Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
 
 
INSHT
17/12/2014
/INSHT
Xa están dispoñibles os números 1020 a 1030 da serie 29 que constitúen a terceira e última entrega da serie. De entre os temas tratados destacan as NTP´s dedicadas aos riscos na operación e mantemento dos aeroxeradores, así como as súas correspondentes medidas preventivas. Os cambios experimentados polas clasificacións internacionais de axentes carcinógenos e a aparición de nova lexislación europea no ámbito dos axentes químicos perigosos, fixeron necesaria a revisión da NTP 465. A nova NTP que a substitúe actualiza os sistemas de clasificación de axentes químicos carcinógenos propostos por sete organismos, tres deles de carácter gobernamental e catro de carácter independente.
/Nanomateriais e riscos psicosociais
INVASSAT
16/12/2014
Recompilación do INVASSAT de publicacións sobre nanomateriais. Inclúe publicacións de Francia (INRS, 3, IVS, 2), EEUU (OMSHR e IMA-NA, NIOSH, 2), España (INSHT, IRSAL, UXT, Castela e León), Canadá (IR R-V SST, 3), Brasil, México, Portugal, Reino Unido (HSE, 2), Axencia Europea, Luxemburgo, Comisión Europea, 2, entre outras publicacións científicas. Todas online.
/Radón
Saúde
16/12/2014
O radón está relacionado co cancro de pulmón, até o punto de que é o principal factor de risco despois do tabaquismo, e o primeiro en nunca fumadores. Iso si, a moita distancia. Pero esta distancia non pode facernos relativizar a súa importancia, porque produce máis risco de cancro de pulmón que o tabaquismo pasivo. En Estados Unidos, as mortes por cancro de pulmón cuxo orixe se asocia ao radón residencial superan a todas as que producen os cancros de fígado e vías biliares. En Galicia as cifras non son menos preocupantes, entre o 3 e o 5 % das mortes por cancro de pulmón poden achacarse exclusivamente a este gas, e se se combinan co tabaco esta porcentaxe sobe ao 25 %. Hai ademais unha interacción entre radón residencial e tabaco, até o punto de que as posibilidades de que un fumador desenvolva cancro de pulmón elévanse até 73 veces, se na súa vivenda hai unha concentración de radón moi elevada.
/empregado de reparto
Saúde laboral
15/12/2014
A nova Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo, logo de ter sido obxeto do diálogo social, está previsto que sexa aprobada na próxima reunión da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde. A finalidade da nova Estratexia non é outra que manter, complementar e reforzar, de forma activa, todos os programas ou medidas para conseguir crear unha verdadeira conciencia social que poña de manifesto a importancia do cumprimento das normas preventivas e as graves consecuencias que poden derivarse do seu incumprimento.
Medio ambiente
15/12/2014
O ano 2014 perfílase como o máis quente rexistrado até agora, segundo estimacións preliminares dadas a coñecer pola Organización Meteorolóxica Mundial (OMM). Se o que queda de decembro mantén o mesmo nivel rexistrado até agora, 2014 superaría a 2010, 2005 e 1998, considerados os máis calorosos, e confirmaría a tendencia de quecemento a longo prazo, explicou o organismo.
MEDIO AMBIENTE
12/12/2014
Un equipo científico de EUA, Nova Zelandia, Chile, Francia, Sudáfrica e Australia cuantificou a contaminación de lixo de plástico presente nos mares de todo o mundo: cinco billóns de pezas de plástico que pesan preto de 269.000 toneladas. Os investigadores advirten de que, ao fragmentarse en anacos pequenos co tempo, os plásticos poden ser inxeridos pola fauna e pasar á cadea alimentaria.
Accidente laboral
11/12/2014
A Audiencia de Málaga confirmou a condena imposta por un xulgado a dous responsables dunha obra polo accidente laboral que sufriu un traballador, o cal resultou lesionado ao caer desde unha altura de seis metros. Así, desestímase o recurso de apelación da defensa contra a sentenza e ratifícase a pena de 16 meses de prisión e multa de 2.700 euros imposta a cada un.
AMIANTO
12/12/2014
Un xuíz de Barcelona condenou ao fabricante de materiais de construción Uralita a indemnizar con 86.276 euros a un antigo empregado pola morte da súa muller, que faleceu en 2011 como consecuencia da exposición ao amianto impregnado na roupa do seu marido.
ACCIDENTE LABORAL
12/12/2014
Estúdase unha situación en que coinciden un accidente laboral e unha enfermidade común. A mutua considerou as dúas continxencias como unha soa, de carácter común. O Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco sentencia que ao haber unha soa continxencia debe considerarse laboral.
Hixiene
11/12/2014
A Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) publicou unha guía "que representa un gran paso adiante para a armonización da avaliación da exposición de pesticidas para os operarios, traballadores, residentes e transeúntes a nivel da UE", en palabras do xefe da Unidade de Praguicidas da EFSA.
 
 

17-11-2014
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria da CIG. Data prevista de inicio 17 de novembro de 2014 en Vigo.
13-11-2014
Curso monográfico de 10 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria. Data prevista de inicio 13 de novembro de 2014 en Ferrol.
24-10-2014
Xornada técnica solicitada pola Comarca de A Coruña. A data prevista de celebración é o día 24 de outubro de 2014 en A Coruña.
23-10-2014
Curso monográfico de 4 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Data prevista 23 de outubro en Burela.
23-10-2014
Xornada técnica solicitada pola Comarca de Ourense. A data prevista de celebración é o día 23 de outubro de 2014 en Ourense.
20-10-2014
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria da CIG. Data prevista de inicio 20 de outubro de 2014 en Vigo.
15-10-2014
Curso monográfico de 10 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Datas previstas 15 e 16 de outubro en Burela.
 
 
Campañas

Recibe as novas do noso boletín dixital

Con la financiación de/ Co financiamento de:
Acción DI-0015/2009; Acción AD-0002/2011; Acción AD-0001/2012