Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
 
30/1/2018 DATOS ESTATÍSTICOS. ISSGA
 
30/1/2018 DATOS ESTATÍSTICOS. INSSBT
 
30/1/2018 DATOS ESTATÍSTICOS
Observatorio por CCAA e sector +
19/1/2018 INSHT
Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre decembro 2016 e novembro 2017 respecto ao período comprendido entre decembro 2015-novembro 2016.
Imaxen do ISSG
9/1/2018 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais no terceiro trimestre do 2017 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Observatorio por CCAA e sector +
27/12/2017 INSSBT
Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre novembro 2016 e outubro 2017 respecto ao período comprendido entre novembro 2015-outubro 2016.
Imaxen do ISSG
26/12/2017 ISSGA
Datos da sinistralidade no TERCEIRO trimestre do 2017 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Observatorio de condicións de traballo
21/11/2017 INSSBT
Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre outubro 2016 e setembro 2017 respecto ao período comprendido entre outubro 2015-setembro 2016
Informe accidentes laborais de tráfico
31/10/2017 INSSBT
O Instituto Nacional de Seguridade Saúde e Benestar no Traballo vén elaborando, desde 2007, informes relativos á sinistralidade laboral relacionada co tráfico. No documento actual preséntanse os resultados correspondentes ao ano 2016, tentando desta maneira contribuír á prevención eficaz destes sinistros, poñendo de manifesto a necesidade de tomar medidas que contribúan na redución destes sinistros e vixiando a evolución desta sinistralidade que reflicte unha tendencia ascendente desde o ano 2012.
Observatorio de condicións de traballo
20/10/2017 INSSBT
Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre setembro 2016 e agosto 2017 respecto ao período comprendido entre setembro 2015-agosto 2016
Sinistralidade laboral dos traballadores cedidos por empresas de traballo temporal. Informe xaneiro - xuño 2017
19/10/2017 INSSBT
Neste informe analizáronse 8.059 Accidentes de Traballo con baixa ocorridos entre xenairo e xuño de 2017, en traballadores cedidos por empresas de traballo temporal. Destes, 7.297 ocorreron en xornanda de traballo e 762 ao ir ou voltar do traballo.
Accidentes de traballo por sobresforzos 2016
18/10/2017 INSSBT
O INSSBT vén de publicar o informe "Accidentes de traballo por sobresforzos 2016" a través do Observatorio Estatal de Condicións de Traballo, que aborda esta materia con estudos sistematizados dos partes de accidentes de traballo notificados por sobresforzos.
Imaxen do ISSG
2/10/2017 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais no segundo trimestre do 2017 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
29/9/2017 ISSGA
Datos de sinistralidade correspondentes ao SEGUNDO trimestre de 2017 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Observatorio de condicións de traballo
27/9/2017 INSSBT
Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre agosto 2016 e xullo 2017 respecto ao período comprendido entre agosto 2015-xullo 2016
Actividades prioritarias en función da sinistralidade. 2016
18/9/2017 INSSBT
Estudo que elabora anualmente o Departamento de Investigación e Información do INSHT, clasificando as actividades económicas segundo dous criterios simultáneos, considerando a probabilidade de que se produza o accidente de traballo con baixa e analizando onde se encontran agregados o maior número de traballadores susceptibles de padecelo. Este criterio combinado é útil en estratexias que necesiten unha óptima xestión dos recursos e que dean lugar a programas preventivos eficientes.
Informe sinistralidade laboral xullo 2016-xuño 2017
1/9/2017 INSHT
O número total de accidentes rexistrados no periodo comprendido entre xullo de 2016 e xuño de 2017 supón un aumento dun 3,7% con respecto ao mesmo período interanual anterior. Aumentan todos os tipos de accidentes: leves 3,7%, graves 3,3%, e mortais 2,1%. Prodúcese un aumento da poboación traballadora coa continxencia por accidente de traballo cuberta nos mesmos periodos de referencia dun 3,7 %.
Observatorio de condicións de traballo
1/9/2017 INSHT
Comparativa por sector e gravidade e por comunidades autónomas do Índice de incidencia de accidentes de traballo que causaron baixa no período comprendido entre xullo 2016 e xuño 2017 respecto ao período comprendido entre xullo 2015-xullo 2016
Accidente tráfico
28/6/2017 Sinistralidade
Os máis numerosos son os de tráfico in itínere e os que provocan un maior número de mortes son de tráfico dentro da xornada. De entre os accidentes laborais viais (in itínere de tráfico, in itínere non de tráfico, de tráfico en xornada, en xornada que non sonde tráfico) o aumento rexistrado en 2016 correspóndese principalmente aos accidentes de tráfico in itínere. Menor atención xeran aos accidentes in itínere que non son de tráfico, aínda que é o segundo grupo en número de accidentes laborais viais seguramente porque revisten menor gravidade.
absentismo
15/6/2017 ADECCO
Este informe analiza ademais das cifras de absentismo, definido como a porcentaxe de horas non traballadas (sen contar vacacións, festivos nin horas perdidas por ERTEs) respecto á xornada pactada efectiva, os motivos relacionados coa concilicación da vida familiar e cos procesos de incapacidade temporal tendo en consideración a idade dos traballadores/as. Os datos sobre horas traballadas e non traballadas empregados no informe proceden da Enquisa Trimestral de Custe Laboral (ETCL) do Instituto Nacional de Estatística. Segundo as conclusións, o absentismo repunta situándose nunha taxa do 4,88%.
Imaxen do ISSG
29/5/2017 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais no primeiro trimestre do 2017 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
29/5/2017 ISSGA
Datos de sinistralidade correspondentes ao PRIMEIRO trimestre de 2017 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Sinistralidade laboral dos traballadores cedidos por ETT. Xaneiro-decembro 2016
18/5/2017 INSHT
Neste informe analizáronse 14.710 Accidentes de Traballo con baixa ocorridos entre xaneiro e decembro de 2016, en traballadores cedidos por empresas de traballo temporal. O 10,2% (1.495) ocorreron ao ir ou voltar do traballo e o 89,9% (13.215) na xornada de traballo.
Estudo epidemiolóxico das enfermidades profesionais no Estado español (período 1990 - 2014)
11/5/2017 Ministerio de Sanidade, Servizos sociais e igualdade
Na Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020, aprobada en abril de 2015, estabelecese que a prevención das enfermidades profesionais é un dos ámbitos sobre os que se debe traballar de maneira máis intensa, especialmente nos sectores e actividades con maiores índices de incidencia. Para iso resulta imprescindible promover o estudo e a investigación das enfermidades profesionais e enfermidades relacionadas co traballo, identificando mellor os axentes causantes, os seus efectos e as medidas de prevención. Así, dentro das liñas de actuación marcadas no obxectivo 3 atópase: "Mellorar e promover o estudo e a investigación de enfermidades profesionais, así como a detección e comunicación das mesmas, coa máxima de antepoñer a prevención á rehabilitación", marcando como prioridade para 2015-2016 a "realización dun estudo epidemiolóxico das enfermidades profesionais no Estado español no período 1990-2014, que permita coñecer as tendencias e orientar a prevención, correspondendo ao Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade a súa elaboración".
Imaxen do ISSG
6/3/2017 ISSGA
Datos de sinistralidade correspondentes ao CUARTO trimestre de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Imaxen do ISSG
3/3/2017 ISSGA
Datos de Enfermidades Profesionais no cuarto trimestre do 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Estudo sobre a sinistralidade en PEMES para identificar sectores e actividades prioritarias de actuación
23/2/2017 INSHT
O presente estudo, realizado polo Departamento de Investigación e Información do INSHT co apoio da Dirección de Estatística do MEYSS, enmárcase dentro do obxectivo 2 da Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020, "Potenciar actuacións das Administracións Públicas en materia de análise, investigación, promoción, apoio, asesoramento técnico, vixilancia e control da prevención de riscos laborais". Dentro deste obxectivo, a liña de acción 2A.1 céntrase en "Informar e concienciar ás empresas e aos traballadores/as, con especial atención ás PEMES e microempresas, sobre a prevención de riscos laborais e a dispoñibilidade de ferramentas oficiais que facilitan a aplicación da normativa".
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais