedaron sepultados e resultaron feridos de diversa consideración.

Condenados a pagar 800.000 euros o xefe de obra da empresa contratista e o encargado da empresa subcontratada, responsables dun accidente laboral que ocasionou unha gran invalidez ao taballador accidentado

02-02-2015 - SENTENZA

O Xulgado do o Penal número 6 de Alcalá de Henares ten condenado ao xefe de obra da empresa contratista e ao encargado da empresa subcontratada como responsables de comisión dun delito contra os dereitos dos traballadores e lesións por imprudencia grave ao pagamento dunha indemnización de case 800.000 euros e a penas de prisión de 4 meses e medio no primeiro caso e de 3 meses no segundo.

Depresión no ámbito laboral -Informe da World Federation for Mental Health-

28-01-2015 - PSICOSOCIAL

A depresión é a principal causa de minusvalidez no mundo, afectando a máis de 350 millóns de persoas. Ademais dos síntomas máis coñecidos, como o baixo estado de ánimo, a depresión ten outros síntomas que afectan ás capacidades da persoa que a sofre: falta de concentración, indecisión ou problemas de memoria.

Un empresario acepta un ano e medio de cárcere por un accidente laboral cun falecido

26-01-2015 - SENTENZA

O accidente produciuse cando a vítima traballaba no interior dun colector que estaba a ser equipado para convertelo nun centro de transformación para parques solares. Nun momento dado, o cadro eléctrico que manipulaba, duns 300 kg de peso, desequilibrouse e derrubouse sobre o traballador. O transporte e posicionamento vertical do cadro realizouse coas pinzas dun touro, sen elemento ningún de fixación ou amarre.

Acoso laboral continuado como accidente de traballo

21-01-2015 - SENTENZA

Na sentenza o titular do Xulgado do Social número 1 de As Palmas de Gran Canaria, acepta a baixa por ansiedade dun traballador, derivado polo acoso laboral continuado da súa empresa, como incapacidade permanente e polo tanto recoñece o mobbing como accidente de traballo.

Sentencia do TSXPV: A depresión causada por un conflito co xefe é accidente de traballo

16-01-2015 - SENTENZA

Na sentencia do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco indícase que a incapacidade temporal da traballadora debida a un cadro de ansiedade e depresión consecuencia dun conflito prolongado co seu superior xerárquico, debe ser considerado accidente de traballo. Esta sentenza atende a un recurso de súplica da traballadora e revoca unha sentenza previa na que se consideraba a patoloxía sufrida como enfermidade común.

A Unión Europea desbota a creación dun rexistro de nanomateriais

15-01-2015 - HIXIENE

A Unión Europea considera insuficiente e pouco operativa a información proporcionada polos rexistros nacionais de nanomateriais existentes en Bélxica, Dinamarca e Francia, polo que inicialmente desbota creación dun destes rexistros a nível da UE.

Unha app para medir o estrés

29-12-2014 - PSICOSOCIAL

A Occupational Health Clinics for Ontario Workers (OHCOW), coa axuda do Centro Canadense para a Saúde e Seguridade Ocupacional (CCOHS), elaborou unha aplicación para teléfonos intelixentes (app) que permitirá ao usuario completar o Cuestionario Psicosocial de Copenhaguen (CoPsoQ) e obter os resultados automaticamente.

O goberno francés quere prohibir o uso do bisfenol A en envases de plástico en 2015

29-12-2014 - HIXIENE

Francia declarou a guerra ao bisfenol A. O Goberno presentou un informe ao Parlamento francés o 21 de novembro, no que se avaliaban os posibles substitutos para o bisfenol A. Numerosos estudos demostraron os efectos negativos para a saúde da exposición ao bisfenol A, sobre todo no fígado, os riles, o sistema reprodutivo e as glándulas mamarias.

Accidente laboral ou enfermidade común?

12-12-2014 - ACCIDENTE LABORAL

Estúdase unha situación en que coinciden un accidente laboral e unha enfermidade común. A mutua considerou as dúas continxencias como unha soa, de carácter común. O Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco sentencia que ao haber unha soa continxencia debe considerarse laboral.

Condena por falta de formación e medidas de protección colectivas e individuais

11-12-2014 - Accidente laboral

A Audiencia de Málaga confirmou a condena imposta por un xulgado a dous responsables dunha obra polo accidente laboral que sufriu un traballador, o cal resultou lesionado ao caer desde unha altura de seis metros. Así, desestímase o recurso de apelación da defensa contra a sentenza e ratifícase a pena de 16 meses de prisión e multa de 2.700 euros imposta a cada un.

Unha agresión no posto de traballo si é accidente laboral.

26-11-2014 - ACCIDENTE LABORAL

O Xulgado do Social n.º 2 de Pamplona resolve contra as resolucións da Mutua e o INSS que consideraron que non era accidente laboral.

A OMS prepara recomendacións para previr os riscos laborais non emprego de nanomateriais

20-11-2014 - HIXIENE

Os traballadores de todos os países enfróntanse a novos riscos derivados do rápido avance das novas tecnoloxías baseadas nas aplicacións das estruturas atómicas de escala nanométrica coñecidas como nanomateriais

Condenados dous empresarios e un arquitecto por un accidente laboral

19-11-2014 - ACCIDENTE LABORAL

Dous empresarios e un arquitecto técnico recoñeceron a súa responsabilidade nun accidente laboral acontecido en 2008 en Oviedo, no que un traballador resultou ferido grave. Cada un dos acusados aceptou unha condena total dun ano e seis meses de prisión e o pagamento dunha multa.

Coordinador de seguridade e técnico de prevención de contrata condenados tras un accidente

18-11-2014 - ACCIDENTE LABORAL

O coordinador de seguridade dunha papeleira de Hernani e unha técnico de prevención de riscos laborais dunha contrata encargada de limpar as instalacións da papeleira foron condenados a sete meses de cárcere por un accidente laboral no que dous operarios resultaron feridos graves.

O traballo en quendas a longo prazo podería esgotar ao cerebro, informa un estudo

18-11-2014 - SAÚDE LABORAL

Traballar nun horario non estándar, o que con frecuencia se coñece como "traballo en quendas", durante moitos anos non só é difícil para o corpo, senón que quizais tamén embote a mente, suxire unha investigación recente. Segundo o estudo, os que realizan traballo en quendas durante máis de 10 anos parecen ter o equivalente a 6’5 anos adicionais de declive na memoria e nas habilidades de pensamento relacionado coa idade.

O Estado español recoñece a sensibilidade química múltiple

13-11-2014 - SAÚDE LABORAL

O Estado español recoñeceu oficialmente a sensibilidade química múltiple (SQM) ao incorporala á súa Clasificación Internacional de Enfermidades ou CIE (o sistema co que a Sanidade clasifica e codifica os seus diagnósticos). Esta é a fórmula autorizada pola Organización Mundial da Saúde (OMS) para que un goberno -baixo certas pautas- poida oficializar as doenzas dos seus cidadáns que ela aínda non catalogou a nivel internacional. Desta forma ou Estado español súmase á lista que recoñecen a SQM, como Alemaña (2000), Austria (2001), Xapón (2009), Suíza (2010) ou Dinamarca (2012).

Enfermidade profesional sen recarga de prestacións

13-11-2014 - ENFERMIDADE PROFESIONAL

A sentenza, de novembro de 2013, sobre a enfermidade profesional contraída por unha traballadora do sector de fabricación de mobles, exposta a inhalación de serraduras e de produtos químicos, e a revogación da recarga de prestacións imposta á empresa polo Xulgado de instancia é exemplar no sentido de que delimita de forma moi clara cando se debe aplicar a recarga de prestacións, en función do incumplimento ou omisión do empresario nas súas obrigas respecto a seguridade e saúde dos traballadores.

A película francesa Vendange obtén o Galardón Cinematográfico Lugares de Traballo Saudables no festival de Leipzig

12-11-2014 - SAÚDE LABORAL

Anunciouse o gañador do Galardón Cinematográfico Lugares de Traballo Saudables 2014: o xurado elixiu Vendange, de Paul Lacoste. Xa no seu sexto ano de apoio ao galardón, que se presentou no marco do Festival Internacional de Cine Documental e de Animación de Leipzig (DOK Leipzig), a Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) proxectará a película por toda Europa para contribuír a fomentar a sensibilidade polos problemas de seguridade e saúde no traballo (SST).

Condenan á nove meses de cárcere a un coordinador de seguridade e aos administradores da contrata

11-11-2014 - Accidente laboral

O Xulgado do Penal número 3 de Albacete condenou ao coordinador de seguridade e as administradoras da empresa a indemnizar con 181.815,24 euros ao traballador que sufriu o accidente laboral. Ademais, o xulgado impuxo, a cada un do tres condenados, unha pena de nove meses de cárcere por consideralos presuntos autores dun delito contra a seguridade no traballo e un delito de lesións por imprudencia grave. En maio de 2005 o traballador accidentado atopábase colocando taboleiros de encofrar á altura da quinta planta, sen levar arnés ou outra medida de seguridade; nun momento dado perdeu o equilibrio e caeu até a cuarta planta, desde unha altura aproximada de 2,70 metros. Como consecuencia das lesións provocadas pola caída, o traballador sufre secuelas que lle orixinan unha incapacidade permanente total para a súa actividade habitual.

Campos electromagnéticos e saúde: teléfonos móbiles

10-11-2014 - HIXIENE

Nos dous últimos decenios realizouse un gran número de estudos para determinar se os teléfonos móbiles poden causar riscos para a saúde. Ata a data non se confirmou que o uso do teléfono móbil teña efectos prexudiciais para a saúde.

Os responsables dun accidente laboral nas voaduras para a construción dun aparcadoiro na Coruña evitan o cárcere

10-11-2014 - ACCIDENTE LABORAL

Dous empresarios, un artilleiro e o director das voaduras que se realizaron en abril de 2004 durante a construción do aparcadoiro da urbanización do Papagaio evitaron ingresar en prisión polo accidente laboral sufrido por un dos operarios. A vítima, que resultou ferida grave, traballaba na zona cando estouparon restos de goma-2 dun barreno falido que non estalara.

Estamos mental e fisicamente preparados para traballar máis aló dos 60?

07-11-2014 - PSICOSOCIAL

Imos traballar máis anos, si ou si, pero estamos física e mentalmente preparados?, lanza ao aire Manuel Velázquez, xefe de Sección de Traballo e Seguridade Social de Bizkaia e membro do Observatorio Vasco de Acoso Moral. Xa que parecemos condenados a alargar a idade laboral e as empresas arrastran cadros de persoal cada vez máis envellecidas, este Observatorio, xunto ao Colexio de Avogados de Bizkaia e a Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, abriu o melón e caldeou o debate sobre como lograr un traballo sustentable para os traballadores maiores de 55 anos.

Condenan a dous técnicos por un accidente

23-10-2014 - ACCIDENTE LABORAL

O coordinador de seguridade dunha papeleira de Hernani e un técnico de prevención de riscos laborais dunha contrata encargada da limpeza das instalacións foron condenados onte a sete meses de cárcere por un accidente laboral no que dous operarios resultaron feridos graves.

Cando as relacións de traballo son boas, hai menos estrés

22-10-2014 - PSICOSOCIAL

O estudo realizado polos profesores Astrid M. Richardsen e Stig Berge Matthiesen en BI Norwegian Business School, mide catro factores clave de estrés: as presións de tempo e carga de traballo, a tensión emocional, o conflito de roles no traballo (conflito de rol entre as esixencias da alta dirección e dos empregados) e o conflito de roles entre o traballo e a vida privada.

Caer dun patinete indo ao traballo é accidente laboral

21-10-2014 - ACCIDENTE LABORAL

Un patinete é un medio idóneo para ir ao posto de traballo, e se un operario o emprega como medio de desprazamento e cae e se lesiona, ese accidente cabe consideralo como laboral. Así o entende a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña nunha sentenza da que foi relator o maxistrado Félix Azón na que dá a razón a un traballador accidentado que adoitaba ir a traballar en patinete e a quen a súa mutua, Asepeyo, negouse a pagarlle a baixa alegando que o patinete non é un medio de transporte normal nin idóneo para este mester.

Cada dous días morre un traballador por un accidente de tráfico laboral

17-10-2014 - SEGURIDADE

Un total de 181 traballadores morreron durante o pasado ano por un accidente de tráfico durante a súa xornada laboral en España, o que significa que cada dous días se produce un sinistro mortal relacionado co traballo.

Condena de 2 anos ao propietario dunha empresa polo incendio no que morreu unha traballadora

16-10-2014 - ACCIDENTE LABORAL

O propietario dunha empresa de elaboración de patacas fritas foi condenado a dous anos de cárcere por un delito contra os dereitos dos traballadores e outro de homicidio por imprudencia grave, polo incendio no que morreu unha traballadora, en setembro de 2010.

Fichar ou non fichar é esa a cuestión?

15-10-2014 - PSICOSOCIAL

O control do horario serve para medir o rendemento dun traballador? Por que seguimos traballando como hai 30 anos cando a sociedade era máis industrial? Estas e outras reflexións son as que deben abordar sen máis dilación as organizacións se o que buscan é mellorar o rendemento e a produtividade dos seus empregados. A crenza de que por estar máis horas no posto de traballo se consegue ser máis produtivo perde adeptos. Así o trasladaron os expertos que participaron no VIII Congreso sobre Responsabilidade Social Empresarial celebrado en Vitoria.

En Alemaña o Goberno estuda a prohibición dos correos electrónicos fóra do horario oficina

08-10-2014 - PSICOSOCIAL

A ministra de Emprego alemá, Andrea Nahles, está a considerar unha nova lexislación "anti-estrés", que incluiría a prohibición de que as empresas entren en contacto cos empregados fóra das horas de traballo. En resposta aos crecentes niveis de estrés no traballo, Nahles encargou un informe para investigar a viabilidade dunha lexislación que limitaría o uso de correos electrónicos para comunicarse co persoal fóra do traballo.

Case dous anos de cárcere por un accidente laboral

03-10-2014 - ACCIDENTE LABORAL

A Fiscalía do Principado de Asturias solicita a condena a un ano e dez meses de prisión e o pagamento dunha multa de 6.000 euros para cada un dos tres acusados por un accidente laboral acontecido en 2010 nunha empresa dedicada á construción de estruturas metálicas.

O estrés no traballo fai que os traballadores sexan menos produtivos

30-09-2014 - PSICOSOCIAL

Os/as traballadores/as que sofren de altos niveis de estrés teñen un compromiso inferior, son menos produtivos e teñen niveis de absentismo máis altos que os que están sometidos a unha presión excesiva, segundo un estudo da firma de servizos profesionais Towers Watson.

Sensibilidade Química Múltiple

25-09-2014 - SAÚDE LABORAL

A Sensibilidade Química Múltiple é unha síndrome crónica que se presenta como un conxunto de síntomas vinculados a diversos axentes e compoñentes que se atopan no medio, e que rematan por producir reaccións diversas nas persoas afectadas como consecuencia de baixos niveles de exposición a diferentes químicos. Os síntomas poden ser dende leves ata graves e discapacitantes. Cada vez é máis frecuente este transtorno no ámbito laboral, provocando nas traballadoras e traballadores que o sufren alteracións importantes na súa vida profesional e persoal.

Cultura de prevención sostenible

19-09-2014 - Asociación Internacional da Seguridade Social

As tendencias mundiais en materia de saúde no traballo reflicten a natureza cambiante dos riscos: mentres que as taxas de mortalidade causada por accidentes profesionais diminúen, as repercusións dos problemas de saúde derivados do traballo toman unha importancia cada vez maior.

“O traballo cobra máis vítimas que a guerra”, afirmou o Director Xeral da OIT no XX Congreso Mundial sobre Seguridade e Saúde no Traballo.

29-08-2014 - OIT

Ryder puxo de manifesto que non garantir un lugar de traballo seguro e saudable constitúe unha forma de traballo inaceptable. “Isto coloca a seguridade e a saúde no mesmo lugar que o traballo forzoso, o traballo infantil, a liberdade de asociación e a discriminación, que foron recoñecidas na Declaración da OIT relativa aos principios e dereitos fundamentais no traballo”. Guy Ryder anunciou novos esforzos dirixidos a lograr o cumprimento das normas internacionais sobre saúde e seguridade no traballo en todo o mundo.

Condena de seis meses por encargar tarefas sen seguridade a un peón accidentado

22-08-2014 - ACCIDENTE LABORAL

O Xulgado do Penal de Xaén condenou a seis meses de cárcere a un home como autor dun delito contra os dereitos dos traballadores que cometería ao encargarlle a un peón agrícola uns labores que non corresponden coa súa categoría laboral e, ademais, sen proporcionarlle medidas de seguridade, segundo a Lei de Prevención de Riscos Laborais, no marco das cales o devandito traballador sufriu un accidente do que lle quedaron secuelas.

O TSXA rexeita que o falecemento dun policía local sexa accidente laboral

13-08-2014 - ACCIDENTE LABORAL

O Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía (TSXA) desestimou o recurso de suplicación presentado contra a sentenza do Xulgado do Social número 1 de Ceuta que indicaba que o falecemento dun traballador da policía local non podía ser considerado accidente laboral. Deste xeito, o TSXA confirma esta sentenza.

Recoñecida como accidente de traballo a agresión dun xefe a un operario

11-08-2014 - ACCIDENTE LABORAL

A Dirección Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social de Bizkaia recoñeceu como accidente de traballo a agresión a un traballador por parte do seu xefe.

O Xuíz dá a razón aos pais do mineiro que morreu en accidente no seu primeiro día de traballo

06-08-2014 - ACCIDENTE LABORAL

O Xulgado do Social número 1 de Ponferrada fallou a favor dos pais dun mineiro que faleceu en 2011 unha semana despois de sufrir un accidente laboral nunha mina da empresa Alto Bierzo no seu primeiro día de traballo por un golpe de calor que lle provocou un coma.

A morte dun obreiro achado sen vida 13 horas despois de saír da empresa para prestar un servizo por conta daquela non é accidente laboral

01-08-2014 - ACCIDENTE LABORAL

A Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza da Rexión de Murcia dixo que o falecemento dun obreiro que foi achado morto no interior dun vehículo case 13 horas despois de saír do seu lugar de traballo non pode ser considerado accidente de traballo.

Os técnicos de prevención de riscos laborais gozan das mesmas garantías fronte ao despido que os representantes dos traballadores

24-07-2014 - Xestión preventiva

A sentenza 02502/2013 da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Asturias, en aplicación do que dispón o artigo 30.4 acerca de que os traballadores encargados da prevención gozan das mesmas garantías fronte ao despedimento que os representantes dos traballadores, denegou o despedimento do Xefe de Prevención dunha empresa, declarándoo nulo.

Absolta a técnica de prevención e condena aos empresarios por un accidente mortal

21-07-2014 - Accidente laboral

A Audiencia de Valladolid confirmou a total exculpación da técnica de prevención respecto do accidente laboral rexistrado en febreiro de 2008 nun secadero de sementes de Nava del Rey no que un operario perdeu a vida no interior esmagado por un carro mentres realizaba tarefas de limpeza do mesmo. A resolución da Sección Cuarta do Penal da Audiencia Provincial fai referencia a feitos xa vistos polo Xulgado do Penal número 4 e polos que, en sentenza de data 25 de novembro do pasado ano, o citada técnica quedou absolta con todos os pronunciamientos ao entender entón o xuíz que non tivera responsabilidade algunha no devandito sinistro, exculpación que levara ao Ministerio Fiscal a recorrer o fallo en apelación para logar a súa condena.

Calculando o costo do estrés de orixe laboral

16-07-2014 - Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo

O estrés de orixe laboral é máis caro do que pode parecer. O seu custo para as organizacións vai máis aló do absentismo e a diminución da produtividade. Os traballadores soportan ademais o custo dunha mala saúde e de diminución da calidade de vida. En última instancia, quen o paga é a economía nacional e a sociedade. Un novo informe da EU-OSHA examina os custos do estrés de orixe laboral e amosa que, contra a crenza popular, costa máis ignorar o estrés que abordalo.

Recargo de prestacións a un traballador que se accidentou de maneira manifestamente imprudente

15-07-2014 - Accidente laboral

O 9 de febreiro de 2008, o traballador H., operario de limpeza nunha empresa de panadaría, procedeu a limpar unha das tolvas, para o que se introduciu no seu interior e ao porse en marcha as pezas rotatorias do fondo, resultou gravemente lesionado nun pé, o que motivou a unha situación de invalidez. O traballador non atendeu ao letreiro situado baixo o cadro de mando no que se indicaba que era preceptivo desconectar totalmente a máquina da rede antes de limpala, nin as advertencias dunha compañeira que lle indicou que saíse da tolva.

Xornada intensiva todo o ano?

14-07-2014 - Comisión Nacional para a racionalización de horarios

Cada vez son máis as empresas que, chegadas estas datas, adoptan o chamado "horario de verán" ou xornada intensiva. Esa formulación achéganos, aínda que só sexa durante os meses estivais, aos horarios habituais dos países da Unión Europea. Dende o 15 de xuño nalgúns casos, ou dende o 1 de xullo para os máis rezagados, ás empresas éntralles un sufoco de europeidad e sentido común que as leva a adoptar este horario que distribúe a xornada laboral dun modo máis racional, eliminando a xornada de tarde a cambio de adiantar a hora de entrada e atrasar a da saída para ir comer.

Ictus considerado accidente laboral por estrés

09-07-2014 - Accidente laboral

O Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía, deulle a razón a un home que sufriu un ictus cerebral con 35 anos fóra do horario laboral e confirmou que ese infarto, que lle provocou graves secuelas que lle impiden desenvolver calquera traballo, é accidente laboral. A sala do social deste Tribunal, rexeita o recurso que contra o fallo dun xulgado do social presentou a mutua de accidentes e confirma que se tratou dun accidente laboral. O fallo asegura que, nos días previos a ictus, o traballador «atopábase tenso, con mareos».

O 69 % dos accidentes de tráfico en Galiza prodúcense en día laboral e en horario de traballo

07-07-2014 - Seguridade

O 69 % dos accidentes de tráfico que se rexistraron en Galicia no 2013 producíronse en días laborables e entre as 7 e as 20 horas. É dicir, en horario de traballo. O dato achegouno o Delegado do Goberno na comunidade nunha xornada de seguridade viaria destinada a empresas que se celebrou en Santiago. Este dato amosa a relevancia que teñen os desprazamentos por motivos laborais na seguridade do tráfico rodado. Os últimos estudos publicados pola Dirección Xeral de Tráfico (DXT) revelan que no Estado español, no 2012, producíronse 471.223 accidentes laborais que carrexaron unha baixa, dos que o 11 % debéronse a sinistros de circulación.

Pena de dous anos de cárcere por un caso de acoso laboral no sector público

01-07-2014 - Psicosocial

O traballador sufriu durante anos actos vexatorios por parte dun supervisor. A Audiencia Provincial de Santander acaba de confirmar unha sentenza que condena ao seu acosador, funcionario do Instituto Español Oceanográfico nun centro de Santander, a dous anos de cárcere e a pagar unha multa de 41.000 euros á súa vítima, ademais de suspenderlle do seu emprego e cargo público durante o tempo da condena. Trátase dun fallo pioneiro, xa que apenas existen precedentes de condenas a prisión por 'mobbing'.

O Supremo considera siniestro laboral a morte dun mariñeiro ao regresar ao seu barco atracado

26-06-2014 - Accidente laboral

Tras nove anos de litixios e despois de dúas sentenzas que non lles daban a razón, os familiares dun mariñeiro de Gondomar morto en 2005 en Irlanda, cando estaba enrolado nun buque, gañaron a batalla xudicial. E fixérono no Tribunal Supremo, cuxos maxistrados ditaminaron que o falecemento deste home, ocorrido no seu tempo libre ao caerse ao mar cando regresaba ao seu barco atracado en porto, é accidente de traballo.

Condenados un construtor e un arquitecto pola morte dun traballador nunha demolición

20-06-2014 - Accidente laboral

A sección terceira da Audiencia de Alacante condenou a un construtor e a un arquitecto a nove meses de prisión pola morte dun empregado cando facía unha demolición dunha vivenda. O traballador caeu polo patio de luces desde unha altura dun seis ou sete metros até a planta baixa. A obra carecía dun estudo de seguridade e saúde.

Suecia denunciará a Comisión Europea ante o Tribunal de Xustiza polo retraso na regulación dos disruptores endócrinos

13-06-2014 - HIXIENE

Tras o anuncio feito en febreiro deste ano por Lena Ek, a ministra sueca de Medio, de que se nun prazo de dous meses a Comisión Europea non actuaba en relación cos disruptores endócrinos, o seu país a denunciaría ante o Tribunal de Xustiza por atraso indebido nas súas actuacións.

O estrés é contaxioso

11-06-2014 - Psicosocial

Esa é a conclusión á que chegou un equipo de investigadores do Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas e do Cerebro Humano en Leipzig e a Universidade Técnica de Dresde (Alemaña). Estes aseguran que o feito de observar a outra persoa nunha situación estresante, mesmo na televisión, pode ser suficiente para que o espectador experimente estrés.

Dous anos de cárcere para un empresario polo accidente dun traballador sen contrato

05-06-2014 - ACCIDENTE LABORAL

Dous anos de cárcere, esa é a pena á que terá que facer fronte un empresario autónomo da construción condenado polos tribunais como responsable do accidente sufrido por un dos seus traballadores.

A Audiencia Nacional condena a Caixabank a repetir a identificación de riscos psicosociais

03-06-2014 - PSICOSOCIAL

O 14 de maio a Sala do Social da Audiencia Nacional ditou sentenza na demanda presentada o 6 de febreiro contra Caixabank solicitando que se declarase que "o método e procedemento seguidos pola empresa para levar a cabo a identificación dos riscos psicosociais nos seus centros de traballo..., non é adecuado para a pretensión da empresa de non realizar unha avaliación de riscos psicosociais" e en consecuencia procédase a realizar correctamente a devandita identificación, que unha vez identificados os riscos se proceda á adopción das medidas correctoras axeitadas e que nos casos nos que non se puidesen eliminar, se efectúe "unha avaliación dos devanditos riscos cun procedemento que proporcione confianza sobre os seus resultados".

Sentenza STSX Extremadura. Responsabilidade solidaria da empresa e autónomo

26-05-2014 - ACCIDENTE LABORAL

Un aspecto interesante da sentenza é a extensión ao traballador autónomo da responsabilidade do accidente. A Sala aduce que o alcance da obriga do empresario de "garantir a seguridade e saúde dos traballadores ao seu servizo se estende a todos os aspectos relacionados co traballo" a toda a esfera de influencia do contrato de traballo, en cuxo campo o empregador é debedor de seguridade" con independencia de que na produción do accidente houbese intervención neglixente de terceiros que non teñan vinculación contractual co traballador.

De que te pode contaxiar a empresa na que traballas?

23-05-2014 - SAÚDE LABORAL

O estrés, a dependencia das novas tecnoloxías e os problemas musculares son as principais causas de absentismo no actual mercado laboral. Un bo sistema de xestión do desempeño pode evitalos.

Condenan a un ano ao director e ao representante legal dunha adega tras un accidente por atrapamiento nunha máquina mal protexida

22-05-2014 - Accidente laboral

O director técnico e o representante legal dunha adega radicada en Haro foron condenados polo Xulgado do Penal número Dous de Logroño a senllas penas dun ano de cárcere por dous delitos contra o dereito dos traballadores. Na sentenza tívose en conta a atenuante da reparación do dano, mediante a correspondente indemnización económica, motivo polo que a traballadora accidentada renunciou expresamente a calquera acción civil ou penal.

Unha xuíz condena a un traballador polo seu comportamento gravemente imprudente, que contribuíu a producir un serio accidente a un compañeiro

21-05-2014 - ACCIDENTE LABORAL

A Xustiza ditou sentenza neste caso unha década despois do accidente, acontecido en Sevilla no ano 2004, e condenou ao representante legal da empresa a tres meses e un día de prisión por un delito contra os dereitos dos traballadores, así como a pagar unha multa de 540 euros. O traballador, que era o sondista, tamén foi condenado a pagar unha multa de 180 euros por unha falta de lesións por imprudencia, porque abandonou "os mandos de control e operación da máquina de sondaxe, omitindo a máis mínima dilixencia na súa actuación e contribuíndo ao resultado lesivo producido", dado que a vítima, carecía de coñecementos abondo do manexo da máquina e non recibira formación e información en relación ao equipo de traballo e os riscos.

Bélxica prohibe os móbiles especificamente deseñados para nenos

16-05-2014 - HIXIENE

O pasado día 28 de febreiro informamos das medidas restritivas previstas en Francia fronte aos riscos para os nenos da exposición ás ondas electromagnéticas, onde se expoñen prohibir a presenza de WIFI nas gardarías. Pois os belgas adiantáronselles. En outubro de 2013 dous decretos introducían dous tipos de regulación.

Insomnio tecnolóxico, un novo problema para a saúde

15-05-2014 - Saúde

O uso excesivo de aparellos como ordenadores, tabletas ou smartphones pode chegar a afectar seriamente ao soño e o rendemento. Desde tempos inmemoriais botamos a culpa do insomnio a algunhas sustancias como a cafeína, a nicotina ou o alcol, mesmo a preocupacións no traballo ou os ruídos da cidade. A novidade no mundo do insomnio é atribuír a culpa da falta de soño ao lecer dixital. A esta conduta non lla pode chamar trastorno, xa que non ten por que ter signos psicolóxicos ou enfermidade mental. É máis ben un problema de hábitos. Afecta por igual a homes e mulleres desde a adolescencia, cando a comunicación entre amigos é máis habitual a través destes dispositivos, até a idade adulta onde pode existir certa dependencia ao correo electrónico do traballo. Se segmentamos por xénero, e segundo os estudos realizados polo Hospital Clínic, os homes usan máis os videoxogos antes de ir durmir, mentres que as mulleres comunícanse por WhatsApp e SMS.

Nove meses de cárcere a un construtor pola caída dun operario sen arnés

14-05-2014 - Accidente laboral

Un Xulgado de Santander condenou ao propietario dunha empresa construtora a nove meses de cárcere e unha multa de 1.260 euros, polo accidente que sufriu un operario ao caer desde unha altura de cinco metros sen estar amarrado a un arnés. O construtor admitiu os feitos, e a Fiscalía reduciu a pena de dous anos de cárcere que solicitou inicialmente a nove meses, por un delito contra os dereitos dos traballadores e outro de lesións imprudentes. Todas as partes mostraron conformidade coa nova petición do fiscal, polo que o xuízo non chegou a celebrarse.

Sentenza condenatoria para unha mutua por dar un alta a un traballador que non estaba recuperado

14-05-2014 - Accidente laboral

A maxistrada titular do xulgado do Social número 3 de Bilbao, condenou á Mutua Mutualia, ao Departamento de Seguridade do Goberno Vasco e ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), por este caso. En concreto, a mutua deberá "abonar a prestación correspondente" ao período no que o traballador estivo de alta médica a pesar de non estar en condicións. En total, algo máis de tres meses, nos que ademais o traballador estivo relegado do seu traballo normal de patrulleiro "ao non poder manexar a arma e as defensas necesarias", algo inherente ao seu traballo.

O Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León culpa a construtora FCC das catro mortes de Castrovido en 2011

12-05-2014 - ACCIDENTE LABORAL

O Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León (TSJCyL) culpou á construtora FCC Construción S.A. do accidente laboral no que faleceron catro traballadores das obras da presa de Castrovido (Burgos) o pasado 5 de outubro de 2011, ao estimar que incumpriu a Lei de Prevención de Riscos Laborais.

O TSJC recoñece o suicidio dun axente rural como accidente laboral

08-05-2014 - ACCIDENTE LABORAL

O Tribunal Superior de Xustiza de Catalunya (TSJC) ditou unha sentenza na que recoñece como accidente laboral o suicidio dun axente rural da Generalitat, ao entender que a decisión de quitar a vida foi consecuencia da presión derivada do seu traballo.

Condenan a nove meses de cárcere a un construtor

05-05-2014 - Accidente laboral

O Xulgado do Penal nº 2 de Santander condenou ao propietario dunha empresa construtora a nove meses de cárcere e unha multa de 1.260 euros, polo accidente que sufriu un operario ao caer desde unha altura de cinco metros sen estar amarrado a un arnés. O construtor recoñeceu os feitos, e a Fiscalía reduciu a pena de dous anos de cárcere que solicitou inicialmente a nove meses, por un delito contra os dereitos dos traballadores e outro de lesións imprudentes. Todas as partes mostraron conformidade coa nova petición do fiscal, polo que o xuízo non chegou a celebrarse.

A saúde dos traballadores e o beneficio empresarial

28-04-2014 - 28 de abril do 2014. Día Internacional da Saúde e a Seguridade no Traballo

Estamos ante un modelo social e laboral altamente perigoso para as clases traballadoras, no que os custes da seguridade e a saúde laboral son considerados por moitas empresas e mesmo polos gobernos da dereita, como un atranco para o incremento da produtividade e unha rémora para a consecución dos máximos beneficios posibles

Un Xulgado do Penal condena a nove meses de cárcere a un coordinador de seguridade que aprobou un plan de seguridade manifestamente deficiente

23-04-2014 - ACCIDENTE LABORAL

O Xulgado do Penal número 3 de Albacete ten condenado a F.C.M., a C.G.M. e a A.G.C. a indemnizar con 181.815,24 euros un dos seus traballadores, tras sufrir un accidente laboral sen que houbese medidas de seguridade.

Os grandes empresarios británicos, decididos a loitar contra o estrés

23-04-2014 - PSICOSOCIAL

Un grupo de grandes empresas británicas lanzou unha campaña para poñer fin á cultura do silencio en torno á saúde mental no lugar de traballo, que se estima que está a custar á economía do Reino Unido 70 mil millóns de libras ao ano.

Catro xeracións traballarán xuntas dentro de vinte anos

16-04-2014 - PSICOSOCIAL

O lugar de traballo será multixeracional, con persoas de máis de 70 anos traballando. Reino Unido acaba de publicar un estudo moi completo sobre o Futuro do Traballo, un exercicio de prospectiva con catro escenarios diferentes, marcando as tendencias actuais e as posibles e previsibles perturbacións sobre esas tendencias. O informe resulta como pouco inquietante, xa que o ser humano se enfronta a uns condicionamentos laborais ata agora inéditos.

Prohibido conectar coa oficina

14-04-2014 - PSICOSOCIAL

Os consultores e enxeñeiros franceses que desempeñan cargos de responsabilidade poden respirar máis tranquilos: estarán obrigados a apagar durante 11 horas diarias os móbiles e ordenadores que os conectan coa oficina. E as empresas deberán supervisar que se cumpre esa prohibición de estar online.

Cara a un rexistro europeo de produtos que conteñen nanomateriais

14-04-2014 - HIXIENE

A implementación dun rexistro de nanoprodutos como un instrumento para aumentar a transparencia no uso dos nanomateriais na UE e garantir a supervisión regulatoria sobre os nanomateriais debateuse durante bastante tempo. As razóns para implementar un rexistro son as incertezas relativas á avaliación dos posibles riscos dos nanomateriais para a saúde humana e o medio e a falta de coñecemento dos consumidores e as autoridades en relación co uso e a concentración dos nanomateriais nos produtos.

Catro anos de cárcere a un traballador británico por unha neglixencia laboral grave

09-04-2014 - ACCIDENTE LABORAL

Un traballador de mantemento foi declarado culpable de homicidio por neglixencia grave a raíz da morte dunha nena despois de que sacase un panel de vidro danado dunha varanda e non o substituíse por outro nin adoptase ningunha medida para evitar unha posible caída ou advertir do perigo. Os feitos aconteceron nun xardín elevado nun complexo residencial no centro da cidade de Sheffield, no centro de Inglaterra.

Condenado o encargado dunha obra por un accidente laboral

08-04-2014 - ACCIDENTE LABORAL

A Audiencia de Málaga confirmou a sentenza ditada por un xulgado do Penal na que se condenou a un ano e medio de prisión a un dos encargados dunha obra, que se levaba a cabo en 2005 na localidade malagueña de Benahavís, polo accidente que sufriu un traballador, que resultou lesionado nun pé e que tivo como secuelas a amputación da perna esquerda.

O TS non considera accidente laboral o ictus que un home sufriu nun hotel durante unha viaxe de traballo

07-04-2014 - Accidente laboral

O Tribunal Supremo ha rexeitado considerar como accidente de traballo o ictus cerebral que un empregado sufriu na habitación do hotel onde se atopaba descansando durante unha viaxe de traballo a Tel Aviv. A Sala do Social estimou o recurso que interpuxeron as mutuas contra a sentenza ditada en outubro de 2012 polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que entendía que a incapacidade do traballador debía ser considerada como un accidente laboral por atoparse nunha situación de desprazamento por conta da empresa para o exercicio da súa profesión.

Recoñecidos como enfermidade profesional dous casos de síndrome do túnel carpiano

04-04-2014 - SAÚDE LABORAL

A Dirección Provincial da Seguridade Social de Bizkaia emitiu dúas resolucións nas que recoñece como enfermidade profesional dous casos de síndrome de túnel carpiano que afectaban a dúas traballadoras do sector da hostalaría.

A precariedade e a incerteza no traballo xeran riscos "laborais e psicosociais"

04-04-2014 - PSICOSOCIAL

O comisario europeo de Emprego, Asuntos Sociais e Inclusión, László Andor, opinou hoxe que "a precariedade" e "a incerteza" dos traballadores no seu posto de traballo, poden xerar "riscos laborais e psicosociais".

A CIG participará no 9º Salón da Prevención e a Seguridade Laboral, PREVISEL

02-04-2014 - 9 E 10 DE ABRIL DE 2014

Os vindeiros días 9 e 10 de abril, celébrase en Ourense a novena edición do Salón da Prevención e a Seguridade Laboral. A CIG estará presente en PREVISEL, a través do expositor para o intercambio de información e o contacto co público asistente e coa organización da Xornada Formativa: "Control e seguimento das incapacidades temporais por parte das Mutuas: Anteproxecto de Lei".

Crean un patrón para identificar os tres tipos de traballadores "queimados"

02-04-2014 - PSICOSOCIAL

Un estudo da Universidade de Zaragoza podería facilitar o recoñecemento dos que padecen a síndrome do profesional “queimado” ou “burn-out”, tras identificar as estratexias que usan os afectados para afrontar o estrés asociado aos tres perfís desta afección: frenéticos, sen desafíos e desgastados.

Sancionada unha comunidade de veciños tras accidente, por non nomear coordinador de seguridade e saúde

02-04-2014 - ACCIDENTE LABORAL

A Delegación de Traballo de Bizkaia sancionou con 2.046 euros a unha comunidade de propietarios de Bilbao onde caeu unha estada.

Cómo quitarse a roupa de protección sen contaminarse

01-04-2014 - Hixiene

As roupas e as luvas de protección son ás veces necesarios para protexer aos traballadores/as do contacto con sustancias que poderían danar a pel ou, mesmo, atravesala e dar lugar a intoxicacións que poden ser graves. Pero tarde ou cedo os/as usan este tipo de proteccións han de quitalas, e é nese momento cando poden contaminarse coas sustancias que poden acumularse en luvas ou vestidos.

Primeiros resultados da declaración obrigatoria dos nanomateriais en Francia

28-03-2014 - HIXIENE

En Francia, dende o 1º de xaneiro de 2013 é obrigatorio declarar ás autoridades a fabricación ou importación de nanopartículas e a finais de ano fixéronse públicos os primeiros resultados da medida, recollendo os datos correspondentes ao primeiro semestre de 2013.

O cancro laboral pode previrse case sempre

28-03-2014 - HIXIENE

Con motivo do Día Mundial contra o Cancro, a British Occupational Hygiene Society (BOHS) fixo público un comunicado poñendo de relevo o número inaceptablemente alto de mortes por cancro profesional, e pedindo ao goberno británico, os empresarios, os traballadores e o público en xeral que se conciencien de que tales cancros se poden previr.

Un estudo proba que a xornada laboral extensa baixa a produtividade

26-03-2014 - PSICOSOCIAL

Aínda que a primeira vista pareza que traballar máis significa render máis, isto non é necesariamente certo. Hoxe máis que nunca a calidade non vai da man da cantidade, e proba diso é que o Center for a New American Dream publicou recentemente un estudo baseado nunha serie de estatísticas que propón un recorte da semana laboral e o aumento da produtividade.

Novos e futuros riscos nos empregos verdes: cómo abordarlos

18-03-2014 - Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo

O sector dos empregos verdes é un sector en rápida expansión onde é probable que xurdan riscos novos e emerxentes. Por este motivo, en novembro de 2013, a Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo organizou un seminario en Bilbao coa súa rede de autoridades nacionais de seguridade e saúde no traballo. O debate centrouse na maneira de abordar os riscos novos e emerxentes identificados no estudo prospectivo da EU-OSHA e en como crear empregos verdes máis seguros e saudables no futuro.

A relación entre os accidentes de tráfico e a xornada laboral

13-03-2014 - SEGURIDADE

Dende a DGT insístese en racionalizar viaxes xa sexa en número, duración ou modo. «Un horario partido incita a máis viaxes; un horario seguido a menos», apuntou Seguí. Usar vías e vehículos máis seguros, observar os límites de velocidade, abrocharse o cinto de seguridade e utilizar sistemas de retención infantil ou casco, e non consumir alcohol ou drogas ao volante son algúns dos puntos que DGT destaca como medidas de prevención. Para o organismo, é moi importante que as empresas teñan un Plan de Seguridade Vial.

As campañas de seguridade viarias non parecen previr o número de accidentes laborais asociados ao tráfico

11-03-2014 - SEGURIDADE

Diversos estudos puxeron de manifesto a utilidade das campañas de seguridade viaria na diminución do número de persoas lesionadas a causa dun accidente de tráfico. Un estudo publicado por investigadores do Centro de Investigación en Saúde Laboral (CISAL) do Departamento de Ciencias Experimentais e da Saúde (CEXS) e dirixido por Fernando García-Benavides, tivo como obxectivo principal avaliar o impacto das intervencións de seguridade viaria sobre as lesións profesionais debidas aos accidentes de tráfico en España entre 2004 e 2010.

