Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
 
 
PSICOSOCIAL
03/07/2015
/Exceso información
A síndrome Síndrome de Fatiga Informativa (IFS) dáse en persoas que tenden a manexar grandes cantidades de información procedente de libros, revistas, xornais, correos electrónicos, móbiles e sobre todo redes sociais. Os síntomas máis destacados deste son: estrés, ansiedade, confusión, problemas de atención e concentración, dificultade para a análise e a toma de decisións, superficialidade e danos nas relacións persoais.
/Mar ondas
AXENCIA EUROPEA DO MEDIO AMBIENTE
02/07/2015
O primeiro informe sobre o estado de dos mares de Europa, publicado pola Axencia Europea de Medio Ambiente, confirma que os nosos mares non están nin limpos nin sans e, aínda que na actualidade son produtivos, poderían deixar de selo se continúa a degradación dos ecosistemas mariños, e conclúe que o mal estado do medio mariño europeo non cadra coas ambicións de crecemento da UE no marco da "economía azul".
/Fallo  xudicial
SENTENZA
01/07/2015
O administrador dunha empresa e o arquitecto e coordinador de seguridade condenados a pagar unha multa de 2.730 euros por un delito contra os dereitos dos traballadores de imprudencia grave con resultado de lesións.
/ladrillo refractario
Hixiene
30/06/2015
A Dirección Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social en Gipuzkoa recoñeceu a enfermidade profesional tras o falecemento de Mohamed B.A., por EPOC e insuficiencia respiratoria severa, engrosamentos nodulares, pleurais e cancro de pulmón. O traballador faleceu con 67 anos o pasado 11 de Outubro, tras 20 anos de traballo na fabricación de ladrillos refractarios, e logo de estar exposto a un intenso ambiente pulvíxeno e varías substancias cancerígenas nese período laboral.
IARC
29/06/2015
A Axencia Internacional para a Investigación sobre o Cancro (IARC) avaliou a carcinoxeneidade dos insecticidas gamma-hexaclorociclohexano (coñecido como lindano), o diclorodifeniltricloroetano (DDT) e do herbicida acedo 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), o máis empregado no mundo. Un total de 26 expertos de 13 países, convocados polo Programa de Monografías da IARC, clasificou o insecticida lindano como 'carcinóxeno para os humanos' (inclúense dentro do denominado Grupo 1), aínda que non se acharon probas suficientes para a carcinoxeneidade en humanos do lindano no linfoma non Hodgkin (LNH).
Silicose
26/06/2015
O Consello Xeral do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) aprobou, na súa reunión do día 25 de xuño, proceder a un cambio de criterio sobre o o tratamento asistencial aos traballadores/as afectados/as de silicose de 1º grao. Deste xeito, recoñecerase a incapacidade permanente total para quen presente esta doenza e na súa empresa non exista un posto de traballo alternativo libre de pó.
INSHT
26/06/2015
Documento elaborado polo INSHT no que se describe a prevención así como os principais métodos de loita contra o lume dentro da contorna de calquera establecemento. Abórdanse os principios e sistemas máis importantes a ter en conta, que constitúen a base necesaria no traballo cotián do persoal da prevención neste campo.
Formación
29/06/2015
Debido ás dúbidas suscitadas acerca da convivencia da formación inicial de 8 horas e a formación por posto de traballo ou oficio, así como do contido concreto desta última, a Comisión Paritaria do Convenio considerou convinte realizar unha aclaración ao respecto. Así aparece puplicada no Boletín Oficial do Estado a Aclaración da Comisión Paritaria do Convenio acerca do disposto no artigo 138 b) do V Convenio Xeral do Sector da Construción ao redor da formación do primeiro ciclo e do segundo ciclo.
Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo
26/06/2015
O 23 de xuño de 2015, a EU-OSHA presentou en Bruxelas ao Parlamento Europeo as principais conclusións da segunda edición da súa Enquisa Europea de Empresas sobre Riscos Novos e Emerxentes ESENER - 2. Logo de realizar entrevistas en preto de 50.000 empresas, a enquisa puxo de manifesto que os factores de riscos relacionados cos trastornos psicosociais e musculoesqueléticos son os que máis afectan a traballadores e traballadoras nos centros de traballo de Europa, e que a avaliación de riscos segue a considerarse a mellor forma de combatilos.
MEDIO AMBIENTE
25/06/2015
Segundo o informe SMARTer2030, o potencial dos cambios provocados polas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) diminuiría nun 20% as emisións de carbono, aumentaría en máis de 11 billóns de dólares os novos beneficios económicos, 1.600 millóns de persoas poderían ter atención sanitaria on line e os rendementos agrícolas subirían un 30%.
 
 
14-07-2015
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria. Data prevista de inicio 14 de xullo de 2015 en Vigo.

16-06-2015
Curso monográfico de 4 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Data prevista 16 de xuño en Ferrol.
16-06-2015
Curso monográfico de 10 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria. Data prevista de inicio 16 de xuño de 2015 en Ferrol.
15-06-2015
Curso monográfico de 8 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Data prevista de inicio 15 de xuño en Pontevedra.
08-06-2015
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria. Data prevista de inicio 8 de xuño de 2015 en Vigo.
01-06-2015
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria da CIG. Data prevista de inicio 1 de xuño de 2015 en Vigo.
01-06-2015
Curso básico de prevención de riscos laborais de 55 horas solicitado pola Comarca de Ourense. Datas previstas do 1 de xuño ao 25 de xuño de 2015 en Ourense.
 
 
Campañas

Recibe as novas do noso boletín dixital

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013