Co financiamento de:
/ Portada / Datos estatísticos

DATOS SINISTRALIDADE GALEGOS

20-06-2024 - DATOS ESTATÍSTICOS. ISSGA

DATOS SINISTRALIDADE ESTATAIS

20-09-2023 - DATOS ESTATÍSTICOS. INSST

ORGANISMOS OFICIAIS

31-10-2018 - DATOS ESTATÍSTICOS

ARTIGOS SINISTRALIDADE LABORAL GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL

25-03-2024 - DATOS ESTATÍSTICOS GTCSL

Datos do 1º trimestre de 2024 de Sinistralidade e Enfermidades profesionais en Galiza

20-06-2024 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais e Sinistralidade do 1º trimestre de 2024, referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. MAIO 2023 ABRIL 2024

14-06-2024 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre MAIO 2023 ABRIL 2024.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. ABRIL 2023 MARZO 2024

21-05-2024 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre ABRIL 2023 MARZO 2024.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. MARZO 2023 FEBREIRO 2024.

15-04-2024 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre MARZO 2023 FEBREIRO 2024.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. FEBREIRO 2023 XANEIRO 2024

04-04-2024 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre FEBREIRO 2023 XANEIRO 2024.

A Sinistralidade laboral na Galiza, 2023. Nada que celebrar

25-03-2024 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

Atendendo ás estatísticas da sinistralidade laboral na Galiza proporcionadas polos distintos organismos públicos adicados a este tema e ás declaracións públicas realizadas sobre esta materia pola Goberno do PP na Xunta de Galicia, certos medios de comunicación e as organizacións sindicais estatais, que ven nos datos proporcionados unha mellora substancial da evolución da sinistralidade laboral no noso País, dende o Gabinete Técnico de Saúde Laboral da CIG negamos a maior e dicimos que estas son unhas afirmacións enganosas e desacertadas, carentes da necesaria análise ponderada dos datos que, sen dúbida require a preocupante situación preventiva que vén sufrindo o noso País nos últimos anos.

Datos do 4º trimestre de 2023 de Sinistralidade e Enfermidades profesionais en Galiza

13-03-2024 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais e Sinistralidade do 4º trimestre de 2023, referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade

Factores de risco de cancro no ámbito laboral en Europa – primeiras conclusións da Enquisa sobre a exposición das persoas traballadoras

29-02-2024 - Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo

A Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo (EU-OSHA) realizou unha ampla enquisa sobre a exposición das persoas traballadoras a factores de risco de cancro en Europa en seis Estados membros da UE: Alemaña, Irlanda, España, Francia, Hungría e Finlandia. O obxectivo desta publicación é presentar os primeiros resultados da enquisa e ofrecer unha visión xeral do tipo de información que pode obterse a partir dos datos da enquisa.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. XANEIRO 2023 DECEMBRO 2023.

21-02-2024 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre XANEIRO 2023 DECEMBRO 2023.

Novo informe sobre saúde mental no traballo trala COVID-19

13-02-2024 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A pandemia de COVID-19 afectou enormemente o mundo laboral. O presente informe ofrece as conclusións da análise das enquisas europeas sobre saúde mental no traballo antes, durante e despois da pandemia. As achegas máis significativas refírense ao impacto diferenciado en determinados sectores, tipos de traballo, subgrupos de persoas traballadoras e xénero, dixitalización e á importancia de que as organizacións apliquen de maneira proactiva as medidas de seguridade e saúde no traballo. O novo informe ofrece información valiosa para tomar decisións con coñecemento de causa a fin de previr e abordar os problemas de saúde mental relacionados co traballo.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. DECEMBRO 2022 NOVEMBRO 2023.

16-01-2024 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre DECEMBRO 2022 NOVEMBRO 2023.

Informe sobre o estado da seguridade e saúde laboral no Estado 2021-2022 - Ano 2023

05-01-2024 - INSST

O obxectivo prioritario deste informe é poñer ao dispor do público interesado, dunha forma condensada, a información que permita coñecer de primeira man as actuacións que no período indicado leváronse a cabo así como os resultados obtidos respecto das continxencias profesionais proporcionados polo sistema CEPROSS (Comunicación de Enfermidades Profesionais na Seguridade Social) e PANOTRATTS (Patoloxías Non Traumáticas da Seguridade Social).

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. NOVEMBRO 2022 OUTUBRO 2023

03-01-2024 - INSST-OBSERVATORIO

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre NOVEMBRO 2022 OUTUBRO 2023.

Novos casos de silicose rexistrados no INS durante o 2022

19-12-2023 - INS

Neste informe preséntanse, por Comunidades Autónomas, os novos casos de silicoses detectados polo Instituto Nacional de Silicose durante o ano 2022. Estes diagnósticos xorden a partir dos recoñecementos médicos efectuados aos traballadores/as que acoden a través de diferentes organismos, así como dos expedientes remitidos, para a súa valoración, polos Equipos de Valoración de Incapacidades de diversas provincias españolas.

Datos de Sinistralidade e Enfermidades profesionais en Galiza 2023

11-12-2023 - DOG

Datos de Enfermidades Profesionais e Sinistralidade do 1º, 2º e 3º trimestre de 2023, referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade

Enquisa Europea de Condicións de Traballo 2021. Datos España

05-12-2023 - INSST

A Enquisa Española de Condicións de Traballo do ano 2021 baséase na explotación das entrevistas realizadas a 2.903 persoas traballadoras en España, no marco da Enquisa Europea sobre Condicións de Traballo ou European Working Conditions Survey (EWCS), levada a cabo pola Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e de Traballo (Eurofound).

Factores de risco de cancro en Europa: conclusións iniciais da enquisa sobre a exposición das persoas traballadoras da EU-OSHA

27-11-2023 - EU-OSHA

A Enquisa da EU-OSHA sobre a exposición das persoas traballadoras a factores de risco de cancro en Europa proporciona información sobre a súa probable exposición a vinte e catro factores de risco de cancro coñecidos durante a súa última semana de traballo. A enquisa levou a cabo en Alemaña, Irlanda, España, Francia, Hungría e Finlandia en 2023. Esta publicación presenta as primeiras conclusións da enquisa, destacando as exposicións profesionais máis comúns entre os factores de risco de cancro considerados, as circunstancias da exposición e o vínculo entre a exposición e algunhas condicións de traballo.

Análise de mortalidade por accidente de traballo no Estado 2020-2022

21-11-2023 - INSST

Neste informe preséntanse os datos dos accidentes mortais investigados polos Órganos Técnicos das Comunidades Autónomas (exceptuando accidentes de tráfico, non traumáticos, os ‘in itinere’ e os debidos ao COVID), ocorridos durante o trienio 2020-2022. Ademais das variables incluídas no sistema Delt@, complétase o estudo coa análise de causas do accidente, que facilita o coñecemento en profundidade das condicións nas que se produciu o accidente.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. OUTUBRO 2022 SETEMBRO 2023.

15-11-2023 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre OUTUBRO 2022 SETEMBRO 2023.

Infografías Saúde Laboral 2022

30-10-2023 - INSST

O INSST pon ao dispor as Infografías: Accidentes laborais de tráfico, Accidentes de traballo con baixa en xornada de traballo e Accidentes de traballo con baixa en xornada de traballo, segundo forma, sexo, idade e gravidade. Son resumos baseados en imaxes e gráficos con datos básicos do tema de saúde laboral considerado, que sitúan ao lector nun coñecemento esencial da materia en cuestión. Requiren coñecementos básicos para a súa interpretación e pretenden ser un recurso máis para a sensibilización e a prevención.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. AGOSTO 2022 XULLO 2023

27-09-2023 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre AGOSTO 2022 XULLO 2023

Datos de Sinistralidade en Galiza 1º trimestre 2023

20-09-2023 - ISSGA

Datos de Sinistralidade laboral referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade, no PRIMEIRO TRIMESTRE DO 2023

Informe de accidentes laborais de tráfico 2022

18-09-2023 - INSST

O INSST vén elaborando, dende 2007, informes relativos á sinistralidade laboral relacionada co tráfico. Neles constátase que os accidentes relacionados co tráfico e a mobilidade da poboación traballadora teñen un papel tristemente destacado, tanto polo seu número como pola súa gravidade, polas secuelas que producen e polo custo persoal e económico que supoñen para a sociedade. Estes datos avalan de forma incuestionable a prioridade de actuar neste campo para minimizar os riscos existentes. Este documento presenta os resultados correspondentes ao ano 2022, tentando desta maneira contribuír á prevención eficaz destes sinistros e poñendo de manifesto a necesidade de tomar medidas que contribúan á súa redución.

Actividades prioritarias en función da sinistralidade 2022

13-09-2023 - insst

Estudo que elabora anualmente o Departamento de Investigación e Información do INSST, clasificando as actividades económicas segundo dous criterios simultáneos, considerando a probabilidade de que se produza o accidente de traballo con baixa e analizando onde se encontran agregados o maior número de traballadores e traballadoras susceptibles de padecelo. Este criterio combinado é útil en estratexias que necesiten unha óptima xestión dos recursos e que dean lugar a programas preventivos eficientes.

Sinistralidade dos traballadores/as cedidos por empresas de traballo temporal. Informe xaneiro - decembro 2022

08-09-2023 - INSST

Este informe realiza unha análise descritiva de diversas variables do parte de accidente de con o fin de achegar unha aproximación ao perfil do accidente sufrido por persoas traballadoras cedidas por Empresas de Traballo Temporal ao longo de 2022.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. XULLO 2022 XUÑO 2023.

06-09-2023 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre XULLO 2022 XUÑO 2023

Informe anual de accidentes de traballo no Estado 2022

04-09-2023 - INSST

Durante o ano 2022, rexistráronse no Estado 653.510 accidentes de traballo con baixa. A maioría producíronse durante a xornada laboral, en concreto 571.274 accidentes, que supoñen o 87,4 %. O resto, 82.236 accidentes, tiveron lugar durante o traxecto do domicilio ao centro de traballo ou viceversa; son os que se denominan accidentes de traballo con baixa in itínere.

Poboación traballadora migrante: perfil sociodemográfico e sinistralidade

24-07-2023 - INSST

O presente informe do INSST ten como obxectivo coñecer e avaliar a sinistralidade e as condicións de traballo existentes para a poboación traballadora migrante no Estado. Para iso analízanse os aspectos máis relevantes en relación coa estrutura demográfica e coa sinistralidade do devandito colectivo. O Observatorio Estatal de Condicións de Traballo elabora este estudo para dar resposta ao obxectivo 4 “Reforzar a protección das persoas traballadoras en situación de maior risco ou vulnerabilidade” da Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2023-2027. En concreto, o informe atende a necesidade fixada na liña de actuación número 7 “Mellora da protección das persoas traballadoras móbiles e migrantes, incluídos os temporeros” de analizar “os datos de accidentes de traballo por nacionalidade e sector de actividade co fin de impulsar actuacións nos colectivos de maior incidencia”.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. XUÑO 2022 MAIO 2023

19-07-2023 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre XUÑO 2022 MAIO 2023

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. MAIO 2022 ABRIL 2023

15-06-2023 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre MAIO 2022 ABRIL 2023

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. ABRIL 2022 MARZO 2023

15-05-2023 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre ABRIL 2022 MARZO 2023

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. MARZO 2022 FEBREIRO 2023.

14-04-2023 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. FEBREIRO 2022 XANEIRO 2023

14-03-2023 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre FEBREIRO 2022 XANEIRO 2023

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. XANEIRO 2022 DECEMBRO 2022

14-02-2023 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre XANEIRO 2022 DECEMBRO 2022

Os accidentes laborais mortais dispáranse un 18,6% ata novembro, con 770 falecidos, segundo datos provisionais do Ministerio de Traballo e Economía Social

26-01-2023 - Sinistralidade

Un total de 770 traballadores/as faleceron en accidente laboral nos once primeiros meses do ano pasado, 121 máis que en igual período de 2021, o que implica un aumento do 18,6%, segundo datos provisionais do Ministerio de Traballo e Economía Social. A maior parte dos accidentes mortais prodúcense por infartos e derrames cerebrais, accidentes de tráfico, atrapamentos e amputacións, caídas e colisións contra obxectos en movemento.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. DECEMBRO 2021 NOVEMBRO 2022

19-01-2023 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre DECEMBRO 2021 NOVEMBRO 2022

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. NOVEMBRO 2021 OUTUBRO 2022

16-12-2022 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre NOVEMBRO 2021 OUTUBRO 2022

Plan de Choque contra os accidentes mortais na Actividade de Transporte de Mercadorías por Estrada: Prevención de accidentes en roteiro, zonas de carga e descarga 2022

21-11-2022 - INSST

Este documento recolle os datos de sinistralidade neste sector; analiza os accidentes producidos en roteiro, en zonas de almacenamento, carga e descarga; e propón medidas para a prevención de accidentes por patoloxías non traumáticas para o colectivo que traballa neste sector.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. OUTUBRO 2021 SETEMBRO 2022

17-11-2022 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre OUTUBRO 2021 SETEMBRO 2022

Epidemioloxía de patoloxías non traumáticas: 11 anos de PANOTRATSS - 2022

15-11-2022 - INSST

Neste estudo técnico analízanse as patoloxías non traumáticas recollidas durante o últimos once anos no sistema PANOTRATSS (Patoloxías Non Traumáticas da Seguridade Social) co obxectivo de coñecer que tipo de enfermidades rexístranse nesta base de datos, as súas frecuencias e outras variables relacionadas, para detectar patróns de morbilidade relacionada co traballo

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. SETEMBRO 2021 - AGOSTO 2022

26-10-2022 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre SETEMBRO 2021 - AGOSTO

Sinistralidade dos traballadores cedidos por empresas de traballo temporal. Informe xaneiro - decembro 2021

21-10-2022 - INSST

Este informe realiza unha análise descritiva de diversas variables do parte de accidente de traballo, co fin de achegar unha aproximación ao perfil do AT sufrido polas traballadoras e traballadores cedidos por Empresas de Traballo Temporal. Con esta análise, lógrase coñecer a sinistralidade laboral nos traballos ou ocupacións de especial perigo para persoas traballadoras cedidas por ETT e detectar colectivos de traballadores/as máis vulnerables.

Informe de accidentes laborais de tráfico 2021

18-10-2022 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo vén elaborando, dende 2007, informes relativos á sinistralidade laboral relacionada co tráfico. Neles constátase que os accidentes relacionados co tráfico e a mobilidade da poboación traballadora teñen un papel tristemente destacado, tanto polo seu número como pola súa gravidade, polas secuelas que producen e polo custo persoal e económico que supoñen para a sociedade. Estes datos avalan de forma incuestionable a prioridade de actuar neste campo para minimizar os riscos existentes. Este documento presenta os resultados correspondentes ao ano 2021, tentando desta maneira contribuír á prevención eficaz destes sinistros e poñendo de manifesto a necesidade de tomar medidas que contribúan á súa redución.

Unha nova enquisa da UE revela que o estrés no lugar de traballo está a aumentar en Europa dende a COVID-19

11-10-2022 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Segundo a enquisa da EU-OSHA á poboación traballadora OSH Pulse-Saúde e seguridade no traballo con posterioridade á pandemia máis de catro de cada dez traballadores/as (44 %) afirman que o seu estrés laboral aumentou como consecuencia da pandemia. Estes resultados lanzan luz sobre os factores de estrés físico e mental aos que se enfrontan e sobre a importancia das medidas en materia de SST no seu lugar de traballo.

Actividades prioritarias en función da sinistralidade 2021

06-10-2022 - INSST

Estudo que elabora anualmente o Departamento de Investigación e Información do INSST, clasificando as actividades económicas segundo dous criterios simultáneos, considerando a probabilidade de que se produza o accidente de traballo con baixa e analizando onde se encontran agregados o maior número de traballadores susceptibles de padecelo. Este criterio combinado é útil en estratexias que necesiten unha óptima xestión dos recursos e que dean lugar a programas preventivos eficientes.

Informe anual de accidentes de traballo no Estado 2021

05-10-2022 - INSST

Durante o ano 2021, rexistráronse no Estado 601.123 accidentes de traballo con baixa. A maioría producíronse durante a xornada laboral, en concreto 523.800 accidentes, que supoñen o 87,1%. O resto, 77.323 accidentes, tiveron lugar durante o traxecto do domicilio ao centro de traballo ou viceversa; son os que se denominan accidentes de traballo con baixa in itínere. Do total dos accidentes de traballo con baixa en xornada de traballo, 490.288 sufríronos traballadores/as asalariados/as, que supoñen o 93,6% destes accidentes. Os/as traballadores/as por conta propia sumaron 33.512 accidentes con baixa en xornada de traballo e representan o 6,4% dos mesmos.

Problemas ou efectos adversos para a saúde e o benestar relacionados co traballo

30-09-2022 - INSST

Este documento contén información procedente do módulo específico “Accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo” incluído na Enquisa de Poboación Activa (EPA) do ano 2020. Concretamente analizáronse os datos relativos ás enfermidades ou problemas (físicos e mentais) relacionados co traballo, así como os posibles efectos adversos que o traballo ten sobre a saúde física e o benestar mental na poboación ocupada.

Informe de sinistralidade en establecementos residenciais

26-09-2022 - OECT-INSST

Este informe do Observatorio Estatal de Condicións de Traballo ten como obxectivo coñecer e avaliar a sinistralidade laboral na Asistencia en establecementos residenciais no seu conxunto e nas actividades que engloba. Para iso, analízanse os aspectos máis relevantes en relación co perfil demográfico das persoas ocupadas no sector e coa sinistralidade que sofren.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. AGOSTO 2021 - XULLO 2022

19-09-2022 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre AGOSTO 2021 - XULLO 2022

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. XULLO 2021 - XUÑO 2022

01-09-2022 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre XULLO 2021 - XUÑO 2022

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. XUÑO 2021 - MAIO 2022

15-07-2022 - INSST-Observatorio Estatal de Condicións de Traballo

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre XUÑO 2021 - MAIO 2022

Traballadores por conta propia. Perfil sociodemográfico e sinistralidade laboral. Estado de situación no ano 2020

11-07-2022 - INSST

O informe sobre traballadores por conta propia achega información sobre este colectivo analizando o seu perfil sociodemográfico, baseándose na Enquisa de Poboación Activa (EPA) do ano 2020. Ademais, estúdanse os accidentes sufridos por esta poboación traballadora no ano 2020. Hai que lembrar que dende 2019 teñen a obrigación de ter a cobertura específica de accidentes de traballo pola Seguridade Social. Variables descritivas do accidente laboral como lugar de traballo, desviación e forma, así como a gravidade, achegan información esencial para coñecer a sinistralidade deste colectivo.

Informe de sinistralidade no Sector do Metal

23-06-2022 - INSST-Observatorio Estatal de Condicións de Traballo

Este informe ten como obxectivo coñecer e avaliar a sinistralidade laboral no Sector do Metal no seu conxunto e nas actividades que engloba. Para iso, analízanse os aspectos máis relevantes en relación co perfil demográfico das persoas ocupadas no sector e coa sinistralidade que sofren.

Caracterización da sinistralidade na actividade pesqueira - Ano 2022

20-06-2022 - INSST

No Estado máis de 40.000 persoas traballan neste sector, que presenta un índice de incidencia de accidentes de traballo que duplica a media nacional e rexistra 10 veces máis accidentes mortais que o resto de actividades. O presente Documento Técnico do INSST ofrece unha visión xeral da sinistralidade no sector pesqueiro, presentando información cuantitativa e cualitativa sobre os accidentes de traballo e enfermidades profesionais máis frecuentes no sector: onde e como se producen, en que fases da pesca, etc.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. MAIO 2021 - ABRIL 2022

17-06-2022 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre MAIO 2021 - ABRIL 2022

Informe de sinistralidade no transporte terrestre e por tubaxe

20-05-2022 - INSST

O presente informe ten como obxectivo coñecer e avaliar a sinistralidade e as condicións de traballo existentes nas actividades de transporte terrestre e por tubaxe. Para iso analízanse os aspectos máis relevantes en relación coa estrutura demográfica e sinistralidade.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. ABRIL 2021 - MARZO 2022

19-05-2022 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre ABRIL 2021 - MARZO 2022

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. MARZO 2021 - FEBREIRO 2022

19-04-2022 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre MARZO 2021 - FEBREIRO 2022

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Febreiro 2021 - xaneiro 2022

15-03-2022 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre Febreiro 2021 - xaneiro 2022

Informe da sinistralidade na industria da alimentación

11-03-2022 - INSST

Este informe ten como obxectivo coñecer e avaliar a sinistralidade laboral na Industria da alimentación no seu conxunto e nas actividades que engloba. Para iso analízanse os aspectos máis relevantes en relación co perfil demográfico das persoas ocupadas no sector e coa sinistralidade que sofren.

Accidentes de traballo por sobresforzos - 2020

25-02-2022 - INSST

Os accidentes por sobresforzo físico sobre o sistema musculoesquelético representan unha elevada porcentaxe no conxunto da sinistralidade do Estado. En concreto, en 2020 un 32,5% do total de accidentes ocorridos en xornada de traballo con baixa foron sobresforzos. O obxectivo deste informe é analizar a sinistralidade laboral por sobresforzos desde un enfoque epidemiolóxico, co fin de achegar algúns datos pormenorizados de interese na planificación preventiva, que poidan ser de utilidade para todos os axentes implicados

Datos de Sinistralidade e Enfermidades profesionais en Galiza 4º trimestre 2021

24-02-2022 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais e Sinistralidade laboral referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade, no CUARTO TRIMESTRE DO 2021

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Xaneiro 2021 - decembro 2021

16-02-2022 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre Xaneiro 2021 - decembro 2021

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Decembro 2020 - novembro 2021

20-01-2022 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre Decembro 2020 - novembro 2021

Análise da mortalidade por accidente de traballo no Estado 2017-2019

13-01-2022 - INSST

Entre os anos 2017, 2018 e 2019 investigáronse 472 accidentes de traballo mortais. Dada a súa natureza multicausal, codificáronse 1.968 causas dos mesmos, sendo a media de 4,2 causas por accidente. Mantense o número de causas por accidente respecto a os anos 2014-2016, que tamén tivo unha media de 4,2 causas por accidente e un aumento respecto ao período 2011-2013 cunha media de 3,8.

Informe sobre o Estado da Seguridade e Saúde laboral en España 2019

04-01-2022 - INSST

Este informe do INSST presenta, como cada ano, ademais dos datos máis relevantes que nos permiten facer un seguimento da situación da exposición aos riscos laborais no Estado, un pormenorizado balance das accións das institucións estatais e autonómicas, encargadas da regulación, a vixilancia e control, o estudo e a promoción, e dos órganos de participación institucional. Proporciona, por iso, un coñecemento global e detallado dos retos aos que se enfronta a prevención de riscos laborais

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Novembro 2020 - outubro 2021

22-12-2021 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre Novembro 2020 - outubro 2021

Datos de Sinistralidade e Enfermidades profesionais en Galiza 2021

09-12-2021 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais e Sinistralidade laboral referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade, no 2021

Informe de accidentes laborais de trafico 2020

26-11-2021 - INSST

O INSST vén elaborando, dende 2007, informes relativos á sinistralidade laboral relacionada co tráfico. Neste informe preséntanse os resultados correspondentes ao ano 2020, tentando desta maneira contribuír á prevención eficaz destes sinistros, poñendo de manifesto a necesidade de tomar medidas que contribúan na redución destes sinistros e vixiando a evolución desta sinistralidade que reflicte unha tendencia ascendente dende o ano 2012. Durante o ano 2020, a sinistralidade laboral viuse directamente afectada pola irrupción do virus do SARS- CoV-2. A crise derivada da pandemia precisou a adopción de diversas restricións laborais e sociais no Estado, que repercutiron sobre a poboación traballadora. Como consecuencia deste impacto, os datos que se reflicten neste informe teñen un carácter excepcional.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Outubro 2020 - setembro 2021

19-11-2021 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre Outubro 2020 - setembro 2021

Informe anual de accidentes de traballo no Estado 2020

26-10-2021 - INSST

Durante o ano 2020 rexistráronse no Estado 505.528 accidentes de traballo con baixa. A maioría producíronse durante a xornada laboral, en concreto 446.195 accidentes, que supoñen o 88,3 %. O resto, 59.333 accidentes, tiveron lugar durante o traxecto do domicilio ao centro de traballo ou viceversa; son os que se denominan accidentes de traballo con baixa in itínere. Do total dos accidentes de traballo con baixa en xornada de traballo, 416.437 sufríronos traballadores/as asalariados/as, que supoñen o 93,3 % destes accidentes. Os traballadores/as por conta propia sumaron 29.758 accidentes con baixa en xornada de traballo e representan o 6,7 % dos mesmos.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Setembro 2020 - agosto 2021

14-10-2021 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre Setembro 2020 - agosto 2021

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Agosto 2020-Xullo 2021

16-09-2021 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre Agosto 2020-Xullo 2021

Guía rápida sobre fontes e usos de estatísticas sobre seguridade e saúde no traballo

13-09-2021 - OIT

Esta guía ofrece unha visión xeral dos principais aspectos das estatísticas sobre seguridade e saúde no traballo, incluíndo a súa pertinencia e usos. Tamén presenta as normas internacionais que rexen as estatísticas sobre seguridade e saúde no traballo e inclúe unha descrición dos indicadores de seguridade e saúde no traballo máis utilizados.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Xullo 2020-xuño 2021

02-09-2021 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre xullo 2020-xuño 2021

Anuario de sinistralidade laboral en Galiza 2020

08-07-2021 - ISSGA

Nesta monografía o ISSGA actualiza e amplía os datos relativos á sinistralidade laboral en Galiza obtidos no mes de febreiro do 2021. A información agrúpase nas seguintes epígrafes: accidentes de traballo sen baixa, accidentes de traballo con baixa, accidentes de traballo mortais, índices de incidencia, variación interanual dos accidentes con baixa en xornada de traballo ocorridos nos últimos dez anos, enfermidades profesionais e patoloxías non traumáticas causadas polo traballo.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Abril 2020-Marzo 2021

14-05-2021 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre Abril 2020-Marzo 2021

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Marzo 2020-Febreiro 2021

14-04-2021 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre Marzo 2020-Febreiro 2021

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Febreiro 2020-xaneiro 2021

30-03-2021 - INSST

A partir do Avance xaneiro 2021 introdúcese unha novidade importante en relación cos datos por actividade económica. Déixase de considerar o criterio que se viña utilizando historicamente (actividade económica do centro de traballo onde ocorreu o accidente) e pásase a considerar a actividade económica do centro de traballo no que o traballador/a está dado de alta na Seguridade Social. Actualizáronse conforme a este criterio os datos anteriores para o cálculo das variacións.

Datos de Sinistralidade e Enfermidades profesionais en Galiza 2020

29-03-2021 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais e Sinistralidade referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade laboral grave e mortal na Galiza. Orixe e delimitación de causas. CIG

03-03-2021 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 37

A base estatística da información proporcionada neste artigo en relación á temática que aquí abordamos, é basicamente aquela que nos últimos anos ten traballado e analizado o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) a través de distintas publicacións. O enfoque e a perspectiva de desenvolvemento da nosa análise, aínda que baseada nos datos estatísticos, tamén se fundamenta na nosa experiencia e coñecemento da realidade preventiva das empresas galegas no ámbito do noso País.

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Xaneiro 2020-decembro 2020

17-02-2021 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre Xaneiro 2020-decembro 2020

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Decembro 2019-novembro 2020

15-01-2021 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre Decembro 2019-novembro 2020

Indice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Novembro 2019-outubro 2020

15-12-2020 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre Novembro 2019-outubro 2020.

Informe de accidentes laborais de tráfico 2019

26-11-2020 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade Saúde no Traballo vén elaborando, dende 2007, informes relativos á sinistralidade laboral relacionada co tráfico. No documento actual preséntanse os resultados correspondentes ao ano 2019, tentando desta maneira contribuír á prevención eficaz destes sinistros, poñendo de manifesto a necesidade de tomar medidas que contribúan na redución destes sinistros e vixiando a evolución desta sinistralidade que reflicte unha tendencia ascendente dende o ano 2012.

Informe anual de accidentes de traballo no Estado 2019

20-11-2020 - INSST

No presente informe analizaranse por separado os accidentes de traballo dos traballadores/as asalariados/as e os traballadores/as por conta propia. Durante o ano 2019, rexistráronse 650.602 accidentes de traballo con baixa. A maioría producíronse durante a xornada laboral, en concreto 562.756 accidentes, que supoñen o 86,5%. O resto, 87.846 accidentes, tiveron lugar durante o traxecto do domicilio ao centro de traballo ou viceversa; son os que se denominan accidentes de traballo con baixa in itínere.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Outubro 2019-setembro 2020

18-11-2020 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre outubro 2019-setembro 2020.

Actividades prioritarias en función da sinistralidade. 2019

09-11-2020 - INSST

Estudo que elabora anualmente o Departamento de Investigación e Información do INSST, clasificando as actividades económicas segundo dous criterios simultáneos, considerando a probabilidade de que se produza o accidente de traballo con baixa e analizando onde se encontran agregados o maior número de traballadores susceptibles de padecelo. Este criterio combinado é útil en estratexias que necesiten unha óptima xestión dos recursos e que dean lugar a programas preventivos eficientes.

Sinistralidade no sector pesqueiro 2020

29-10-2020 - INSST

O INSST vén de publicar este cartel, co que pretende chamar a atención sobre os accidentes na pesca (datos de 2018 e acumulado de 2010-2018) presentando información sobre o número de accidentes leves, graves e mortais, indicando as formas máis frecuentes de ocorrencia dos mesmos, así como a súa distribución nas distintas artes de pesca.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Setembro 2019-agosto 2020

14-10-2020 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre Setembro 2019-agosto 2020.

Extracto da Memoria da Fiscalía Xeral do Estado 2019: Sinistralidade Laboral

24-09-2020 - FISCALÍA XERAL DO ESTADO

A Memoria recolle a actividade do Ministerio Fiscal durante o ano anterior á súa publicación, así como a evolución da criminalidade, a prevención do delito e as reformas convenientes para unha maior eficacia da Xustiza. Tamén contén as observacións que as Fiscalías dos distintos órganos elevan á Fiscalía Xeral do Estado. Neste artigo transcribimos algunhas das cuestións significativas desta memoria en relación ás actuacións da Fiscalía en relación á Sinistralidade Laboral e especialmente á Unidade Especializada de Sinistralidade Laboral.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Agosto 2019-xullo 2020

16-09-2020 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre Agosto 2019-xullo 2020

“Análise da Mortalidade no Estado español por Accidente de Traballo 2014, 2015 e 2016”

01-09-2020 - INSST

A investigación dos accidentes ofrece unha información moi interesante, aínda que non consta dun carácter homoxéneo no seu contido en forma e fondo, polo que dificulta poder analizala e aproveitala conxuntamente. A agrupación homoxénea dos datos procedentes de todas as Comunidades Autónomas permite obter unha información máis sólida e de maior volume, aumentando significativamente a capacidade da súa análise. Exclúense as patoloxías non traumáticas, os ocorridos in itinere e os de tráfico. Tamén se exclúen os que están fóra do ámbito de competencia dos organismos implicados, por exemplo os sucedidos en minas.

Sinistralidade en Galiza: Resumo PRIMEIRO trimestre 2020

01-09-2020 - ISSGA

Datos da sinistralidade no PRIMEIRO trimestre do 2020 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Enfermidades profesionais en Galiza: PRIMEIRO trimestre 2020

01-09-2020 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Xullo 2019-xuño 2020

01-09-2020 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre xullo 2019-xuño 2020

Sinistralidade laboral Galiza 2019

01-09-2020 - ISSGA

Nesta monografía actualízanse e amplíanse os datos relativos á sinistralidade laboral en Galiza obtidos no mes de febreiro do 2020. A información agrúpase nas seguintes epígrafes: accidentes de traballo sen baixa, accidentes de traballo con baixa, accidentes de traballo mortais, índices de incidencia, variación interanual dos accidentes con baixa en xornada de traballo ocorridos nos últimos dez anos, enfermidades profesionais e patoloxías non traumáticas causadas polo traballo.

Enfermidades profesionais en Galiza: CUARTO trimestre 2019

31-08-2020 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Enfermidades profesionais en Galiza: TERCEIRO trimestre 2019

31-08-2020 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade en Galiza: Resumo CUARTO trimestre 2019

31-08-2020 - ISSGA

Datos da sinistralidade no CUARTO trimestre do 2019 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Galiza lidera novamente a sinistralidade laboral con resultado de morte, tamén durante o estado de alarma

17-06-2020 - DATOS ESTATÍSTICOS

O presente artigo fundaméntase na información de accidentes de traballo procedente da explotación mensual que efectúa a Subdirección Xeral de Estatística e Análise Sociolaboral dos partes de accidentes de traballo notificados a través do sistema Delt@, unha vez foron recibidos polas autoridades laborais provinciais.

Sinistralidade laboral dos traballadores cedidos por empresas de taballo temporal. Informe xaneiro-decembro 2019

01-06-2020 - INSST

Neste informe analizáronse 20.058 Accidentes de Traballo con baixa (AT) ocorridos, entre xaneiro e decembro de 2019 (datos de avance mensuais acumulados e actualizados ata o 31 de xaneiro 2020), en traballadores/as cedidos por empresas de traballo temporal (ETT). Destes, 17.821 ocorreron en xornada de traballo e 2.163 ao ir ou volver do traballo.

Traballadores autónomos: perfil sociodemográfico e sinistralidade laboral. 2018

24-02-2020 - INSST

O presente informe, décimo da serie, ten como obxectivo achegar información orientativa sobre a sinistralidade por accidentes de traballo con baixa, ocorridos en xornada de traballo (ATXT) e que afectaron ao colectivo de traballadores autónomos coa continxencia de accidente de traballo cuberta durante o ano 2018.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA xaneiro 2019-decembro 2019

21-02-2020 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre xaneiro 2019-decembro 2019.

Sinistralidade en Galiza: Resumo TERCEIRO trimestre 2019

11-02-2020 - ISSGA

Datos da sinistralidade no TERCEIRO trimestre do 2019 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Decembro 2018- novembro 2019 - INSST

17-01-2020 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre Decembro 2018- novembro 2019.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Novembro 2018- outubro 2019 - INSST

08-01-2020 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por Comunidades Autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre novembro 2018- outubro 2019.

Nova páxina de estatísticas sobre seguridade e saúde no traballo

27-11-2019 - OIT

O Departamento de Estatística da OIT inaugurou un novo portal de estatísticas que facilita o acceso a datos sobre unha ampla gama de temas relacionados co traballo, por país ou por tema, en español, francés e inglés. A través do apartado Condicións de Traballo, accédese á información Estatísticas sobre seguridade e saúde no traballo, que permite procuras por diferentes indicadores.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Outubro 2018- setembro 2019 - INSST

20-11-2019 - INSST

Actividades prioritarias en función da sinistralidade. 2018

26-10-2019 - INSST

Estudo que elabora anualmente o Departamento de Investigación e Información do INSST, clasificando as actividades económicas segundo dous criterios simultáneos, considerando a probabilidade de que se produza o accidente de traballo con baixa e analizando onde se encontran agregados o maior número de traballadores susceptibles de padecelo. Este criterio combinado é útil en estratexias que necesiten unha óptima xestión dos recursos e que dean lugar a programas preventivos eficientes.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Setembro 2018- Agosto 2019

21-10-2019 - INSHT

A sinistralidade laboral, un monstro que non para de medrar: datos, análises e reflexións. Galiza: chove sobre mollado

14-10-2019 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 34

Ante a crenza común e erradamente estendida de que os accidentes laborais son fundamentalmente o resultado de distraccións, excesos de confianza, descoidos ou faltas de atención, a realidade é que os accidentes prodúcense practicamente sempre por varias causas, sendo as máis comúns aquelas relacionadas coa organización do traballo e a non prevención ou falta de prevención.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Período agosto 2018-xullo 2019

01-10-2019 - INSST

Informe de accidentes laborais de tráfico 2018

24-09-2019 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade Saúde e Benestar no Traballo vén elaborando, dende 2007, informes relativos á sinistralidade laboral relacionada co tráfico. No documento actual preséntanse os resultados correspondentes ao ano 2018, tentando desta maneira contribuír á prevención eficaz destes sinistros, poñendo de manifesto a necesidade de tomar medidas que contribúan na redución destes sinistros e vixiando a evolución desta sinistralidade que reflicte unha tendencia ascendente desde o ano 2012.

Informe anual de accidentes de traballo no Estado español 2018

23-09-2019 - INSST

O informe sobre sinistralidade laboral do ano 2018 no Estado centra a súa atención en caracterizar como foron os accidentes de traballo notificados durante ese ano. En concreto, rexistráronse 596.606 accidentes de traballo con baixa. A maioría producíronse durante a xornada laboral, en concreto 617.488 accidentes que supoñen o 86,3%. O resto, 84.511 accidentes, tiveron lugar durante o traxecto do domicilio ao centro de traballo ou viceversa, son os que se denominan accidentes de traballo con baixa in itínere.

Actividades prioritarias en función da sinistralidade. 2018

16-09-2019 - INSST

Estudo que elabora anualmente o Departamento de Investigación e Información do INSST, clasificando as actividades económicas segundo dous criterios simultáneos, considerando a probabilidade de que se produza o accidente de traballo con baixa e analizando onde se encontran agregados o maior número de traballadores susceptibles de padecelo. Este criterio combinado é útil en estratexias que necesiten unha óptima xestión dos recursos e que dean lugar a programas preventivos eficientes.

Sinistralidade laboral dos traballadores cedidos por empresas de traballo temporal. Informe xaneiro-decembro 2018

11-09-2019 - INSST-OECT

Neste informe analizáronse 18.212 Accidentes de Traballo con baixa ocorridos entre xaneiro e decembro de 2018, en traballadores cedidos por empresas de traballo temporal. Destes, 16.226 ocorreron en xornada de traballo e 1.986 ao ir ou voltar do traballo.

Enfermidades profesionais en Galiza: SEGUNDO trimestre 2019

05-09-2019 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Período xullo 2018-xuño 2019

04-09-2019 - INSST

Sinistralidade en Galiza: Resumo SEGUNDO trimestre 2019

03-09-2019 - ISSGA

Datos da sinistralidade no SEGUNDO trimestre do 2019 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Enfermidades profesionais en Galiza: PRIMEIRO trimestre 2019

02-09-2019 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Período xuño 2018-maio 2019

24-07-2019 - INSST

Sinistralidade en Galiza: Resumo PRIMEIRO trimestre 2019

05-07-2019 - ISSGA

Datos da sinistralidade no PRIMEIRO trimestre do 2019 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Período maio 2018-abril 2019

03-07-2019 - INSST

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Período abril 2018-marzo 2019

04-06-2019 - INSST

Máis da metade das empresas non investigan os accidentes de traballo, a pesares de ser legalmente obrigatorio

30-05-2019 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 32

A lei de Prevención de Riscos Laborais (LPRL) no seu artigo 16.3 obriga ao empresario a “investigar os feitos que teñan producido un dano para a saúde dos traballadores/as, co gallo de detectar as causas destes feitos”. Se nos atemos literalmente ao artigo 16.3 da LPRL, a obriga do empresario é a de investigar todos aqueles accidentes con consecuencias lesivas para os traballadores/as afectados.

Sinistralidade en Galiza: Resumo CUARTO trimestre 2018

28-03-2019 - ISSGA

Datos da sinistralidade no CUARTO trimestre do 2018 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Enfermidades profesionais en Galiza: CUARTO trimestre 2018

28-03-2019 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Período xaneiro-decembro 2018

25-02-2019 - INSST

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Período decembro 2017-novembro 2018

04-02-2019 - INSST

PIVISTEA 2016

02-01-2019 - Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social

Este documento recolle a Avaliación do programa de Vixilancia da saúde dos traballadores/as que estiveron expostos a amianto correspondente ao ano 2016. O programa vense implantando de xeito progresivo nas comunidades autónomas dende o 2004 e a súa avaliación inclúe, ademais da a avaliación dos resultados, os procesos e a estrutura do programa, a valoración da pertinencia e suficiencia do mesmo e o impacto sobre a saúde dos traballadores/as expostos.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Período novembro 2017-outubro 2018

20-12-2018 - INSST

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Período outubro 2017-setembro 2018

03-12-2018 - INSST

Enfermidades profesionais en Galiza: TERCEIRO trimestre 2018

20-11-2018 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade en Galiza: Resumo TERCEIRO trimestre 2018

20-11-2018 - ISSGA

Datos da sinistralidade no TERCEIRO trimestre do 2018 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade na UE

13-11-2018 - EUROSTAT

Este artigo, publicado en 2018, presenta unha serie de achados estatísticos en relación cos indicadores relacionados con accidentes mortais e non mortais no traballo na Unión Europea (UE); As estatísticas presentadas recompiláronse no marco do exercicio de recompilación de datos administrativos das estatísticas europeas sobre accidentes no traballo ( ESAW).

Informe de accidentes laborales de tráfico 2017

26-10-2018 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade Saúde e Benestar no Traballo vén elaborando, dende 2007, informes relativos á sinistralidade laboral relacionada co tráfico. No documento actual preséntanse os resultados correspondentes ao ano 2017, tentando desta maneira contribuír á prevención eficaz destes sinistros, poñendo de manifesto a necesidade de tomar medidas que contribúan na redución destes sinistros e vixiando a evolución desta sinistralidade que reflicte unha tendencia ascendente desde o ano 2012.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Periodo setembro 2017-agosto 2018

22-10-2018 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre setembro 2017 e agosto 2018 respecto ao período comprendido entre setembro 2016-agosto 2017.

Actividades prioritarias en función da sinistralidade. 2017

25-09-2018 - INSST

Estudo que elabora anualmente o Departamento de Investigación e Información do INSST, clasificando as actividades económicas segundo dous criterios simultáneos, considerando a probabilidade de que se produza o accidente de traballo con baixa e analizando onde se encontran agregados o maior número de traballadores susceptibles de padecelo. Este criterio combinado é útil en estratexias que necesiten unha óptima xestión dos recursos e que dean lugar a programas preventivos eficientes.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Periodo agosto 2017-xullo 2018

24-09-2018 - INSST

Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre agosto 2017 e xullo 2018 respecto ao período comprendido entre agosto 2016-xullo 2017.

Traballadores autónomos: perfil sociodemográfico e sinestralidade laboral 2017

19-09-2018 - INSST

O Estatuto do Traballador Autónomo (Lei 20/2007) supuxo un importante avance no coñecemento das condicións de seguridade e saúde no traballo deste colectivo. Con esta norma faise obrigatoria a cobertura da prestación por accidente de traballo e enfermidade profesional aos denominados traballadores autónomos economicamente dependentes e a aqueles integrados en actividades de maior risco, polo que ano a ano se irá mellorando o nivel de coñecemento do comportamento fronte ao accidente de traballo por parte do colectivo de autónomos.

Sinistralidade laboral Galiza 2017

17-09-2018 - INSST

Nesta monografía actualízanse e amplíanse os datos relativos á sinistralidade laboral en Galicia obtidos no mes de febreiro do 2018. A información agrúpase nas seguintes epígrafes: Accidentes de traballo sen baixa, accidentes de traballo con baixa, accidentes de traballo mortais, Índices de incidencia, variación interanual dos accidentes con baixa en xornadade traballo ocorridos nos últimos dez anos, enfermidades profesionais e patoloxías non traumáticas causadas polo traballo.

Enfermidades profesionais en Galiza: SEGUNDO TRIMESTRE 2018

04-09-2018 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade en Galiza: Resumo segundo trimestre 2018

03-09-2018 - ISSGA

Datos da sinistralidade no SEGUNDO trimestre do 2018 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Periodo xullo 2017-xuño 2018

27-08-2018 - INSSBT

Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre xullo 2017 e xuño 2018 respecto ao período comprendido entre xullo 2016-xuño 2017.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Periodo: MAIO 2017-ABRIL 2018

29-06-2018 - INSSBT

Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre maio 2017 e abril 2018 respecto ao período comprendido entre maio 2016-abril 2017.

Sinistralidade en Galiza: Resumo primeiro trimestre 2018

01-06-2018 - ISSGA

Datos da sinistralidade no PRIMEIRO trimestre do 2018 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Enfermidades profesionais en Galiza: Avance xaneiro-marzo 2017/2018

01-06-2018 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Periodo: ABRIL 2017-MARZO 2018

22-05-2018 - INSSBT

Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre abril 2017 e marzo 2018 respecto ao período comprendido entre abril 2016-marzo 2017.

Segue a incrementarse o número de accidentes laborais

11-05-2018 - Sinistralidade

Os datos de sinistralidade laboral referidos a 2017, 583.425 accidentes laborais con baixa, representan o cuarto incremento consecutivo da sinistralidade. O primeiro trimestre do 2018 continúa coa tendencia á alza: 52 mortes en accidente laboral, 10 máis que no mesmo período do ano anterior o que significa un incremento do 23,8%.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Periodo: MARZO 2017-FEBREIRO 2018

24-04-2018 - INSSBT

Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre marzo 2017 e febreiro 2018 respecto ao período comprendido entre marzo 2016-febreiro 2017.

Sinistralidade laboral dos traballadores cedidos por empresas de traballo temporal. Informe xaneiro-decembro 2017

11-04-2018 - INSSBT-OECT

Neste informe analizáronse 16.488 Accidentes de Traballo con baixa ocorridos entre xaneiro e decembro de 2017, en traballadores cedidos por empresas de traballo temporal. Destes, 14.755 ocorreron en xornada de traballo e 1.733 ao ir ou voltar do traballo.

Sinistralidade en Galiza: Resumo de principais resultados. Datos avance xaneiro-decembro 2017/2016

26-03-2018 - ISSGA

Resumo de principais resultados de accidentes de traballo referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade. Xaneiro-decembro 2017/2016.

Enfermidades profesionais en Galiza: Resumo de principais resultados outubro-decembro 2017 e acumulados

26-03-2018 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais no cuarto trimestre do 2017 e acumulados referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Periodo: FEBREIRO 2017-XANEIRO 2018

22-03-2018 - INSSBT

Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre febreiro 2017 e xaneiro 2018 respecto ao período comprendido entre febreiro 2016-xaneiro 2017.

O Goberno elaborará en 2018 unha nova estatística sobre accidentes laborais

27-02-2018 - PATOLOXÍAS NON TRAUMÁTICAS

Mediante o Real Decreto 1043/2017, do 22 de decembro, polo que se aproba o Programa anual 2018 do Plan Estatístico Nacional 2017-2020, o Goberno anunciou a elaboración dunha nova Estatística de Patoloxías non Traumáticas, que recollerá e difundirá información relativa ás enfermidades non incluídas na lista de enfermidades profesionais que contraia o/a traballador/a con motivo da realización do seu traballo, sempre que se probe que a enfermidade é por causa exclusiva da execución do mesmo.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Periodo: XANEIRO 2017-DECEMBRO 2017

22-02-2018 - INSSBT

Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre xaneiro 2017 e decembro 2017 respecto ao período comprendido entre xaneiro 2016-decembro 2016.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Periodo: DECEMBRO 2016-NOVEMBRO 2017

19-01-2018 - INSSBT

Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre decembro 2016 e novembro 2017 respecto ao período comprendido entre decembro 2015-novembro 2016.

Análise da mortalidade por accidente de traballo en España

10-01-2018 - INSSBT

Enfermidades profesionais en Galiza: Resumo terceiro trimestre 2017

09-01-2018 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais no terceiro trimestre do 2017 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Periodo: NOVEMBRO 2016-OUTUBRO 2017

27-12-2017 - INSSBT

Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre novembro 2016 e outubro 2017 respecto ao período comprendido entre novembro 2015-outubro 2016.

Sinistralidade en Galiza: Resumo terceiro trimestre 2017

26-12-2017 - ISSGA

Datos da sinistralidade no TERCEIRO trimestre do 2017 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Periodo: OUTUBRO 2016-SETEMBRO 2017

21-11-2017 - INSSBT

Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre outubro 2016 e setembro 2017 respecto ao período comprendido entre outubro 2015-setembro 2016

Informe anual de accidentes laborais de tráfico 2016

31-10-2017 - INSSBT

O Instituto Nacional de Seguridade Saúde e Benestar no Traballo vén elaborando, desde 2007, informes relativos á sinistralidade laboral relacionada co tráfico. No documento actual preséntanse os resultados correspondentes ao ano 2016, tentando desta maneira contribuír á prevención eficaz destes sinistros, poñendo de manifesto a necesidade de tomar medidas que contribúan na redución destes sinistros e vixiando a evolución desta sinistralidade que reflicte unha tendencia ascendente desde o ano 2012.

Sinistralidade na actividade de asistencia en establecementos residenciais 2016

25-10-2017 - INSSBT

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Periodo: SETEMBRO 2016-AGOSTO 2017

20-10-2017 - INSSBT

Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre setembro 2016 e agosto 2017 respecto ao período comprendido entre setembro 2015-agosto 2016

Sinistralidade laboral dos traballadores cedidos por empresas de traballo temporal. Informe xaneiro - xuño 2017

19-10-2017 - INSSBT

Neste informe analizáronse 8.059 Accidentes de Traballo con baixa ocorridos entre xenairo e xuño de 2017, en traballadores cedidos por empresas de traballo temporal. Destes, 7.297 ocorreron en xornanda de traballo e 762 ao ir ou voltar do traballo.

Accidentes de traballo por sobresforzos 2016

18-10-2017 - INSSBT

O INSSBT vén de publicar o informe "Accidentes de traballo por sobresforzos 2016" a través do Observatorio Estatal de Condicións de Traballo, que aborda esta materia con estudos sistematizados dos partes de accidentes de traballo notificados por sobresforzos.

Enfermidades profesionais en Galiza: Resumo segundo trimestre 2017

02-10-2017 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais no segundo trimestre do 2017 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade en Galiza: 2º trimestre 2017

29-09-2017 - ISSGA

Datos de sinistralidade correspondentes ao SEGUNDO trimestre de 2017 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Periodo: agosto 2016-xullo 2017

27-09-2017 - INSSBT

Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre agosto 2016 e xullo 2017 respecto ao período comprendido entre agosto 2015-xullo 2016

Actividades prioritarias en función da sinistralidade. 2016

18-09-2017 - INSSBT

Estudo que elabora anualmente o Departamento de Investigación e Información do INSHT, clasificando as actividades económicas segundo dous criterios simultáneos, considerando a probabilidade de que se produza o accidente de traballo con baixa e analizando onde se encontran agregados o maior número de traballadores susceptibles de padecelo. Este criterio combinado é útil en estratexias que necesiten unha óptima xestión dos recursos e que dean lugar a programas preventivos eficientes.

Informe sinistralidade laboral xullo 2016-xuño 2017

01-09-2017 - INSHT

O número total de accidentes rexistrados no periodo comprendido entre xullo de 2016 e xuño de 2017 supón un aumento dun 3,7% con respecto ao mesmo período interanual anterior. Aumentan todos os tipos de accidentes: leves 3,7%, graves 3,3%, e mortais 2,1%. Prodúcese un aumento da poboación traballadora coa continxencia por accidente de traballo cuberta nos mesmos periodos de referencia dun 3,7 %.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Periodo: xullo 2016-xuño 2017

01-09-2017 - INSHT

Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre xullo 2016 e xuño 2017 respecto ao período comprendido entre xullo 2015-xullo 2016

Anuario da sinistralidade laboral en Galiza 2016

31-07-2017 - ISSGA

O 57% de todos os accidentes laborais mortais son viarios

28-06-2017 - Sinistralidade

Os máis numerosos son os de tráfico in itínere e os que provocan un maior número de mortes son de tráfico dentro da xornada. De entre os accidentes laborais viais (in itínere de tráfico, in itínere non de tráfico, de tráfico en xornada, en xornada que non sonde tráfico) o aumento rexistrado en 2016 correspóndese principalmente aos accidentes de tráfico in itínere. Menor atención xeran aos accidentes in itínere que non son de tráfico, aínda que é o segundo grupo en número de accidentes laborais viais seguramente porque revisten menor gravidade.

VI Informe Adecco sobre absentismo

15-06-2017 - ADECCO

Este informe analiza ademais das cifras de absentismo, definido como a porcentaxe de horas non traballadas (sen contar vacacións, festivos nin horas perdidas por ERTEs) respecto á xornada pactada efectiva, os motivos relacionados coa concilicación da vida familiar e cos procesos de incapacidade temporal tendo en consideración a idade dos traballadores/as. Os datos sobre horas traballadas e non traballadas empregados no informe proceden da Enquisa Trimestral de Custe Laboral (ETCL) do Instituto Nacional de Estatística. Segundo as conclusións, o absentismo repunta situándose nunha taxa do 4,88%.

Estudo epidemiolóxico das enfermidades profesionais recoñecidas no Estado español de 1990 a 2014. Avance sintético

01-06-2017 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 24

No marco da Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020, recóllese que a prevención das enfermidades profesionais é un dos ámbitos preferentes de actuación sobre os que se debe traballar de maneira máis intensa, especialmente nos sectores e actividades con maiores índices de incidencia das mesmas.

Enfermidades profesionais en Galiza: Resumo primeiro trimestre 2017

29-05-2017 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais no primeiro trimestre do 2017 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade en Galiza: 1º trimestre 2017

29-05-2017 - ISSGA

Datos de sinistralidade correspondentes ao PRIMEIRO trimestre de 2017 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade laboral dos traballadores cedidos por empresas de traballo temporal. Informe xaneiro - decembro 2016

18-05-2017 - INSHT

Neste informe analizáronse 14.710 Accidentes de Traballo con baixa ocorridos entre xaneiro e decembro de 2016, en traballadores cedidos por empresas de traballo temporal. O 10,2% (1.495) ocorreron ao ir ou voltar do traballo e o 89,9% (13.215) na xornada de traballo.

Estudo epidemiolóxico das enfermidades profesionais no Estado español (período 1990 - 2014)

11-05-2017 - Ministerio de Sanidade, Servizos sociais e igualdade

Na Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020, aprobada en abril de 2015, estabelecese que a prevención das enfermidades profesionais é un dos ámbitos sobre os que se debe traballar de maneira máis intensa, especialmente nos sectores e actividades con maiores índices de incidencia. Para iso resulta imprescindible promover o estudo e a investigación das enfermidades profesionais e enfermidades relacionadas co traballo, identificando mellor os axentes causantes, os seus efectos e as medidas de prevención. Así, dentro das liñas de actuación marcadas no obxectivo 3 atópase: "Mellorar e promover o estudo e a investigación de enfermidades profesionais, así como a detección e comunicación das mesmas, coa máxima de antepoñer a prevención á rehabilitación", marcando como prioridade para 2015-2016 a "realización dun estudo epidemiolóxico das enfermidades profesionais no Estado español no período 1990-2014, que permita coñecer as tendencias e orientar a prevención, correspondendo ao Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade a súa elaboración".

Sinistralidade en Galiza: 4º trimestre 2016

06-03-2017 - ISSGA

Datos de sinistralidade correspondentes ao CUARTO trimestre de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Enfermidades profesionais en Galiza: Resumo cuarto trimestre 2016

03-03-2017 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais no cuarto trimestre do 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Estudo sobre a sinistralidade en PEMES para identificar sectores e actividades prioritarias de actuación. Análise desagregado por sexo

23-02-2017 - INSHT

O presente estudo, realizado polo Departamento de Investigación e Información do INSHT co apoio da Dirección de Estatística do MEYSS, enmárcase dentro do obxectivo 2 da Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020, "Potenciar actuacións das Administracións Públicas en materia de análise, investigación, promoción, apoio, asesoramento técnico, vixilancia e control da prevención de riscos laborais". Dentro deste obxectivo, a liña de acción 2A.1 céntrase en "Informar e concienciar ás empresas e aos traballadores/as, con especial atención ás PEMES e microempresas, sobre a prevención de riscos laborais e a dispoñibilidade de ferramentas oficiais que facilitan a aplicación da normativa".

Incremento dos accidentes laborais no ano 2016

22-02-2017 - SINISTRALIDADE

Segundo os datos publicados polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social, durante o pasado ano rexistrouse un incremento do 5% no número de accidentes de traballo con baixa: así durante o 2016 producíronse 555.722 sinistros, dos cales 480.051 tiveron lugar durante a xornada laboral e 75.671 foron in itínere.

Índice de incidencia de accidentes de traballo con baixa por sector e gravidade e por CCAA. Periodo: decembro 2015-novembro 2016

07-02-2017 - INSHT

Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre decembro de 2015 e novembro 2016 respecto ao período comprendido entre decembro 2014-novembro 2015

Informe sobre o estado da seguridade e saúde laboral no Estado español 2015

23-12-2016 - INSHT

O Informe sobre o Estado da Seguridade e a Saúde no Traballo de 2015 recompila as actividades máis relevantes desenvolvidas durante o ano de análise polas Institucións Públicas que integran o Sistema Nacional de Prevención, isto é, a Inspección de Traballo e Seguridade Social, a Fiscalía Especializada, as Comunidades Autónomas, a Fundación para a Prevención de Riscos Laborais, a Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo e o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo. No documento tamén se detallan as máis importantes novidades normativas e os avances na regulación a través dos convenios colectivos da materia de seguridade e saúde no traballo.

Servizo estatístico EEPP

14-12-2016 - Seguridade Social

A Seguridade Social, a través da súa páxina web, ven de poñer a disposición de tódolos cidadáns un novo servizo que permite, segundo os parámetros seleccionados, consultar e obter datos estatísticos sobre as enfermidades profesionais acaecidas aos traballadores e traballadoras afiliados/as que teñan cubertas as continxencias profesionais nos distintos réximes da Seguridade Social. Así mesmo, é posible exportar os datos consultados en diferentes formatos de arquivos, confeccionar gráficos e gardar os informes obtidos.

Informe de sinistralidade de traballadores cedidos por ETTs. Resultados do primeiro semestre 2016

25-11-2016 - Observatorio Estatal de Condicións de Traballo

Neste informe nalizáronse 6.654 Accidentes de Traballo ocorridos, entre xaneiro e xuño de 2016, en traballadores cedidos por empresas de traballo temporal (ETT). Destes, 681 (10,2%) producíronse ao ir ou volver do traballo.

Enfermidades profesionais en Galiza: Resumo terceiro trimestre 2016

25-11-2016 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais no terceiro trimestre do 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade en Galiza: 3º trimestre 2016

25-11-2016 - ISSGA

Datos de sinistralidade correspondentes ao TERCEIRO trimestre de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

O continuo incremento da sinistralidade dende o ano 2011 alarma á propia Fiscalía Xeral do Estado que alerta da sinistralidade laboral alcanzada no ano 2015.

19-10-2016 - Sinistralidade

Logo dun período de un paulatino descenso da sinistralidade laboral, no ano 2015 esta alcanza niveis de incidencia similares aos experimentados no ano 2011. A Fiscalía Xeral do Estado na memoria do último exercicio presentada no mes de setembro, indica que o número de traballadores/as mortos a causa de accidentes laborais, incrementouse no ano 2015 nun 10,1% respecto do ano 2014, pasando de 454 a 500 traballadores/as falecidos/as.

Accidentes laborais no conxunto do Estado e na Galiza. Primeiro semestre 2016

13-10-2016 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 21

No Estado español durante os primeiros seis meses deste ano 2016 rexistráronse un total de 639.404 accidentes laborais; 39.506 accidentes laborais máis que no ano 2015, o que supón un incremento da accidentalidade total do 6,6%. Deste total dos 639.404 accidentes laborais, 276.069 cursaron con baixa laboral; isto é 21.872 traballadores/as máis que o ano pasado, o que supón un aumento porcentual do 8,6%.

Datos de sinistralidade 1º semestre: rexístrase un incremento en relación ao mesmo período do ano anterior

28-09-2016 - Sinistralidade

Segundo datos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, 360 traballadores/as faleceron en accidente laboral entre xaneiro e xullo deste ano 2016, 23 máis que no mesmo período de 2015, o que supón un incremento do 6,8%. Do número total de accidentes mortais, 92 foron en itínere, o que representa un incremento dun 64,3%.

Enfermidades profesionais en Galiza: Resumo SEGUNDO trimestre 2016

31-08-2016 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais no segundo trimestre do 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Entre o mes de xaneiro e xuño do presente ano, no estado español faleceron en accidente laboral un total de 301 traballadores/as

22-08-2016 - SINISTRALIDADE

Un total de 301 traballadores/as faleceron en accidente laboral entre xaneiro e xuño deste ano, 16 mortes máis que no mesmo periodo de 2015, o que supón un incremento en termos relativos do 5,6%, segundo datos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Anuario da sinistralidade laboral en Galiza 2015

09-08-2016 - ISSGA

Sinistralidade por concellos no segundo trimestre de 2016

29-07-2016 - ISSGA

Datos de sinistralidade do segundo trimestre de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Índice de incidencia e accidentes de traballo con baixa por CCAA. Periodo: xuño 2015 - maio 2016 respecto a xuño 2014 - maio 2015

27-07-2016 - INSHT

Comparativa por comunidades autónomas do Índice de incidencia e accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre xuño de 2015 e maio 2016 respecto ao período comprendido entre xuño 2014 - maio 2015

Sinistralidade en Galiza: 2º trimestre 2016

27-07-2016 - ISSGA

Datos de sinistralidade correspondentes ao segundo trimestre de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Enfermidades profesionais en Galiza: Resumo primeiro trimestre 2016

25-05-2016 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais no primeiro trimestre do 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade por concellos no primeiro trimestre de 2016

23-05-2016 - ISSGA

Datos de sinistralidade do PRIMEIRO trimestre de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Sinistralidade en Galiza: 1º trimestre 2016

23-05-2016 - ISSGA

Datos de sinistralidade correspondentes ao primeiro trimestre de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade laboral dos traballadores cedidos por empresas de traballo temporal. Informe xaneiro - decembro 2015

22-04-2016 - INSHT

Neste informe analizáronse 12.182 Accidentes de Traballo con baixa (AT) ocorridos, entre xaneiro e decembro de 2015, tendo en conta datos mensuais acumulados e actualizados ata o 31 de xaneiro de 2016, en traballadores/as cedidos/as por empresas de traballo temporal (ETT). Dos accidentes contabilizados 11.010, o 90,3% ocorreron en xornada de traballo e 1.172, o 9,6% ao ir ou volver do traballo.

Sinistralidade en Galiza: FEBREIRO 2016

05-04-2016 - ISSGA

Datos de sinistralidade de febreiro de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Con 51 traballadores/as falecidos/as no pasado mes de xaneiro, no Estado español os accidentes laborais con resultado de morte experimentaron un estratosférico incremento do 89% en relación ao mesmo mes do ano pasado

29-03-2016 - Sinistralidade

Segundo datos do propio Ministerio de Emprego e Seguridade Social, destes falecementos, 41 producíronse durante a xornada de traballo, 20 máis que en xaneiro de 2015, o que implica un repunte do 95,2%. Os 10 accidentes mortais restantes rexistrados en xaneiro foron "in itínere" (os que se producen no traxecto de casa ao traballo e viceversa), un 66,7% máis que os experimentados no mesmo mes de 2015.

Sinistralidade laboral: Galiza 2015

12-03-2016 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 18

Nos últimos 3 anos a accidentalidade laboral na Galiza vénse incrementando de maneira preocupante, sen que tan sequera esta se poida xustificar co argumento recorrente e interesado que afirma que dito incremento débese en gran medida ao notable aumento da contratación e a actividade laboral. Do ano 2013 ao ano 2015 os/as afiliados/as á Seguridade Social incrementáronse no noso País en 16.762 traballadores/as, o que na práctica supón un minguado incremento do 2,18%.

Análise da sinistralidade e as súas causas nas Obras menores: Propostas de actuación. Informe do Grupo de Traballo da Construción, da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (CNSST).

12-03-2016 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 18

As Obras menores a pesares da súa pequena contía, curta duración e ausencia de proxecto, implican con frecuencia traballos de alta perigosidade que arroxan cifras de sinistralidade altamente preocupantes. Sinistralidade que aparece asociada á falta de cumprimento por parte das empresas implicadas das súas obrigas en materia de PRL e dunha inaxeitada xestión da seguridade na saúde neste tipo de obras.

Sinistralidade en Galiza: XANEIRO 2016

01-03-2016 - ISSGA

Datos de sinistralidade de xaneiro de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Informe sobre o estado da seguridade e saúde laboral no Estado español 2014

05-02-2016 - INSHT

A edición do "Informe sobre o Estado da Seguridade e a Saúde no Traballo de 2014" recompila as máis relevantes actividades desenvolvidas durante o ano en cuestión polas Institucións Públicas que integran o Sistema Nacional de Prevención, isto é, a Inspección de Traballo e Seguridade Social, a Fiscalía Especializada, as Comunidades Autónomas, a Fundación para a Prevención de Riscos Laborais, a Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo e o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo. Así mesmo, se detallan as máis importantes novidades normativas e os avances na regulación a través dos convenios colectivos da materia de seguridade e saúde no traballo.

Enfermidades profesionais en Galiza: Resumo cuarto trimestre 2015

01-02-2016 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais no cuarto trimestre do 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade en Galiza: DECEMBRO 2015

25-01-2016 - ISSGA

Datos de sinistralidade de decembro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade

Sinistralidade por concellos no cuarto trimestre de 2015

22-01-2016 - ISSGA

Datos de sinistralidade do CUARTO trimestre de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Primeiros resultados da VI Enquisa Europea sobre Condicións de Traballo

18-01-2016 - EUROFOUND

Segundo os primerios resultados da VI Enquisa Europea sobre Condicións de Traballo, realizada en 35 países europeos a preto de 43.000 traballadores, o 23% dos traballadores (27% homes fronte ao 19% mulleres) considera que o seu traballo representa un risco para a súa saúde. Esta cifra diminúe dende o ano 2000, cando o 31% dos traballadores europeos consideraba que o seu traballo afaectaba negativamente a súa saúde. Segundo os sindicatos, esta tendencia positiva debe interpretarse con cautela pois as percepcións varían moito segundo o sexo, o país e a idade das persoas enquisadas.

Sinistralidade en Galiza: NOVEMBRO 2015

04-01-2016 - ISSGA

Datos de sinistralidade de novembro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade

Sinistralidade laboral: un monstro que non para de medrar

24-12-2015 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 17

Dende a promulgación da vixente reforma laboral do ano 2012, aprobada e impulsada polo Goberno do PP, o mercado de traballo no Estado español está a sofrer unha imparable e progresiva situación de desestruturación e deterioro. A extensión da precariedade na contratación, a degradación das condicións de traballo, a desvirtuación da negociación colectiva, o temor á perda do emprego e a indefensión manifesta na que se atopa a clase traballadora tras a reforma da lexislación laboral, veñen en derivar nun notable incremento da sinistralidade e nunha progresiva destrución e inoperancia dos mecanismos de protección da saúde laboral.

Sinistralidade en Galiza: OUTUBRO 2015

30-11-2015 - ISSGA

Datos de sinistralidade de outubro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade

Sinistralidade por concellos no terceiro trimestre de 2015

09-11-2015 - ISSGA

Datos de sinistralidade do TERCEIRO trimestre de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Enfermidades profesionais en Galiza: Resumo terceiro trimestre 2015

04-11-2015 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais no terceiro trimestre do 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade en Galiza: SETEMBRO 2015

03-11-2015 - ISSGA

Datos de sinistralidade de setembro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade

O mes de agosto remata con 1.832 accidentes laborais en Galiza

23-09-2015 - SINISTRALIDADE

Dos 1.832 accidentes laborais en xornada laboral rexistrados en Galicia en agosto de 2015, 1.804 foron accidentes leves, 21 graves e 7 mortais. Isto supón un 10,49% máis do rexistrado no mesmo mes do ano anterior que se saldou cun total de 1.658 accidentes.

Sinistralidade en Galiza: AGOSTO 2015

21-09-2015 - ISSGA

Datos de sinistralidade de agosto de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade

Crece a sinistralidade no primeiro semestre do 2015

08-09-2015 - DATOS ESTATÍSTICOS

O número de accidentes laborais con baixa, sen contar os accidentes in itínere, creceron un 6,7% no primeiro sementre do ano no Estado español. Tamén crece o número de accidentes in itínere, un 7,7%, e os accidentes mortais, un 3,3%.

Sinistralidade en Galiza: XULLO 2015

31-08-2015 - ISSGA

Datos de sinistralidade de xullo de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade

Enfermidades profesionais en Galiza: Resumo segundo trimestre 2015

31-08-2015 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais no segundo trimestre do 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade por concellos no segundo trimestre de 2015

30-07-2015 - ISSGA

Datos de sinistralidade do SEGUNDO trimestre de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Sinistralidade en Galiza: XUÑO 2015

30-07-2015 - ISSGA

Datos de sinistralidade de xuño de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade

Informe sinistralidade laboral xaneiro - decembro 2015

07-07-2015 - INSHT

O número total de accidentes rexistrados no período comprendido entre xaneiro e decembro de 2015 supón un aumento dun 7,6% con respecto ao mesmo período interanual anterior. Prodúcese un aumento da poboación traballadora coa continxencia por accidente de traballo cuberta, respecto ao mesmo período anterior, dun 3,2%. Aumenta de forma global o número de accidentes mortais nun 10,1% e de accidentes graves nun 3,8%.

Sinistralidade en Galiza: MAIO 2015

22-06-2015 - ISSGA

Datos de sinistralidade de maio de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Avance de sinistralidade laboral. Período abril 2014-marzo 2015

10-06-2015 - Observatorio Estatal de Condicións de Traballo

O Observatorio Estatal de Condicións de Traballo, dependiente do INSHT, ven de publicar o Informe de sinistralidade laboral que elabora trimestralmente referido a períodos completos de doce meses, no que se presentan os datos de sinistralidade por sector de actividade e comunidade autónoma. Nesta ocasión o informe corresponde ao perído comprendido entre abril de 2014 - marzo de 2015. No informe apréciase un incremento do índice de incidencia dos accidentes de traballo totalis dun 0,3%; sube un 0,4,% o índice de incidencia dos accidentes de traballo leves, mantense o dos accidentes mortais e descende o índice dos accidentes de traballo graves nun 7,3%.

Sinistralidade en Galiza: ABRIL 2015

01-06-2015 - ISSGA

Datos de sinistralidade de abril de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Incremento da sinistralidade no Estado español nos dous primeiros meses de 2015

08-05-2015 - DATOS ESTATÍSTICOS

Segundo os datos que publica o Ministerio de Emprego se contabilizaron ata febreiro 76.225 accidentes laborais con baixa, un incremento do 3,2% con respecto ao mesmo período do ano anterior; o índice de incidencia descende lixeiramente, 0,1%, ao terse incrementado tamén o número de traballadores asegurados.

Enfermidades profesionais en Galiza: Resumo primeiro trimestre 2015

04-05-2015 - ISSGA

Datos de Enfermidades Profesionais no primeiro trimestre do 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade en Galiza: MARZO 2015

27-04-2015 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de marzo de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade por Concellos no primeiro trimestre do 2015

17-04-2015 - ISSGA

Datos de sinistralidade do PRIMEIRO trimestre de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Avance sinistralidade laboral 2014

10-04-2015 - Observatorio Estatal de Condicións de Traballo

O Observatorio Estatal de Condicións de Traballo, dependiente do INSHT, ven de publicar o Informe de sinistralidade laboral do ano 2014, no que se presentan os datos de sinistralidade por sector de actividade e comunidade autónoma e os compara cos obtidos no 2013. O informe amosa un aumento global da accidentalidade dun 5.1% con respecto ao ano 2013. En concreto, apréciase un crecemento da accidentalidade mortal dun 5,1% e unha diminución do número de accidentes graves nun 1,8% no período interanual considerado.

Sinistralidade en Galiza: FEBREIRO 2015

30-03-2015 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de febreiro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade en Galiza: XANEIRO 2015

09-03-2015 - Datos estatísticos

Datos de sinistralidade de xaneiro de 2015 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Repunta a sinistralidade laboral no 2014 en Galiza

17-02-2015 - Sinistralidade

Os datos aportados polo ISSGA, indican que se rexistraron en Galiza 23.214 accidentes de traballo durante o 2014, 848 máis que no ano anterior, o que equivale a un 3,79% máis. Do número de accidentes total, 59 foron mortais (o 0,25%), 429 graves (1,85%) e 22.726 leves (97,9%). Por sectores, os sinistros aumentaron na pesca (+5,65%), na construción (+5,71%), nos servizos (+5,88%) e diminuiron lixeiramente na agricultura (-0,25%) e a industria (-0,16%).

Enfermidades profesionais en Galiza: Resumo do cuarto trimestre 2014

16-02-2015 - Datos estatísticos

Datos de Enfermidades Profesionais no cuarto trimestre do 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade en Galiza: DECEMBRO 2014

16-02-2015 - Datos estatísticos

Datos de sinistralidade de decembro de 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade por Concellos no cuarto trimestre do 2014

15-01-2015 - ISSGA

Datos de sinistralidade do cuarto trimestre de 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Sinistralidade en Galiza: NOVEMBRO 2014

22-12-2014 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de novembro 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Informe de sinistralidade de traballadores cedidos por ETTs. Resultados do primeiro semestre 2014

05-12-2014 - Observatorio Estatal de Condicións de Traballo

A creación, por parte do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSHT) do sistema de información de sinistralidade dos traballadores/as cedidos por empresas de traballo temporal susténtase na Disposición adicional decimotercera da Lei 35/2010 de 17 de setembro, de medidas urxentes para a reforma do marcado de traballo. A citada Disposición insta ao INSHT a incorporar nos seus informes periódicos datos específicos que permitan coñecer a evolución da sinistralidade laboral nos traballos ou ocupacións de especial perigo para a seguridade e a saúde no traballo realizados por traballadores/as cedidos por empresas de traballo temporal conforme ao establecido no artigo 8 b) e na disposición adicional segunda da lei 14/1994, de 1 de xuño, pola que se regulan as Empresas de Traballo Temporal.

Sinistralidade en Galiza: OUTUBRO 2014

24-11-2014 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de outubro 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Traballadores autónomos: perfil sociodemográfico e sinestralidade laboral 2013

18-11-2014 - INSHT

O Estatuto do Traballador Autónomo (Lei 20/2007) supuxo un importante avance no coñecemento das condicións de seguridade e saúde no traballo deste colectivo. Con esta norma faise obrigatoria a cobertura da prestación por accidente de traballo e enfermidade profesional aos denominados traballadores autónomos economicamente dependentes e a aqueles integrados en actividades de maior risco, polo que ano a ano se irá mellorando o nivel de coñecemento do comportamento fronte ao accidente de traballo por parte do colectivo de autónomos.

Informe sobre o estado da seguridade e saúde laboral no Estado español 2013

14-11-2014 - INSHT

O INSHT presenta o "Informe sobre o Estado da Seguridade e a Saúde no Traballo de 2013". Este ano o Informe profunda nas estatísticas de danos á saúde con especial referencia aos accidentes de traballo e enfermidades profesionais e enriquécese cun importante estudo sobre as condicións de emprego e sinistralidade no sector pesqueiro, no que, ademais, abórdanse de forma detallada as características sociodemográficas e as condicións de traballo desta actividade que require unha atención específica.

Informe SESPAS sobre crise económica e saúde mental

06-11-2014 - Psicosocial

Os informes SESPAS (Sociedade Española de Saúde Pública e Administración Sanitaria) realízanse cada dous anos desde 1998 por profesionais e científicos sobre grandes temas e debates sanitarios e sociais; teñen unha notable proxección sobre a determinación de políticas sociosanitarias no Estado español, o desenvolvemento de estratexias cara á saúde da poboación e están dirixidos ao sistema sanitario. O informe SESPAS 2014, cuxo título é: "Crise económico-financeira e saúde en España. Evidencia e perspectivas" ocupa 146 páxinas e analiza o impacto da crise na saúde e os comportamentos relacionados con ela. Analiza tamén os cambios no sistema sanitario español por mor das medidas adoptadas para afrontar a crise e valorar o seu posible impacto na saúde.

Enfermidades profesionais en Galiza: Resumo do terceiro trimestre 2014

04-11-2014 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de Enfermidades Profesionais no terceiro trimestre do 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Actividades prioritarias en función da sinistralidade. Ano 2013

29-10-2014 - INSHT

Estudo que elabora anualmente o Departamento de Investigación e Información do INSHT, clasificando as actividades económicas segundo dous criterios simultáneos, considerando a probabilidade de que se produza o accidente de traballo con baixa e analizando onde se encontran agregados o maior número de traballadores susceptibles de padecelo. Este criterio combinado é útil en estratexias que necesiten unha óptima xestión dos recursos e que dean lugar a programas preventivos eficientes.

Sinistralidade por Concellos no terceiro trimestre do 2014

27-10-2014 - ISSGA

Datos de sinistralidade do terceiro trimestre de 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Sinistralidade en Galiza: SETEMBRO 2014

27-10-2014 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de setembro 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade en Galiza: AGOSTO 2014

24-09-2014 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de agosto 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Os datos do Ministerio de Emprego para o primeiro semestre confirman o incremento da sinistralidade laboral

10-09-2014 - Sinistralidade

Os datos de sinistralidade laboral do primeiro semestre de 2014 ofrecidos polo Ministerio de Emprego e Seguridade amosan un aumento xeneralizado dos accidentes de traballo no conxunto do Estado español. Un aumento que, ademais, parece estar a acelerarse, pois se no período xaneiro-maio foi do 3,8%, no conxunto do semestre ascendeu até o 4,9%.

Sinistralidade en Galiza: XULLO 2014

09-09-2014 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de xullo 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade por Concellos no segundo trimestre do 2014

01-09-2014 - ISSGA

Datos de sinistralidade do segundo trimestre de 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Sinistralidade en Galiza: XUÑO 2014

31-07-2014 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de xuño 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Enfermidades profesionais en Galiza: Resumo do segundo trimestre 2014

30-07-2014 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de Enfermidades Profesionais no segundo trimestre do 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade en Galiza: MAIO 2014

02-07-2014 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de MAIO 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

O INE publica os resultados do Módulo da EPA sobre accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo correspondente ao ano 2013

26-06-2014 - INE

O Instituto Nacional de Estatística publicou onte mércores os resultados do Módulo sobre accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo da EPA correspondente ao ano 2013. Trátase dunha enquisa, polo que os seus resultados constitúen un interesante complemento das estatísticas baseadas nos partes que publica o Ministerio de Emprego.

148 traballadores falecidos nos 3 primeiros meses do ano

05-06-2014 - MINISTERIO DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL

Un total de 148 traballadores faleceron en accidente laboral nos tres primeiros meses do ano, doce máis que en igual período de 2013, o que supón un aumento en termos relativos do 8,8%, segundo datos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Sinistralidade en Galiza: ABRIL 2014

03-06-2014 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de ABRIL 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Informe anual 2013 sobre enfermidades causadas polo traballo

02-06-2014 - Observatorio de enfermidades profesionais e de enfermidades causadas polo traballo

No Estado español o traballo só pode causar dúas clases de enfermidades recoñecidas legalmente (e por tanto indemnizadas) como tales: as enfermidades profesionais (artigo 116 da Lei Xeral da Seguridade Social) e aquelas enfermidades non incluídas na relación de enfermidades profesionais, que contraia o traballador con motivo da realización do seu traballo, sempre que se probe que a enfermidade tivo por causa exclusiva a execución do mesmo, así como as enfermidades ou defectos padecidos con anterioridade polo traballador, que se agraven como consecuencia da lesión constitutiva do accidente. As enfermidades deste segundo grupo recoñécense e indemnizanse en virtude do disposto no artigo 115.2 e) e f) da Lei, equiparándoas aos accidentes de traballo.

Só dous de cada dez autónomos teñen cubertas as continxencias profesionais

19-05-2014 - DATOS ESTATÍSTICOS

En decembro de 2013, o número total de autónomos inscritos en continxencias profesionais ascendía 653.188 persoas (436.977 homes e 216.211 mulleres), representando unha cobertura do 21,56% total do colectivo de autónomos.

Enfermidades profesionais en Galiza: Resumo do Primeiro trimestre 2014

12-05-2014 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de Enfermidades Profesionais no Primeiro trimestre do 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade por Concellos no primeiro trimestre do 2014

12-05-2014 - ISSGA

Datos de sinistralidade do primeiro trimestre de 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Sinistralidade en Galiza: MARZO 2014

12-05-2014 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de MARZO 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade en Galiza: FEBREIRO 2014

26-03-2014 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de FEBREIRO 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

A sinestralidade laboral repunta lixeiramente en 2013

12-03-2014 - SINESTRALIDADE

Os primeiros datos feitos públicos polo Ministerio de Emprego sobre a sinestralidade laboral no ano 2013, aínda que con categoría de "avances", indican que os reiterados descensos de sinestralidade laboral rexistrado nos últimos anos se teñen detido no ano 2013, no que o índice de incidencia de accidentes con baixa en xornada de traballo aumentou lixeiramente, pasando de 2.848,9 a 2.869,0 accidentes con baixa por cada cen mil traballadores asegurados.

Módulo ad hoc da EPA

11-03-2014 - Enquisa de poboación activa

A Enquisa de Poboación Activa (EPA) é unha investigación continua e de periodicidade trimestral dirixida ás familias e realizada polo Instituto Nacional de Estatística desde 1964 para obter datos da forza de traballo e das súas diversas categorías (ocupados, parados), así como da poboación allea ao mercado laboral. Desde o ano 1999, esta enquisa compleméntase cos denominados módulos ad hoc (literalmente, do latín: para isto). As enquisas ad hoc son as que se deseñan para alcanzar un obxectivo específico, non xeralizable nin utilizable para outros propósitos.

Os accidentes de traballo na actividade de asistencia nos establecementos residenciais

04-03-2014 - Observatorio Estatal de Condicións de Traballo

A asistencia en establecementos residenciais despunta como unha actividade emerxente atendendo ao índice de incidencia de accidente de traballo en xornada de traballo. De feito, en 2011 esta actividade presentou un índice de incidencia de 5.354,9 por cada 100.000 afiliados. Esta cifra, practicamente duplica a incidencia observada no conxunto do sector Servizos, no que está recollida esta actividade, (2.771,5 índice de incidencia de accidente de traballo en xornada de traballo por cada 100.000 afiliados) e achégase á sinistralidade presentada en Industria (5.721,6 por 100.000). Por outra banda, nesta actividade o número de traballadores afiliados, coa continxencia de AT cuberta, experimentou un ascenso crecente sendo en 2011 de 212.984 traballadores.

Sinistralidade en Galiza: XANEIRO 2014

03-03-2014 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de XANEIRO 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade por Concellos no cuarto trimestre do 2013

04-02-2014 - ISSGA

Datos de sinistralidade do terceiro trimestre de 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Enfermidades profesionais en Galiza: Cuarto trimestre 2013

03-02-2014 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de Enfermidades Profesionais no Cuarto trimestre 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade en Galiza: DECEMBRO 2013

03-02-2014 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de DECEMBRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade en Galiza: NOVEMBRO 2013

08-01-2014 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de NOVEMBRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

PIVISTEA, programa de vixilancia da saúde dos traballadores expostos ao amianto.

11-12-2013 - Saúde laboral

Este documento recolle a Avaliación do Programa de Vixilancia da Saúde dos Traballadores que estiveron Expostos ao Amianto (PIVISTEA). Este Programa foise implantando progresivamente nas Comunidades Autónomas dende o ano 2004, tras ser aprobado pola Comisión de Saúde Pública (reunión de 12 de decembro de 2002), pola Comisión Nacional de Saúde no Traballo (Plenario de 29 de xaneiro de 2003) e polo Consello Interterritorial do SNS (reunión da súa Comisión Delegada de 26 de febreiro de 2003).

Accidentes de traballo por sobreesforzos 2012

05-12-2013 - Observatorio Estatal de Condicións de Traballo

Segundo consta na introdución do documento, co informe preténdese estudar a sinistralidade laboral por sobresfuerzos desde un enfoque epidemiolóxico co fin de achegar algúns datos pormenorizados de interese na planificación preventiva, que poidan ser de utilidade ás Administracións, aos Axentes Sociais e aos Servizos de Prevención de Riscos Laborais. Os datos que se publican corresponden ao 2012; no informe identifícanse as actividades máis afectadas por sobreesforzos e así mesmo realízase unha identificación tendo en consideración a localización específica da lesión.

Siniestralidade dos traballadores cedidos por ETTs. Xaneiro-Xuño 2013

03-12-2013 - Observatorio Estatal de Condicións de Traballo

A creación, por parte do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSHT) do sistema de información de sinistralidade dos traballadores cedidos por empresas de traballo temporal (SISETT) susténtase na Disposición adicional décimo terceira de Lei 35/2010 de 17 de setembro, de medidas urxentes para a reforma do marcado de traballo. A citada Disposición insta ao INSHT a incorporar nos seus informes periódicos datos específicos que permitan coñecer a evolución da sinistralidade laboral nos traballos ou ocupacións de especial perigo para a seguridade e a saúde no traballo realizados por traballadores cedidos por empresas de traballo temporal e detectar colectivos de traballadores máis vulnerables.

Sinistralidade en Galiza: OUTUBRO 2013

02-12-2013 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de OUTUBRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

O ISSGA contabiliza 216 notificacións de enfermidades profesionais no terceiro trimestre do 2013

04-11-2013 - DATOS ESTATÍSTICOS

O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) recibiu no terceiro trimestre deste ano 216 partes de enfermidades profesionais, dos que 125 foron con baixa. Por sexos, 118 dos afectados eran mulleres e 98 homes. Con respecto ao mesmo período do ano pasado, no cal se comunicaron 210 partes de enfermidade, o incremento foi do 2,86 por cento.

Sinistralidade en Galiza: setembro 2013

30-10-2013 - Datos estatísticos

Datos de sinistralidade de SETEMBRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade por concellos no terceiro trimestre do ano 2013

17-10-2013 - ISSGA

Datos de sinistralidade do terceiro trimestre de 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Informe anual de accidentes de traballo no Estado español. Ano 2012

02-10-2013 - INSHT

O Observatorio Estatal de Condicións de Traballo ven de publicar o Informe anual de accidentes de traballo no Estado español do ano 2012.

Sinistralidade en Galiza: agosto 2013

30-09-2013 - Datos Estatísticos

Datos de sinistralidade de AGOSTO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

O ISSGA contabiliza 289 casos de enfermidades profesionais no segundo trimestre do ano 2013

26-08-2013 - ISSGA

Os datos correspondentes ao segundo trimestre deste ano, poñen de manifesto que nese período foron comunicados 289 partes de enfermidades profesionais, dos que 153 foron con baixa. Por sexos, 147 dos afectados eran mulleres e 142 homes.

Sinistralidade en Galiza: xullo 2013

26-08-2013 - Datos estatísticos

Datos de sinistralidade de XULLO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade por concellos no segundo trimestre do ano 2013

26-07-2013 - ISSGA

Datos de sinistralidade do segundo trimestre de 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Sinistralidade en Galiza: Xuño 2013

22-07-2013 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de XUÑO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade en Galiza: Maio 2013

01-07-2013 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de MAIO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade laboral Galiza 2012

17-06-2013 - DATOS SINISTRALIDADE

Inclúe a contabilidade dos accidentes de traballo, cun epígrafe específico para os accidentes mortais, as enfermidades profesionais, a variación interanual dos accidentes dos últimos dez anos e un capítulo para os índices de incidencia sectoriais por provincias.

Informe sinistralidade laboral no período ABRIL 2013-MARZO 2013

04-06-2013 - OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIÓNS DE TRABALLO

O Observatorio Estatal de Condicións de Taballo ven de publicar o informe interanual de sinistralidade que abarca o período comprendido entre abril de 2012 e marzo de 2013.

Sinistralidade en Galiza: abril 2013

03-06-2013 - Datos estatísticos

Datos de sinistralidade de ABRIL 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

O ISSGA contabiliza 235 casos de enfermidades profesionais no primeiro trimestre de 2013

08-05-2013 - ISSGA

Os datos correspondentes ao primeiro trimestre deste ano poñen de manifesto que nese período foron comunicados 235 partes de enfermidades profesionais, dos que 118 foron con baixa. Por sexos, 117 dos afectados eran mulleres e 118 homes.

Informe anual 2012

03-05-2013 - OBSERVATORIO DE ENFERMIDADES PROFESIONAIS (CEPROSS) E DE ENFERMIDADES CAUSADAS OU AGRAVADAS POLO TRABALLO (PANOTRATSS)

Neste informe poden consultarse as estatísticas referidas a enfermidades profesionais, enfermidades relacionadas co traballo, índice de incidencia, partes, actividades económicas no Estado español durante o ano 2012

Sinistralidade en Galiza: marzo 2013

02-05-2013 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de MARZO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade por concellos no primeiro trimestre do ano 2013

17-04-2013 - ISSGA

Datos de sinistralidade do primeiro trimestre de 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Sinistralidade en Galiza: febreiro 2013

03-04-2013 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de FEBREIRO 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Informe de saúde laboral 2001-2010

20-03-2013 - CISAL

A primeira década do século XXI veu marcada polo enorme impacto da crise económica sobre o emprego e, derivado diso, sobre a saúde dunha poboación traballadora que ve como se estancan as melloras nas condicións de traballo e percibe cada vez máis negativamente o seu propio nivel de saúde, a pesar de que a incidencia de lesións de orixe laboral veu descendendo de forma continuada dende o ano 2001.

Sinistralidade en Galiza: xaneiro 2013

14-03-2013 - DATOS ESTATÍSICOS

Datos de sinistralidade de xaneiro 2013 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade en Galiza: decembro 2012

13-03-2013 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de decembro de 2012 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Análisis da mortalidade por accidente de traballo no estado español 2008-2010

11-03-2013 - INSHT

O proxecto Análise da mortalidade por accidente de traballo en España xorde da colaboración do INSHT con todas as Comunidades Autónomas, co obxectivo de analizar de forma conxunta as investigacións que realizan os Órganos Técnicos das Autoridades Laborais, optimizando o rendemento desta valiosa información. O informe que se presenta refírese aos accidentes de traballo mortais investigados durante 2008, 2009 e 2010, e complementa os informes anuais dos devanditos anos.

Un total de 555 traballadores faleceron en accidente laboral durante o ano 2012

07-03-2013 - SINISTRALIDADE

Un total de 555 traballadores faleceron en accidente laboral o ano pasado, 161 persoas menos que en 2011, o que en termos relativos implica un descenso neste tipo de sinistros do 22,5%, segundo datos provisionais do Ministerio de Emprego e Seguridade Social recollidos por Europa Press.

Enfermidades profesionais en Galiza no cuarto trimestre do 2012

12-02-2013 - ISSGA

Do total de partes, 139 foron con baixa e, por sexos, 147 dos afectados eran homes e 132 mulleres. Os sectores da industria e dos servizos son os que rexistraron máis partes de enfermidades profesionais. Por provincias, o maior número de partes procede de Pontevedra, onde se notificaron 148, deles 78 cursaron sen baixa. Na Coruña houbo 78 comunicacións, delas 30 sen baixa; en Ourense rexistráronse 29 partes, dos que 20 foron sen baixa; e en Lugo houbo 24 casos, 12 deles sen baixa.

Sinistralidade en Galiza: novembro 2012

02-01-2013 - Datos estatísticos

Datos de sinistralidade de novembro de 2012 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Informe sinistralidade laboral no período  outubro 2011-setembro 2012

12-12-2012 - OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIÓNS DE TRABALLO

O Observatorio Estatal de Condicións de Taballo ven de publicar o informe interanual de sinistralidade que abarca o período comprendido entre outubro de 2011 e setembro de 2012.

Sinistralidade en Galiza: OUTUBRO 2012

30-11-2012 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de outubro de 2012 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

5.580 persoas morren cada ano na UE por accidente de traballo

05-11-2012 - EU-OSHA

A sinestralidade laboral, as enfermidades profesionais, e os accidentes mortais no traballo seguen sendo unha carga para os traballadores europeos. 165.000 persoas morren cada ano na UE por problemas de saúde e seguridade laborais. Desas persoas, 5.580 perden a súa vida nun accidente no centro de traballo.

Sinistralidade en Galiza: setembro 2012

31-10-2012 - DATOS ESTATÍSTICOS

Datos de sinistralidade de setembro de 2012 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.

Sinistralidade por concellos no terceiro trimestre do ano 2012

18-10-2012 - ISSGA

Datos de sinistralidade do terceiro trimestre de 2012 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Informe sinistralidade laboral no período xuño 2011-xullo 2012

05-09-2012 - OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIÓNS DE TRABALLO

O Observatorio Estatal de Condicións de Taballo ven de publicar o informe interanual de sinistralidade que abarca o período comprendido entre xuño de 2011 e xullo de 2012.

Posturas forzadas e movementos repetitivos causan o maior número de enfermidades profesionais

24-08-2012 - Observatorio de Continxencias Profesionais da Seguridade Social

Segundo as estatísticas ofrecidas polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social no Observatorio das Continxencias Profesionais da Seguridade Social, os axentes que causaron un maior número de enfermidades profesionais dende xaneiro a abril deste ano foron enfermidades provocadas por posturas forzadas e movementos repetitivos no traballo e hipoacusia ou xordeira provocada polo ruído.

Sinistralidade por concellos no segundo trimestre do ano 2012

22-08-2012 - ISSGA

Datos de sinistralidade do segundo trimestre de 2012 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Enfermidades profesionais en Galiza no segundo trimestre do 2012

14-08-2012 - ISSGA

Os datos correspondentes ao segundo trimestre deste ano poñen de manifesto que nese período foron comunicados 231 partes de enfermidades profesionais, dos que 128 foron con baixa. Por sexos, 112 dos afectados eran homes e 119 mulleres.

Sinistralidade en Galiza: xuño 2012

03-08-2012 - ISSGA

A sinistralidade laboral diminuíu nun 23,52% nos seis primeiros meses do ano, cun total de 12.139 accidentes laborais fronte aos 15.873 no mesmo período do ano 2011. O descenso do índice de incidencia nos seis primeiros meses chegou ao 19,86 %. No pasado mes de xuño, a accidentabilidade baixou un 29,70 % na Comunidade autónoma.

Informe sinistralidade laboral Galiza 2011

29-06-2012 - ISSGA

Nesta monografía ofrécese un compendio dos datos de sinistralidade laboral en Galiza durante o ano 2011. Esta publicación elaborouse coa información obtida dos partes de accidentes de traballo e enfermidades profesionais notificados á autoridade laboral galega mediante os sistemas Delt@ (Declaración Electrónica de Traballadores Accidentados) e CEPROSS (Comunicación de Enfermidades Profesionais na Seguridade Social), dos traballadores afiliados á Seguridade Social que teñan cubertas as ditas continxencias.

Sinistralidade en Galiza: Marzo 2012

09-05-2012 - ISSGA

A sinistralidade laboral baixou en Galicia nun 21,27% no mes de marzo. A sinistralidade laboral diminuíu un 16,52% nos tres primeiros meses do ano, cun total de 6.650 accidentes laborais fronte aos 7.996 no mesmo período do ano 2011.

Sinistralidade por Concellos no primeiro trimestre do ano 2012

09-05-2012 - ISSGA

Datos de sinistralidade do primeiro trimestre de 2012 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Informe sobre sinistralidade de traballadores/as cedidos por empresas de traballo temporal. Ano 2011

25-04-2012 - INSHT

Con data de abril de 2012 o INSHT ven de facer público un traballo no que se recollen os datos de sinistralidade de traballadores e traballadoras cedidos por empresas de traballo temporal. Foron analizados en total 8.579 accidentes ocurridos, entre os meses de xaneiro e decembro de 2011. Destos, 868 (10,1%) se produciron nos traxectos de ida ou volta do traballo.

O 82,2% das enfermidades profesionais están causadas por axentes físicos

11-04-2012 - Observatorio de enfermidades profesionais

Os axentes físicos -posturas forzadas, ruído ou presión, entre outras- están na orixe da maior parte das enfermidades profesionais, cunha incidencia dun 82,2% sobre o total. O tramo de idade máis vulnerable ás patoloxías profesionais sitúase ao redor dos 40-44 anos e varía para homes e mulleres, segundo as conclusións que reflicte a estatística de xaneiro e febreiro do Sistema de Comunicación de Enfermidades Profesionais da Seguridade Social (CEPROSS), publicadas en www.seg-social.es

Sinistralidade en Galiza: xaneiro-febreiro 2012

10-04-2012 - ISSGA

Nos dous primeiros meses do ano, a sinistralidade laboral diminuíu en Galiza un 13,95% en relación ao mesmo periodo do 2011.

Avance de sinistralidade laboral xaneiro - decembro 2011

16-03-2012 - Observatoiro estatal de condicións de traballo

Os indicadores que ofrece o Observatorio Estatal de Condicións de Traballo abarcan temas relacionados co contexto socioeconómico do traballo, a xestión da prevención e as actividades preventivas, as condicións nas que os traballadores desenvolven as súas tarefas e as consecuencias para a saúde que delas se derivan.

Sinistralidade por Concellos no cuarto trimestre do ano 2011

24-01-2012 - ISSGA

Datos de sinistralidade do cuarto trimestre de 2011 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Os accidentes laborais sen baixa aumentan un 2,32% ata outubro.

24-01-2012 - DATOS SINIESTRALIDADE

Durante os dez primeiros meses do pasado ano, os accidentes laborais sen baixa incrementáronse o 2,32%, mentres que os accidentes con baixa durante a xornada de traballo descenderon en algo máis de 40.000, ata os 529.768 sinistros.

O ISSGA contabiliza 229 casos de enfermidades profesionais no terceiro trimestre deste ano

22-11-2011 - ISSGA

Os datos correspondentes ao terceiro trimestre deste ano poñen de manifesto que nese período foron comunicados ao ISSGA 229 partes de enfermidades profesionais, dos que 133 foron con baixa. Por sexos, 129 dos afectados eran homes e 100 mulleres.

Sinistralidade por Concellos no terceiro trimestre do ano 2011

19-10-2011 - ISSGA

Datos de sinistralidade do terceiro trimestre do ano 2011 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

O ISSGA contabiliza 386 casos de enfermidades profesionais no segundo trimestre deste ano

15-09-2011 - ISSGA

Os datos correspondentes ao segundo trimestre deste ano poñen de manifesto que nese período foron comunicados ao ISSGA 386 partes de enfermidades profesionais, dos que 216 foron con baixa. Por sexos, 206 dos afectados eran homes e 180 mulleres.

Sinistralidade por Concellos no segundo trimestre do ano 2011

14-09-2011 - ISSGA

Datos de sinistralidade do segundo trimestre do ano 2011 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

O ISSGA contabiliza 330 casos de enfermidade profesional no primeiro trimestre deste ano

10-05-2011 - ISSGA

Os datos correspondentes ao primeiro trimestre deste ano poñen de manifesto que nese periodo foron comunicados ao ISSGA 330 partes de enfermidades profesionais, dos que 141 foron con baixa. Por sexos, 161 dos afectados eran homes e 169 mulleres.

Sinistralidade por Concellos no primeiro trimestre do ano 2011

06-05-2011 - ISSGA

Datos de sinistralidade do primeiro trimestre do ano 2011 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS