Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
 
 
GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
12/05/2016
/Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 19 galego
ESENER - 2 é a segunda enquisa europea de empresas sobre riscos novos e emerxentes. Realizada pola Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo (EU-OSHA) no verán/ outono de 2014; participaron na mesma 49.320 empresas de tódolos sectores produtivos con cinco ou máis empregados; as empresas estaban repartidas nos países que conforman a Europa dos Vinteoito máis Albania, Islandia, Montenegro, Macedonia, Serbia, Turquía, Noruega e Suíza. Entre os datos obtidos, resaltar que só o 11% das empresas do Estado español realizan as avaliacións de riscos con medios propios, dentro do grupo de países europeos cun menor índice de integración da prevención nas empresas, factor preocupante en termos de calidade, eficiencia e resultado das políticas preventivas que se desenvolven nas empresas.
/T+55 15
Traballadores/as maiores de 55.
29/06/2016
O avellentamento produce unha involución das capacidades físicas que orixina un deterioro físico e unha redución da funcionalidade persoal. O proceso de avellentamento non é igual en todas as persoas, depende de cada un, pero a práctica de exercicio físico ten demostrado ser unha ferramenta eficaz para atenuar e retardar o avellentamento, máis só se este se realiza de xeito regular e coa intensidade axeitada. Na actualidade, a mellora dos estudos relacionados coas ciencias do deporte e asociados aos diagnósticos médicos, permiten estabelecer prescricións de exercicio físico axeitadas ás condicións particulares das persoas segundo a súa idade e estado de saúde.
/Amianto perigo
Amianto
28/06/2016
O amianto é un produto canceríxeno que foi empregado masivamente na industria e na construción; aínda que os seus efectos nocivos eran coñecidos dende os años 40, non se prohibiu o seu emprego na Unión Europea ata hai pouco (ano 2002 no Estado español). As fibras do mineral que se desprenden na manipulación poden chegar ata os pulmóns onde se incrustan provocando graves doenzas respiratorias; os síntomas da enfermidade poden manifestarse logo de 40 anos dende a exposición. Segundo o Departamento de Saúde catalán, os ingresos hospitalarios por asbestosis, fibrose pulmonar provocada polo amianto, disparáronse un 83% nos últimos 10 anos. Os pneumólogos consideran que o pico de diagnósticos será en torno ao 2020.
/Consecuencias económicas da contaminación ambiental
OCDE
27/06/2016
A OCDE, Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos, difundiu un informe no que se alerta de que as mortes prematuras consecuencia da contaminación alcadarán entre os seis e nove millóns ao ano en 2060. Isto terá un custo de aproximadamente o 1% do PIB mundial, uns 2,6 billóns de dólares (2,3 billóns de euros) cada exercicio.
Hixiene
23/06/2016
A Administración de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EE.UU. estuda prohibir o emprego da maioría das luvas médicas con po, pois o seu uso pode supoñer riscos para a saúde de pacientes e dos profesionais de atención sanitaria. A prohibición aplicaríase ás luvas con po de cirurxiáns, os que se empregan no exame de pacientes e o po absorbible que ten com fin lubricar as luvas de cirurxiáns.
TRABALLADORES/AS MAIORES DE 55
23/06/2016
Como consecuencia do deterioro e limitación das súas condicións físicas, nunha cuarta parte dos casos os/as traballadores/as maiores de 55 anos (T+55) vense obrigados a diminuír a carga e a intensidade do seu traballo. O proceso de envellecemento asóciase a unha maior prevalencia do deterioro sensitivo, constintuíndo un factor cunha notable importancia no incremento das posibilidades de ter un accidente de traballo.
ergonomía
21/06/2016
Tres de cada catro músicos teñen padecido algún tipo de lesión debida ao seu traballo; as posturas, o peso dos instrumentos (un saxo, que vai colgado do pescozo, pesa tres kilos, un violín, que se sostén coa mandíbula, medio kilo), e os movementos repetitivos poden causar lesións que en determinados casos non permiten seguir tocando. A pesares de que os problemas de dor causados por tocar un instrumento sempre foron habituais entre os profesionais, os músicos están a recibir pouca atención asistencial. Médicos e fisioterapeutas especialistas neste tipo de casos intentan conseguir para eles o recoñecemento que conqueriu a mediciña deportiva.
Saúde
23/06/2016
A pesares de que o glifosato está a ser obxecto de forte debate na UE polos riscos evidentes para a saúde e o medio ambiente ten o seu emprego, o certo é que, incumprindo un elemental principio de precaución, o seu uso segue a ser masivo en moitos zonas. Na Galiza e nesta época, moitas vías de comunicación, estradas e camiños de ferro, están a ser fumigadas con glifosato para eliminar a vexetación das beiras. Para mostra, a imaxe dun "comboio fumigador" no núcleo urbano de Teixeiro.
ITSS
22/06/2016
A Dirección Xeral da Inspección de Traballo, procedeu a analizar o contido das investigacións de accidentes de traballo mortais levadas a cabo polos inspectores de traballo e Seguridade Social no ano 2015. E máis concretamente, dos accidentes de traballo mortais de carácter traumático (excluídos os accidentes de tráfico). O estudo ofrece información, sobre as causas dos accidentes (caídas de altura, esmagamentos, contactos eléctricos...), así como sobre as situacións ou contextos en que devanditos accidentes suceden,
Accidente laboral
20/06/2016
Un traballador monfortino morreu aos 34 anos de idade vítima dun accidente mortal durante unha tala forestal, supoñendo o quinto accidente mortal na industria madeireira galega nun ano. O traballador acudira cun grupo de compañeiros da empresa madeireira de Sober na que traballaba a realizar unha curta de piñeiros nun dos monte comunais da ladeira sur do Alto dá Moá, que separa os municipios de Ribas de Sil e San Xoán de Río. O traballador morreu esmagado polo tronco dun piñeiro que estaba a cortar, nun sinistro ocorrido nunha zona de monte de difícil acceso e que sufrira un importante incendio durante o verán pasado.
Riscos novos e emerxentes
 
 

21-06-2016
Curso monográfico de 8 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Data prevista de inicio 21 de xuño de 2016 en Pontevedra.
21-06-2016
Curso monográfico de 6 horas de duración, solicitado pola Federación de Construción. Data prevista de celebración 21 de xuño de 2016 en Vigo.
20-06-2016
Curso monográfico de 10 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria. Data prevista de inicio 20 de xuño de 2016 en Ferrol.
20-06-2016
Curso monográfico de 10 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Data prevista de inicio 20 de xuño de 2016 en Lugo.
20-06-2016
Curso monográfico de 6 horas de duración, solicitado pola Federación de Construción. Data prevista de celebración 20 de xuño de 2016 en Vigo.
17-06-2016
Curso monográfico de 6 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Data prevista de celebración 17 de xuño de 2016 en Burela.
15-06-2016
Curso monográfico de 6 horas de duración, solicitado pola Federación de Construción. Data prevista de celebración 15 de xuño de 2016 en Vigo.
 
 
Campañas

Recibe as novas do noso boletín dixital

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais