Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
 
 
GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
11/03/2015
/Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 13 galego
O Boletín CIG Saúde Laboral Nº 13 destaca na súa portada o novo servizo que o Gabinete Técnico Confederal da CIG ven de introducir na súa web: o asesoramento técnico on line. Esta ferramenta nace co fin de facilitar o acceso ao servizo de asesoramento en materia de prevención de riscos e saúde laboral, servizo que o Gabinete está a prestar dende hai anos basicamente a través dos puntos de asistencia territorial. As consultas recibidas a través do formulario que o usuario/a cumprimenta e nos remite, sempre serán atendidas polas técnicas e técnicos en prl do Gabinete, garantindo sempre a confidencialidade dos datos facilitados e que estos únicamente se empregarán coa finalidade de respostar á consulta recibida.
/Navantia
Accidente laboral
26/03/2015
O pasado martes tivo lugar no asteleiro de Navantia un accidente laboral no que faleceu un traballador dunha compañía auxiliar. Á espera dos resultados que se desprendan do informe sobre o sucedido, a CIG Industria reclama a Navantia que esixa ás compañías auxiliares que traballan nos estaleiros, a racionalización das xornadas de traballo e o cumprimento dos acordos asinados no ano 2001.
/BOE
Formación
26/03/2015
O Real Decreto-lei 4/2015, de 22 de marzo, para a reforma urxente do Sistema de Formación Profesional para o Emprego no ámbito laboral, foi publicado no Boe o día 23 de marzo de 2015
/Sentenza
sentenza
25/03/2015
O xulgado do Penal de Soria condeou a un empresario a nove meses de cárcere como autor dun delito contra a seguridade dos traballadores e dous de lesións por imprudencia. Asl mesmo na sentenza recóllese a inhabilitación durante un ano e medio para o exercicio da profesión de construtor. Ademaís deberá aboar unha multa de 540 euros e unha indemnización de 3.693, 92 euros aso traballador accidentado de forma conxunta coa compañía de seguros e coa empresa da que era administrador único.
SSPPAA
24/03/2015
O vindeiro 31 de marzo rematará o proceso de privatización das sociedades de prevención das Mutuas tal e como se contempla na Lei 35/2014, do 26 de decembro, pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social en relación co réxime xurídico das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social. As sociedades de prevención están a funcionar como servizos de prevención alleos para moitas empresas, encargándose das actividades de prevención de riscos laborais que se lles contratan: elaboración de plans de prevención, formación en prl, vixilancia da saúde, etc.
OIT
18/03/2015
A Organización Internacional do Traballo ten realizado un documento cuia finalidade é examinar temas laborais de estrés. Inclúe puntos de comprobación que permiten identificar estresores na vida laboral e a adopción de medidas para facerlles fronte. Os puntos de comprobación da publicación poden empregarse de xeito xeral, aínda que o recomendable é vinculalos ás carácterísticas específicas da organización. Segundo se especifica no manual, o estrés debe recibir o mesmo trato que calquera outro risco, realizando unha auténtica política de prevención dentro da empresa
LEXISLACIÓN ESPECÍFICA RISCO QUÍMICO
19/02/2015
Neste documento recóllense os Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos adoptados polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo para o ano 2015. A constitución polo INSHT en 1995 dun grupo de traballo sobre Valores Límite de Exposición Profesional permitiu a publicación dun primeiro documento en 1999, seguido por actualizacións anuais para facer fronte, a medio prazo, á obriga que a Directiva 98/24/CE impoñía aos Estados membros de establecer límites de exposición profesional nacionais.
Saúde
19/03/2015
Na actualidade estase a producir un debate aberto no seo da comunidade científica sobre o nivel de bisfenol A (BPA) ao que está exposta a poboación, e os posibles efectos desta exposicón para a saúde. Se ben e certo que o devandito compoñente podería ter efectos específicos no metabolismo e no aumento de peso, no desenvolvemento das glándulas mamarias e no comportamento e a ansiedade, os resultados das investigacións previas até agora realizadas non resultan concluíntes nin definitivos, o que está a xerar unha importante controversia.
ITSS
18/03/2015
No Consello de Ministros do pasado 13 de marzo, se procedeu a informar sobre o Anteproyecto de Lei Ordeadora do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social que inclúe a creación dunha escala de Subinspectores de Seguridade e Saúde no Traballo. Este Anteproxecto supón a actualización da normativa vixente, que data de 1997. A futura Lei prevé un incremento dos recursos destinados pola Inspección para a prevención de riscos laborais e para combatir a sinistralidade laboral. Con este fin se creará dentro da Inspección unha nova Escala de Subinspectores de Seguridade e Saúde no Traballo.
GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
12/02/2015
Documento de traballo, en continua actualización, que non pretende ser un capítulo dun convenio colectivo tipo, senón unha serie de apuntes que, xunto cos demais temas de negociación, compoñan a plataforma reivindicativa necesaria que axudará a conquistar melloras nas condicións de traballo e na calidade de vida
 
 

16-03-2015
Curso básico de prevención de riscos laborais de 55 horas solicitado pola Comarca de Ferrol. Datas previstas do 16 de marzo ao 31 de marzo de 2015 en Ferrol.
11-02-2015
Xornada técnica solicitada pola Comarca de Ourense. A data prevista de celebración é o día 11 de febreiro de 2015 en Ourense.
09-02-2015
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria da CIG. Data prevista de inicio 9 de febreiro de 2015 en Vigo.
17-11-2014
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria da CIG. Data prevista de inicio 17 de novembro de 2014 en Vigo.
13-11-2014
Curso monográfico de 10 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria. Data prevista de inicio 13 de novembro de 2014 en Ferrol.
24-10-2014
Xornada técnica solicitada pola Comarca de A Coruña. A data prevista de celebración é o día 24 de outubro de 2014 en A Coruña.
23-10-2014
Curso monográfico de 4 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Data prevista 23 de outubro en Burela.
 
 
Campañas

Recibe as novas do noso boletín dixital

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013