Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
 
 
GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
13/07/2016
/Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 20 galego
Resulta habitual considerar o absentismo laboral atendendo exclusivamente á incapacidade laboral transitoria do/a traballador/a, sen ter en conta que, segundo a definición de absentismo da RAE, este termo conleva un compoñente de voluntariedade; é decir que o/a absentista é aquel que se ausenta por vontade propia. Considerar calquera ausencia do traballo, xustificada ou non, como absentismo laboral, supón unha interesada distorsión da realidade laboral e das estatísticas, a fin de cargar contra o/a traballador/a. Así mesmo a análise que sobre o absentismo se realiza por parte dos diferentes estados, sectores produtivos ou institucións, carece dunha metodoloxía única e dunha estandarización de parámetros a medir, o que fai que as estatísticas sexan imposibles de comparar.
/Mulleres + t55
TRABALLADORES/AS MAIORES DE 55
23/08/2016
No presente artigo pretendemos aproximarnos ás consecuencias sobre a saúde que no eido laboral ten a intersección entre xénero e envellecemento, así como esbozar algúns apuntamentos sobre as actuacións ao respecto no ámbito da prevención de riscos laborais.
/accidente ferroviario santiago
AXENCIA FERROVIARIA EUROPEA
26/08/2016
Un informe sobre o accidente do Alvia en Santiago de Compostela realizado pola Axencia Ferroviaria Europea, expón as feblezas da investigación encargada polo Goberno do PP á Comisión española de Accidente Ferroviarios, cualificándoo entre outros calificativos de inútil e falto de independencia.
/Exercicio
SAÚDE
24/08/2016
O sedentarismo incrementa notablemente o risco de contraer certas enfermidades. A prevalencia de doenzas crónicas como hipertensión e diabetes é entre 2 e 4 veces maior en persoas inactivas
INSHT
22/08/2016
O INSHT publicou recentemente a serie 31, da colección de Notas Técnicas de Prevención, que comprende os números 1066 a 1077.
SAÚDE LABORAL
16/08/2016
O Regulamento substitúe unha directiva, que debe ser transpuesta polos Estados membros ao seu ordenamento xurídico interno nun proceso no que con certa frecuencia pódense producir actuacións discrepantes entre uns e outros Estados, por un regulamento, que os Estados membros deben acatar na súa literalidade, sen posibilidade alguna de desviacións ou interpretacións.
SENTENZA
17/08/2016
A Sección Primeira da Audiencia Provincial de Donostia -San Sebastián-, condenou a un contratista a penas que suman dous anos e dez meses de prisión pola morte dun traballador, sen contrato nin seguro, que realizaba obras de mellora no patio do Colexio San Luís de La Salle de San Sebastián. Ademais, o empresario deberá abonar indemnizacións por un importe total de 209.529,5€.
SINISTRALIDADE
22/08/2016
Un total de 301 traballadores/as faleceron en accidente laboral entre xaneiro e xuño deste ano, 16 mortes máis que no mesmo periodo de 2015, o que supón un incremento en termos relativos do 5,6%, segundo datos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.
SENTENZA
18/08/2016
O Tribunal Supremo de Canadá ditaminou por sete votos a favor fronte a un en contra, que os traballadores que enfermaron polas sustancias perigosas que maipulaban no traballo non é necesario que o demostren con certeza científica para poder recibir unha compensación laboral.
Riscos novos e emerxentes
 
 

10-08-2016
Xornada técnica solicitada pola Comarca de A Coruña. A data prevista de celebración é o día 10 de agosto de 2016 en A Coruña.
01-08-2016
Curso básico de prevención de riscos laborais de 55 horas solicitado pola Fed. de Industria. Datas previstas do 1 ao 16 de agosto de 2016 en Vigo.
26-07-2016
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria da CIG. Data prevista de inicio 26 de xullo de 2016 en Vigo.
11-07-2016
Curso básico de prevención de riscos laborais de 55 horas solicitado pola Unión Local de Cee. Datas previstas do 11 de xullo ao 5 de agosto de 2016 en Cee.
21-06-2016
Curso monográfico de 8 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Data prevista de inicio 21 de xuño de 2016 en Pontevedra.
21-06-2016
Curso monográfico de 6 horas de duración, solicitado pola Federación de Construción. Data prevista de celebración 21 de xuño de 2016 en Vigo.
20-06-2016
Curso monográfico de 10 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria. Data prevista de inicio 20 de xuño de 2016 en Ferrol.
 
 
Campañas

Recibe as novas do noso boletín dixital

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais