Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
 
 
GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
25/06/2014
/Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 10 galego
A importancia da representación e consulta de traballadores e traballadoras en materia de seguridade e saúde laboral queda patente nos datos reflectidos na enquisa ESENER, elaborada pola Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo. A valoración deste aspecto da enquisa comparte espazo no Boletín con outros temas como a situación que en materia de saúde laboral están a padecer traballadores e traballadoras do servizo de reparto de correo, a "Guía de vixilancia da saúde na pesca", o mercado de traballo visto dende un punto de vista de xénero ou o procedemento de actuación en caso de accidente de traballo.
/Imaxen do ISSG
DATOS ESTATÍSTICOS
31/07/2014
Datos de sinistralidade de MAIO 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
/Formaldehído
Hixiene
30/07/2014
Na 6ª ATP (Adaptación ao Progreso Técnico), Regulamento (UE) nº 605/2014 do Regulamento CLP, modificouse a clasificación do formaldehido pasando de estar clasificado como canceríxeno de categoría 2 coa indicación de perigo H351 (Sospéitase que provoca cancro), a canceríxeno de categoría 1B coa indicación de perigo H350 (Pode provocar cancro). Tamén foi clasificado como mutáxeno de categoría 2 coa indicación de perigo H341 (Sospéitase que provoca defectos xenéticos). Dita clasificación será aplicable a partir do 1 de abril de 2015, sen prexuízo de que poida aplicarse antes.
/Imaxen do ISSG
DATOS ESTATÍSTICOS
30/07/2014
Datos de Enfermidades Profesionais no segundo trimestre do 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Xestión preventiva
29/07/2014
A Organización Internacional de Normalización (ISO) publicou o primeiro borrador da futura Norma internacional ISO 45001 de Sistemas de Xestión da Seguridade e Saúde no Traballo, o ISO/CD 45001 (Committee Draft), en cuxa elaboración participan expertos de 66 países do mundo, incluíndo polo Estado español técnicos de AENOR.
Xestión preventiva
24/07/2014
A sentenza 02502/2013 da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Asturias, en aplicación do que dispón o artigo 30.4 acerca de que os traballadores encargados da prevención gozan das mesmas garantías fronte ao despedimento que os representantes dos traballadores, denegou o despedimento do Xefe de Prevención dunha empresa, declarándoo nulo.
Accidente laboral
21/07/2014
A Audiencia de Valladolid confirmou a total exculpación da técnica de prevención respecto do accidente laboral rexistrado en febreiro de 2008 nun secadero de sementes de Nava del Rey no que un operario perdeu a vida no interior esmagado por un carro mentres realizaba tarefas de limpeza do mesmo. A resolución da Sección Cuarta do Penal da Audiencia Provincial fai referencia a feitos xa vistos polo Xulgado do Penal número 4 e polos que, en sentenza de data 25 de novembro do pasado ano, o citada técnica quedou absolta con todos os pronunciamientos ao entender entón o xuíz que non tivera responsabilidade algunha no devandito sinistro, exculpación que levara ao Ministerio Fiscal a recorrer o fallo en apelación para logar a súa condena.
I+D+i
28/07/2014
Para dar resposta ás esixencias do último regulamento de eficiencia enerxética da iluminación pública, investigadores da ETSI Industriais da Universidade Politécnica de Madrid (UPM), en colaboración coa Universidade Pontificia Comillas, deseñaron un sistema de regulación de enerxía, baseado na combinación de diversos elementos electromagnéticos, que reduce de maneira eficiente o fluxo luminoso das lámpadas mediante a diminución da tensión de alimentación das mesmas.
OIT
24/07/2014
NORMLEX é un sistema que ofrece información sobre as Normas Internacionais do Traballo (tal como información sobre as ratificacións, a obrigación de envío de memorias, os comentarios dos órganos de control, etc.) e sobre a lexislación nacional sobre traballo e seguridade social. NORMLEX foi deseñada co fin de prover datos completos e fáciles de uso sobre os devanditos temas e de integrar a base de datos NATLEX, así como as informacións das bases de datos APPLIS, ILOLEX e LIBSYND. A base de datos, NORMLEX, ofrece unha plataforma de fácil acceso en inglés, francés e español sobre temas tales como o status de ratificación dos Convenios da OIT, comentarios presentados polos órganos de control da OIT, perfís por estado e documentos crave da OIT.
Mutuas
21/07/2014
O pasado venres remitiuse ás Cortes Xerais o PROXECTO DE LEI pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social en relación co réxime xurídico das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social, así como o REAL DECRETO polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración.
 
 

07-07-2014
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación de Construción da CIG. Data prevista de inicio 7 de xullo de 2014 en Vigo.
03-07-2014
Curso monográfico de 6 horas de duración, solicitado pola Federación de Construción da CIG. Data prevista de celebración 3 de xullo de 2014 en Vigo.
01-07-2014
Curso monográfico de 6 horas de duración, solicitado pola Federación de Construción da CIG. Data prevista de celebración  1 de xullo de 2014 en Vigo.
26-06-2014
Curso monográfico solicitado pola Unión Local de Monforte. Data prevista 26 de xuño en Monforte.
23-06-2014
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación do Metal da CIG. Data prevista de inicio 23 de xuño de 2014 en Vigo.
20-06-2014
Curso monográfico de 6 horas de duración, solicitado pola Federación de Construción da CIG. Data prevista de celebración  20 de xuño de 2014 en Vigo.
18-06-2014
Curso monográfico de 6 horas de duración, solicitado pola Federación de Construción da CIG. Data prevista de celebración  18 de xuño de 2014 en Vigo.
 
 
Campañas

Recibe as novas do noso boletín dixital

Con la financiación de/ Co financiamento de:
Acción DI-0015/2009; Acción AD-0002/2011; Acción AD-0001/2012