Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
 
 
Sinistralidade
10/09/2014
/Sinistralidade AUMENTO
Os datos de sinistralidade laboral do primeiro semestre de 2014 ofrecidos polo Ministerio de Emprego e Seguridade amosan un aumento xeneralizado dos accidentes de traballo no conxunto do Estado español. Un aumento que, ademais, parece estar a acelerarse, pois se no período xaneiro-maio foi do 3,8%, no conxunto do semestre ascendeu até o 4,9%.
/Imaxen do ISSG
DATOS ESTATÍSTICOS
09/09/2014
Datos de sinistralidade de xullo 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
/Congreso ORP 2014
INSHT
05/09/2014
O ORP é un Congreso Internacional de Prevención de Riscos Laborais cuxo obxectivo é construír un foro para intercambiar información sobre os avances nas tendencias, métodos e proxectos de traballo, técnicas e ferramentas de ergonomía, seguridade, hixiene, medicina laboral, psicosocioloxía, formación, xestión da prevención e a integración destes baixo o concepto da responsabilidade social corporativa.
/Imaxen do ISSG
ISSGA
01/09/2014
Datos de sinistralidade do segundo trimestre de 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
OIT
29/08/2014
Ryder puxo de manifesto que non garantir un lugar de traballo seguro e saudable constitúe unha forma de traballo inaceptable. “Isto coloca a seguridade e a saúde no mesmo lugar que o traballo forzoso, o traballo infantil, a liberdade de asociación e a discriminación, que foron recoñecidas na Declaración da OIT relativa aos principios e dereitos fundamentais no traballo”. Guy Ryder anunciou novos esforzos dirixidos a lograr o cumprimento das normas internacionais sobre saúde e seguridade no traballo en todo o mundo.
ISSGA
28/08/2014
O obxectivo da campaña é chegar a esa poboación rural que utiliza o tractor con dúas mensaxes. Dunha banda, alertar e concienciar dos riscos do manexo do tractor e dos seus aparellos e informar de cales son as causas máis recorrentes dos sinistros; e, doutra banda, como órgano técnico en materia de prevención, facilitar recomendacións básicas, que, de terse sempre en conta, evitarían os accidentes ou, cando menos, minimizarían a súas consecuencias.
I+D+i
27/08/2014
Mentres que os coches movidos por hidróxeno parecen estar listos para ser a seguinte gran novidade na sociedade, cada vez máis consciente da importancia da pegada de carbono, o desenvolvemento de métodos sustentables para producir hidróxeno parece acharse aínda nunha fase incipiente. O proxecto HYTIME traballa nun novo proceso de produción grazas ao cal poderá obterse hidróxeno ecolóxico a partir de herba, palla e residuos da industria alimentaria.
ISSGA
29/08/2014
O ISSGA publica 13 fichas sobre os principais equipos de traballo instalados nos buques de pesca, os requisitos comúns de seguridade, as obrigas do empresario e traballador e unha referencia á normativa e á lexislación.
CONTAMINACIÓN
27/08/2014
Científicos do centro CREAL do Instituto de Saúde Global de Barcelona avaliaron se a exposición á contaminación do aire durante o embarazo afecta o desenvolvemento psicomotor e cognitivo nos primeiros anos de vida dos nenos e nenas. Os resultados revelan unha asociación entre a presenza de dióxido de nitróxeno (NON2), que procede maioritariamente do tráfico, e outros contaminantes durante esa etapa e un atraso no desenvolvemento psicomotor dos fillos.
Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo
22/08/2014
A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) participará no XX Congreso Mundial sobre Seguridade e Saúde no Traballo, que terá lugar en Frankfurt do 24 ao 27 de agosto, e terá unha caseta na feira asociada Arbeitsschutz Aktuell do 25 ao 28 de agosto. A EU-OSHA organizará un simposio sobre a prevención dos riscos psicosociais, no marco da súa campaña Traballos saudables: Xestionemos a tensión de 2014-2015.
 
 
22-09-2014
Curso monográfico de 10 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Datas previstas 22 e 23 de setembro de 2014 en Ferrol.
22-09-2014
Curso básico de prevención de riscos laborais de 55 horas solicitado pola Comarca de Ferrol. Datas previstas do 22 de setembro ao 9 de outubro de 2014 en Ferrol.
22-09-2014
Curso monográfico de 10 horas de duración, solicitado por CIG - Ensino. Datas previstas entre o 22 e  25 de setembro de 2014 en Lugo.
22-09-2014
Curso básico de prevención de riscos laborais de 55 horas solicitado pola Federación de Industria. Datas previstas do 22 de setembro ao 13 de outubro de 2014 en Vigo.
24-09-2014
Xornada técnica solicitada pola Federación de Industria. A data prevista de celebración é o día 24 de setembro de 2014 en Vigo.
30-09-2014
Curso básico de prevención de riscos laborais de 55 horas solicitado pola Comarca de Ourense. Datas previstas do 30 de setembro ao 24 de outubro de 2014 en Ourense.

16-09-2014
Curso básico de prevención de riscos laborais de 55 horas solicitado pola Comarca de A Coruña. Datas previstas do 16 de setembro ao 21 de outubro de 2014 en A Coruña.
 
 
Campañas

Recibe as novas do noso boletín dixital

Con la financiación de/ Co financiamento de:
Acción DI-0015/2009; Acción AD-0002/2011; Acción AD-0001/2012