A violencia no traballo aumenta o absentismo

05-03-2014 - PSICOSOCIAL

Segundo un informe que acaba de publicar a Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e Traballo, aproximadamente o 6% dos traballadores europeos declaran ter sufrido algunha forma de violencia no traballo, xa sexa física ou psicolóxica, nos últimos 12 meses.

3.800 médicos esixen á ministra de Sanidade que deteña o dano sanitario dos pesticidas

28-02-2014 - SAÚDE LABORAL

Os Ministerios de Sanidade, Agricultura e Industria, baixo calquera cor política, despreocúpanse da saúde da poboación. A súa pasividade levou á Sociedade Española de Saúde Pública e Administración Sanitario (SESPAS), que reúne a 12 sociedades científicas e 3.800 médicos e científicos, a esixir á ministra de Sanidade e ás autoridades da Unión Europea que actúen contra o dano dos pesticidas na poboación.

Influencia da idade, o xénero e os riscos laborais sobre os Traballadores

26-02-2014 - SAÚDE LABORAL

A idade xunto co xénero, constitúense en importantes factores litimativos para un desempeño laboral sen riscos.

Bélxica creará un rexistro oficial de nanomateriais

26-02-2014 - HIXIENE

Por proposta da Ministra de Asuntos Sociais e Saúde Pública Laurette Onkelinx, o Consello de Ministros do pasado día 7 de febreiro aprobou un Real Decreto sobre a posta no mercado de substancias manufacturadas de tamaño nano.

A Medicina do Traballo globalízase

21-02-2014 - SAÚDE LABORAL

A globalización chega a todas partes e a Medicina do Traballo non é allea a ela, segundo se puxo de manifesto nas II Xornadas Científicas de Estudos de Revisión de Saúde Laboral, organizadas pola Escola Nacional de Medicina do Traballo do Instituto de Saúde Carlos III (ENMT-ISCIII), na que os alumnos que están a realizar a súa formación MIR en Medicina do Traballo presentaron as súas revisións.

Nove meses de cárcere a dona da panadaría polo accidente dun empregado

20-02-2014 - ACCIDENTE LABORAL

Fontes do Xulgado do Penal número 2 de Córdoba, informaron que a propietaria dunha panadaría da localidade cordobesa de Fonte Obejuna, na que un traballador sufriu un accidente laboral cun traumatismo grave tras fracturar un brazo ao quedar atrapada a súa man nunha máquina que estaba a limpar, aceptou unha pena de nove meses de cárcere, unha indemnización duns 90.000 euros e unha multa de 720 euros.

As obras do Mundial de Fútbol 2022 en Quatar seguen cobrándose vidas

19-02-2014 - SAÚDE LABORAL

O alcance dos riscos aos que se enfrontan os traballadores inmigrantes que constrúen a infraestrutura para a Copa do Mundo de 2022 en Qatar púxose ao descuberto polos documentos oficiais que revelan que 185 traballadores nepalíes morreron o ano pasado.

BHOPAL a traxedia continúa

19-02-2014 - HIXIENE

Case tres décadas despois, a traxedia continúa desenvolvéndose en Bhopal, que sufriu o peor desastre químico e ambiental rexistrado no mundo, o 3 de decembro de 1984. A fuga de isocianato de metilo (MIC) e outros gases tóxicos dunha fábrica de pesticidas matou miles de persoas e causou graves lesións noutros varios miles. Dende entón os superviventes do desastre estiveron loitando para ser indemnizados, pola recuperación ambiental da zona e polo tratamento médico.

Condenan a un ano de cárcere un carniceiro polo accidente dun empregado sen contrato

17-02-2014 - ACCIDENTE LABORAL

O Xulgado do Penal número oito de Alicante condenou ao administrador dunha carnizaría a cumprir un ano de cárcere e a pagar 209.115 euros polas lesións e secuelas dun traballador, empregado no local sen contrato e sen formación, que perdeu varios dedos da man dereita cando limpaba unha máquina trituradora. Así mesmo, deberá pagar 21.400 euros polos gastos médicos.

Dous servizos de prevención alleos, condenados a indemnizar a un marmolista que contraeu silicose

14-02-2014 - Hixiene

O Xulgado do Social número 2 de Bilbao condenou a dúas empresas de marmolería, á sociedade de prevención Asepeyo e ao servizo de prevención Gespreven a pagar 54.677,17 euros en concepto de indemnización a un traballador afectado de silicose. A sentenza considera que o empregado desenvolveu dita enfermidade debido a que as dúas empresas de marmolería non utilizaban as medidas de prevención axeitadas para traballar con po de sílice e a que as firmas de prevención de riscos non cumpriron correctamente coas súas tarefas.

A seguridade e a saúde no uso de produtos químicos no traballo

07-02-2014 - OIT

Este informe examina a situación actual no que atinxe ao uso de produtos químicos e o seu impacto nos lugares de traballo e o medio ambiente, incluíndo diversos esforzos nacionais, rexionais e internacionais para tratalos. O informe tamén presenta os elementos para o establecemento de programas a nivel nacional e empresarial que contribúen a garantir a xestión racional dos produtos químicos no traballo.

Confirmados 2 anos por un accidente mortal

06-02-2014 - ACCIDENTE LABORAL

A Audiencia de Valladolid ratificou a pena de dous anos de prisión imposta ao enólogo de Adegas Protos, polo accidente rexistrado en 2007 na sede da embotelladora.

Un accidente por ter exceso de traballo é culpa da empresa

03-02-2014 - ACCIDENTE LABORAL

Así enténdeo o Tribunal Superior de Xustiza de Baleares nunha sentenza que obriga ao servizo de Saúde do Goberno desta comunidade autónoma, como empregador, a pagar unha indemnización de 20.000 euros a unha médica residente que se contaxiou dunha conxuntivite severa durante o desempeño do seu traballo en Urxencias.

A Inspección de Traballo responsabiliza á Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha dun accidente laboral mortal

29-01-2014 - ACCIDENTE LABORAL

A Inspección provincial de Traballo considerou responsable á Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha no accidente mortal acaecido o 19 de xullo de 2013 no Parque de Obras Públicas de Valdepeñas, dependente da Consellaría de Fomento, por omitir normas elementais de seguridade e hixiene no traballo.

O Supremo amplía os supostos de accidentes “in itinere”

27-01-2014 - ACCIDENTE LABORAL

O Tribunal Supremo considerou como accidente in itinere o dun traballador que chocou co seu vehículo a máis de cen quilómetros do seu centro de traballo un domingo pola noite. Melchor viaxaba dende o domicilio familiar en León a Soria onde residía entre semana para acudir a traballar como condutor de maquinaria pesada. O pleno da sala do social considera por unanimidade que "a realidade social está a impoñer unhas esixencias de mobilidade que obrigan"aos traballadores a axustes continuos".

A Audiencia Nacional rexeita que o INSS pague “produtividade” a inspectores/as por dar altas médicas

27-01-2014 - SAÚDE LABORAL

A Audiencia Nacional vén de reiterar a sentenza pola que se anulaban parte dos obxectivos de produtividade dos/as Inspectores/as médicos/as do INNS considerando que “non é admisíbel” que estes obxectivos estean fixados no sentido de dar alta médica ou o pase á incapacidade permanente. Entende que isto debe vir determinado porque o estado de saúde do traballador/a impida ou non desenvolver o traballo. A sentenza abrangue ao conxunto de traballadores/as do Estado.

Máis do 90% dos manuais das máquinas incumpre a normativa en relación co ruído

24-01-2014 - HIXIENE

O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo traduciu recentemente ao español o informe sobre os resultados do proxecto NOMAD, que analizou a información relacionada co ruído que se debe incluír nos manuais de instrucións segundo a Directiva de Máquinas.

Dous meses de cárcere para xerente e encargado

22-01-2014 - ACCIDENTE LABORAL

O Xulgado de Primera Instancia e Instrución número 1 de Reinosa condenou a dous meses de cárcere ao xerente e encargado de Sidenor por un delito contra os traballadores, debido ao accidente acontecido en xuño de 2011 na planta de produción de aceiro, cando se desprendeu a coada de aceiro dun dos fornos e rexistrouse un incendio no que morreu un empregado, que se refuxiara nun almacén.

"Turbosiestas" para mellorar a produtividade

16-01-2014 - SAÚDE LABORAL

Os tempos modernos parecían ter rematado coa boa sesta de toda a vida, que desaparece pouco a pouco da nosa vida diaria, esmagada polo peso dos horarios continuos, a falta de lugares axeitados e, sobre todo, pola mala imaxe que dá durmir -ou durmirse- no lugar de traballo.

Unha síncope, recoñecida como accidente laboral

16-01-2014 - ACCIDENTE LABORAL

Un Xulgado de Vitoria recoñeceu como accidente de traballo o período de máis de catro meses de baixa dun traballador que sufriu unha síncope no seu posto de traballo de mensaxeiro e condenou á mutua a pagar a baixa.

Aumenta a demanda sanitaria

14-01-2014 - SAÚDE

Os relatores do seminario impulsado por A Fundació Víctor Grífols i Lucas e a Sociedade Española de Saúde Pública e Administración Sanitaria (Sespas) e que co título de "Ética, crise e saúde pública" tivo lugar en Barcelona o pasado 18 de decembro coincidiron en destacar a importancia de adoptar inmediatamente medidas que eviten os efectos negativos que a crise xa está a causar na saúde da poboación.

Penas de cárcere para tres empresarios porque a súa neglixencia propiciou un accidente laboral

13-01-2014 - ACCIDENTE LABORAL

A ausencia de medidas de seguridade no tallo era tan clamorosa que o propio promotor da obra, agora condenado, estivo a punto de caer polo mesmo oco polo que logo se precipitou a vítima, un novo albanel que quedou moi maltreito e ao que a Seguridade Social rematou por recoñecer unha incapacidade permanente total.

Revisión da directiva EPI

13-01-2014 - SAÚDE LABORAL

A Comisión Europea publicará en breve unha proposta de Regulamento que regula a fabricación e comercialización dos equipos de protección individual (EPI), co que conclúe unha fase importante no longo proceso de revisión da Directiva PPE 89/686/EEC, un proceso que comezou cunha consulta pública en primavera de 2011 cuxos resultados non se publicaron ata dous anos despois.

O 61% dos traballadores cre que a súa saúde empeorou desde o inicio da crise a causa do estrés

20-12-2013 - Psicosocial

O 61% dos traballadores cre que a súa saúde empeorou desde o inicio da crise a causa do estrés, segundo mostrou un estudo global realizado por Regus, que desvela que o 75 por cento deles cre que esta situación podería mellorar se as empresas implantasen métodos de traballo máis flexibles. E é que, as doenzas causadas polo estrés poden empeorar o estado de saúde ou desencadear problemas que abarcan desde a obesidade até enfermidades cardíacas, pasando polo Alzheimer, diabetes, depresión, problemas gastrointestinais ou asma. De feito, segundo a investigación, o 40 por cento dos traballadores do estado español padeceu insomnio nalgunha ocasión a consecuencia do traballo.

Cambie a súa escada

13-12-2013 - Seguridade

As caídas dende as escadas de man son frecuentes e, a miúdo, dan lugar a lesións graves e mesmo mortais. Entre as causas deses accidentes figura un uso imprudente pero tamén a utilización de escaleiras en mal estado ou inapropiadas para o uso concreto que se lles dá. Para previr estes accidentes, no ano 2007 o Hellth and Safety Executive británico lanzou a primeira campaña "Cambie a súa escada", unha especie de plan renove no que colaboraron a asociación británica de fabricantes de escadas e un bo número de comercios especializados que, durante a campaña, ofrecían descontos se se adquiría unha escada nova entregando unha vella. A campaña estendeuse durante o cuarto trimestre do ano.

O futuro do traballo

05-12-2013 - OIT

Nada é como adoitaba ser, e isto refírese tamén aos traballadores, ao lugar de traballo e ao traballo en xeral. Hai dúas tendencias incipientes pero importantes que poderían ser desestabilizadoras se non son abordadas de maneira axeitada: a polarización da forza laboral e o crecente desuso do contrato de emprego estándar. A polarización do emprego, á cal algunhas veces se chama "a desaparición da clase media", é un fenómeno que se observa sobre todo nas economías avanzadas, onde hai unha diminución na proporción de empregos de cualificacións e ingresos medios en comparación coas cualificacións e ingresos altos e baixos. Por que isto esperta preocupación? Porque conforme o número de empregos de cualificacións medias diminúe, os traballadores que ocupan estes empregos terán que reunir as condicións para obter empregos altamente cualificados, que son cada vez máis difíciles conseguir, ou aceptar empregos de baixas cualificacións, cun salario inferior e traballando por baixo do seu potencial.

Nanomateriais e prevención

04-12-2013 - Saúde laboral

No mundo que poderiamos chamar occidental as autoridades abstivéronse por agora de regular a exposición laboral aos nanomateriales amparándose na incerteza dos seus efectos. En consecuencia as medidas preventivas realmente adoptadas móvense entre a aplicación do principio de precaución e a nada, segundo a apreciación do problema que efectúan quen toman as decisións na trincheira propiamente dita.

Proxecto piloto do Parlamento Europeo sobre a seguridade e a saúde dos traballadores maiores

28-11-2013 - Comisión Europea

A Comisión Europea pechou un acordo de delegación con EU-OSHA para un proxecto piloto sobre a seguridade e saúde dos traballadores maiores. Segundo este acordo, EU-OSHA asistirá á Comisión na execución dunha petición do Parlamento Europeo sobre este tema. O proxecto piloto iniciouse en xuño de 2013 e prolongarase até finais de 2015.

O presidente chinés ordena investigar a seguridade laboral na industria tras un accidente

27-11-2013 - SEGURIDADE

O presidente chinés, Xi Jinping, ordenou unha investigación sobre a seguridade laboral nas industrias despois de que a explosión dun oleoduto na cidade de Qingdao deixase 55 mortos, 9 desaparecidos e máis dun centenar de feridos.

Unha empresa terá que pagar 80.000 euros a un traballador por un accidente

26-11-2013 - Accidente laboral

O Xulgado do Social número 4 de Málaga condenou a unha empresa e á súa aseguradora a pagar de forma solidaria a cantidade de 80.300 euros a un traballador que resultou ferido nun accidente, tras explotar unha botella con sustancias químicas. Considérase probado que a empresa non tiña un plan de traballo para a retirada dese material nin outras medidas de seguridade.

O INRS propón un pictograma de advertencia da presenza de nanomateriais nos lugares de traballo.

20-11-2013 - SAÚDE LABORAL

En días pasados o Instituto Nacional de Investigación e Seguridade de Francia, INRS, presentou a súa proposta para sinalizar a presenza de nanomateriais nos lugares de traballo. Trátase dun deseño similar ao dos sinais de advertencia recollidos na Directiva 92/58/CEE.

O HSE factura pouco

20-11-2013 - XESTIÓN PREVENTIVA

En outubro de 2012 o Health and Safety Executive británico que, entre outras funcións, realiza as de Inspección de Traballo de saúde e seguridade nas actividades de risco relativamente elevado (nas actividades de baixo risco como oficinas, comercios e similares os encargados de controlar o cumprimento da lexislación son os concellos), introduciu a obriga dos empresarios de pagar unha taxa polas inspeccións sempre e cando nelas se encontrasen incumprimentos materiais "graves".

Perdendo por goleada: 20 anos de desfase entre mercado nano e seguridade e saúde laboral.

15-11-2013 - Saúde laboral

A Organización Mundial do Traballo (OIT) alertou sobre o enorme desfasamento entre o coñecemento nas aplicacións da nanotecnoloxía e o do seu impacto na saúde. A Axencia Europea para a Seguridade e Saúde Laboral, EU-OSHA, cuantifícao en 20 anos. Na actualidade a nanotecnoloxía traspasou o limiar de laboratorio e está instalada para quedar, tanto na industria como nos produtos e servizos de consumo diario por parte da sociedade. Pero, son perigosos os nanomateriales?, que traballadores, cantos son e en que tarefas estiveron expostos, de que sectores?, a que riscos exactamente estiveron expostos?, de que modo pódese garantir a seguridade e saúde laboral de quen están expostos aos riscos nano?.

O 50% dos traballadores de oficina sofren a síndrome da oficina enferma

13-11-2013 - ERGONOMÍA

O 50 por cento das persoas que traballa nunha oficina presenta problemas posturais relacionados coa síndrome da oficina enferma, segundo destacou o profesor e director de IMF Business School, Carlos Martínez.

Os falecidos de tráfico prodúcense fundamentalmente no ámbito laboral

11-11-2013 - SEGURIDADE

"O 63% dos falecidos na estrada (en 2012) foi de oito da mañá a oito da tarde e o 66%, de luns a venres". Con estes datos, a subdirectora xeral de Intervención e Políticas viais deTráfico, Mónica Colas, quixo demostrar que "os falecidos por accidente de tráfico se producen fundamentalmente no ámbito laboral".

O 62% das persoas están expostas a agresións cutáneas no seu traballo

11-11-2013 - SAÚDE LABORAL

As molestias e síntomas cutáneos máis frecuentes entre a poboación prodúcense por efecto da calor (25%), o po (23%) e o frío (16%); ademais de polo contacto frecuente con látex (13%), produtos irritantes (10,8%), electricidade (12%), humidade (9%) e pola fricción (8%).

A crise aumenta a exposición a riscos psicosociais entre a poboación asalariada no Estado español.

08-11-2013 - PSICOSOCIAL

O Estado español caracterízase por unha elevada exposición a riscos psicosociais. Aínda que hai evidencias da súa asociación con problemas de saúde, a súa prevención queda moitas veces nun segundo termo.

Poden contribuír os xefes a que se produzan accidentes?

06-11-2013 - SEGURIDADE

Un artigo publicado no último número da revista australiana Safety Science Monitor proponse complementar o mito de que o "cumprimento das normas garante a seguridade" con outro: que "os xerentes operativos constrúen a seguridade mediante a creación de condicións ambientais favorables á seguridade no traballo".

A crise económica e o desemprego, as maiores ameazas para a saúde dos traballadores europeos e as súas familias

31-10-2013 - Saúde laboral

"O desemprego, particularmente a alta taxa de paro xuvenil, é unha bomba de reloxería para a saúde a piques de estoupar". A advertencia fíxoa en Londres Michael Marmot, responsable dun informe da Organización Mundial da Saúde en Europa, no que se analizan as diferenzas socioeconómicas na rexión e como a actual situación económica ameaza á saúde dos europeos. Non é a primeira vez que unha voz autorizada alerta dos riscos para a saúde da austeridade, pero esta é quizais unha das máis detalladas. Nun informe de máis de 200 páxinas, a oficina rexional da OMS en Europa, en colaboración co Ministerio británico de Sanidade (https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health), analiza a repercusión dunha ampla lista de parámetros socioeconómicos (desemprego, educación, PIB...) na saúde dos cidadáns.

A prevención de riscos laborais dende a perspectiva da saúde pública

22-10-2013 - SAÚDE LABORAL

Aínda que a prevención de riscos laborais desenvolva as súas actuacións no ámbito dos centros de traballo, unha perspectiva máis ampla inscríbea no ámbito da saúde pública.

Condenados cinco empresarios pola morte dun obreiro que caeu de 4 metros

18-10-2013 - ACCIDENTE LABORAL

Un xulgado de Palma condenou a cinco empresarios do sector da construción a un ano de prisión por un grave accidente laboral acontecido no verán de 2006 nun chalé en obras en Bendinat (Calvià) no que un obreiro sufriu unha caída dende catro metros de altura que lle custou a vida.

O «cambio», o factor que máis afecta á saúde laboral

18-10-2013 - EU-OSHA

As empresas de Suecia, do Reino Unido e dos países nórdicos, en termos xerais, teñen puntuacións máis altas en canto a xestión da Seguridade e Saúde no Traballo que os estados bálticos, países de Europa central e países máis pequenos de Europa meridional.

O traballo a tempo parcial gaña terreo en Europa: implicacións preventivas

09-10-2013 - SAÚDE LABORAL

Pouco a pouco, pero constantemente, o traballo a tempo parcial segue aumentando na Unión Europea. Segundo os datos da Labour Force Survey 2012, o país que máis recorre a el é Holanda, onde o 49,2% dos traballadores desempeñan a súa tarefa a tempo parcial. A distancia ségueno o Reino Unido (25,9%), Alemaña (25,7%) e Suecia (25%); en España esa porcentaxe é 14,6% no conxunto da poboación ocupada, se ben segundo a Enquisa de conxuntura laboral no sector privado alcanza xa o 23%. En media, un traballador a tempo parcial en Europa traballa 20 horas á semana, é dicir, media xornada.

Ansiedade e acoso: cando o suicidio é un accidente laboral

02-10-2013 - PSICOSOCIAL

Varias sentenzas consideran que os suicidios de traballadores eran accidentes laborais. Son casos nos que está claro o vínculo entre o suceso e as condicións de traballo. Non obstante, a depresión e os trastornos de ansiedade nin sequera están incluídos na lista de enfermidades profesionais.

