Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
 
 
28 de abril
28/04/2015
/Logo de saude laboral
O día 28 de abril, Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo, é nesta ocasión un día realmente difícil de celebrar. A estas alturas a ninguén se lle escapa, nin sequera aos máis obtusos e/ou desinformados, que a ultradereita neoliberal e conservadora internacional está a desenvolver nos últimos anos no conxunto do mundo e tamén en Europa, un deseño político-económico de carácter extraordinariamente regresivo. Isto fíxose baixo a coartada da posta en marcha dun modelo de superación da crise económica, que curiosamente estes mesmos gobernos, dereitosos e neoliberais, xeraron a través das súas políticas ultracapitalistas ao servizo das grandes multinacionais e os centros internacionais de poder económico para os que traballan e prestan os seus servizos. Cos que comparten a súa visión social, os seus fins e a súa repugnante ideoloxía.
/Comparativa impacto MA
MEDIO AMBIENTE
30/04/2015
Baixo o título de “Imaxes de cambio” a NASA ten a disposición un catálogo de imaxes, a través das que se poden apreciar os cambios que están a producirse na Terra debidos a factores humanos, cambio climático ou fenómenos naturais extremos (furacáns, volcáns activos, …)
/PRL LEI
XESTIÓN PREVENCIÓN
29/04/2015
Cando se fan 20 anos da aprobación da LPRL, asínase o primeiro Plan de prevención de riscos laborais para a carreira xudicial estatal. Asinado polo Consello Xeral do Poder Xudicial, o Ministerio de Xustiza e as asociacións xudiciais, recolle características da actividade xudicial como por exemplo que a actividade non está sometida a horario concreto, que o número de asuntos repartidos a cada órgano xudicial non está sometido a limitación, as restricións que estabelecen os prazos que deben ser atendidos ou os riscos psicosociais.
/Imaxen do ISSG
DATOS ESTATÍSTICOS
27/04/2015
Datos de sinistralidade de marzo de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
HIXIENE
24/04/2015
A UITA, Unión Internacional de Traballadores da Alimentación, advirte do aumento da utilización de nanomaterias na industria alimentaria e da falta de métodos existentes para valorar os riscos que isto pode supoñer para os traballadores, os consumidores e o medio ambiente
SENTENZA
22/04/2015
A Sala Social do Tribunal de Xustiza de Madrid confirma unha sentenza que impuña recargo de prestacións polo accidente dun traballador que sufriu un accidente cando se desprazaba sobre unha carretilla elevadora, sendo esta unha práctica prohibida na empresa, pero que se realizaba de xeito habitual e non era sancionada pola mesma.
Hixiene
20/04/2015
Científicos e expertos valoran que os custos para a sáude dos cidadáns europeos derivados da exposición a substancias químicas roldan os 157.000 millóns de euros anuais. Entre os custos valoranse os que se consideran directos, relacionados cos coidados médicos, e os indirectos, entre os que estarían a produción perdida, a morte prematura ou a discapacidade.
Psicosocial
23/04/2015
O Congreso dos Deputados aprobou unha enmenda ao artigo 550 do Código Penal: a agresión en tempo de traballo a profesionais sanitarios (médicos/as, enfermeiros/as, fisioterapeutas, técnicos, etc.) ou docentes será tipificado como atentado á autoridade, o que conleva penas de ata atro anos de cárcere.
Igualdade
21/04/2015
Segundo datos da Oficiña de Estatística da Unión Europea, Eurostat, a fenda salarial entre homes e mulleres creceu no Estado español 3,2 puntos dende o ano 2008, só por detrás de Portugal, pasando do 16,1 % no ano 2008 ao 19,3 % no 2013.
ITSS
20/04/2015
A Dirección Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social, na súa condición de Autoridade Central da ITSS ven de ditar o Criterio Técnico ITSS nº 95/2015 en materia de contratación temporal
 
 
04-05-2015
Curso básico de prevención de riscos laborais de 55 horas solicitado pola Federación de Industria. Datas previstas do 4 de maio ao 25 de maio de 2015 en Vigo.
06-05-2015
Xornada técnica solicitada pola Comarca de A Coruña. A data prevista de celebración é o día 6 de maio de 2015 en A Coruña.
11-05-2015
Curso básico de prevención de riscos laborais de 55 horas solicitado pola Comarca de Ferrol. Datas previstas do 11 de maio ao 25 de maio de 2015 en Ferrol.
26-05-2015
Curso monográfico de 10 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria. Data prevista de inicio 26 de maio de 2015 en Ferrol.

28-04-2015
Curso monográfico de 5 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Data prevista 28 de abril en Ourense.
27-04-2015
Xornada técnica solicitada pola Comarca de A Coruña. A data prevista de celebración é o día 27 de abril de 2015 en A Coruña.
20-04-2015
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria. Data prevista de inicio 20 de abril de 2015 en Vigo.
 
 
Campañas

Recibe as novas do noso boletín dixital

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013