Co financiamento de:
/ Portada / Boletín CIG - Saúde Laboral

Boletín CIG-Saúde Laboral Nº 52

18-06-2024 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

ARTIGOS: 1. Perspectiva de xénero e prevención de riscos laborais. /#/ 2. Análise crítico do “Proxecto de Real Decreto polo que se regula o fondo de compensación para as vítimas do amianto en desenvolvemento da Lei 21/2022 de 19 de outubro”. Posicionamento da CIG

Boletín CIG-Saúde Laboral Nº 51. MONOGRÁFICO SECTOR

24-05-2024 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS E INCENDIOS FORESTAIS NA GALIZA: Achegamento á realidade do eucalipto na Galiza. A seguridade laboral na extinción de incendios forestais. Plan de prevención de riscos laborais para o persoal dos servizos de extinción de incendios da xunta de Galicia. Exposición a substancias canceríxenas nas actividades contra incendios forestais. Posición da CIG ante a situación dos servizos contra incendios na Galiza e os proxectos de lei de bombeiros/as forestais e axentes medioambientais. Proxectos de lei basicos de bomberos/as forestais e axentes medioambientais. Posición da CIG sobre o anteproxecto de lei do estatuto básico de bombeiros/as forestais. Posicionamento e achegas da CIG ao “Anteproxecto de lei básica de axentes foretais/medioambientais”.

Boletín CIG Saúde Laboral N 50

22-03-2024 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

ARTIGOS: 1. O radon nos centros de traballo. /#/ 2. A prevención de riscos laborais no teletraballo. /#/ 3 Factores de risco de cancro no ámbito laboral en europa. Primeiras conclusións da enquisa sobre a exposición das persoas traballadoras. EU-OSHA. /#/ 4. Sinistralidade laboral na galiza, 2023. nada que celebrar.

Boletín CIG-Saúde Laboral N 49. MONOGRÁFICO SECTOR

14-02-2024 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

A SEGURIDADE INDUSTRIAL NOS CENTROS DE TRABALLO: ARTIGOS: 1. A desidia dos gobernos do PP na Xunta de Galicia en materia de Seguridade Industrial. /#/ 2. A Seguridade Industrial no marco actual. /#/ 3. Instalacións Industriais nos centros de traballo. INSST. /#/ 4. IMPRIMIBLES: Lista de autoavaliación de Instalacións Industriais. Calendario de Inspeccións Regulamentarias de Instalacións e Equipos.

Boletin CIG Saúde Laboral Nº 48

20-12-2023 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

ARTIGOS: 1. Identificación de riscos químicos no lugar de traballo. /#/ 2. Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral-CIG. Síntese de actividade 2023.

Boletín CIG-Saúde Laboral N 47. MONOGRÁFICO SECTOR

13-12-2023 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

ARTIGOS: 1. Riscos psicosociais no sector sanitario e social. /#/ 2. A situación límite da sanidade pública galega como consecuencia das políticas de destrucion e privatización practicadas polos distintos gobernos do PP.

Boletin CIG Saúde Laboral Nº 46

28-11-2023 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

ARTIGO 1. (MONOGRÁFICO): A sinalización de seguridade e saúde nos lugares de traballo

Boletin CIG Saúde Laboral Nº 45. MONOGRÁFICO SECTOR

26-10-2023 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

ARTIGO 1. : A problemática da prevención de riscos laborais no sector da construción

Boletin CIG Saúde Laboral Nº 44

17-07-2023 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

ARTIGO 1. (MONOGRÁFICO): Os riscos inherentes á implantación da Intelixencia Artificial nos centros de traballo

Boletín CIG Saúde Laboral Nº 43

07-12-2022 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

ARTIGOS: 1. Traballo e saúde mental. /#/ 2. Fase final da tramitación para a transposición da Directiva Europea 2013/59/Euratom, pola que se estabelecen as normas de seguridade básicas para a protección contra os perigos derivados da exposición a radiacións. /#/ 3 A inflación, os salarios e a avaricia empresarial no marco económico neoliberal: un brutal risco psicosocial para a clase traballadora. /#/ 4. Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral-CIG. Síntese de actividade 2022 /#/ 5. A recente Lei 21/2022, do 19 de outubro, aprobada no Senado, crea un fondo de compensación para as vítimas do amianto, no que aínda hai importantes cousas por determinar