Nova norma internacional ISO para mellorar a Seguridade Vial

25-09-2013 - SEGURIDADE

A ISO 39001 establece os requisitos para implantar e desenvolver un Sistema de Xestión da Seguridade Vial no seo das organizacións. E ten como principal obxectivo mellorar a seguridade das súas operacións, reducindo a sinestralidade nas empresas.

O traballo nocturno predispón a sufrir diabetes e obesidade

19-09-2013 - Saúde laboral

Segundo demostra un estudo que publica a revista Science Translational Medicine traballar en quendas de noite non só causan olleiras, somnolencia e mal humor. Estas actividades tamén poden favorecer a diabetes e a obesidade por un desaxuste no reloxo biolóxico que altera a secreción da insulina.

Multa de 164.000 euros á empresa pola morte de 4 traballadores

18-09-2013 - ACCIDENTE LABORAL

A Inspección de Traballo considerou que a empresa FCC, adxudicataria das obras da presa de Castrovido, incorreu nunha infracción moi grave o día do accidente laboral no que morreron catro empregados da empresa que traballaban no bloque 18 do proxecto. Por iso, impúxolle unha multa que ascende a 163.956 euros.

Satisfacción laboral e calidade do sono

17-09-2013 - PSICOSICIAL

O grao de satisfacción laboral afecta á calidade do sono, segundo revela un estudo desenvolvido por un grupo de investigadores británicos da Universidade de Surrey, o 33 por cento dos empregados insatisfeitos co seu traballo presenta desordes do sono, fronte ao 18 por cento que se encontran conformes coa súa situación laboral.

A saúde e a seguridade no traballo en cifras

06-09-2013 - EU-OSHA

A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo solicita información sobre estatísticas de seguridade e saúde no traballo, e leva a cabo enquisas e sondaxes en toda Europa.

Amianto, sílice, e agora o cromo

04-09-2013 - HIXIENE

O mapa das enfermidades laborais é posible que estea cada vez máis controlado, pero tamén é cada día, maior e máis dramático. A ausencia de medidas de protección durante décadas en moitas empresas, pequenas, grandes e medianas, públicas e privadas, está a facer que afloren cada vez máis casos de patoloxías asociadas a produtos canceríxenos que se usaron de forma masiva.

Absolven unha empresa porque o accidente laboral foi imprudencia do obreiro

03-09-2013 - ACCIDENTE LABORAL

A Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza da Rexión de Murcia (TSJRM) desestimou o recurso que presentou un obreiro da construción contra a súa empresa tras o accidente laboral sufrido nunha obra porque este se produciu pola súa imprudencia.

Os dispositivos móviles non axudan coa ergonomía de oficina

30-08-2013 - Ergonomía

As antigas prescricións da ergonomía de oficina buscaban minimizar o dano musculo esquelético das persoas que estaban sentadas nos seus escritorios durante varias horas. Pero actualmente, os expertos en ergonomía de oficina non ven o feito de que a xente sente fronte aos seus escritorios por varias horas como algo bo. Mentres tanto, o aumento significativo de dispositivos móbiles parece ofrecer unha maneira de aliviar o problema, aínda que estes dispositivos traen consigo a súa propia problemática dende o punto de vista ergonómico.

Considerase accidente no traballo a agravación dunha lesión laboral

30-08-2013 - Accidente laboral

É accidente laboral toda agravación de enfermidade preexistente por causa de lesión no traballo, segundo establece unha sentenza do Tribunal Supremo, de 3 de xullo de 2013. A sentenza recorrida aceptaba que a primeira baixa debeuse a un accidente laboral, pero rexeitaba esa cualificación para a baixa seguinte pola inexistencia dun nexo causal entre a patoloxía causante da baixa e o traballo, nexo que non se podería presumir ao presentarse a doenza fora do centro de traballo e da xornada laboral.

Pena de cárcere para o coordinador de seguridade dunha obra pola morte dun traballador

29-08-2013 - Accidente laboral

O coordinador de seguridade dunha empresa de construción foi condeado a un ano e seis meses de prisión despois de que un traballador falecese en 2008 tras caer desde seis metros de altura cando traballaba nas obras dun invernadoiro. Na sentenza, o Xulgado do Penal 1 de Motril atribúelle a autoría dos delitos de homicidio imprudente e contra o dereito aos traballadores e inhabilítao para a profesión de construtor durante tres anos.

A desidratación provoca un incremento do risco de accidentes e un descenso da productividade

28-08-2013 - Saúde laboral

A deshidratación "afecta á toma de decisións e a función cognitiva, traducíndose nun descenso da produtividade e aumento do risco de accidentes laborais e doutra índole". Pola contra, unha correcta hidratación no traballo "pode previr moitos accidentes laborais e situacións de baixo rendemento, e mellorar a sensación de benestar dos traballadores".

Morre despois de traballar 72 horas seguidas.

27-08-2013 - Accidente laboral

Un mozo de 21 anos que traballaba nun banco de investimento en Londres foi achado morto na súa residencia despois de tres días de traballo sen parar, segundo informa o diario británico The Independent. Trátase dun mozo de orixe alemá, que participaba nun programa de intercambio coa Universidade de Michigan. Traballaba como bolseiro na oficina de Londres do Bank of América, e o seu falecemento produciuse apenas sete días antes de terminar o seu período de prácticas.

Un xuíz admite a orixe laboral da sensibilidade química dunha ex empregada do CSIC

30-07-2013 - ACCIDENTE LABORAL

O xulgado do social número 4 de Valencia recoñeceu a unha exempregada do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) de Valencia que a Sensibilidade Química Múltiple (SQM) que padece -e pola que quedou incapacitada para traballar- ten orixe profesional pola exposición continuada a praguicidas.

Responsabilidade solidaria da empresa titular e transportista

29-07-2013 - ACCIDENTE LABORAL

O traballador perdeu o equilibrio e caeu ao chan dende uns 3,5 metros de altura, as secuelas do accidente producíronlle incapacidade permanente total por accidente de traballo. O xuíz condenou á empresa titular do centro de traballo e á empresa contratista como responsables solidarias do devandito accidente.

Os traballadores en quenda de noite teñen máis facilidade para desenvolver diabetes

24-07-2013 - Saúde

Os traballadores en quenda de noite poderían ter "máis facilidade" para desenvolver diabetes, segundo asegurou a neuróloga especialista da Unidade do Soño da Clínica A Luz, a doutora Isabel Villalibre. Ao seu xuízo, desempeñar unha actividade profesional durante a noite e, por tanto, durmir en horario matinal, podería provocar no traballador "peor control do metabolismo do azucre" e facer que poida "desenvolver diabetes con mais facilidade". Para ela, esta situación "ao final tradúcese nunha privación crónica de soño".

O estrés térmico laboral, un dos maiores riscos do verán

19-07-2013 - Seguridade

O estrés térmico é un malestar que podemos experimentar cando a permanencia nun ambiente excesivamente caloroso esixe esforzos desmesurados aos mecanismos dos que dispón o noso organismo para manter a temperatura interna en 37º C. É dicir, prodúcese pola carga de calor que recibimos e acumulamos no noso corpo e que resulta da nosa interacción co espazo ambiental no que nos atopamos, a roupa que levamos e a actividade física que realizamos.

Un 11 por cento da poboación sofre a síndrome do ollo seco (SOS)

18-07-2013 - Saúde

Trátase dun trastorno ocular que causa malestar, problemas visuais e inestabilidade da película lagrimal con dano potencial na superficie ocular. "Factores como o aire acondicionado, que comeza a utilizarse máis agora no verán, ou a contaminación poden influír na súa aparición", segundo asegurou a catedrática de Oftalmoloxía da Universidade de Valladolid e investigadora do Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA), onde dirixe o Grupo de Investigación en Superficie Ocular, Margarita Calonge.

Beneficios para as empresas da inversión na saúde dos seus empregados

18-07-2013 - Saúde laboral

A tensión laboral afecta en no Estado español a máis do 40% dos traballadores asalariados, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). Esta enfermidade provocou o 7% das baixas laborais en 2008, altas taxas de rotación e o 50% do absentismo non justificado na empresa, algo que, á súa vez, incide na produtividade empresarial. Estas cifras acentúanse na véspera das vacacións, de feito, a cifra de traballadores/as que o sofren agora dispárase ao 65%, pola acumulación de traballo os días previos ao desfrute do período vacacional, entre outras causas.

A cuarta parte da poboación española adulta padece dor crónica de costas

15-07-2013 - SAÚDE

A dor de costas é unha das afeccións comúns tratadas polos fisioterapeutas e unha das causas máis frecuentes de minusvalidez nas sociedades occidentais.

O Congreso apraza ata o 30 setembro as súas recomendacións para favorecer a conciliación persoal

09-07-2013 - PSICOSOCIAL

O Pleno do Congreso ratificou por unanimidade a proposta do grupo de traballo para o estudo da Racionalización de Horarios, a Conciliación da Vida Persoal, Familiar e Laboral e a corresponsabilidade de pospoñer ata o 30 de setembro a presentación das súas recomendacións sobre esta materia.

Indemnización millonaria polos 29 mineiros mortos en Nova Zelandia en 2010

08-07-2013 - ACCIDENTE LABORAL

Segundo o fallo da xuíza do Tribunal do distrito de Greymouth, a mineira está obrigada a pagar as indemnizacións polos traumas causados na traxedia, así como unha multa de 95.460 dólares (595.460 euros) por incumprimento das normas de seguridade.

Condenan a cárcel ao empresario contratista e ao subcontratista pola morte de dous traballadores desta.

05-07-2013 - Accidente laboral

Dous traballadores faleceron o 18 de novembro de 2009 nun accidente laboral na montaxe dunha torreta para unha antena de medición eólica, a cal veu abaixo cando estaban a 63 metros de altura. O Xulgado do Penal 3 de Valladolid condenou aos empresarios, como responsables do accidente: a firma que tiña contratado a montaxe e a subcontrata desta.

Adictos ao traballo

04-07-2013 - Psicosocial

Vivimos tempos duros. A falta de emprego en moitos sectores ocasionou que se den casos nos que o traballador/a tome demasiado apego polo seu traballo, para asegurarse a súa estabilidade laboral. A adicción ao traballo é unha patoloxía que debe ser tratada por especialistas. Nestes casos, a tensión e o esgotamento poden superar ao traballador/a e prexudicar a este e á súa empresa. En Xapón xa existe mesmo un termo para designar a "morte por traballo": "Karoshi".

O Ministerio de Empleo impón a maior multa en Prevención de Riscos Laborais dos últimos 15 anos en Asturias

04-07-2013 - Accidente laboral

O Ministerio de Emprego imporá a maior multa por neglixencias en Prevención de Riscos Laborais dos últimos 15 anos en Asturias: 500.000 euros. A Inspección de Traballo de Asturias finalizou a instrución do accidente por metais pesados que se produciu entre os días 19 de novembro e 3 de decembro de 2012 nas instalacións da empresa en San Juan de Nieva. O encargado da investigación, propuxo sancionar tamén á subcontrata para a que traballaban os 50 afectados. A multa para a subcontrata supera os 160.000 euros. O Ministerio de Emprego considera a ésta última corresponsable do máis grave sinistro por intoxicación de mercurio producido en Europa occidental nos últimos vinte anos.

Consideran como accidente laboral a morte dun traballador debida a un accidente de tráfico.

02-07-2013 - Accidente laboral

A morte dun motorista que faleceu cando se dirixía ao seu traballo debe ser considerada como accidente laboral, aínda que viaxase en estado de embriaguez, porque o choque foi provocado por un kamikaze que se interpuxo no seu camiño e que tamén morreu, segundo a sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza da Rexión de Murcia (TSJ). A sentenza da Sala do Social do TSJ rexeita así o recurso que a mutua de accidentes de traballo Fimac presentou contra a resolución dun xulgado que estimou as demandas presentadas polas dúas mulleres que mantiveran unha relación de parella co traballador falecido.

Un nuevo informe de la EU-OSHA identifica las prioridades esenciales de la investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo

01-07-2013 - EU-OSHA

No informe identifícanse os temas máis importantes da investigación en materia de seguridade e saúde no traballo (SST) nos próximos anos.

Avaliación comparativa e intercambio de boas prácticas en materia de SST

21-06-2013 - EU-OSHA

EU-OSHA e os seus socios oficiais de Campaña Trabajos Saudables 2012-2013: «Traballando xuntos para a prevención de riscos», celebraron unha reunión o 5-6 de xuño de 2013 en Bruxelas co fin de intercambiar boas prácticas, así como indicadores de rendemento e de proceso para promover mellores prácticas en materia de seguridade e saúde no traballo.

O Tribunal Constitucional absolve dous condenados por accidente laboral ao vulnerarse os seus dereitos

21-06-2013 - ACCIDENTE LABORAL

O Tribunal Constitucional absolveu a dous arquitectos técnicos que coordinaban os labores de seguridade nunha obra de Ayamonte (Huelva) dun delito contra os dereitos dos traballadores en concurso cunha falta de lesións por imprudencia ao entender que se vulneraron os seus dereitos.

A saúde e a seguridade na encrucillada: Informe anual da EU-OSHA 2012

19-06-2013 - EU-OSHA

Nun contexto de incerteza económica permanente, a Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) presenta no seu Informe Anual correspondente 2012 o intenso labor desenvolvido polo organismo co fin de promover a importancia que reviste para todo tipo de empresa un axeitado labor preventivo en materia de seguridade e saúde no traballo. Nun momento en que se debate a próxima estratexia que substituirá a aplicada pola Unión Europea en materia de SST durante o período 2007-2012, a Dra. Christa Sedlatschek, Directora da EU-OSHA, sostén que este é o momento de avogar, máis que nunca, dende un punto de vista ético e económico, pola saúde e a seguridade no lugar de traballo.

A repartición do traballo pode salvar empregos en tempos de crise

18-06-2013 - OIT

A repartición do traballo foi utilizada para preservar empregos durante a Gran Recesión de 2008-2009 e posteriormente, e pode ser considerada como unha estratexia que pode axudar a xerar novos postos de traballo, segundo un novo libro da OIT.

Sobre o envellecemento dos traballadores

17-06-2013 - SAÚDE LABORAL

A poboación activa en moitos países europeos é cada vez máis vella, e isto ten graves consecuencias para a eficiencia das empresas. Co fin de ser capaz de afrontar os retos dun mercado laboral cambiante, debemos de supoñer que haberá un aumento na idade de xubilación en lugar dunha caída nos próximos 20 anos.

Un de cada catro accidentes laborais mortais acontecidos durante o primeiro trimestre foi debido a un sinistro de tráfico

14-06-2013 - SEGURIDADE

Un de cada catro accidentes laborais mortais acontecidos durante o primeiro trimestre foi debido a un sinistro de tráfico, segundo informou o secretario xeral do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo de España (INSHT), Carlos Arranz. En total, 35 traballadores perderon a vida entre xaneiro e marzo por culpa dun accidente de tráfico.

O correo electrónico como causa da suba do estrés laboral

14-06-2013 - PSICOSOCIAL

Enviar e ler mensaxes de correo electrónico eleva o nivel de estrés incluíndo aumento da presión, aceleración do ritmo cardíaco e aumento dos niveis da hormona cortisol, segundo un estudo realizado na Universidade de Loughborough, Reino Unido.

A Xustiza considera “inadmisíbel” que o INSS pague “produtividade” por dar altas médicas a traballadores/as

13-06-2013 - Saúde laboral

A CIG presentou en rolda de prensa, dúas sentenzas polas que se anulan parte dos obxectivos de produtividade dos/as Inspectores/as médicos/as do INSS e dos médicos de Sanidade Mariña do ISM. As sentenzas poñen de manifesto que a seguridade social estaba a utilizar medios fraudulentos para limitar a duración das baixas e estender a vixencia dos recoñecementos médicos dos traballadores embarcados, poñendo así en risco a súa saúde. A sentenza referida ao INSS ten especial relevancia, porque abrangue ao conxunto de traballadores/as de todo o Estado.

Saúde e seguridade no traballo: a Comisión inicia unha consulta pública sobre o futuro marco de actuación da UE

10-06-2013 - SAÚDE LABORAL

A Comisión Europea iniciou unha consulta pública para solicitar as percepcións e achegas do público a raíz dos resultados da avaliación da estratexia europea de saúde e seguridade no traballo (2007-2012), que ha de axudar a definir os retos actuais e futuros no ámbito da saúde e seguridade no traballo e a buscar solucións para abordalos.

O Parlamento Europeo pide respecto dos dereitos humanos ás empresas.

06-06-2013 - RSC

O Parlamento Europeo aprobou unha resolución pola que reclama á Comisión Europea que promova actividades de negocio responsables entre as empresas, e que asegure de que cumpren estritamente coas súas obrigas xurídicas en canto a dereitos humanos e lexislación laboral e ambiental.

Exposición a riscos no traballo. Principais resultados da VII Enquisa Nacional de Condicións de Traballo.

05-06-2013 - INSHT

A Enquisa Nacional de Condicións de Traballo (ENCT) pretendeu ser, dende os seus inicios en 1987, un instrumento pertinente e eficaz para o coñecemento das condicións de traballo dende a perspectiva da súa influencia na saúde física, psíquica e social dos traballadores; o seu obxectivo é facilitar este coñecemento para definir accións prioritarias de seguridade e saúde e nutrir a reflexión sobre as políticas de prevención e investigación.

Ano e tres meses de prisión para o responsable do plan de seguridade e administrador dunha empresa por morte dun traballador autónomo

04-06-2013 - ACCIDENTE LABORAL

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Castelló rebaixou de dous anos a un ano e tres meses de prisión a condena ao responsable do plan de seguridade e ao administrador dunha empresa pola morte dun traballador autónomo por entender que houbo unha dilación xudicial indebida.

A familia dun mecánico falecido en accidente nun taller de Zaratán será indemnizada con 145.000 euros

30-05-2013 - ACCIDENTE LABORAL

A viúva e o fillo do traballador F.G.B., falecido en decembro de 2005 esmagado por un vehículo que caeu dun elevador que manipulaba nas instalacións sitas en Zaratán (Valladolid), recibirán unha indemnización global superior aos 145.000 euros a causa do sinistro, do que foron responsabilizados o xefe do taller, o responsable do departamento de chapa e pintura e un técnico que elaborou o informe de avaliación de riscos.

Promoción de hábitos saudables

30-05-2013 - SAÚDE

As empresas do estado español sitúanse á cola na promoción de hábitos saudables con respecto aos países do primeiro mundo, segundo o estudo 'Produtividade e Empresa Saudable' elaborado pola Escola de Negocios IESE para o Observatorio GOfit.

Riscos laborais nos traballadores inmigrantes

29-05-2013 - SAÚDE LABORAL

No artigo “Differences in exposure to occupational health risks in Spanish and foreign-born workers in Spain” participaron 1.841 estranxeiros. Os últimos datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística (INE) apuntan a que 80.500 estranxeiros se encontran no paro e que a taxa de desemprego da poboación inmigrante é do 39,21%, 14,1 puntos superior á das persoas de nacionalidade española (25,11%).

Máis de 32 millóns de persoas expostas a canceríxenos no seu traballo

29-05-2013 - HIXIENE

Cada ano, en Europa, unhas 95.500 mortes por cancro poderían estar relacionadas co traballo, segundo a Axencia Europea de Saúde e Seguridade no Traballo (EU-OSHA). Esta organización reuniu en Berlín distintos expertos para debater novos enfoques na investigación e a intervención para a loita contra o cancro relacionado co traballo.

Para mellorar o éxito empresarial é esencial dar resposta ás necesidades duns equipos de ámbitos culturais diversos.

28-05-2013 - EU-OSHA

Abordar a diversidade cultural no lugar de traballo pode ter unha marcada repercusión na saúde e a seguridade neste ámbito, segundo as conclusións dun novo estudo realizado pola Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA).

O estrés do traballo aumenta o risco de enfermidade arterial coronaria

27-05-2013 - SAÚDE

As persoas con estrés no traballo e un estilo de vida pouco saudable teñen maior risco de enfermidade das arterias coronarias que as persoas que están estresadas polo traballo pero levan estilos de vida saudables, conclúe un estudo publicado en 'Canadian Medical Association Journal'.

Unha resposta común á seguridade nuclear.

24-05-2013 - SEGURIDADE

A radioactividade xerada pola catástrofe sucedida na central nuclear de Chernóbil na década de 1980 aínda pode detectarse no medio, razón pola cal un conxunto de dezasete organizacións dedicadas á xestión de emerxencias e trinta e tres institutos científicos crearon un consorcio que contribúa a evitar outra catástrofe como aquela ou, polo menos, a reducir o seu impacto. Como obxectivo propúxose garantir unha resposta mellor en Europa ante situacións semellantes.

O paro afecta notablemente á saúde do parado e ao seu ámbito, segundo expertos

22-05-2013 - SAÚDE

O desemprego prexudica "notablemente" a saúde das persoas que o sofren e tamén ás do seu ámbito, segundo explicou o coordinador do informe sobre saúde laboral en España 2001-2010, Fernando Rodrigo, investigador da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona.

O estrés laboral relaciónase cun aumento de graxas no sangue

21-05-2013 - SAÚDE

Dende hai anos, os expertos sosteñen que o estrés emocional se asocia co risco de padecer enfermedades cardiovasculares debido, entre outros factores, a hábitos pouco saudables, como fumar, comer de forma inadecuada ou levar unha vida sedentaria.

Francia confirma o segudo caso de virus tipo SARS

15-05-2013 - SAÚDE

Francia confirmou o domingo un segundo caso dun novo virus respiratorio mortal relacionado coa síndrome respiratoria aguda severa, ao tempo que as autoridades intensificaron a súa campaña para informar a poboación sobre como evitar a enfermidade e detectar os síntomas.

A OIT cifra en 2,02 millóns as mortes anuais por enfermidade profesional

14-05-2013 - SAÚDE LABORAL

A Organización Internacional do Traballo (OIT) estima que cada ano morren no mundo 2,02 millóns de persoas por enfermidades profesionais, o que supón unha media de máis de 5.500 mortes diarias por esta causa.

Orientacións para avaliar os factores de risco psicosocial

13-05-2013 - INSHT

A temática psicosocial é unha das máis relevantes do momento. A presente publicación aborda, en formato pregunta-resposta, unha serie de cuestións frecuentemente formuladas ao INSHT polos técnicos de prevención sobre como desenvolver as avaliacións deste tipo de factores de risco e as súas correspondentes orientacións de resolución.

Os resultados dunha nova sondaxe indican que a precariedade no emprego ou a reorganización laboral considéranse a causa máis común de tensión relacionada co traballo

09-05-2013 - EU-OSHA

A metade dos traballadores do conxunto de Europa consideran que a tensión relacionada co traballo é habitual, e catro de cada dez opinan que esta cuestión non se aborda correctamente no seu lugar de traballo.

O 80% dos manuais de instrucións sobre máquinas incumpren os requisitos de información sobre ruído.

07-05-2013 - HIXIENE

Esta é unha das conclusións do Estudo sobre os manuais de instrucións das máquinas en relación aos requisitos de ruído esixidos pola Directiva de Máquinas, e que foi elaborado polo INSHT a través do Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Baracaldo

A nova cepa de gripe aviaria supón unha "grave ameaza", segundo científicos

06-05-2013 - SAÚDE

Unha nova cepa de gripe aviaria que está a causar un brote mortal en China é unha ameaza para a saúde mundial e debería ser considerada seriamente, segundo científicos.

O benestar, nova prioridade para a política de saúde de Europa 2020

03-05-2013 - SAÚDE

Por primeira vez na historia da Organización Mundial da Saúde (OMS), estableceuse "a mellora do benestar da poboación" como unha prioridade sanitaria. Así o recolle o último informe da Oficina Rexional Europea da OMS, que leva por título: “Informe Europeo da Saúde 2012 - trazando o camiño cara ao benestar” (European Health Report, 2012 - charting the way to well-being), dado a coñecer a finais de marzo de 2013.

A convivencia co ruído

02-05-2013 - SAÚDE

Máis de 9 millóns de cidadáns do Estado español conviven a diario con ruídos que superan os 65 decibelios (dB), o albor de ruído diúrno establecido pola Organización Mundial da Saúde (OMS). De feito, segundo datos da OMS calcúlase que en Europa cada ano se perden 587.000 anos de vida só debido ás molestias que produce o ruído.

Éxito de participantes nas actividades organizadas pola CIG

30-04-2013 - Previsel

Preto de 100 delegados e delegadas participaron este ano na Xornada Formativa organizada no marco de PREVISEL, Salón da Seguridade e a Saúde Laboral, en Ourense. Así mesmo a CIG contou cun expositor informativo no que foron atendidas as cuestións que prantexaron os visitantes á feira .

28 de abril, Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo

26-04-2013 - Manifesto CIG

A seguridade e a saúde laboral, son dereitos fundamentais e polo tanto esenciais e innegociables para o conxunto da clase traballadora. Ámbolos dous conceptos van intimamente ligados e son directamente interdependentes das condicións de traballo establecidas. Neste senso, a actual reforma laboral do goberno do PP consagrouse coma unha elección política e ideolóxica, no marco dun modelo social e económico ultraliberal, que deixou de feito desprotexida e indefensa á maioría social traballadora, perante ao poder absoluto outorgado aos empresarios para desregular e impoñer de xeito unilateral as condicións de traballo nas relación laborais.

Lugares de Traballo Saudables 2013: aberto o prazo para a presentación de candidaturas.

24-04-2013 - EU-OSHA

A EU-OSHA patrocina, por quinta vez, o Premio Cinematográfico Lugares de Traballo Saudables ao mellor documental sobre temas relacionados co traballo.

A CIG participa en PREVISEL, Salón da Prevención e a Seguridade Laboral

23-04-2013 - 25 e 26 de abril de 2013

Os vindeiros días 25 e 26 de abril, celébrase en Ourense a oitava edición do Salón da Prevención e a Seguridade Laboral. A CIG estará presente en PREVISEL, a través do expositor para o intercambio de información e o contacto co público asistente e a organización da Xornada Formativa: "Riscos laborais durante o embarazo e a lactancia. Dereitos, permisos e prestacións nos descansos de maternidade e paternidade"

Explosión dunha planta de fertilizantes en Texas

22-04-2013 - SEGURIDADE

Unha forte explosión nunha fábrica de fertilizante en Texas causou un número indeterminado de mortos e máis dun centenar de feridos. O lume estendeuse e danou e mesmo destruíu uns 60 edificios adxacentes.

Non se someter ao recoñecemento médico pode ser motivo de despedimento

10-04-2013 - SAÚDE

Negarse a pasar o recoñecemento médico que esixe a empresa pode custar o despedimento. Así o determina unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Extremadura, que aborda o caso dun vixilante de seguridade ao que a súa empresa destinou a unha obra dun cliente que esixía que todos os gardas pasasen unha revisión médica.

A CIG lamenta unha nova morte nas obras de construción do AVE en Ourense ao tempo que esixe máis seguridade laboral

05-04-2013 - Seguridade

A CIG manifesta o seu pesar e trasládalle as súas condolencias os familiares do traballador da empresa Vías e Construcións falecido durante a xornada nocturna do luns nas obras do AVE na estrada de Vilar de Barrio a Laza, en Ourense. Ao mesmo tempo, dende a central nacionalista denuncian que a falta de medidas de seguridade e a presión que se exerce sobre os operarios/as “están a provocar situación extremas de perigo” e reclaman un control efectivo por parte da Inspección de Traballo.

É posible reducir a exposición aos campos electromagnéticos?

03-04-2013 - HIXIENE

Un grupo de dezasete operadoras de redes móbiles, provedores, institutos científicos e centros de investigación puxo en marcha LEXNET ("Low EMF Exposure Future Networks"), un proxecto financiado con fondos europeos deseñado para xerar mecanismos efectivos que reduzan á metade a exposición aos campos electromagnéticos sen prexuízo para a calidade do servizo.

O síndrome de vida ocupada

22-03-2013 - PSICOSOCIAL

Présas, axenda completa, puro estrés. O resultado, inevitable: esquéceste onde deixaches o auto, esqueces unha cita que tiñas planeada dende hai un mes, perdes cousas, cústate recordar datos que che sabías de memoria e non podes concentrarte máis dunha vez. Pásache? Xa ten nome e en Estados Unidos e Europa multiplícanse os casos entre profesionais novos e non tanto: chámase "síndrome da vida ocupada".

O esgotamento por causas laborais pode comprometer a saúde do corazón

15-03-2013 - Saúde laboral

O esgotamento por causas laborais "pode comprometer gravemente a saúde do corazón", tal e como evidenciou unha investigación realizada pola Universidade de Tel Aviv (Israel) e publicada pola revista especializada 'Psychosomatic Medicine'. Este traballo demostra que "o 20 por cento das persoas que sofren a síndrome de 'burnout' teñen un risco considerablemente maior de enfermidade cardíaca". En concreto, estas persoas "teñen un 79 por cento máis de probabilidades" de padecer algunha destas patoloxías, sinalan os expertos. Pormenorizando neste síndrome, os especialistas indican que se produce por esgotamento "físico, cognitivo, emocional" durante as horas de traballo. Este continuo desgaste asóciase con problemas como "a obesidade, o insomnio e a ansiedade", explican.

Traballar 25 horas á semana ata os 80 anos?

12-03-2013 - SAÚDE LABORAL

A semana laboral de 40 horas é un modelo obsoleto segundo James W Vaupel, director do Max Planck Research Center en Dinamarca. Segundo el só debemos traballar 25 horas á semana, pero seguir traballando ata chegar aos 80 anos.

Un xuíz responsabiliza á vítima dun accidente laboral por non tomar precaucións malia a súa experiencia

08-03-2013 - ACCIDENTE LABORAL

Un traballador demandou ao seu xefe tras caer dunha altura de sete metros e medio mentres limpaba unha nave. Pedía case catro anos de prisión e o pagamento de 271.000 euros a raíz da súa incapacidade laboral por este accidente laboral, pero o Xulgado do Penal número 2 de Zaragoza decidiu absolvelo.

Aumenta o risco de cancro na zona do accidente de Fukushima

06-03-2013 - SAÚDE

A Organización Mundial da Saúde (OMS) advertiu este xoves de que existe un maior risco de padecer algúns tipos de cancro entre os xaponeses que se viron máis afectados polo accidente nuclear de Fukushima en marzo de 2011, se ben o risco para a saúde da poboación nipoa en xeral e da mundial no seu conxunto é mínimo.

Os efectos do ruído sobre a saúde

05-03-2013 - HIXIENE

Estudos recentes desvelaron ata que punto o ruído pode ser prexudicial para a saúde e subliñaron a necesidade de levar a cabo máis investigacións en profundidade acerca desta cuestión. Estas investigacións deben ter en conta factores como a contaminación e a distribución de idades na poboación.

Aceptan unha multa de 770.000 euros por un accidente laboral

04-03-2013 - ACCIDENTE LABORAL

Os acusados, o xerente da empresa, un aparellador e un coordinador de seguridade, o encargado da obra e un empregado da empresa de ascensores, enfrontábanse a un total de 11 anos de cárcere, aínda que a pena quedou reducida á multa de 770.000 euros.

O Tribunal Supremo considera accidente laboral o suicidio dun traballador no seu domicilio

27-02-2013 - ACCIDENTE LABORAL

A viúva e fillos dun condutor de autobús de Transportes Urbanos de Sevilla que se suicidou despois de padecer estrés orixinado nos seus conflitos coa empresa percibirán as prestacións da seguridade social correspondentes a un accidente de traballo, sentenciou o Supremo.

Multados con 1.800 euros os tres acusados por un accidente laboral en 2006

22-02-2013 - ACCIDENTE LABORAL

Os tres acusados por un accidente laboral acontecido hai sete anos en San Claudio, Asturias, no que faleceu un traballador, foron condenados ao pagamento dunha multa de ao redor de 1.800 euros tras ser considerados como autores dun delito contra os dereitos dos traballadores e dunha falta de homicidio imprudente.

A renovación das baixas por incapacidade temporal estenderase ata un máximo de 35 días

21-02-2013 - SAÚDE

O Ministerio de Emprego e Seguridade Social e o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade están a punto de saldar o Real Decreto polo que se reformará a xestión e o control dos procesos por incapacidade temporal (IT) no estado español.

Un traballador falecido e outras dúas persoas feridas é o resultado dunha explosión acontecida ao mediodía do pasado lúns día 11 de febreiro, nunha zona industrial do concello de Ferrol.

15-02-2013 - Accidente laboral

O suceso produciuse nunha nave situada na zona de Catabois, nunhas instalacións nas que a empresa Reforsa acometía as labouras de acondicionamiento para a súa utilización pola compañía de biorresinas Sitagreen, e que antes estaba ocupada por unha empresa de distribución.

Un accidente por ter exceso de traballo é culpa da empresa

13-02-2013 - ACCIDENTE LABORAL

Enténdeo así o Tribunal Superior de Xustiza de Baleares nunha sentenza que obriga ao servizo de Saúde do Goberno desta comunidade autónoma, como empregador, a pagar unha indemnización de 20.000 euros a unha médica residente que se contaxiou dunha conxuntivite severa durante o desempeño do seu traballo en Urxencias. O tribunal considera que os danos e prexuízos causados -inflamación dos ollos e perda de algo de visión- foron respoñnsabilidade do hospital por un exceso da carga de traballo, malia quedar probado que, en termos xerais, a entidade cumpría coa normativa de prevención de riscos e dispoñía dos protocolos e avaliacións de riscos correctas.

Tres empresarios e un aparellador, condenados por un accidente laboral

11-02-2013 - Accidente laboral

Tres empresarios e un aparellador acusados por un accidente laboral ocorrido en Llanes en 2008 admitiron a súa culpabilidade e aceptan as condenas propostas pola Fiscalía e a acusación particular: nove meses de prisión, multa de 1.080 euros e o pago conxunto dunha indemnización de 120.000 euros á vítima, un traballador que resultou ferido ao caer dun andamio dende 4,10 metros de altura.

Tres condenados por un accidente laboral nunha obra en Inca

08-02-2013 - Accidente laboral

Tres responsables dunha obra de Inca aceptaron senllas penas de nove meses de prisión, substituídos por 2.160 euros de multa, por un accidente laboral no que un traballador de 52 anos sufriu lesións graves e quedou incapacitado por deficiencias nos sistemas de seguridade. Os acusados enfrontábanse a unha petición fiscal de dous anos e medio de cárcere pero alcanzaron un acordo co ministerio público e declaráronse culpables dun delito contra os dereitos dos traballadores e outro de lesións imprudentes.

Europa avoga por restrinxir o uso dos disruptores hormonais

07-02-2013 - Saúde

A Comisión de Medio Ambiente, Saúde Pública e Seguridade Alimentaria do Parlamento Europeo (PE) pediu a Bruxelas medidas para restrinxir o uso dos denominados disruptores hormonais, relacionados con alteracións no metabolismo e enfermidades hormonodependientes. Os disruptores hormonais ou endocrinos están presentes nun sinnúmero de produtos e obxectos de uso cotián, elaborados dende fai mais de cincuenta anos con policarbonatos, plásticos que se utilizan tanto na industria alimenticia, en medicamentos, agricultura, limpeza, e na elaboración de cosméticos e pesticidas.

O INSS condena a unha empresa e ao servizo de prevención alleo.

06-02-2013 - SAÚDE LABORAL

O Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) condenou a unha empresa e ao seu servizo alleo de prevención a pagar conxuntamente unha importante sanción económica e unha recarga do 50% nas prestacións a un traballador de 30 anos que sofre unha incapacidade total por unha silicose.

Permanecer conectado ao traballo produce riscos para a saúde

04-02-2013 - OIT

Os empregados que se manteñen conectados a Internet por razóns laborais corren o risco de sufrir inestabilidade emocional, o cal lles produce a sensación de ser "reféns" da empresa para a que traballan, de acordo a un estudo da Organización Internacional do Traballo (OIT).

El BOE publica as contías das indemnizacións por sinistro laboral ou enfermidades profesionais

01-02-2013 - SAÚDE LABORAL

Perder o nariz en accidente laboral ou enfermidade profesional indemnízase con 7.940 euros, e a perda das dúas orellas, con 3.830 euros, segundo o novo baremo de indemnizacións, a prezo fixado, de lesións, mutilacións e deformidades de carácter definitivo e non causantes de invalidez permanente provocadas por sinistros laborais ou enfermidades profesionais.

Alerxias laborais: enfermidades silenciosas

31-01-2013 - Saúde laboral

As alergias laborais, principalmente dermatose e asma, son unhas das enfermidades laborais máis frecuentes. Estimase que poden producirse uns 10.000 novos casos ao ano, mentras que se recoñecen como profesionais moi poucas. Moitos casos poden agravarse ata chegar a producir unha incapacidade laboral total.

Traballo sostible e envellecemento da poboación activa

30-01-2013 - SAÚDE LABORAL

Publicouse recentemente un estudo de Eurofound, baseado nunha análise da quinta Enquisa Europea sobre as Condicións de Traballo, que considera as dimensións do traballo que demostraron ser esenciais para entender a sostibilidade do traballo.

A exposición a pesticidas aumenta o risco de sufrir diabete tipo 2

29-01-2013 - HIXIENE

Un estudo da Universidade de Granada revelou que existe unha clara relación entre a exposición a pesticidas que se inxiren a través dos alimentos, o aire ou a auga, e a prevalencia de diabete tipo 2 en persoas adultas, con independencia do seu sexo, idade ou masa corporal.

Indemnizan con 510.000 euros un traballador por un accidente laboral

25-01-2013 - ACCIDENTE LABORAL

O 9 de marzo de 2009 o traballador sufriu un accidente laboral cando traballaba nunhas obras de urbanización. Foi atrapado por unha máquina, o que lle produciu lesións de gravidade. Case catro anos despois obtivo unha resolución xudicial ao seu favor, segundo a cal deberá ser indemnizado con máis de 510.000 euros polo encargado da obra, quen conducía o vehículo, con responsabilidade civil da empresa construtora.

Acepta un ano de cárcere por un accidente laboral que lle custou a vida a un empregado

24-01-2013 - ACCIDENTE LABORAL

O traballador perdeu a vida, cando desempeñaba os seus quefaceres profesionais como peón forestal. O representante legal e encargado da distribución de tarefas e supervisión da empresa Auriagro SL aceptou unha pena dun ano de prisión por unha imprudencia mortal relacionada con accidente laboral.

A ONU pon en marcha un Tratado Internacional sobre o mercurio

23-01-2013 - HIXIENE

Máis de 140 países reunidos en Xenebra aprobaron unha nova normativa internacional xuridicamente vinculante que regulará a contaminación por mercurio, un metal moi tóxico e daniño para a saúde. O novo tratado, denominado Convención de Minamata, establece normas obrigatorias e voluntarias destinadas a controlar a contaminación por mercurio.

Un ano de cárcere para un construtor por accidente

22-01-2013 - ACCIDENTE LABORAL

O titular da empresa Orjales Ortigueira Construcións e Servizos, o responsable do plan de seguridade e o encargado de seguridade, pactaron onte en Ferrol un ano de cárcere máis indemnización por un accidente mortal acontecido nunha obra que a compañía executaba.

Factores que incentivan o fomento da saúde no lugar de traballo

21-01-2013 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Dúas novas revisións bibliográficas da EU-OSHA examinan os factores que incentivan a empresarios e traballadores a emprender actividades de promoción da saúde no lugar de traballo (PST) e implicarse nelas.

Condenados catro responsables dunha empresa de blindados por un accidente laboral

17-01-2013 - Accidente laboral

Catro responsables dunha empresa, ubicada na localidade sevillana de Alcalá de Guadaíra, foron condenados polo accidente laboral ocurrido no ano 2004 no que morreron dous operarios mentras probaban unha tanqueta de rodas pneumáticas.

Xestión dos riscos para a saúde e a seguridade asociados coas tarefas de mantemento

17-01-2013 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

O mantemento é unha actividade de alto risco. Realízase en tódolos sectores e lugares de traballo e inclúe unha gran variedade de tarefas, polo que os riscos asociados son moi diversos. As cuestións que afectan á seguridade do mantemento e, en xeral, á saúde e a seguridade no traballo incluen, entre outras, a seguridade química e o traballo con contratistas, entre outros.

Un xulgado de Eibar considera accidente de traballo a lumbalxia dun traballador

15-01-2013 - Accidente laboral

Un xulgado de Eibar (Gipuzkoa) dictou que a lumbalxia dun traballador con lesión dexenerativa previa é derivada dun accidente de traballo, en contra do criterio do Instituto Nacional da Seguridade Social e de Mutuas que rechazan a orixen profesional destas lesións.

Os niveis de arsénico na auga e alimentos pode provocar cancro.

15-01-2013 - Hixiene

A Organización Mundial da Saúde (OMS) recomenda aos países de todo o mundo controlar os niveis de arsénico en auga potable e os alimentos, ante o risco de cancro e outras enfermidades como, por exemplo, patoloxías cardiovasculares. De feito, este organismo de Nacións Unidas subliñou a importancia de limitar a presenza deste elemento no auga a 10 miligramos por litro, aínda que avisou de que este valor é "provisional" debido ás dificultades que ten realizar esta medición.

O acoso laboral será motivo de despido de funcionarios en Aragón

11-01-2013 - Psicosocial

Acosar laboralmente a un compañeiro de traballo, minándoo psicolóxicamente, será motivo de despido na Administración autonómica aragonesa. Así o regula unha norma que dictou o Goberno aragonés e que acaba de entrar en vigor. En dita norma detállase qué se considera como acoso laboral e se regula o protocolo de actuación en canto un empregado público da Comunidade denuncie ser víctima deste tipo de situacións, tamén coñecidas como «mobbing».

O Tribunal Superior de Xustiza di que a morte dun traballador por infarto non é laboral por producirse na casa

11-01-2013 - Accidente laboral

A Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Murcia desestimou o recurso presentado por unha muller que reclamou unha pensión de viudedade por accidente laboral tras a morte do seu home, quen sufriu un infarto de miocardio cando se atopaba no seu domicilio.

Posíbel caso de acoso a unha traballadora

10-01-2013 - Psicosocial

A CIG esixe o cese do portavoz do Festival de Cine de Ourense pola súa imputación nun posíbel caso de acoso a unha traballadora. O xulgado de Instrución número 1 de Ourense acordou, nun auto do pasado 27 de decembro de 2012, continuar as dilixencias previas, polo trámite de procedemento abreviado, para esclarecer se os feitos imputados ao administrador e portavoz de OUFF Ourense, fosen constitutivos dun delito tipificado no artigo 173 do Código Penal, por un posíbel caso de acoso continuado a unha traballadora.

O equilibrio emocional dos empregados aumenta a rendabilidade das empresas

09-01-2013 - A conciliación, o respeto e a formación axudan a reter talento e engaden valor ás compañías

As empresas e os expertos en prevención de riesgos laborales consultados pola Fundación Prevent apostan por buscar o equilibrio entre as necesidades dos empregados e as das compañías para mellorar a implicación e o rendimento.

Só un 13% das empresas teñen plan de seguridade vial para os seus empregados

26-12-2012 - SEGURIDADE

Segundo datos do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSS), durante o pasado ano rexistráronse en España 58.930 accidentes laborais de tráfico cun balance de 716 vítimas mortais, o que representa o 30% de todos os mortos en accidente laboral no noso país.

O Supremo obriga a indemnizar a viúva dun traballador que morreu mentres se cambiaba

21-12-2012 - ACCIDENTE LABORAL

O Tribunal Supremo obriga a unha empresa a indemnizar a viúva dun traballador que sufriu un infarto nos vestiarios da fábrica onde traballaba, que lle causou a morte máis tarde cando foi trasladado ao hospital. O home chegou a traballar, como todas as noites, a fábrica en Navarra e entrou nos vestiarios para cambiarse. Foi entón cando sufriu un infarto agudo de miocardio, para falecer dúas horas máis tarde no hospital.

CIG, CCOO e UGT denuncian que a supresión do rango de dirección xeral do ISSGA é un “mazazo” para a prevención

20-12-2012 - Témese que sexa o inicio do control absoluto do Instituto por parte da consellaría de Traballo e alertan de que baixar a garda en prevención vai repuntar a sinistralidade

O ISSGA foi creado ao abeiro do diálogo social en febreiro de 2007, derrogando así o antigo IGASEL, organismo no que as centrais sindicais máis representativas non participaron, pois tiñan atribuído o papel de "meras comparsas", xa que na comisión consultiva non se recollían as súas funcións.

Condenado por un accidente laboral cun ferido tras a deflagración nun barco

14-12-2012 - ACCIDENTE LABORAL

Un xulgado de Palma condenou a un empresario que se dedica á reparación e mantemento de embarcacións a unha pena de seis meses de prisión por un accidente laboral acontecido a finais de 2009 no Moll Vell do porto da cidade no que un mecánico resultou ferido tras producirse unha deflagración no barco que estaba a reparar.

Cara e cruz das mutuas

12-12-2012 - MUTUAS

O pasado un de novembro, o diario económico Expansion na súa noticia titulada "Os directivos das mutuas salvan os seus elevados salarios do axuste do Goberno" facíase eco da situación retributiva dos directivos das Mutuas de Accidentes de Traballo, cuxos salarios superan, na maioría dos casos, aos de moitos altos cargos do Estado, incluídos o Presidente do Goberno e os seus Ministros.

Recoñecen como enfermidade profesional a dermatite alérxica dun pintor

07-12-2012 - ENFERMIDADE PROFESIONAL

O Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco (TSJPV) emitiu sentenza pola que recoñece que a dermatite alérxica por exposición aos diversos compoñentes tóxicos da pintura, entre os que se encontran as resinas epoxi, que afecta un extraballador de Recubrimentos Anticorrosivos Mendieta SL, é unha enfermidade profesional e se desenvolveu polo contacto aos citados compoñentes da pintura.

As condicións de traballo como factores de risco de desenvolvemento de cancro

05-12-2012 - SAÚDE LABORAL

Entre o dous e o oito por cento dos cancros podería ter na súa orixe unha causa laboral, segundo evidenciaron os expertos do Observatorio Europeo de Patoloxía de Mama da Fundación Tejerina no seu informe 'Cancro de mama, Traballo e Sociedade'.

O TSJ considera accidente laboral a morte dun traballador por infarto

05-12-2012 - ACCIDENTE LABORAL

A morte «súbita e inesperada» dun traballador da construción acontecida ao sufrir unha insuficiencia cardíaca aguda cando prestaba os seus servizos nunha obra situada en Alguazas debe ser considerada accidente laboral, segundo determinou a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza da Rexión de Murcia (TSJ).

O traballo no mundo: informe 2012. Tendencias e retos en saúde laboral.

04-12-2012 - OIT

Aínda que o texto de "O traballo no mundo: informe 2012" publicado pola OIT non estea especificamente dedicado á seguridade e saúde no traballo, senón a este na súa globalidade, merece unha atenta lectura por parte daqueles interesados en temas preventivos, xa que a saúde e a seguridade non poden entenderse máis que no contexto máis global do feito traballo.

Condenan a unha empresa a indemnizar a unha profesora por acoso laboral

03-12-2012 - PSICOSOCIAL

O titular do Xulgado do Social 1, Alejandro Gracia Lafaja, acaba de ditar unha sentenza pola que condena á empresa Vangarda e Movemento e Tecnoloxía Galega a indemnizar unha profesora de inglés coa suma 12.502 euros por acoso laboral. O xuíz declara vulnerada a garantía de indemnidade do artigo 24 da Constitución.

A crise e o medo a represalias eleva a porcentaxe de traballadores que renuncia á baixa médica

28-11-2012 - SAÚDE LABORAL

A crise cambiou o comportamento dos traballadores respecto ás baixas médicas e así notárono tamén os empresarios, que recoñecen que os seus empregados xa non collen a baixa coa mesma frecuencia con que o facían antes da recesión económica, segundo o estudo de opinión sobre o clima laboral 2012 que elaborou InfoJobs.

Dous xefes son condenados polo accidente laboral dun traballador

20-11-2012 - ACCIDENTE LABORAL

O encargado xeral do taller dunha empresa situada no polígono industrial de Sabón e o xefe dun equipo de traballo do que formaba parte un empregado que sufriu un accidente laboral foron condenados a pagar unha multa de 180 euros por cometer unha falta de lesións imprudentes.

Traballar dende casa

19-11-2012 - LABORAL

Para reducir custos de oficina e enerxía, para axudar aos traballadores a conciliar; tamén para mellorar a produtividade e reter talentos. Cada vez son máis as empresas que apostan polo teletraballo.

As consecuencias psicosociais dun ERE

12-11-2012 - PSICOSOCIAL

As reestruturacións de equipo afectan á saúde física e mental non só dos traballadores que son despedidos senón tamén dos que permanecen na empresa, o que os expertos teñen denominado"síndrome do supervivente". Segundo un estudo sobre a incidencia das reestruturacións de empresas na saúde dos traballadores elaborado por Labour Asociados para o Ministerio de Emprego, o estrés, a depresión e a ansiedade convertéronse nas principais causas de enfermidade dos centros de traballo europeos.

Segundo un estudo, o 90% dos cidadáns do estado español sofre problemas de saúde por razóns laborais.

09-11-2012 - SAÚDE LABORAL

Nove de cada dez españois, é dicir o 90%, sofre problemas de saúde por razóns laborais e a dor máis común é o de costas, unha doenza á que seguen outras como estrés e ansiedade, xaquecas e problemas de visión e audición.

A CIG asina un convenio de asistencia sanitaria en materia de realización de probas de avaliación biomecánica con UMANA- Centro Sanitario de Investigación Biomecánica Aplicada.

08-11-2012 - Ergonomía

A biomecánica é unha disciplina biomédica que estuda os niveis de mobilidade, forza e dor de calquera rexión corporal, encargándose de valorar o funcionamento do sistema musculoesquelético. As probas biomecánicas lévanse a cabo en centros sanitarios especializados, son absolutamente inocuas para o usuario e consisten na realización dunha serie de movementos e esforzos que se monitorizan para rexistrar a mobilidade, a forza, a resistencia, a potencia e as reaccións dolorosas.

Un xuíz considera accidente laboral un derramo cerebral que sufriu un traballador en fin de semana

05-11-2012 - ACCIDENTE LABORAL

O xuíz do Social número once de Sevilla, sentou un precedente rechamante ao considerar como accidente laboral un derramo cerebral que sufriu un traballador polo estrés que acumulaba e a sobrecarga de traballo cando este gozaba do fin de semana, é dicir, achábase fóra do horario de traballo.

Condena por acoso a unha funcionaria na vía laboral no Estado español

23-10-2012 - PSICOSOCIAL

Unha xuíza de Bilbao ditou a primeira condena en España por acoso a un funcionario público baseándose na lexislación laboral. Trátase dunha vía máis rápida e efectiva que a contenciosa, que era a única á que tiñan dereito ata agora os traballadores das administracións -incluídos médicos, docentes, etc-, salvo que fosen persoal contratado.

Absoltos xefe de obra e coordinadora de seguridade acusados dun accidente no que faleceu un obreiro

18-10-2012 - ACCIDENTE LABORAL

A Audiencia de Málaga revogou unha sentenza do Xulgado do Penal número 8 e absolveu a dúas persoas acusadas en relación cun accidente laboral acontecido nunha obra na capital malagueña en xuño de 2005 e no que faleceu un traballador.

Protección da saúde mental no posto de traballo

17-10-2012 - PSICOSOCIAL

O ámbito laboral e o modo en que o traballo se organiza e se xestiona poden influir na saúde mental dos empregados.

Canto tempo pasas sen cambiar de postura no traballo?

10-10-2012 - ERGONOMÍA

Case todos os especialistas sinalan que o primeiro risco a ter en conta na adopción de calquera postura no tempo de traballo é a inmobilidade: "Non" hai "postura ideal: xa sexa que se traballe sentado ou de pé, permanecer na mesma posición durante un longo período é penoso", di un documento do Instituto Nacional de Investigación e Seguridade de Francia (INRS).

Os trastornos de sono inflúen na conflitividade laboral

08-10-2012 - SAÚDE LABORAL

Os facultativos da Unidade do Sono do Hospital MAZ de Zaragoza constatan que a falta de descanso pode derivar en accidentes laborais e de tráfico.

O goberno británico anuncia a derogación de entre 3.000 a 6.000 normas en materia de saúde e seguridade laboral.

05-10-2012 - SEGURIDADE

Así mesmo comprometeu a abolición das inspeccións relacionadas coa seguridade e saúde laboral, salvo en empresas que realizan as súas actividades en sectores de risco como construción ou enerxía ou naquelas que presenten un pobre rexistro de rendemento. Segundo un representante do goberno o obxectivo é conseguir que "os empresarios se centren no crecemento e na creación de postos de traballo sen estar atados á burocracia".

Máis da metade das empresas non consideran o accidente de tráfico como un risco laboral.

05-10-2012 - SEGURIDADE

Os accidentes de tráfico en desprazamentos de traballo ("in misión" ou "in itínere") orixinan a terceira parte das mortes por accidentes laborais en España. Non obstante, só o 13% das empresas teñen un plan de prevención en mobilidade.

A racionalización dos horarios

01-10-2012 - SAÚDE LABORAL

Durante a celebración do VII Congreso Nacional para Racionalizar os Horarios, o Secretario de Estado de Servizos Sociais e Igualdade do Ministerio de Sanidade avogou pola necesidade de homologar os horarios con respecto aos veciños europeos; o motivo non é outro que a produtividade, parece ser que os nosos veciños europeos nos gañan en produtividade e o tema dos horarios non é alleo a esta cuestión.

O Ministerio Fiscal considera que a crise desvía a atención da sinestralidade laboral

25-09-2012 - SAÚDE LABORAL

O Ministerio Fiscal alertou de que a crise económica está a relegar a un segundo plano a auténtica dimensión do problema da sinestralidade laboral, que en 2011 provocou 520 mortes e máis de medio millón de lesionados en accidentes no traballo. Segundo a memoria anual das actividades en 2011, presentada polo Ministerio Fiscal, produciuse unha "especie de apatía" tanto nos medios de comunicación coma en campañas institucionais, o que trascende ao tecido social.

A Comunidade de Murcia impón a FEVE unha multa por falta de medidas de seguridade

14-09-2012 - SEGURIDADE

A empresa Ferrocarriles de Vía Estreita (FEVE) foi sancionada cunha multa de 40.986 euros "por unha infracción moi grave en materia de prevención de riscos laborais", segundo se recolle na resolución.

A sobrecarga de e-mails no traballo aumenta o estrés

12-09-2012 - PSICOSOCIAL

O exceso de correos electrónicos que se xestiona nas empresas está relacionado cun incremento de estrés dos traballadores, así como coa perda de produtividade das compañías, segundo un estudo elaborado pola Universidade Católica de Lovaina, en Bélxica.

Seis de cada dez traballadores padecen máis estrés que en 2011

07-09-2012 - PSICOSOCIAL

O 62% dos traballadores españois soportan unha maior sensación de estrés con respecto ao ano anterior debido, en gran parte, a motivos profesionais relacionados co traballo, a economía particular e as relacións contractuais con clientes, segundo os resultados do último estudo elaborado por Regus.

A Seguridade Social fai uso de 4.400 millóns do Fondo de Prevención para apoiar o pagamento de prestacións

23-08-2012 - SEGURIDADE SOCIAL

A Seguridade Social recorrerá finalmente ao Fondo de Prevención e Rehabilitación para apoiar o pagamento das prestacións. En concreto, fará uso de 4.400 millóns de euros, practicamente a totalidade da dotación do fondo, que conta con algo máis de 4.646 millóns, segundo datos que manexa o Goberno aos que tivo acceso Europa Press.

VII Enquisa Nacional de Condicións de Traballo de 2011

21-08-2012 - INSHT

En 2011 o INSHT realizou a VII Enquisa Nacional de Condicións de Traballo (VII ENCT) cuxo obxectivo é, como as súas precedentes edicións, obter información fiable sobre as condicións de traballo dos distintos colectivos de traballadores mediante a información que subministran os propios ocupados.

Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 21 de xuño de 2012. Incapacidade temporal acaecida durante o período vacacional do traballador. Recoñecemento do dereito ao desfrute das vacacións nun momento posterior

17-08-2012 - SAÚDE LABORAL

A sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 21 de xuño de 2012 resolve unha petición de decisión prexudicial xurdida en torno á articulación do dereito ao desfrute das vacacións polo traballador e un proceso de incapacidade temporal que se produce nese período vacacional.

Unha gran cantidade de axentes químicos poderían estar sen rexistrar nos centros de traballo

16-08-2012 - HIXIENE

O regulamento europeo de control de substancias químicas (REACH) indica que todas as substancias consideradas canceríxenas, mutágenas e tóxicas para a reprodución -coñecidas como CMR-, e que teñen unha clasificación harmonizada deben estar rexistradas.

Un estudo publicado pola revista British Medical Journal confirmaría a asociación entre traballar en quendas de tarde e noite e un maior risco de accidentes cardiovasculares e ictus

14-08-2012 - SAÚDE

O traballo por quendas afectaría negativamente ao sono e aos ritmos circadianos (o chamado reloxo biolóxico) o cal provocaría efectos negativos para a saúde: maior risco de hipertensión, diabete ou niveis elevados de colesterol.

Desiguadade e inmigración: o seu reflexo na saúde laboral

13-07-2012 - Saúde laboral

No últimos dez anos, o Estado español pasou de ser un país emisor de emigrantes a ser un receptor de fluxo migratorio. Desde o ano 2000 o estado ten unha das maiores taxas de inmigración do mundo. Actualmente son máis de 5.700.000 persoas procedentes doutros países as que viven no Estado español. No que respecta á poboación economicamente activa, case o 13% é de nacionalidade estranxeira, dos cales o 85% son de países de fóra da Unión Europea. Na actualidade, polos efectos da crise económica e o altísimo desemprego, os fluxos migratorios descenderon moito e mesmo en 2011 produciuse un descenso, por primeira vez na historia, de 37.000 persoas en cifras absolutas.

Guía da Inspección de Traballo e Seguridade Social sobre risco psicosocial

10-07-2012 - Psicosocial

No marco de actividades da "CAMPAÑA EUROPEA DE INSPECCIÓN 2012, AVALIACIÓNS DE RISCOS PSICOSOCIAIS", a Inspección de Traballo e Seguridade Social consciente das especiais características dos riscos psicosociais e tendo en conta que a diferenza doutros riscos non existe unha normativa nin europea nin nacional específica respecto diso, procede a divulgar a "GUIA DE ACTUACIÓNS DA INSPECCIÓN DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL SOBRE RISCOS PSICOSOCIAIS".

Por qué o estrés no traballo importa

10-07-2012 - OIT

Unha onda de suicidios en France Telecom fai catro anos volveu a figurar nas noticias. A decisión das autoridades francesas de pór baixo investigación xudicial ao ex presidente de France Telecom pola súa presunta responsabilidade en máis de 30 suicidios de empregados resalta un tema que poucas veces é discutido pero que ten graves repercusións para a saúde dos traballadores: o estrés. A OIT advirte sobre os riscos á saúde mental vinculados co estrés no traballo.

O aire acondicionado provoca baixas laborais e absentismo

06-07-2012 - Hixiene

O mal uso dos equipos e a súa falta de mantemento favorecen a aparición de catarros, tose, faringitis, rinitis, asma, pneumonía ou dores de cabeza. Por outra banda, o contacto directo do aire acondicionado co corpo, especialmente coas costas ou a cara, pode provocar distintas contraturas musculares, lumbalxia e cervicalxia.

O estrés ameaza a calidade de vida do 70% dos españois

02-07-2012 - IBV Instituto de Biomecánica de Valencia

Un alto nivel de estrés é para o 70% dos españois o principal problema que mencionan cando se lles pregunta pola súa calidade de vida. Así o confirma o primeiro estudo realizado no Estado español polo Instituto de Biomecánica (IBV) para coñecer como percibimos o noso nivel de calidade de vida.

A seguridade e a saúde son unha inversión, incluso en tempos difíciles

29-06-2012 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

No seu último informe anual, a Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo segue avogando polo investimento en seguridade e saúde no traballo, e non só por razóns éticas senón tamén económicas. "Hoxe máis que nunca necesitamos defender un "traballo de calidade" en lugares de traballo seguros e saudables", afirma a nova Directora da Axencia para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA). No seu primeiro informe anual como directora, a Dra. Christa Sedlatschek refírese ás presións que levan a reducir o investimento en seguridade e saúde no traballo nun clima económico difícil. "Para moitas empresas, trátase simplemente de sobrevivir empresarialmente. Con todo, deben lembrar que unha boa saúde e seguridade no traballo é esencial, non só por razóns éticas senón tamén para ser competitivas economicamente."

Avance da VII Enquisa de Condicións de Traballo

27-06-2012 - INSHT

O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo presenta un avance dos resultados da VII Enquisa Nacional de Condicións de Traballo de 2011. Os datos da Enquisa recolléronse en 2011 entrevistando a un total de 8.892 traballadores ocupados para coñecer cal é a súa percepción sobre as condicións de seguridade e saúde que teñen nos seus postos de traballo.

Alimentación para loitar contra o estrés

26-06-2012 - SAÚDE

Para o ser humano, superar desafíos e buscar alcanzar metas cada vez máis altas, é unha fonte de satisfacción e pracer. O problema preséntase cando os desafíos son cada vez maiores e ao enfrontalos exponse a nosa saúde, afectamos a calidade de vida. Aquí é cando comezan a incrementarse os niveis de estrés.

Sentenza condenatoria para os responsables dunha contrata

22-06-2012 - Accidente laboral

A Sección Terceira da Audiencia Provincial de Cantabria impuxo un ano de prisión a dous responsables dunha contrata de construción por un accidente laboral que deixou incapacitado a un traballador dunha obra en Laredo. A vítima precipitouse desde unha altura de oito metros, debido a que se quitou o arnés e a que, o que o fallo considera máis relevante, non se instalou rede de protección, e as medidas sustitutivas (uns taboleiros de madeira) non se instalaron no lugar do accidente. Con todo, o feito de que se previron medidas de protección, a pesar de que fosen insuficientes, fai que a Audiencia entenda que o accidente se produciu por unha imprudencia e non por unha intención de eludir a existencia de riscos.

Aumentan os accidentes laborais entre menores pola crise

19-06-2012 - OIT

O director da oficina española da Organización Internacional do Traballo (OIT), Joaquín Neto, alertou de que o número de adolescentes entre 15 e 17 anos empregados en actividades perigosas aumentou a consecuencia da crise. Coincidindo coa celebración do Día Mundial contra o Traballo Infantil, Neto destacou que os accidentes laborais entre este colectivo incrementáronse dende 2008, o que é un indicador de que a cantidade global de menores empregados en sectores perigosos creceu.

A organización do traballo

18-06-2012 - SAÚDE LABORAL

En toda actividade laboral, os factores que inflúen de forma positiva ou negativa nas condicións de traballo poden ser materiais (contaminantes, maquinaria perigosa, iluminación, etc.), ambientais ou asociados á organización do traballo. Os factores que dependen desta última estrutura son decisivos para a realización persoal de cada individuo e contribúen a que a actividade laboral sexa compatible coa vida familiar e social.

Cando a tecnoloxía nos enferma

18-06-2012 - SAÚDE

Non é unha epidemia, pero os casos de tecnoestrés están en aumento. Mal da era dixital e das conexións omnipresentes, maniféstase como ansiedade, nerviosismo, fatiga e ata adicción.

A OMS declara o diésel canceríxeno

15-06-2012 - Hixiene

Os científicos dispoñen de suficientes evidencias para asegurar que a exposición a ese tipo de emisións está "asociada cun incremento do risco de cancro de pulmón", indicou a IARC (International Agency for research on cancer) nun comunicado tras unha reunión de expertos internacionais celebrada en Lyon (leste de Francia) durante os últimos días. Estes consideran, ademais, que existen "probas limitadas" de que as emisións dese tipo de motores poden tamén incrementar o risco de cancro de vejiga.

O xulgado ordena indemnizar con 84.000 euros á familia dun obreiro falecido en accidente

15-06-2012 - Accidente laboral

O xulgado do Penal Número 3 de Pontevedra acaba de condenar a dous traballadores de dúas empresas, un encargado da obra e un xefe de equipo, a unha pena dun mes e 15 días de multa a unha cota diaria de 6 euros (uns 270 euros) como autores dunha falta de imprudencia leve con resultado de morte, como consecuencia do accidente laboral mortal que se produciu o 11 de xullo de 2007 (día de San Benito, festivo en Pontevedra) nun edificio en construción da rúa Pintor Laxeiro desta cidade.

O ordenador, o mellor aliado da fatiga visual

14-06-2012 - SAÚDE LABORAL

Na actualidade, o uso frecuente de ordenadores, tablets ou móbiles de última xeración, está a dar lugar a que un maior número de persoas padezan fatiga visual. E é que, á xornada laboral, na que o traballador ha de aliarse cada vez máis con pantallas de visualización de datos, hai que sumar os minutos que pasamos co ordenador persoal ou outros elementos relacionados coas novas tecnoloxías.

A patronal europea mobilízase contra unha proposta de directiva sobre ergonomía laboral

07-06-2012 - ERGONOMÍA

Nove asociacións empresariais europeas uníronse para mostrar o seu rexeitamento á adopción dunha directiva europea sobre prevención de riscos ergonómicos no traballo. A protesta da patronal realizouse a través dunha carta dirixida ao vicepresidente da Comisión Europea e responsable de industria, Antonio Tajani e a László Andor, comisionado de asuntos sociais. As organizacións empresariais opóñense á adopción de ningunha lexislación específica de ergonomía laboral.

Catro de cada dez traballadores admiten que o seu emprego afecta á súa saúde, segundo unha enquisa.

04-06-2012 - SAÚDE

O posto de traballo pode desencadear deterioracións da saúde mental e física. A investigación revela á súa vez que catro de cada dez traballadores recoñece que o traballo afecta directamente á súa saúde.

Emprego presentará cambios en xuño en materia de Inspección Laboral

01-06-2012 - LABORAL

A ministra de Emprego e Seguridade Social, Fátima Báñez, adiantou o pasado día 14 de maio que en xuño presentará un anteproxecto de lei que introducirá cambios na inspección de traballo, así como nas sancións e infraccións na orde social en materia de emprego irregular e seguridade social.

Un accidente laboral grave vai a xuízo nove anos despois

30-05-2012 - ACCIDENTE LABORAL

Un grave sinistro laboral acontecido na cidade en 2003 que deixou cunha incapacidade permanente total a un peón dunha empresa de construción, J.L.Y.S., chegará a xuízo a finais de mes ao Xulgado do Penal 2 de Ourense, tras transcorrer nove anos do suceso.

Case o 80% dos xuízos por accidentes de traballo acaban en sentenza condenatoria

30-05-2012 - ACCIDENTE TRABALLO

“Ninguén ten que morrer no traballo”. Di o fiscal especializado en delitos relacionados coa sinistralidade laboral na Coruña, Luís Anguita Juega, que a punto seguido reflexiona acerca daquelas actividades “de risco” nas que ás veces se producen accidentes aínda cando se cumpren todas as medidas de seguridade. É no resto de casos onde enfoca todos os seus esforzos esta delegación da Fiscalía, e con resultados, segundo destaca Anguita.

Nace unha alianza para que as empresas promovan hábitos de vida saudables

29-05-2012 - RSC

O Instituto Europeo de Saúde e Benestar Social presentou a Alianza Europea de Empresas Saudables, que ten como obxectivo que as compañías promovan hábitos de vida óptimos xa que, na actualidade, 40 millóns de europeos padecen tensións e 20 sofren algunha enfermidade de tipo crónico. "Nada mellor que dende o seo da empresa para promover a saúde e asegurar a sustentabilidade do posto de traballo", sostén o presidente do Instituto Europeo de Saúde e Benestar Social -centro colaborador da Organización Mundial da Saúde (OMS), o doutor Manuel da Pena.

Un 88% dos traballadores españois asegura que non recibiu formación sobre seguridade viaria laboral

25-05-2012 - Seguridade

Un 88 por cento dos traballadores consultados afirman que as súas empresas non os informaron nin formado sobre seguridade viaria nos seus plans de prevención de riscos laborais, segundo o estudo “A visión dos traballadores españois sobre a sguridad viaria laboral”, elaborado pola Confederación Nacional de Autoescolas (CNAE) e a Fundación Española para a Seguridade Viaria (FESVIAL). O traballo, presentado este mércores, sinala que o 66 por cento dos traballadores pensan que a implicación das empresas na seguridade viaria “axudaría a previr accidentes de tráfico” e o 90 por cento dos traballadores considera os accidentes de tráfico “un problema moi importante”.

A crise económica e financeira pola que atravesa o Estado español está a afectar á saúde mental dos cidadáns e, especialmente, ás mulleres

23-05-2012 - PSICOSOCIAL

As mulleres son as que teñen unha percepción "máis negativa" da súa saúde, presentan máis síntomas e buscan axuda profesional cunha maior frecuencia, segundo asegura o responsable de formación continuada en psiquiatría e saúde mental do “Hospital Universitario Puerta del Hierro”, Antonio Espino Selecto.

O control das baixas laborais de corta duración será máis estricto

22-05-2012 - Laboral

A ministra de Emprego e Seguridade Social, Fátima Báñez, anunciou que se aumentará o control das baixas laborais de curta duración, sobre todo as inferiores a 15 días. Esta medida beneficiará ás empresas, que son as que custean estas baixas, xa que a Seguridade Social faise cargo a partir das dúas semanas de incapacidade. A ministra explicou que se están impulsando os convenios coas comunidades autónomas, que son as que teñen competencias sobre os servizos públicos de saúde, para poder ter acceso informático ás historias clínicas e pedir aos médicos que controlen os procesos de baixa inferiores a 30 días, que son os que non chegan a investigar os inspectores da Seguridade Social.

Insomnio tecnolóxico, un novo problema para a saúde

22-05-2012 - Saúde

O uso excesivo de aparellos como ordenadores, tabletas ou smartphones pode chegar a afectar seriamente ao soño e o rendemento. Segundo a Real Academia Española, o insomnio é a vixilia ou a falta de sono á hora de durmir, pero o que o dicionario non explica é que existen moitos tipos de insomnio xa que as causas poden ser tan diversas como as escusas á hora de irse á cama ou de levantarse pola mañá. Desde tempos inmemoriais botamos a culpa do insomnio a algunhas sustancias como a cafeína, a nicotina ou o alcol, mesmo a preocupacións no traballo ou os ruídos da cidade. A novidade no mundo do insomnio é atribuír a culpa da falta de soño ao lecer dixital.

Campaña europea de avaliación de riscos psicosociais no traballo

16-05-2012 - Psicosocial

A Unión Europea, a través do Comité de Altos Responsables da Inspección de Traballo (Committee of Senior Labour Inspectors, SLIC), puxo en marcha unha campaña europea de inspección de riscos psicosociais no traballo, que se desenvolverá ao longo do ano 2012. O principal obxectivo desta campaña é conseguir que se incorpore de xeito sistemático a avaliación dos riscos psicosociais en tódalas empresas e organizacións, así como impulsar a adopción de medidas preventivas e de control destes riscos no entorno laboral.

Os traballadores que sufran accidentes laborais ou enfermidades profesionais téñeno agora máis doado á hora de reclamar indemnizacións

02-05-2012 - LABORAL

As demandas de reclamación de indemnización de danos e prexuízos, terán que ser presentadas ante os Xulgados do Social. A posta en marcha da nova Lei da Xurisdición Social para as persoas que sufran accidentes laborais ou enfermidades profesionais, representa “un novo paso a favor dos traballadores”, segundo asegura Marta Checa García, CEO de Checa Avogados, firma especializada en accidentes laborais.

Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo

26-04-2012 - 28 de abril de 2012

Segundo datos da OIT, cada 15 segundos, un traballador morre por mor de accidentes ou enfermidades relacionadas co traballo. Cada 15 segundos, 160 traballadores teñen un accidente laboral. Cada día morren 6.300 persoas por mor de accidentes ou enfermidades relacionadas co traballo, máis de 2,3 millóns de mortes por ano. Anualmente ocorren máis de 317 millóns de accidentes no traballo.O custo desta adversidade diaria é enorme e a carga económica das malas prácticas de seguridade e saúde estímase nun 4 por certo do Produto Interior Bruto global de cada ano.

Multa record nos Estados Unidos: 209 millóns de dólares

26-04-2012 - Accidente laboral

O 5 de abril de 2010, na mina de carbón Upper Big Branch Mine-South, no estado norteamericano de West Virginia, produciuse unha explosión que acabou coa vida de 29 mineiros. Tratouse do accidente de traballo máis grave ocorrido nos Estados Unidos desde 1970, cando morreron 38 mineiros nunha explosión nunha mina de carbón no estado de Kentucky.

A Inspección de Traballo preocúpase pola Seguridade Viaria

26-04-2012 - Seguridade

O Plan Integrado de Actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social para 2010 xa recollía unha nova actuación relativa á comprobación nas empresas da xestión sobre os riscos derivados da seguridade viaria. Para levar a cabo as actuacións inspectoras, que non perseguían accións esencialmente sancionadoras por parte dos funcionarios actuantes, seguiuse un “Cuestionario de Comprobación” e elaborouse unha “Guía para as actuacións da Inspección de Traballo e Seguridade Social en materia de seguridade viaria nas empresas”, para facilitar a realización das devanditas actuacións e que permite completar a formación e información dos inspectores acerca da seguridade viaria nas empresas.

A Unión Europea ve na prevención de riscos laborais unha vía de crecemento económico.

24-04-2012 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A Unión Europea, a través da Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo, promove a prevención de riscos laborais como factor "crave" para a recuperación económica, xa que cada ano pérdense 450 millóns de xornadas de traballo que representan un custo para a economía europea de máis de 490.000 millóns de euros e 5.500 mortes de traballadores en accidentes laborais ao ano.  

O Supremo considera accidente laboral un edema pulmonar fora do centro de traballo

23-04-2012 - ACCIDENTE LABORAL

A sentenza da Sala do Social do Supremo revoga unha anterior do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña (TSJC) e confirma a que este anulara, do Xulgado do Social número 3 de Sabadell (Barcelona), que dera a razón á muller fronte á decisión da Seguridade Social de denegarlle a prestación por viuvez.

Día Mundial da Saúde

18-04-2012 - OMS

O 7 de abril celébrase o Día Mundial da Saúde co obxectivo de conmemorar o aniversario do nacemento da Organización Mundial da Saúde (OMS), en 1948. Ano tras ano, elíxese para tal evento unha temática concreta; este ano, baixo o lema “A boa saúde engade vida aos anos”, a OMS fainos algunhas recomendacións para conseguir vivir de maneira máis saudable.

8 de cada 10 Europeos enquisados opina que o estrés no posto de traballo está a aumentar

12-04-2012 - PSICOSOCIAL

O estrés de orixe laboral é motivo de preocupación para a gran maioría dos traballadores europeos, segundo se conclúe na II Sondaxe de opinión paneuropeo sobre a seguridade e a saúde no traballo.

Un bo espazo laboral pode mellorar a produtividade

11-04-2012 - ECONOMÍA

Un bo ambiente, unha boa iluminación e un correcto deseño do espazo no que se desempeñan as tarefas profesionais, está directamente relacionado coa produtividade dos traballadores. En concreto, varios estudos conclúen que se todos eses condicionantes se dan, pódese aumentar ata un 15% a produtividade do traballador, e ao contrario se as condicións laborais son malas.

O traballo sedentario prexudica aos enfermos de fibromialxia

10-04-2012 - SAÚDE

As persoas que realizan un traballo sedentario e que, por tanto, implica pouca actividade física, teñen unha peor condición neuromuscular, o que pode agravar a fibromialxia. 

Un cento de empresas participarán nunha campaña do ISSGA para elaborar o mapa de riscos ergonómicos de Galicia

03-04-2012 - Ergonomía

A Consellería de Traballo e Benestar está a elaborar un mapa de riscos ergonómicos de Galicia co obxectivo de poder definir dun xeito máis preciso as liñas e actuacións que a Xunta debe seguir para reducir a sinistralidade neste ámbito e establecer prioridades de actuación preventiva. Para confeccionar este mapa, o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) iniciará no mes de abril unha campaña na que participarán máis de 100 empresas.

O risco de pasar máis de oito horas ao día sentado

28-03-2012 - Saúde laboral

Se vostede é dos que teñen un traballo nunha oficina, nun banco, na recepción dun hotel ou en calquera outro lugar que lle obrigue a manterse sentado máis de catro horas ao día, siga lendo, seguro que lle interesa. Segundo un estudo que avaliou os datos de 222.000 persoas, o sedentarismo é responsable do 6,9% das mortes ocorridas por calquera causa. Noutras palabras, camiñar 30 minutos ao día é tan beneficioso como prexudicial é permanecer sentado 10 horas ao día. A Organización Mundial da Saúde (OMS) recomenda polo menos 150 minutos de actividade moderada ou intensa á semana pero, que ocorre cos outros 6.500 minutos que quedan restando aqueles que dedicamos a durmir? Se cumprimos cos consellos da OMS nosa saúde está a salvo?

Os/as traballadores/as da limpeza presentan maior risco de contraer asma.

27-03-2012 - HIXIENE

Nos países industrializados, a asma é a enfermidade respiratoria ocupacional máis frecuente. A exposición a certos produtos, por motivos laborais, é a responsable de entre o 5-20% da asma incidente na poboación adulta. É máis, a exposición prolongada ao axente causal asóciase a un peor prognóstico e a unha diminución máis acelerada da función pulmonar.

Catorce meses de cárcere aos responsables dunha obra polas graves lesións que sufriu un peón

22-03-2012 - Accidente laboral

A Audiencia Provincial de Cantabria confirmou as penas de 14 meses de prisión a cada un impostas aos administradores de dúas empresas da construción e ao arquitecto técnico dunha obra polas graves lesións que sufriu un peón ao precipitarse polo oco do ascensor desde unha altura de cinco pisos. Os tres acusados foron condenados polo Xulgado do Penal número Tres de Santander por senllos delitos contra os dereitos dos traballadores e de lesións imprudentes a sete meses de prisión e a 2.400 euros de multa, e a outro sete meses e a inhabilitación para o exercicio da súa profesión durante un ano, respectivamente.

Acoso laboral no século XXI

16-03-2012 - Psicosocial

Falar de acoso moral, psicolóxico, laboral ou mobbing é referirse a un risco psicosocial. É un problema de saúde laboral, considerado así polas Nacións Unidas (ONU), tipificado pola Organización Internacional do Traballo (OIT) e é un delito. A pesar de que o acoso psicolóxico é un fenómeno antigo, non foi descrito nin sistematicamente investigado até comezos dos anos oitenta. E en pleno século XXI aínda se discute a súa prevención e tratamento.

Intelixencia emocional para afrontar situacións de estrés laboral

02-03-2012 - Psicosicial

Investigadores da Universidade de Xaén, dirixidos por Esther López Zafra, comprobaron a relación entre a intelixencia emocional e o benestar psicolóxico. As persoas máis intelixentes emocionalmente son capaces de regular as emocións, tanto as propias como as dos demais, e isto permítelles afrontar mellor o estrés e as dificultades.

Cancro de orixe laboral.

27-02-2012 - Saúde laboral

Cada ano diagnostícanse en España uns 160.000 novos casos de cancro e morren ao redor de 100.000 persoas por este motivo. Trátase da segunda causa de morte tras as mortes debidas a enfermidades cardiovasculares. Na aparición do cancro inflúen diferentes factores que a miúdo coexisten. Entre estes factores atópanse a susceptibilidade individual de cada persoa, os diferentes estilos de vida (dieta, hábito tabáquico, etc.), a exposición a determinados contaminantes ambientais ou a capacidade de producir cancro do axente causante, por exemplo dalgúns virus, determinadas sustancias químicas ou as radiacións ionizantes.

A tecnoloxía, novo risco laboral.

22-02-2012 - Saúde laboral

O ordenamento xurídico español conserva, na especialidade laboral, termos moi suxestivos. É o caso das chamadas profesións penosas ou insalubres (minería, metalurgia, serrerías, etcétera) as que, debido ao perigo que comportan e aos seus elevados índices de sinistralidade, teñen unha idade de xubilación anterior á do resto de traballadores. Son, sen dúbida, ocupacións moi expostas a lesións, o cal non quita que alén do espectro, no do traballo aparentemente máis inofensivo (o que transcorre nas oficinas), non haxa riscos para a saúde.

Campaña Europea de Avaliación de Riscos Psicosociais no Traballo.

21-02-2012 - PSICOSOCIAL

A Unión Europea, a través do Comité de Altos Responsables da Inspección de Traballo (Committee of Senior Labour Inspectors, SLIC), puxo en marcha unha campaña europea de inspección de riscos psicosociais no traballo, que se realizará ao longo do presente ano.

Traballar tres horas extra ao día dobra o risco de depresión.

16-02-2012 - PSICOSOCIAL

As persoas que dedican ao traballo once horas diarias teñen o dobre de posibilidades de sufrir depresión severa que as persoas que traballan as oito horas preceptivas da xornada laboral completa. Segundo a Organización Mundial da Saúde, a depresión será o trastorno máis frecuente nos países desenvolvidos no ano 2030.

Apple manda inspeccionar as fábricas chinesas onde se ensamblan iPhone e iPad

16-02-2012 - SAÚDE LABORAL

Apple anunciou que, a petición propia, a Fair Labor Association (FLA), unha entidade sen ánimo de lucro cuxo obxectivo é acabar coas prácticas de explotación no mundo, auditará as fábricas de Foxconn, Quanta e Pegatron onde a compañía da mazá ensambla os seus produtos. Estas factorías, en especial as de Foxconn, foron duramente criticadas polas súas prácticas laborais que levaron a polo menos unha decena dos seus traballadores ao suicidio nos últimos dous anos.

Procedemento para establecer coeficientes reductores á idade de xubilación

31-01-2012 - LABORAL

A Lei Xeral da Seguridade Social prevé que os 65 anos como idade mínima para ter dereito á pensión de xubilación pode ser reducida para aqueles grupos ou actividades profesionais nas escalas, categorías ou especialidades cuxos traballos sexan de natureza excepcionalmente penosa, tóxica, perigosa ou insalubre e teñan elevados índices de morbilidad ou mortalidade, sempre que os traballadores afectados acrediten un mínimo de actividade. Na Lei 40/2007 establecíase que, regularmentariamente, crearíase o procedemento xeral que debería observarse para rebaixar a idade de xubilación.

O uso dos smartphones pode producir estrés e paranoia.

31-01-2012 - PSICOSOCIAL

Un estudo publicado pola Sociedade Británica de Psicoloxía demostra que o uso de smartphones aumenta o estrés debido á obsesión que produce recibir mensaxes. Ás veces a necesidade creada nos usuarios é tal que cren notar vibracións de notificación que en realidade nunca se produciron.

Os europeos manipulamos no traballo máis de 100.000 sustancias potencialmente neurotóxicas, pero só 1.000 foron estudadas.

30-01-2012 - HIXIENE

Só se estudaron ao redor de 1.000 sustancias para coñecer o seu potencial neurotoxicidad e, con todo, circulan no mercado europeo máis de 100.000 produtos distintos, segundo os datos manexados pola Sociedade Española de Neurología (SEN). Ademais, con gran frecuencia, utilízanse mesturas de diversas sustancias, que acentúan o descoñecemento da potencial neurotoxicidad destas. En España, a posible exposición a contaminantes químicos vén dada, en gran medida, pola utilización directa de produtos químicos no posto de traballo.

Indemnización de 500.000 euros pola morte dun mecánico

30-01-2012 - ACCIDENTE LABORAL

O xulgado do Social número 4 de Murcia concedeu unha indemnización de 500.000 euros á viúva -e á súa filla de catro anos- pola morte en accidente laboral do seu home. O mecánico J.F.E. faleceu ao quedar atrapado pola engrenaxe dun autobús que estaba a arranxar.

Estrés Laboral: Como sobrevivir a un traballo esixente

30-01-2012 - SAÚDE LABORAL

Moitos colectivos de traballadores alegan tensións no seu posto de traballo. Xustificacións ás veces cuestionadas, como no recente conflito cos controladores aéreos. Con todo, algúns rankings, como o Centro de Control de Enfermidades e Prevención de Atlanta, CDC, considérana unha das profesións máis estresantes, xunto cos profesores, médicos, policías e mineiros. Pero non sempre é o emprego en si mesmo, senón a capacidade dos mandos e directivos, o que xera o problema. Se existise certa ecuanimidade, competencia e organización na empresa, os danos serían menores ou, polo menos, se levarían mellor. A iso súmase a pouca habilidade persoal do traballador para manexar a presión. Desta forma, a actividade laboral convértese en algo esgotador e enfermizo.

Boas Prácticas en mantemento. Bos resultados en seguridade e produtividade.

25-01-2012 - SEGURIDADE

O INSHT presenta os exemplos de Boas Prácticas en mantemento seguro e preventivo de sete empresas españolas e anima a outras empresas a dar a coñecer as súas experiencias no recén inaugurado blog “Traballo sen Risco.es”

Só a crise logra diminuír a sinistralidade laboral

25-01-2012 - SINIESTRALIDADE

Cada día falecen en España dous traballadores como consecuencia do seu traballo, 15 sofren un accidente grave, 1.587 teñen un accidente leve e 2.135 son vítimas dun sinistro sen baixa. E aínda que os datos do Ministerio de Emprego mostran que 2011 pechou de novo cun descenso no número de accidentes, expertos e sindicatos atribúen esta mellora sobre todo á crise e á diminución no número de empregados.

Unha correcta hidratación no traballo “mellora a productividade e reduce custos sanitarios por accidentes ou enfermidade”

24-01-2012 - SAÚDE LABORAL

Unha deficiencia do 1 por cento do peso corporal “relacionouse con diminución do rendemento físico”, mentres que unha deshidratación do 2 por cento “afecta xa ao rendemento intelectual”. Isto pode alterar a memoria a curto prazo, a atención, a sensación de fatiga ou as facultades aritméticas. Ademais, a velocidade psicomotriz ou a rapidez na toma de decisións perceptivas pode verse reducida.

Es feliz no teu traballo?

17-01-2012 - SAÚDE LABORAL

Un empregado contento co seu labor representa case 90% máis de produtividade para a súa empresa; as organizacións con persoal insatisfeito aumentan os seus sinistros até un 300%, di un estudo.

RSC. Traballadores flexibles ou escravos dos smartphones?

17-01-2012 - PSICOSOCIAL

"As novas tecnoloxías están a crear novas situacións: aínda non se consolidaron os usos, e por tanto non hai solucións que se acepten como boas ou malas", valora Genís Roca, socio da consultora especializada en estratexia dixital Roca Salvatella. "Ao redor do feito dixital, o primeiro debate que se xerou nas empresas foi o da privacidade, se a empresa tiña dereito a ler os e-mails. Agora ábrese o da dispoñibilidade"

Sufres o síndrome do text neck?

17-01-2012 - ERGONOMÍA

É o nome que recibe o trastorno na posición do pescozo provocado polo uso de teléfonos móbiles, lectores de libros electrónicos, tabletas, consolas portátiles e outros gadgets “de peto” para ler, escribir mensaxes, ver vídeos, xogar ou chatear.

Novas ferramentas para a mellora do control do ruído no posto de traballo: hixiene e ergonomía.

11-01-2012 - HIXIENE E ERGONOMÍA

O ruído forma parte da sociedade actual polo que, como non podía ser doutra forma, é tamén un dos axentes contaminantes máis frecuente nos postos de traballo. O Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo (BOE nº 60 de 11 de marzo de 2006), sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a ruído, traspón ao ordenamento xurídico español a Directiva 2003/10/CE do Parlamento Europeo e do Consello e adecua a prevención de riscos derivados da exposición laboral ao ruído aos requisitos esixidos no actual marco normativo establecido pola Lei 31/1995 e o seu desenvolvemento regulamentario.

Nenos/as en traballos perigosos. O que sabemos. O que debemos facer

20-12-2011 - OIT

O presente informe elaborado pola OIT, estuda a situación actual do coñecemento existente sobre os nenos en traballos perigosos e presenta o caso a partir dun novo enfoque no marco dun esforzo global máis amplo para eliminar as peores formas de traballo infantil.

Sindicatos e patronal europeos danse nove meses para pactar a reforma da directiva de tempo de traballo

19-12-2011 - Laboral

Os sindicatos e a patronal europeos anunciado que se dan nove meses, contados a partir de decembro do ano 2011, para negociar unha reforma pactada da directiva de tempo de traballo. A norma limita a xornada laboral a 48 horas semanais en toda a UE pero permite excepcións (opt-out) para traballar máis tempo.

Cando o traballo é a causa da baixa

16-12-2011 - Psicosocial

Angustia, insomnio, inapetencia, dor de cabeza, dependencia de sustancias, irritabilidad... A un 58% dos españois, o traballo aféctalle á súa saúde, segundo Randstad, e un 25% dos traballadores sofren trastornos relacionados co estrés, segundo a Asociación Española de Especialistas en Medicina do Traballo (AEEMT).

Concurso de fotografía 2011. Imaxes seleccionadas

14-12-2011 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) deu a coñecer as fotografías que resultaron gañadoras do seu concurso fotográfico sobre seguridade e saúde no traballo. Presentáronse máis de 2.500 fotografías procedentes de 36 países. O primeiro premio foi para unha fotografía presentada polo fotógrafo polaco Krzysztof Maksymowicz.

Sete de cada 10 traballadores sufren dolores musculares

05-12-2011 - Saúde laboral

Aproximadamente o 74% dos traballadores padece dores de tipo muscular. As dores a nivel de rexión lumbar supoñen o 40% , os relacionados coa columna dorsal un 26% e outro 26% afectan a columna cervical e pescozo. As dores de costas son un problema crónico que afecta a moitísimos españois. Calcúlase que hai 9,8 millóns de españois, case 10 millóns, afectados a dor de costas.

Un de cada dez accidentes laborais é un accidente de tráfico

05-12-2011 - Seguridade

Esta realidade afecta directamente a preto de 65.000 persoas ao ano no Estado español e provoca 264 mortes anuais, segundo datos de FUNDACIÓN MAPFRE correspondentes a 2010.

No Estado español producíronse 150.000 accidentes con escaleiras de man en 18 anos.

02-12-2011 - Seguridade

A investigación revela que de cada 100 accidentes sufridos por traballadores do estado español de grandes empresas, o 47% corresponderon a caídas, unha porcentaxe que se eleva até o 57% no caso das microempresas. Así mesmo, de cada 100 traballadores accidentados con escaleiras, 52 estaban a subir ou baixando da mesma. O estudo considera necesario pór especial coidado na revisión de limpeza dos chanzos e do calzado, así como na colocación da escaleira. Ademais, ve conveniente recomendar aos traballadores levar cinto con ferramentas.

Resolución xudicial condenatoria

01-12-2011 - Accidente laboral

O xerente dunha empresa de Azkoitia foi condenado a dous anos de cárcere como responsable do accidente laboral no que un dos seus traballadores sufriu a amputación dun brazo mentres manipulaba un trade. O accidente produciuse o 10 de abril de 2007 cando a vítima ensanchaba o diámetro dos orificios dalgunhas pezas metálicas cun trade, para cuxo manexo non recibira ningún curso de formación, nin información sobre as medidas de seguridade necesarias.

Traballador san, empresa rendible.

01-12-2011 - Saúde laboral

Un estudio da Unión Europea concluíu que os trastornos de ansiedade e depresión están entre o tres primeiros motivos de baixa no Vello Continente, o que levou á creación en 2008 do Pacto Europeo para a Saúde Mental e o Benestar no que, entre outras actividades, poñénse en común boas prácticas de empresas que se preocupan polo benestar mental dos seus empregados.

O 42% dos traballadores do estado español leva traballo a casa polo menos tres veces por semana.

28-11-2011 - Laboral

O 48% dos traballadores de pequenas e medianas empresas adoitan levar traballo a casa polo menos tres veces por semana, fronte ao 29% daqueles pertencentes a grandes compañías. Tamén existen diferenzas entre os empregados remotos e aqueles que traballan desde a oficina: o 59% dos primeiros levan deberes aos seus fogares, mentres que os que traballan na oficina son o 26%, de acordo cun estudo de Regus.

Penas de nove meses de prisión para catro mandos da empresa Einsa

21-11-2011 - Accidente laboral

A titular do Xulgado do Penal 1 de Ferrol, ditou o día 18 de novembro de 2011 unha sentenza de conformidade pola que condena a catro mandos da empresa Einsa a nove meses de prisión por un delito contra os dereitos dos traballadores e outro de lesións por imprudencia, en relación cun accidente laboral ocorrido na fábrica de As Pontes no ano 2004.

Estudo sobre o estrés

15-11-2011 - Psicosocial

Investigadores da Universidade de Leicester (Reino Unido) identificaron unha proteína específica xerada polo encéfalo como resposta á tensión. Os seus descubrimentos, publicados na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), poderían ampliar o coñecemento que se posúe sobre os trastornos psiquiátricos humanos relacionados coa tensión, sobre todo no referente á resposta do encéfalo humano a esta sensación e ao xeito na que soporta o seu impacto. O estudo foi financiado en parte por unha bolsa de excelencia Marie Curie ao amparo do Sétimo Programa Marco (7PM) da Unión Europea.

O ano pasado rexistráronse máis de 10.000 enfermidades causadas polo traballo no estado español

11-11-2011 - Saúde laboral

No 2010 rexistráronse 11.069 patoloxías non traumáticas, cuxo orixe é a actividade laboral, segundo o último informe elaborado polo observatorio de enfermidades profesionais causadas ou agravadas polo traballo (PANOTRASS). Destas patoloxías 10.434 son enfermidades causadas polo traballo, e 635 son enfermidades agravadas mentres se desenvolve a actividade laboral.

Regúlase a protección por continxencias profesionais aos empregados de fogar

09-11-2011 - Seguridade

O Consello de Ministros aprobou o Real Decreto polo que se establece a protección por continxencias profesionais -accidente de traballo e enfermidade profesional- aos traballadores/as incluídos/As no Réxime Especial da Seguridade Social dos Empregados de Fogar.

A alimentación nos traballos nocturnos

08-11-2011 - Saúde

É verdade que segundo o horario de traballo que temos, adoitamos organizar o resto das actividades cotiás. A xornada de traballo nocturna é aquela que se desenvolve entre as 21 hs. dun día e as 6 hs. do día seguinte. Este horario é común en plantas industriais que requiren a continuidade de procesos de produción ou en empresas que ofrecen servizos as 24 hs. ( axentes de seguridade, telefonistas, servizos de emerxencias, empregados de farmacias, etc.).

Unha de cada seis persoas sufrirá un ictus

07-11-2011 - Saúde

O ictus non é unha consecuencia inevitable do envellecemento. Mediante a identificación e a modificación dos factores de risco pódese reducir a súa incidencia e a taxa de mortalidade asociada, afirma Freek Verheugt, investigador do hospital Onze Lieve Vrouwe Gasthuis de Ámsterdam (Países Baixos).

Informe sobre o Traballo no Mundo 2011

04-11-2011 - Economía

A *OIT di que o mundo avanza cara a unha nova e máis fonda recesión do emprego e advirte sobre un aumento da tensión social. Nunha análise sombría publicado en vésperas do cume dos líderes do G20, a Organización Internacional do Traballo (OIT) di que a economía mundial atópase ao bordo dunha nova e máis fonda recesión do emprego, que atrasará aínda máis a recuperación económica a nivel global e que pode xerar máis tensión social nun gran número de países.

A inestabilidade no emprego

03-11-2011 - Saúde laboral

Investigadores de países nórdicos analizaron as consecuencias da inseguridade no emprego en relación coa autopercepción do nivel de saúde, a calidade do sono e a saúde mental.

O Goberno español aproba a Estratexia Global de Emprego de Traballadores e Traballadoras de máis Idade 2012-2014 (Estratexia 55 e Máis)

02-11-2011 - Laboral

O Consello de Ministros aprobou a proposta do ministro de Traballo e Inmigración, Valeriano Gómez, a Estratexia Global de Emprego dos Traballadores e Traballadoras de máis Idade 2012-2014 (Estratexia 55 e Máis).

O Goberno vasco aproba o primeiro Plan de Prevención de Riscos Laborais

01-11-2011 - Prevención de riscos laborais

O Goberno vasco aprobou, co consenso dos sindicatos, o primeiro Plan Xeral de Prevención de Riscos Laborais polo que se dota á Administración vasca dun sistema único nesta materia.

Acoso laboral: como identificalo e facerlle fronte

27-10-2011 - Psicosocioloxía

Un de cada dez traballadores sofre mobbing, ou o que é o mesmo, un acoso psicolóxico inxusto, continuo e humillante na súa contorna laboral; pode provocar a baixa e mesmo a renuncia ao posto de traballo. Nun 70% dos casos o acosador é o xefe, normalmente un home. O acoso laboral tamén se produce entre compañeiros de traballo e, de maneira excepcional, de subordinado a xefe.

Restaurantes: presas, chans sucios e esvaróns

25-10-2011 - Seguridade laboral

Ao redor de 400 persoas empregadas como persoal de servizo de restaurantes a tempo parcial participaron nun estudo para determinar factores de risco de caídas por esvaróns.

As doenzas ligadas á tecnoloxía son novos sectores na mediciña do traballo

11-10-2011 - saúde laboral

As enfermidades profesionais ligadas ás novas tecnoloxías, como a carga mental, son as doenzas máis recentes que xurdiron nos últimos anos no ámbito da mediciña do traballo e cuxo diagnóstico e clasificación aínda están por desenvolver.

Christa Sedlatschek, nova directora da Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo

04-10-2011 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A Dra. Christa Sedlatschek foi nomeada directora da Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo (EU-OSHA). A Dra. Sedlatschek era ata a data a responsable de iniciativas, transferencias e xestión de redes, así como directora da Iniciativa por unha Nova Calidade do Traballo no Instituto Federal para a Seguridade e a Saúde no Traballo de Alemaña (BAuA).

Aumentan a violencia e o acoso psicolóxico nos lugares de traballo en Europa

04-10-2011 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A violencia, a intimidación e o acoso psicolóxico están converténdose en fenómenos cada vez máis xeralizados nos lugares de traballo europeos, segundo se desprende dun recente informe elaborado pola Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo (EU-OSHA).

Protocolo de actuación fronte ao acoso laboral no ámbito da Administración Xeral do Estado

30-09-2011 - Acoso laboral

A Resolución de 5 de maio de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, aprobou o Acordo de 6 de abril de 2011 da Mesa Xeral de Negociación da Administración Xeral do Estado sobre o Protocolo de actuación fronte ao acoso laboral na Administración Xeral do Estado. O protocolo, publicado no BOE de 1 de xuño 2011, preséntase como un instrumento para facer fronte a unha situación inaceptable como é o acoso laboral, expondo accións de prevención e de sanción cando esta se produza.

Sanidade inicia o trámite de audiencia do proxecto de real decreto polo que se crea o Rexistro Estatal de Profesionais Sanitarios

29-09-2011 - SISTEMA ESTATAL DE SAÚDE

O Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade iniciou hoxe o trámite de audiencia do proxecto de real decreto polo que se crea e regula o Rexistro Estatal de Profesionais Sanitarios. A creación deste rexistro, que se integrará no sistema de información do Sistema Estatal de Saúde (SNS), configúrase como un instrumento nuclear de información dos recursos humanos no ámbito sanitario.

A explotación laboral estalla en Fukushima

27-09-2011 - Catástrofe nuclear en Xapón

O desastre que tivo lugar na central nuclear de Fukushima brindou a primeira oportunidade en décadas en Xapón de levar xustiza a miles de traballadores non cualificados que se expoñen á contaminación radioactiva. O terremoto e posterior tsunami que o 11 de marzo devastaron Xapón destruíron varios reactores desa planta, causando unha catástrofe nuclear.

Base de datos de continxencias profesionais

21-09-2011 - En 2010 rexistráronse en España 10.042 enfermidades causadas ou agravadas polo traballo

A nova base de datos de continxencias profesionais ofrece por primeira vez información sobre dous millóns de empresas A Seguridade Social detectou durante o ano 2010 en España 10.042 enfermidades, non consideradas como enfermidades profesionais, pero si causadas ou agravadas polo traballo. Desta cantidade, 9.467 corresponden a patoloxías non traumáticas causadas polo traballo e 575 a enfermidades agravadas pola actividade laboral. Estes son os resultados da primeira Análise Xeral de Patoloxías non Traumáticas Causadas ou Agravadas polo Traballo (Panotratss) 2010, que completa a estatística da Seguridade Social sobre as enfermidades relacionadas co traballo.

Lembrar o pasado de forma negativa deteriora a saúde.

21-09-2011 - Investigación

Observamos que cando as persoas teñen unha actitude negativa cara aos eventos pasados da súa vida, e ao mesmo tempo, tense unha actitude pesimista ou fatalista respecto dos eventos presentes, xéranse maiores problemas nas súas relacións e son estas persoas as que presentan os peores indicadores en calidade de saúde, explica Cristián Oyanadel, investigador da UGR.

A morte no campo viaxa en tractor

20-09-2011 - Agricultura

Un parque de vehículos obsoleto -un de cada tres tractores dos máis de 130.000 que hai en Galicia teñen máis de 20 anos-; o tráfico por pistas asfaltadas a modo de pseudoestradas, e un condutor de idade avanzada forman un cóctel mortal que aos poucos desanga o campo galego. Na Galiza a alerta saltou porque xa van 15 tractoristas falecidos iste ano, a maioría esmagados polo envorco do seu vehículo. As cifras reais saen das necrolóxicas dos xornais, para a Garda Civil hai 7 mortos en vías públicas e para Traballo non consta ningún como accidente laboral, pois non estaban de alta na Seguridade Social Agraria.

As quendas provocan un alto índice de fallos laborais

20-09-2011 - Traballo a quendas

O traballo a quendas baixa os niveis de concentración dos empregados. Esa é a conclusión que extrae unha sondaxe ao persoal de ArcelorMittal-Xixón sobre a incidencia do sistema de substitucións. Segundo o informe, a nocividad do mesmo queda patente en “unha redución da capacidade cognitiva de vixilancia e control, sobre todo en traballos de proceso continuo”.

Concurso Fotográfico para sensibilizar sobre el tema de la «seguridad y la salud en el lugar de trabajo»

15-06-2011 - Axencia Europea

La Agencia Europea ha organizado un nuevo Concurso Fotográfico para sensibilizar sobre el tema de la «seguridad y la salud en el lugar de trabajo», haciendo especial hincapié en la prevención de riesgos.

A OMS reclasifica a emisión dos móbiles como posible carcinogénico

15-06-2011 - Saúde (06/06/2011)

É a peor situación posible: clasificar o uso dos móbiles como "posible carcinogénico". Esa é a conclusión á que a Axencia Internacional para a Investigación sobre o Cancro (IARC) chegou tras unha semana en París. O complicado é a incerteza que xera: nin o afirma tallantemente nin o descarta, e os expertos non fixan un tempo máximo de uso, nin mínimo, para que sexa perigoso, nin fan recomendacións específicas sobre iso. De feito, á vez que defenden o cambio da clasificación (unha escala de cinco niveis, na que a nova é un nivel 2b, xusto o intermedio) afirman que "non está claramente establecido que de feito aumente o cancro". Ou, como tamén o definen, "que hai reducida evidencia de carcinogenicidad en humanos, pero suficente en animais de experimentación".

O Goberno modifica o Regulamento de imposición de sancións por infraccións de orde social.

15-06-2011 - Ministerio de Traballo e Inmigración. (05/06/2011)

Establece a autoridade estatal competente por razón da materia en función do tipo de infracción e diferencia os expedientes sancionadores cuxa competencia atribúese ás Comunidades Autónomas dos que son competencia da Administración Xeral do Estado

A Sanidade do País Vasco incluirá os datos médico-laborais no historial clínico persoal.

10-05-2011 - Historia clínico - laboral

O Goberno Vasco vai integrar a historia médico-laboral no historial clínico persoal de cada cidadán, como medida para, entre outras cousas, poder detectar precozmente as enfermidades profesionais.

PREVISEL 2011

28-04-2011 - 3 e 4 de maio de 2011

Os días 3 e 4 de maio celebrouse en Ourense a 6ª edición de PREVISEL, Salón da prevención e seguridade laboral. A CIG e o Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral estiveron presentes en Previsel.

Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo

28-04-2011 - 28 de abril

O día 28 de abril celébrase o Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo. Nesta data, adoptada pola OIT no ano 2003, reivindicase a implantación da cultura preventiva en tódolos sectores da sociedade . No ano 2011, o Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo ten como lema: “O sistema de xestión da Seguridade e Saúde no Traballo (SST): unha ferramenta para a mellora continua”.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS