Financiado por:
/ Portada / Coronavirus

DIRECTRICES E RECOMENDACIÓNS PREVENTIVAS POR SECTOR E/OU ACTIVIDADE

05-06-2020 - Coronavirus

Manual para ALBERGUES ante a COVID-19 22/05/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel para ALBERGUES

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en ALBERGUES -10/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo-

Especificación UNE 0066-11 Maio 2020 Albergues - Hostels.

Manual para ALOXAMENTOS RURAIS ante a COVID-19 22/05/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel para ALOXAMENTOS RURAIS

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en ALOXAMENTOS RURAIS-14/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Especificación UNE 0066-06 Maio 2020 Aloxamentos Rurais.

Prevención na ATENCIÓN DE CHAMADAS TELEFÓNICAS fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía. ISSGA

Manual para as AXENCIAS DE VIAXES ante a COVID-19 22/05/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel para AXENCIAS DE VIAXE

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en AXENCIAS DE VIAXES-10/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Especificación UNE 0066-03 Maio 2020 Axencias de Viaxes

Prevención no SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía -ISSGA-

Manual para os BALNEARIOS ante a COVID-19 22/05/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel para BALNEARIOS

Especificación UNE 0066-01 Maio 2020 Balnearios.

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en BALNEARIOS-10/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Ficha de prevención do coronavirus en SUCURSAIS BANCARIAS -OSALAN-

Nota informativa sobre as medidas sanitarias e de seguridade a adoptar nos BUQUES PESQUEIROS para facer fronte ao COVID-19 -Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación-

Manual para os CAMPINGS ante a COVID-19 22/05/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel para CAMPINGS

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en CAMPINGS E CIDADES VACACIONAIS-10/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo-

Especificación UNE 0066-04 Maio 2020 Cámpings e Cidades Vacacionais.

Manual para os CAMPOS DE GOLF ante a COVID-19 22/05/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel CAMPOS DE GOLF

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en CAMPOS DE GOLF-10/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo-

Especificación UNE 0066-07 Maio 2020 Campos de Golf.

Prevención nos CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía ISSGA

Recomendacións en CENTROS PENITENCIARIOS en relación ao COVID-19. -Ministerio de Sanidade, Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias-

Directrices de boas prácticas nas CLÍNICAS DENTAIS -INSST- 26/05/2020

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no COMERCIO Ligazón á guía no COMERCIO. Ligazón ao   cartel-1 no COMERCIO. Ligazón ao   cartel-2 no COMERCIO. Ligazón a PREGUNTAS FRECUENTES  no COMERCIO-ISSGA- Actualización 20/5/2020

 Directrices de boas prácticas no COMERCIO DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESIDADE -INSST- 12/05/2020

Prevención no SERVIZO DE EMPREGADAS DO FOGAR fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía -ISSGA-

Guía de boas prácticas para os ESTABLECEMENTOS DO SECTOR COMERCIAL -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo-

Directrices de boas prácticas nas ESTACIÓNS DE SERVIZO -INSST- 12/05/2020

Prevención e saúde laboral nos servizos e producións de EVENTOS E ESPECTÁCULOS ante o coronavirus -ISSGA- 03/6/2020

Cartel Prevención e saúde laboral ante o cornavirus na EXTRACCIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS -ISSGA- 

Prevención nas OFICINAS DE FARMACIA fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía ISSGA

Directrices de boas prácticas nas OFICINAS DE FARMACIA -INSST- 26/05/2020

Prevención nas ACTIVIDADES FORESTAIS fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía. ISSGA

Directrices de boas prácticas nas FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE -INSST- 26/04/2020

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas GASOLINEIRAS. Ligazón ao cartel GASOLINEIRAS. -ISSGA-

Prevención e saúde laboral nas GRAVACIÓNS DE CONTIDOS AUDIOVISUAIS ante o coronavirus -ISSGA- 28/05/2020

Manual para os GUÍAS DE TURISMO ante a COVID-19 22/05/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel para os GUÍAS DE TURISMO

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en GUÍAS DE TURISMO-13/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Especificación UNE 0066-08 Maio 2020 Guías de Turismo

Manual para os HOTEIS ante a COVID-19. 22/05/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel para HOTEIS

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en HOTEIS E APARTAMENTOS TURÍSTICOS-13/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Especificación UNE 0066-02 Maio 2020 Hoteis e Apartamentos Turísticos

Guía preventiva de saúde laboral ante a COVID-19 nos HOTEIS 21/05/2020 -Xunta de Galiza-

Ficha de prevención do coronavirus en INDUSTRIA ALIMENTARIA -OSALAN-

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA DA AUTOMOCIÓN. Ligazón ao cartel INDUSTRIA DA AUTOMOCIÓN. -ISSGA-

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA EXTRACTIVA. Ligazón a cartel INDUSTRIA EXTRACTIVA. -ISSGA-

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA FORESTAL.  Ligazón ao cartel INDUSTRIA FORESTAL. -ISSGA-

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA DA LOUSA . Ligazón ao cartel INDUSTRIA DA LOUSA. -ISSGA-

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA NAVAL. Ligazón ao cartel INDUSTRIA NAVAL. -ISSGA-

Prevención na INDUSTRIA MANUFACTUREIRA fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía. -ISSGA-

Ficha de prevención do coronavirus en LAVANDERÍAS, TINTORERÍAS (non industriais) -OSALAN-

Ficha de prevención do coronavirus en LIMPEZA -OSALAN-

Guía Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no MARISQUEO A PÉ. Ligazón ao cartel MARISQUEO A PÉ. Ligazón á guía Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no MARISQUEO A FLOTE. Ligazón ao cartel MARISQUEO A FLOTE. -ISSGA-

Directrices de boas prácticas nas ACTIVIDADES MINEIRAS -INSST- 12/05/2020

Medidas preventivas xerais de actuación nas EXPLOTACIÓNS MINEIRAS, COVID-19. -Consellería de Economía, Emprego e Industria-

Especificación UNE 0066-09 Maio 2020 Museos e Sitios Patrimoniais.

Prevención nas OBRAS DE CONSTRUCIÓN fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía. ISSGA

Directrices de boas prácticas nas OBRAS DE CONSTRUCIÓN-INSST- 20/05/2020

-Nota informativa Medidas fronte ao COVID-19 e plan de seguridade e saúde no traballo nas obras de construción 24/04/2020 -Ministerio de Traballo e Economía Social-

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMAS E REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS -ISSGA-

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS. Ligazón ao cartel OFICINAS -ISSGA-

Manual para os OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ante a COVID-19 22/05/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel de OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Guía preventiva de saúde laboral ante a COVID-19 nas OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 21/05/2020 -Xunta de Galiza-

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA-10/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Especificación UNE 0066-10 Maio 2020 Oficinas de Información Turística.

Ficha de prevención do coronavirus en ÓPTICAS -OSALAN-

Ficha de prevención do coronavirus en ORTOPEDIAS -OSALAN-

Ligazón ao documento Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas PERRUQUERÍAS. Ligazón á guía  nas PERRUQUERÍAS. Ligazón ao  cartel nas PERRUQUERÍAS.PREGUNTAS FRECUENTES nas PERRUQUERÍAS.

Recomendacións para a apertura da actividade nas PISCINAS trala crise do COVID-19

Ficha de prevención do coronavirus na POLICÍA -OSALAN-

Directrices de boas prácticas nos SERVIZOS DE PRENSA E COMUNICACIÓN -INSST- 03/06/2020

Ficha Técnica de prevención REPARACIÓN DE AVARÍAS URXENTES -OSALAN-

Ficha de prevención do coronavirus en PERSOAL DE REPARTO -OSALAN-

Guía Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas REDEIRAS. Ligazón ao  cartel REDEIRAS -ISSGA-

  Prevención en RESIDENCIAS DE MAIORES E CENTROS SOCIOSANITARIOS:

- Protocolo conxunto da Consellería de Sanidade e da Consellería Política Social para o manexo da crise sanitaria provocada polo COVID 19 nas residencias de maiores e noutros centros sociosanitario. 06/05/2020 -Xunta de Galiza-

- Guía de prevención e control fronte ao covid-19 en residencias de maiores e centros sociosanitarios 26/03/20 -Consellería deSanidade-

- Guía de prevención e control fronte ao COVID-19 en residencias de maiores e outros centros de servizos sociais de carácter residencial 24/03/20 -Ministerio de Sanidade-

- Recomendacións a residencias de maiores e centros sociosanitarios para o COVID-1 -Ministerio de Sanidade- 

- Protocolo para os centros de servizos sociais -Xunta de Galiza-

- Protocolo para o manexo de casos con sospeita de infección por virus SRAS COV-2 (COVID 19) nas residencias de maiores e centros sociosanitarios -Xunta de Galiza-

- Checklist para residencias de maiores na preparación para o control da diseminación do coronavirus -Xunta de Galiza-

 

Directrices de boas prácticas nas actividades de RESTAURACIÓN CON REPARTO A DOMICILIO 26/05/2020 -INSST

Manual para os RESTAURANTES ante a COVID-19 22/05/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel para RESTAURANTES

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en SERVIZOS DE RESTAURACIÓN-13/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Especificación UNE 0066-05 Maio 2020 Servizos de Restauración.

SANIDADE AMBIENTAL Información sectorial no ámbito da sanidade ambiental sobre coronavirus​ -SERGAS-

Directrices de boas prácticas no SECTOR AGRÍCOLA-GANDEIRO -INSST- 26/05/2020

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DOS ÁRIDOS. Ligazón ao cartel SECTOR DOS ÁRIDOS -ISSGA-

Directrices de boas prácticas no SECTOR DO COMERCIO TEXTIL -INSST- 26/05/2020

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DA CONSTRUCIÓN.  Ligazón ao cartel SECTOR DA CONSTRUCIÓN. -ISSGA-

Directrices de boas prácticas no SECTOR DOS SERVIZOS FUNERARIOS -INSST- 11/05/2020

Directrices de boas prácticas no SECTOR INDUSTRIAL  -INSST- 20/05/2020 

Directrices de boas prácticas no sectore no SECTOR DE LAVANDERÍAS INDUSTRIAIS  -INSST- 12/05/2020

Directrices de boas prácticas no SECTOR MARÍTIMO-PESQUEIRO -INSST- 26/05/2020

Directrices de boas prácticas no SECTOR SERVIZOS SOCIAIS. Medidas para a prevención de contaxios do SARS-CoV-2 -INSST-12/05/2020

Cartel Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DO TAXI 23-05-2020 -ISSGA-

Guía de boas práctica para os establecementos e traballadores do SECTOR TURÍSTICO 11/03/2020 Secretaría de Estado de Turismo

Ligazón ao documento Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nos SUPERMERCADOS. Ligazón ao cartel SUPERMERCADOS 29/04/2020 -ISSGA-

Prevención nos SUPERMERCADOS E COMERCIOS MINORISTAS de alimentación fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía 19/03/2020 -ISSGA-

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas TENDAS DE ALIMENTACIÓNLigazón ao cartel TENDAS DE ALIMENTACIÓN -ISSGA-

Prevención nas TINTURERÍAS fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía. ISSGA

Directrices de boas prácticas no TRANSPORTE, REPARTO E CARGA/DESCARGA DE MERCADURÍAS- INSST- 20/05/2020

- Recomendacións para os condutores e as empresas e autoridades públicas competentes relacionadas co sector do transporte implicados no transporte de mercadorías a raíz do brote de  COVID-19. Rede Transeuropea de Transporte. PDF ADXUNTO.             ANEXO II DOUE 24/3/20.

Manual paraas ACTIVIDADES DE TURISMO ACTIVO E ECOTURISMO ante a COVID-19 22/05/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel para TURISMO ACTIVO E ECOTURISMO

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en TURISMO ACTIVO E ECOTURISMO-10/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Especificación UNE 0066-12 Maio 2020 Turismo Activo e Ecoturismo

Directrices de boas prácticas en CENTROS VETERINARIOS E SANIDADE ANIMAL -INSST- 12/05/2020

Orientacións preventivas fronte ao COVID-19 durante a XESTIÓN DE RESIDUOS -INSST-

Directrices de boas prácticas en actividades de XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN -INSST- 26/05/2020

- Medidas de prevención fronte ao coronavirus Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e Recomendación traslado ambulancias-acompañantes (páxina 7). PDF ADXUNTO

Documentos

Medidas de prevención fronte ao coronavirus Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.pdf
Recomendacións Rede Transeuropea de Transporte RTE-T DOUE.pdf
Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS