Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
 
 
GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
23/12/2015
/Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 17 galego
Neste ano 2015 a Lei de Prevención de Riscos Laborais cumpre 20 anos. Aínda que ten contribuído á redución da sinistralidade laboral, o certo é que o sistema preventivo español non remata de responder ás expectativas xeradas, defraudando as necesidades de modificación e mellora dunha realidade preventiva no Estado español, deficitaria en termos de implantación e arraigo dunha auténtica cultura preventiva, lonxe dos estados máis avanzados do noso entorno. A pesares dos esforzos realizados, a LPRL semella unha unha declaración de boas intencións, que no seu posterior percorrido de desenvolvemento ten derivado, na práctica, nunha excesiva burocratización na aplicación da norma e nun cumprimento legal meramente formal por parte da maioría das empresas.
/Tribunal Dereitos Humanos Estrasburgo
TRIBUNAL DEREITOS HUMANOS ESTRASBURGO
10/02/2016
A sentenza di que non hai vulneración da privacidade porque as mensaxes de contido privado foron enviadas durante o horario laboral a través de ferramentas corporativas e que, ademais, estaba prohibido expresamente pola normativa interna da compañía.
/Fallo  xudicial
SENTENZA
10/02/2016
Os feitos foron considerados constitutivos dun delito contra os dereitos dos traballadores en concurso cun delito de lesiones imprudentes. Os acusados aceptaron indemnizar conxunta e solidariamente ao traballador ferido con 47.138,86 euros e abonar os gastos de asistencia médica, máis os intereses legais.
/Sentenza
SENTENZA TSXN
09/02/2016
A Sala do social do Tribunal Superior de Xustiza de Navarra confirmou a condena a Prevención Navarra e a Granxa Dos Hermanas, pola morte dun empregado que faleceu por unha enfermidade pulmonar por unha falta evidente de vixilancia na saúde do traballador e dos seus problemas respiratorios.
PSICOSOCIAL
09/02/2016
Cada vez máis empresas aumentan o control empresarial sobre os dereitos dos traballadores: controlar o correo electrónico e WhatsApp, regular o uso do móbil persoal ou de empresa dos traballadores, examinar os tuits ou o uso das redes sociais son algúns dos novos retos aos que se enfronta a organización empresarial do século XXI e, de paso, os propios traballadores.
INSHT
08/02/2016
O INSHT ven de incluír os datos da enquisa ESENER-2, na ferramenta que permite a consulta flexible dos resultados. A enquisa de carácter multinacional, na que participaron empresas de 36 países europeos, foi realizada pola Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo (EU-OSHA). Dentro da mostra, atópanse 3.162 centros de traballo situados no Estado español.
EU-OSHA
05/02/2016
A colección de publicacións abrangue dende informes de investigación científicos a follas informativas (e-facts) monotemáticas, destinadas ao seu uso no lugar de traballo. Todo o material pode ser descargado de xeito gratuíto. Pode buscar nesta biblioteca por idioma, tema ou palabra crave e atopar unha gran cantidade de publicacións multilingües relativas ás principais áreas e temas de seguridade e saúde no traballo.
Laboral
08/02/2016
Unha práctica empresarial cada vez máis estendida como consecuencia dá “relaxación” inducida dá ITSS e unha reforma laboral atroz e salvaxe que considera aos traballadores cidadáns sen dereitos laborais.
Axencia Europea de Seguridade e Saúde no traballo
08/02/2016
Como parte do novo sitio web de Napo, está o centro de descarga. Agora poden visulizarse as películas de Napo e separar hacia o centro de descarga películas enteiras ou escenas das mesmas. Cando teñas listos os contidos que che interesan, podes descargar os elementos dunha vez. Esta nova funcionalidade pretende que a descarga de contidos sexa máis rápida e sinxela.
INSHT
05/02/2016
A edición do "Informe sobre o Estado da Seguridade e a Saúde no Traballo de 2014" recompila as máis relevantes actividades desenvolvidas durante o ano en cuestión polas Institucións Públicas que integran o Sistema Nacional de Prevención, isto é, a Inspección de Traballo e Seguridade Social, a Fiscalía Especializada, as Comunidades Autónomas, a Fundación para a Prevención de Riscos Laborais, a Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo e o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo. Así mesmo, se detallan as máis importantes novidades normativas e os avances na regulación a través dos convenios colectivos da materia de seguridade e saúde no traballo.
Riscos novos e emerxentes
 
 

30-11-2015
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria da CIG. Data prevista de inicio 30 de novembro de 2015 en Vigo.
04-11-2015
Curso monográfico de 6 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Data prevista de inicio 4 de novembro de 2015 en Burela.
03-11-2015
Curso monográfico de 10 horas de duración, solicitado pola Unión Local de As Pontes. Data prevista de inicio 3 de novembro de 2015 en As Pontes.
03-11-2015
Curso monográfico de 10 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria. Data prevista de inicio 3 de novembro de 2015 en Ferrol.
03-11-2015
Curso monográfico de 6 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Data prevista de inicio 3 de novembro de 2015 en Burela.
30-10-2015
Curso monográfico de 6 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Data prevista de inicio 30 de outubro de 2015 en Burela.
27-10-2015
Xornada técnica solicitada pola Comarca de A Coruña. A data prevista de celebración é o día 27 de outubro de 2015 en A Coruña.
 
 
Campañas

Recibe as novas do noso boletín dixital

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais