Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
 
 
GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
13/05/2015
/Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 14 galego
O artigo de Análise e opinión sobre a recentemente aprobada Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020 abre o número 14 do Boletín CIG Saúde Laboral. Así mesmo, neste número desenvolvense contidos relacionados coas funcións dos delegados e as delegadas de prevención e seu dereito de acceso á documentación preventiva da empresa, segundo o Criterio Técnico 43/2205 da Inspección de Traballo e Seguridade Social. Péchase o Boletín co recordatorio de remate do período de adaptación ao Regulamento (CE) 1272/2008 para Clasificación, Etiquetado e Envasado de substancias e mesturas químicas, CLP.
/fatiga estres
SAÚDE
22/05/2015
O 73 por cento dos españois sente "astenia", que se traduce en falta de vitalidade e enerxía. Non durmir suficientes horas, o estrés e traballar moito son causas desta astenia que inflúe negativamente na vida laboral, social e familiar.
/Productos químicos
Hixiene
20/05/2015
Dende a Confederación Europea de Sindicatos (CES) repróchase á Comisión Europea que suspendese o traballo sobre a lexislación que protexe a traballadores e traballadoras de substancias químicas causantes de cancro. A secretaria xeral considera vergonzante que medidas destinadas a protexer a saúde de traballadores e traballadoras estean a ser tratadas por burócratas que as consideran unha carga innecesaria para a industria.
/OIT
OIT
19/05/2015
A Base de datos Mundial de Lexislación en materia de seguridade e saúde no traballo, LEGOSH, ofrece o marco regulador cos principais elementos lexislativos en materia de seguridade e saúde no traballo no mundo. LEGOSH permite acceder a unha síntese de textos legais en inglés acompañados polos textos no idioma orixinal, a realización de comparativas entre lexislación de varios estados e búsquedas lexislativas; así mesmo, conta con ligazóns a institucións, bases de datos e outras informacións en materia de seguridade e a saúde laboral.
I+D+i
19/05/2015
Investigadores do grupo de Química Inorgánica da Universidade de Córdoba, describen un proceso polo que un óxido de ferro denominado hematita, pode ser empregado na redución da contaminación debida aos óxidos de nitróxeno, presentes nos gases liberados ao aire en procesos de combustión e que son emitidos por tubos de escape de vehículos e industrias. Os óxidos de nitróxeno poden producir enfermidades respiratorias como enfisemas ou bronquites.
Saúde laboral
15/05/2015
O Ministerio de Traballo de Ontario ten estabelecida unha estratexia denominada “Seguridade no Traballo Ontario” que pretende concienciar sobre os riscos nos lugares de traballo. O Ministerio anuncia con antelación o obxectivo a inspeccionar, sen indicar os lugares de traballo sobre os que se materilizará a inspección. O fin último destas campañas é fortalecer o cumprimento da Lei de Seguridade e Saúde e os regulamentos asociados.
DATOS ESTATÍSTICOS
08/05/2015
Segundo os datos que publica o Ministerio de Emprego se contabilizaron ata febreiro 76.225 accidentes laborais con baixa, un incremento do 3,2% con respecto ao mesmo período do ano anterior; o índice de incidencia descende lixeiramente, 0,1%, ao terse incrementado tamén o número de traballadores asegurados.
OIT
18/05/2015
Informe realizado pola Oficiña de Actividades para os Empregadores (ACT/EMP) da OIT, co obxecto de amosar os beneficios que poden obter as empresas que recoñecen e apoian o talento das mulleres. O documento destaca a importancia que para o crecemento económico e o desenvolvemento ten a presenza da muller no mundo laboral tanto a nivel social como empresarial.
Psicosocial
14/05/2015
Os feitos tiveron lugar nun instituto en Bizcaia; o mal comportamento dunha alumna motivou que a docente a expulsara da clase, en presencia da coordinadora da ESO do centro; nese momento a profesora sufriu un episodio de angustia que lle impediu continuar coa súa actividade laboral. Ese mesmo día acudiu á mutua que diagnosticou ansiedade e lle recetou medicamentos específicos, pero non considerou que a orixe da patoloxía fose laboral.
sentenza
07/05/2015
O Xulgado do Penal de Alcalá de Henares condeu á responsable de obra da empresa contratista e ao encargado da empresa subcontratada a indemnizar conxunta e solidariamente cunha cantidade cercana aos 800.000 euros a un traballador que sufriu un accidente laboral; así mesmo condea á responsable de obra a 4 meses e medio de prisión e ao encargado da empresa subcontratada a 3 meses de prisión.
 
 
26-05-2015
Curso monográfico de 10 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria. Data prevista de inicio 26 de maio de 2015 en Ferrol.
01-06-2015
Curso básico de prevención de riscos laborais de 55 horas solicitado pola Comarca de Ourense. Datas previstas do 1 de xuño ao 25 de xuño de 2015 en Ourense.
01-06-2015
Curso básico de prevención de riscos laborais de 55 horas solicitado pola Comarca de Ferrol. Datas previstas do 1 de xuño ao 15 de xuño de 2015 en Ferrol.
01-06-2015
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria da CIG. Data prevista de inicio 1 de xuño de 2015 en Vigo.

20-05-2015
Curso monográfico de 4 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Data prevista 20 de maio en Ferrol.
20-05-2015
Xornada técnica solicitada pola Federación de Servizos. A data prevista de celebración é o día 20 de maio de 2015 en Ourense.
13-05-2015
Xornada técnica solicitada pola Federación de Industria. A data prevista de celebración é o día 13 de maio de 2015 en Vigo.
 
 
Campañas

Recibe as novas do noso boletín dixital

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013