Boletín CIG Saúde Laboral Nº 42

12-04-2022 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

ARTIGOS: 1. A problemática da saúde mental: unha pandemia que xa está entre nós. /#/ 2. O alongamento da vida laboral: Non a imposición; Si a voluntariedade. /#/ 3. Xestión dos nanomateriais no lugar de traballo e medidas de prevención. EU-OSHA. /#/ 4. Xustiza, igualdade e equidade: O avariado ascensor social

Boletín CIG Saúde Laboral Nº 41

15-12-2021 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

ARTIGOS: 1. Construción: perigo nanomateriais. /#/ 2. Acoso laboral: un delito cheo de covardía e mesquindade. /#/ 3. Impacto da intelixencia artificial na seguridade e a saúde ocupacional. Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo (EU-OSHA). /#/ 4. Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral-CIG. Síntese de actividade 2021.

Boletín CIG Saúde Laboral Nº 40

01-10-2021 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

ARTIGOS: 1. Novo marco estratéxico da UE en materia de prevencióin de riscos laborais (2021-2027). /#/ 2. Modificación das sancións por incumprimentos en materia de prevención de riscos laborais. /#/ 3. Prolongación forzada da vida laboral e desemprego estrutural da xente nova: un novo crime social do neoliberalismo. /#/ 4. Formación en prl: da obriga empresarial a un lucrativo negocio. Desafíos de presente e futuro.

Boletín CIG Saúde Laboral Nº 39

15-07-2021 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

ARTIGOS: 1. Desigualdade, traballo e xustiza social. /#/ 2. Risco químico: fichas de datos de seguridade. /#/ 3. Axentes canceríxenos no traballo. Síntese de directrices da Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA). /#/ 4. Real Decreto 427/2021, do 15 de xuño, polo que se modifica o Real Decreto 665/1997, do 12 de maio, sobre a protección das persoas traballadoras contra os riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante o traballo. /#/ 5. Nanotecnoloxía: un risco de difícil prevención. /#/ 6. Sindicalismo e prevención.

Boletín CIG Saúde Laboral Nº 38

28-04-2021 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

ARTIGOS: 1. A pandemia do covid-19 e o teletraballo. como o capitalismo avanza no deterioro da nosa saúde. /#/ 2. Proposición de lei de creación dun fondo de compensación para as vítimas do amianto. /#/ 3. Os robots xeran unha evidente perda neta de emprego e salarios segundo o estudo “Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets”. /#/ 4. Límites de exposición ocupacional (oel) e a directiva sobre carcinóxenos e mutáxenos. Esixencia sindical dun novo sistema para establecer os OEL da UE para carcinóxenos. /#/ 5. Achegamento á síndrome de burnout. /#/ 6. A xornada laboral de catro días. /#/ 7. Prevención de riscos laborais: oferta formativa.

Boletín CIG Saúde Laboral Nº 37

23-02-2021 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

ARTIGOS: 1. Entra en vigor o regulamento sobre os plans de igualdade nas empresas. /#/ 2. A prevención do estrés no traballo: Lista de puntos de comprobación. /#/ 3. Sinistralidade laboral grave e mortal na galiza. Orixe e delimitación de causas. CIG. /#/ 4. Biomecánica e industria 4.0. /#/ 5. Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral-CIG. Síntese de actividade 2020.

Boletín CIG Saúde Laboral Nº 36

24-07-2020 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG

ARTIGOS: 1. COVID-19, un problema por resolver /#/ 2. Como se transmite o coronavirus? Unha cuestión fundamental /#/ 3. COVID-19: que determina o risco de morte en caso de ingreso hospitalario /#/ 4. Inclusión do COVID-19 como patóxeno humano de risco 3. Declaración da Comisión da Unión Europea /#/ 5. COVID-19 e responsabilidade empresarial. Aviso a navegantes /#/ 6. Infraccións polo imcumprimento preventivo das empresas en materia de COVID-19.

Boletín CIG Saúde Laboral Nº 35

18-12-2019 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG

ARTIGOS: 1. A silicose na Galiza: morte e enfermidade que non cesa. /#/ 2. Recomendacións básicas ante as malas actuacións das mutuas. Prontuario de actuación. /#/ 3. Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral – CIG. Síntese de actividade 2019. /#/ 4. A incapacidade temporal: procesos asociados a situacións de baixa e alta médica.

Boletín CIG Saúde Laboral Nº 34

11-10-2019 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG

ARTIGOS: 1. Sinistralidade laboral, un monstro que non para de medrar: datos, análises e reflexións. Galiza: chove sobre mollado /#/ 2. Terceira modificación da Unión Europea da Directiva sobre canceríxenos e mutáxenos /#/ 3. Os traballadores/as maiores e a prevención de riscos laborais: “Revisión da investigación sobre as consecuencias do envellecemento da poboación activa para a seguridade e a saúde no traballo (SST). OSHA-EU /#/ 4. Falsos autónomos/as: explotación laboral no marco dunha precariedade extrema. /#/ 5. Precariedade laboral: a orixe de todos os males.

Boletín CIG Saúde Laboral Nº 33

29-07-2019 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG

ARTIGOS: 1. O radon e a lexislación vixente /#/ 2. O risco durante o embarazo e as novas táboas SEGO 2019, un retroceso na protección da maternidade /#/ 3. Traballar para un futuro máis prometedor. informe final da comisión mundial sobre o futuro do traballo. OIT /#/ 4. Fumes de soldadura: un risco para ter moi en conta

Boletín CIG Saúde Laboral Nº 32

29-05-2019 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG

ARTIGOS: 1. Máis da metade das empresas non investigan os accidentes de traballo, a pesares de ser legalmente obrigatorio. /#/ 2. A exposición a substancias nocivas para a saúde nos centros de traballo. /#/ 3. Informe sobre a desigualdade global (World Inequality Lab) /#/ 4. O rexistro da xornada de traballo: un dispositivo de protección fronte ao abuso laboral.

Boletín CIG Saúde Laboral Nº 31

09-04-2019 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG

ARTIGOS: 1. Campaña da dereita política e empresarial para que as mutuas tamén controlen as baixas laborais por enfermidade común. /#/ 2. Procedemento xeral de actuación no caso de enfermidade ou accidente que te impiden traballar. /#/ 3. A Seguridade Social, as empresas colaboradoras, as mutuas e o Partido Popular: crónica dunha xestión nefasta e irregular. /#/ 4. A enquisa hixiénica, unha ferramenta imprescindible no procedemento de avaliación de riscos.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 30

20-12-2018 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG

ARTIGOS: 1. Os grandes retos do futuro do traballo: unha ecuación que é necesario resolver. /#/ 2. Radiografía sobre a calidade do emprego e as condicións de traballo no Estado español: Informe "Bad Jobs" recovery? European Job Quality Index 2005-2015 (ETUI) e Sexta Enquisa Europea sobre as Condicións de Traballo: 2015 (Eurofound) . /#/ 3. Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral-CIG-. Síntese de actividade 2018. /#/ 4. Guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos ou mutáxenos durante o traballo -INSST-.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 29

11-10-2018 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG

ARTIGOS: 1. Cancro laboral: o risco que non avisa. /#/ 2. A vixilancia da saúde na normativa de prevención de riscos laborais, NTP 959. /#/ 3. Fondo de compensación ás vítimas do amianto

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 28

28-06-2018 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG

ARTIGOS: 1. OIT. informe inicial para a Comisión Mundial sobre o Futuro do Traballo /#/ 2. Proxecto do novo regulamento da Lei de mutuas: un novo paso na destrución de dereitos dos/as traballadores/as /#/ 3. Control da incapacidade temporal e prestacións económicas /#/ 4. O po de sílice libre entra no cadro de enfermidades profesionais /#/ 5. Avaliación da aplicación práctica das directivas de seguridade e saúde no traballo (SST) no marco da UE /#/ 6. T+55: Seguridade e saúde laboal para traballadores maiores de 55 anos.

Boletín CIG Saúde Laboral Nº 27

27-04-2018 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG

ARTIGOS: 1. A importancia da correcta determinación da continxencia causante dun proceso de Incapacidade Temporal /#/ 2. A Inspección de Traballo e as políticas "laborais" do goberno do PP: unha ecuación sen solución /#/ 3. A promoción da saúde no traballo (PST). Rede europea de promoción da saúde no traballo (ENWHP) /#/ 4. A última irresponsabilidade do goberno do PP da Xunta de Galicia en políticas de prevención de riscos laborais: "Orde 2018 pola que se estabelecen as bases de axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Cominidade Autónoma de Galicia no exercicio 2018" /#/ 5. O que debes saber sobre a figura do recurso preventivo.

Boletín CIG Saúde Laboral Nº 26

02-03-2018 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG

ARTIGOS: 1. Fran Cartelle: Novo Secretario Confederal de Saúde Laboral da CIG /#/ 2. Protección dos/as traballadores/as na economía das plataformas en liña: unha visión xeral dos desenvolvementos normativos e de políticas na UE”. Observatorio Europeo de Riscos /#/ 3. Acoso psicolóxico no traballo ou Mobbing: elementos para a súa comprensión e identificación /#/ 4. Novo proxecto de real decreto sobre control e recuperación de fontes radioactivas orfas /#/ 5. Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral-CIG. Síntese de actividade 2017.

Boletín CIG Saúde Laboral Nº 25

27-07-2017 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG

ARTIGOS: 1. Acordo Marco Autónomo sobre o envellecemento activo cun enfoque interxeracional. /#/ 2. A participación dos/as traballadores/as na xestión da seguridade e a saúde no Estado español. A evidencia cualitativa de ESSENER-2. Observatorio Europeo de Riesgos. Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo. /#/ 3. O estrés térmico e o golpe de calor: medidas preventivas. /#/ 4. O argumento económico a favor da seguridade e a saúde no traballo: análise custo-beneficio das intervencións realizadas en PEMES.

Boletín CIG Saúde Laboral Nº 24

31-05-2017 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG

ARTIGOS: 1. Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo: a sinistralidade laboral como escusa para financiar a fondo perdido a mutuas e empresas/#/ 2. Sinistralidade laboral e enfermidades profesionais: un custo humano e económico evitable. /#/ 3. Última Enquisa Estatal de Condicións de Traballo. /#/ 4. Estudo epidemiolóxico das enfermidades profesionais recoñecidas no Estado español de 1990 a 2014. Avance sintético.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 23

29-03-2017 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG

ARTIGOS: 1. Seguridade e saúde laboral dos/as traballadores/as de ETT: boas prácticas en coordinación empresarial e formación. /#/ 2. A dixitalización e o futuro do emprego. /#/ 3. Estratexia “Visión Cero”. /#/ 4. Radon un risco para ter en conta. /#/ 5. Formaldehido: canceríxeno de categoría 1B.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 22

21-12-2016 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. Seguridade e saúde laboral para traballadores e traballadoras maiores de 55 anos: riscos novos e emerxentes. /#/ 2. Centenario da OIT 1919-2019. O futuro do traballo. /#/ 3. Informe executivo da EUROFOUND: “Traballo sostible ao longo de toda a vida: políticas e estratexias nacionais. /#/ 4. Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral-CIG. Síntese de actividade 2016.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 21

11-10-2016 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. Accidentes laborais no conxunto do Estado e na Galiza. Primeiro semestre 2016. /#/ 2. Primeros auxilios en resucitación cardio-pulmonar (RCP) e principios para a utilización do desfibrilador. /#/ 3. Os/as traballadores/as do Estado español entre os/as menos absentistas de Europa. /#/ 4. Novo regulamento europeo sobre Equipos de Protección Individual (EPIs).

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 20

13-07-2016 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. Absentismo laboral: mentiras e manipulacións. /#/ 2. Alongamento da vida laboral, saúde e sustentabilidade do traballo. /#/ 3. A Comisión Europea propón modificar a actual directiva sobre canceríxenos e establelecer novos límites obrigatorios para trece substancias. /#/ 4. Taboleiro.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 19

12-05-2016 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. ESENER-2, a Enquisa sobre os Riscos Novos e Emerxentes nas empresas europeas. /#/ 2. Aínda sen avaliación de riscos? /#/ 3. As desigualdades na saúde e no traballo: determinantes sociais. /#/ 4. Taboleiro.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 18

11-03-2016 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. T+55 Traballadores/as en risco. /#/ 2. Sinistralidade laboral: Galiza 2015. /#/ 3. Análise da sinistralidade e as súas causas nas obras menores: propostas de actuación. /#/ 4. Industria 4.0: os novos retos do mercado laboral. /#/ 5. Última modificación da regulación da TPC: unha fuxida cara adiante na mala dirección. /#/ 6. Taboleiro.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 17

23-12-2015 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. 20 anos da Lei de Prevención de Riscos Laborais, LPRL: pouco ou nada que celebrar. /#/ 2. Glifosato: o herbicida total. /#/ 3. Sinistralidade laboral: un monstro que non para de medrar. /#/ 4. Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral-CIG. Síntese de actividade 2015.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 16

14-10-2015 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. Aspectos críticos da nova Lei 23/2015, de 21 de xullo, ordenadora do sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social. /#/ 2. O envellecemento da poboación traballadora. /#/ 3. A violencia física externa no traballo: un fenómeno en alza. /#/ 4. Criterio técnico Nº 83/2010 sobre a presenza de recursos preventivos nas empresas, centros e lugares de traballo.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 15

14-07-2015 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. Machadazo europeo á saúde laboral. /#/ 2. Os disruptores endocrinos e o poder dos lobbies na UE. /#/ 3. A Comisión Internacional de Saúde Laboral (ICOH) procedeu a renovar o seu código ético internacional en materia de saúde laboral. /#/ 4. Traballo a quendas. Traballo nocturno.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 14

13-05-2015 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020: tarde, mal e a rastro. /#/ 2. O delegado e a delegada de prevención. /#/ 3. O dereito de acceso á documentación preventiva dos/as delegados/as de prevención e o CT-43/2005 da Inspección de Traballo e Seguridade Social. /#/ 4. Remata o período de adaptación ao CLP.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 13

11-03-2015 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. Asesoramento técnico on line en materia de PRL e saúde laboral. /#/ 2. A ineptitude sobrevida derivada do deterioro da saúde do/a traballador/a, como consecuencia das neglixencias da empresa en materia de seguridade e saúde laboral. /#/ 3. A vixilancia da saúde: concepto, obrigas, dereitos, principios. /#/ 4. Algunhas consideracións sobre os novos estatutos do ISSGA. /#/ 5. O Ministerio de Sanidade detrae poder e capacidade de decisión ás CCAA sobre os Servizos de Medicina do Traballo dos SSPPAA.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 12

22-12-2014 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. A Estratexia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo 2014-2020. /#/ 2. O novo modelo de xestión da IT: un risco para as traballadoras e traballadores. /#/ 3. Resolución dos conflitos no traballo e a súa aplicación nos riscos psicosociais. /#/ 4. A saúde laboral no sector da pesca: unha prioridade para o ISSGA. /#/ 5. Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral-CIG. Síntese de actividade 2014.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 11

13-10-2014 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. O novo Proxecto de Lei de Mutuas e o Real Decreto 625/2014 de xestión da Incapacidade Temporal (IT): un ataque frontal e directo contra a clase traballadora. /#/ 2. Sensibilidade química múltiple (SQM) e saúde laboral. /#/ 3. O Comité de Seguridade e Saúde. /#/ 4. O mapa de Risco Químico do ISSGA: Sector Industrial.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 10

24-06-2014 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. A representación e consulta dos/as traballadores/as en materia de saúde e seguridade. /#/ 2. Correos e Telégrafos: un caso flagrante de graves incumprimentos en materia de seguridade e saúde laboral. /#/ 3. Guía de Vixilancia da Saúde na Pesca. /#/ 4. Apuntamentos sobre o entorno laboral dende un punto de vista de xénero. /#/ 5. Accidente de Traballo: Procedemento básico de actuación.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 9

25-03-2014 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. A CIG rexeita a reforma das mutuas proposta polo goberno español. /#/ 2. As tarxetas profesionais sectoriais: unha barreira para a acreditación da cualificación en prevención de riscos laborais. /#/ 3. A responsabilidade social empresarial (RSE) e a seguridade e a saúde no traballo (SST). /#/ 4. Nanomateriais: riscos nano?. /#/ 5. Guía Práctica de Implantación de Servizos de Prevención Mancomunados.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 8

18-12-2013 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. A saúde laboral no sector da automoción. /#/ 2. Riscos psicosociais “novos e emerxentes?”. /#/ 3. PIVISTEA, programa de vixilancia da saúde dos traballadores expostos ao amianto. /#/ 4. A evidencia dos riscos de transtornos musculoesqueléticos (TME) nas actividades provesionais de cobro en caixa. /#/ 5. O accidente “in itínere”. /#/ 6. Xubilacións no ISSGA. /#/ 7. Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral-CIG. Síntese de actividade 2013.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 7

10-10-2013 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. Un novo atranco aos dereitos dos traballadores/as do sector da construción . /#/ 2. A silicose segue a facer destrozos no sector da rocha ornamental. /#/ 3. A incapacidade laboral: orixes e prestacións. /#/ 4. Amianto: unha asignatura por aprobar. /#/ 5. Fichas Lembra, prevención de riscos na pesca. /#/ 6. Estudo da incidencia da xornada de traballo na seguridade laboral e nos riscos psicosociais.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 6

08-07-2013 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. Os dereitos dos traballadores/as e a Tarxeta Profesional da Construción (TPC) . /#/ 2. Implantación na Galiza dun novo sistema de detección de enfermidades profesionais. /#/ 3. Unha nova sentenza declara “inadmisíbel” que o INSS pague produtividade por dar altas médicas. /#/ 4. Incremento da idade de xubilación - envellecemento activo. /#/ 5. A megaminaría: procesos, promesas, consecuencias. /#/ 6. Identificación de riscos laborais e guía de boas prácticas na extracción e na elaboración de pedra natural.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 5

09-05-2013 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. Análise do proxecto de Real Decreto polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración . /#/ 2. O ISSGA en perigo. /#/ 3. Saúde laboral dos traballadrores embarcados e incentivos económicos á austeridade. /#/ 4. Radon: o inimigo invisible. /#/ 5. Espazo web www.cogsaudelaboral.org. /#/ 6. Risco químico: guía básica de produtos.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 4

13-12-2012 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. Os trastornos musculoesqueléticos no sector de fabricación de automóbiles. /#/ 2. Entrevista a Henrique Pérez, responsable do Sector de automoción da CIG-Metal. /#/ 3. Os trastornos musculoesqueléticos. /#/ 4. A adaptación ou cambio de posto de traballo. /#/ 5. Cal é o teu horario laboral? /#/ 6. A prevención mañá: integración, simplificación, calidade dos servizos de prevención.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 3

09-10-2012 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. A reforma laboral, unha fonte de riscos para a saúde. /#/ 2. Convenio de asistencia para a realización de probas biomecánicas asinado pola CIG. /#/ 3. A Inspección de Traballo e Seguridade Social: un instrumento ao servizo da prevención. /#/ 4. O recurso preventivo. /#/ 5. A problemática científica da normativa de hixiene industrial e valores límite. Reflexións sobre a sílice cristalina.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 2

02-07-2012 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1. Entrevista a Cristóbal Carneiro Mella. Expresidente AGAVIDA (Asociación Galega de Víctimas o Amianto). /#/ 2. Protección da maternidade no traballo. /#/ 3. Problemas coas mutuas?. /#/ 4. O Amianto./#/ 5. Biomecánica e prevención de riscos laborais.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 1

10-05-2012 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1 Acoso laboral. /#/ 2. Toxicología laboral, valores límite e substitución. /#/ 3. Xogan coa nosa saúde? /#/ 4. Gremialismo ou dereito ao traballo? O caso da Tarxeta Profesional da Construción. /#/ 5. A necesidade da perspectiva de xénero na saúde laboral. /#/ 6. A campaña Europea 2012 da Inspección de Traballo en materia de riscos psicosociais.

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 0

12-03-2012 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG

ARTIGOS: 1 A infradeclaración de accidentes no sector da automoción. /#/ 2. Risco químico: ferramentas de información. /#/ 3. Os procedementos de determinación de continxencias. /#/ 4. A coordinación de actividades empresariais. /#/ 5. A lei de enxuizamento social. /#/ 6. Os valores límites de exposición a axentes químicos. /#/ 7. Buscando rumbo: a prevención de riscos laborais no sector pesqueiro galego.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS