Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
 
 
GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
26/03/2014
/Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 9 galego
O artigo de opinión de Luís Burgos titulado “A CIG rexeita a reforma das Mutuas proposta polo goberno español” abre o número 9 do Boletín CIG – Saúde Laboral, o primeiro que edita o Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da CIG este ano 2014. Neste número podes atopar ademáis outros artigos en relación ás problemáticas suscitadas polas tarxetas profesionais sectoriais, a responsabilidade social empresarial e a seguridade e saúde no traballo, os nanomateriais e os riscos asociados ao traballo cos mesmos, e os Servizos de Prevención Mancomunados.
/Amianto perigo
Amianto
15/04/2014
A Consellería de Sanidade e o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) veñen de asinar un convenio de colaboración para a promoción de actividades de coordinación que permitan realizar o seguimento da valoración funcional e etiolóxica daquelas persoas en contacto con fibras de amianto no desenvolvemento da súa actividade laboral, con sospeita de concorrencia de patoloxías relacionadas co dito contacto ou exposición e así facilitar, no seu caso, o proceso de declaración de enfermidade profesional.
/NTP
INSHT
14/04/2014
O INSHT publicou recentemente a primeira da serie 29, da colección de Notas Técnicas de Prevención, que comprende os números 996 a 1007.
/Impacto nano
HIXIENE
14/04/2014
A implementación dun rexistro de nanoprodutos como un instrumento para aumentar a transparencia no uso dos nanomateriais na UE e garantir a supervisión regulatoria sobre os nanomateriais debateuse durante bastante tempo. As razóns para implementar un rexistro son as incertezas relativas á avaliación dos posibles riscos dos nanomateriais para a saúde humana e o medio e a falta de coñecemento dos consumidores e as autoridades en relación co uso e a concentración dos nanomateriais nos produtos.
PSICOSOCIAL
14/04/2014
Os consultores e enxeñeiros franceses que desempeñan cargos de responsabilidade poden respirar máis tranquilos: estarán obrigados a apagar durante 11 horas diarias os móbiles e ordenadores que os conectan coa oficina. E as empresas deberán supervisar que se cumpre esa prohibición de estar online.
ACCIDENTE LABORAL
09/04/2014
Un traballador de mantemento foi declarado culpable de homicidio por neglixencia grave a raíz da morte dunha nena despois de que sacase un panel de vidro danado dunha varanda e non o substituíse por outro nin adoptase ningunha medida para evitar unha posible caída ou advertir do perigo. Os feitos aconteceron nun xardín elevado nun complexo residencial no centro da cidade de Sheffield, no centro de Inglaterra.
I+D+i
09/04/2014
Investigadores da Universidade Politécnica de Valencia, a Universidade Jaume I de Castelló, o Imperial College de Londres e a Universidade Estadual Paulista de Sao Paulo (Brasil) obtiveron no laboratorio un novo tipo de cemento máis sostible fabricado con residuos cerámicos. O avance abre unha nova vía de negocio para a idustria cerámica.
RESIDUOS
09/04/2014
Tal e como se sinala na Comunicación da CE, "Unha Europa que utilice eficazmente os recursos", cada ano a UE elimina residuos reciclables, como papel, vidro, plásticos, aluminio e aceiro, por valor de 5.250 millóns de euros. Se se reciclasen estes residuos evitaríase o equivalente a 148 millóns de toneladas de emisións de CO2 ao ano.
HIXIENE
09/04/2014
O emprego de nanomateriais nos lugares de traballo é cada vez máis frecuente. Os efectos que para a saúde e o medio ambiente ten o seu uso nos lugares de traballo son pouco coñecidos e en moitos casos non hai estudos sobre este particular. Nesta nova relacionanse varias iniciativas sobre nanomateriais.
OSALAN
09/04/2014
A guía está destinada a todos aqueles profesionais que se dedican no día a día a implantar a cultura da prevención. Un dos obxectivos é cubrir o baleiro de textos que existe na área da prevención dos riscos psicosociais, dende a convicción de que a mellora da preparación dos técnicos que interveñen na prevención dos riscos psicosociais redunda sempre nun incremento da súa protección e a daqueles traballadores que están expostos a sufrir algún tipo de risco psicosocial.
 
 
21-04-2014
Curso básico de prevención de riscos laborais de 55 horas solicitado pola Comarca de Vigo. Datas previstas do 21 de abril ao 14 de maio de 2014 en Vigo.
21-04-2014
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Unión Local de Cee. Data prevista de inicio 21 de abril de 2014 en Cee.
22-04-2014
Curso monográfico de 8 horas de duración, solicitado pola Federación do Metal da CIG. Datas previstas  22 e 23 de abril de 2014 en Ferrol.
22-04-2014
Curso básico de prevención de riscos laborais de 60 horas solicitado pola Federación do Metal da CIG. Datas previstas do 22 de abril ao 21 de maio de 2014 en Ferrol.

10-04-2014
Xornada técnica solicitada pola Comarca de Ourense. A data prevista de celebración é o día 10 de abril de 2014 en Ourense.
07-04-2014
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación do Metal da CIG. Data prevista de inicio 7 de abril de 2014 en Vigo.
03-04-2014
Curso monográfico de 10 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Datas previstas 3 e 4 de abril en O Barco.
 
 
Campañas

Recibe as novas do noso boletín dixital

Con la financiación de/ Co financiamento de:
Acción DI-0015/2009; Acción AD-0002/2011; Acción AD-0001/2012