Co financiamento de:
/ Portada / Coronavirus

DIRECTRICES E RECOMENDACIÓNS PREVENTIVAS POR SECTOR E/OU ACTIVIDADE

09-06-2022 - Coronavirus

***PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA OS SERVIZOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS FRONTE Á EXPOSICIÓN AO CORONAVIRUS Actualización 6/6/2022 -Ministerio de Sanidade- NOTA INTERPRETATIVA dos escenarios de risco de exposición estabelecidos no Procedemento de actuación para os servizos de PRL fronte á exposición ao novo voronavirus  21.12.2020 -Ministerio de Sanidade-

 

 

 

Protocolo y guía de boas prácticas dirixidas á ACTIVIDADE COMERCIAL en ESTABLECEMENTO FÍSICO E NON SEDENTARIO -Ministerio de SAnidade- Ministerio de Industria, Comercio e Turismo-

Medidas de Prevención, Hixiene e Promoción da Saúde fronte á COVID-19 para as ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE dirixidas á poboación infantil e xuvenil 2021. Ministerio de Sanidade 08.06.2021

ALBERGUES:

-->Manual para ALBERGUES ante a COVID-19 22/06/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel para ALBERGUES. ORDE do 6 de outubro de 2021 medidas de prevención específicas  Galiza actividade dos ALBERGUES TURÍSTICOS. Modificación ORDE 6/10 DOG 29/10/21.

-->ORDE do 16 de novembro de 2021 pola que se prorroga a Orde do 6 de outubro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire á actividade dos ALBERGUES TURÍSTICOS.

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en ALBERGUES -10/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo-

Especificación UNE 0066-11 Maio 2020 Albergues - Hostels.

Manual para ALOXAMENTOS RURAIS ante a COVID-19. 10/06/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel para ALOXAMENTOS RURAIS

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en ALOXAMENTOS RURAIS-14/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Especificación UNE 0066-06 Maio 2020 Aloxamentos Rurais.

Prevención na ATENCIÓN DE CHAMADAS TELEFÓNICAS fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía. ISSGA

AVIACIÓN:

-->Resolución do 8 de abril de 2022, da Dirección da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, pola que se actualizan as Directrices operativas para a xestión de pasaxeiros aéreos e persoal de aviación con relación á pandemia COVID-19.

--> Resolución do 2 de novembro de 2021, da Dirección da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, pola que se actualizan as Directrices operativas para a xestión de pasaxeiros aéreos e persoal de aviación con relación á pandemia COVID-19. BOE 16/11/2021

--> Actualización Directrices operativas para a XESTIÓN DE PASAXEIROS AÉREOS E PERSOAL DE AVIACIÓN con relación á pandemia COVID-19. 2/7/2021 -BOE-

-->Resolución do 17 de decembro de 2020, da Dirección da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, pola que se actualizan as Directrices operativas para a xestión de pasaxeiros aéreos e persoal de aviación con relación á pandemia COVID-19.

-->Resolución do 20 de novembro de 2020, da Dirección da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, pola que se actualizan as Directrices operativas para a xestión de pasaxeiros aéreos e persoal de aviación con relación á pandemia COVID-19.

-->Resolución do 9 de xullo de 2020, da Dirección da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, pola que se publican as Directrices operativas para a xestión de pasaxeiros aéreos e persoal de aviación con relación á pandemia COVID-19.

Manual para as AXENCIAS DE VIAXES ante a COVID-19. 10/06/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel para AXENCIAS DE VIAXE

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en AXENCIAS DE VIAXES-10/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Especificación UNE 0066-03 Maio 2020 Axencias de Viaxes

Prevención no SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía -ISSGA- 19/11/2020

Manual para os BALNEARIOS ante a COVID-19 10/06/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel para BALNEARIOS

Especificación UNE 0066-01 Maio 2020 Balnearios.

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en BALNEARIOS-10/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Ficha de prevención do coronavirus en SUCURSAIS BANCARIAS -OSALAN-

Recomendacións preventivas ante o coronavirus nas actividades de BANDAS DE MÚSICA POPULARES. ISSGA 05/04/2021

Boas prácticas fronte a COVID-19 en BARES E RESTAURANTES. 03.12.2020 -ICASST

A promoción de medidas de saúde pública en resposta á COVID-19 en BUQUES DE CARGA E PESQUEIROS -OMS- 25/08/2020

Nota informativa sobre as medidas sanitarias e de seguridade a adoptar nos BUQUES PESQUEIROS para facer fronte ao COVID-19 -Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación-

Manual para os CAMPINGS ante a COVID-19 10/06/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel para CAMPINGS

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en CAMPINGS E CIDADES VACACIONAIS-10/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo-

Especificación UNE 0066-04 Maio 2020 Cámpings e Cidades Vacacionais.

Manual para os CAMPOS DE GOLF ante a COVID-19 10/06/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel CAMPOS DE GOLF

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en CAMPOS DE GOLF-10/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo-

Especificación UNE 0066-07 Maio 2020 Campos de Golf.

Recomendacións preventivas ante o coronavirus no CANTO CORAL. ISSGA 14/10/2020.

Protocolo de prevención da COVID-19 nos cemiterios ante o día de Defuntos. Consellería de Sanidade 22/10/20

MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRONTE AO COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS E NON UNIVERSITARIOS. 31/05/2022

Prevención nos CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía ISSGA

Directrices de boas prácticas en CENTROS LOXÍSTICOS E ALMACÉNS. INSST 24/09/2020

CENTROS PENITENCIARIOS

-->Adaptación das medidas das Estratexia de Vixilancia e Control fronte a COVID-19 tras a fase aguda da pandemia para os centros penais dependentes da Secretaría Xeral de Institucións Penais 29.04.2022

--> Adaptación das medidas das Estratexia de Vixilancia e Control fronte a COVID-19 tras a fase aguda da pandemia para os centros penais dependentes da Secretaría Xeral de Institucións Penais 29.03.2022

-->Adaptación da Estratexia de Detección Precoz, Vixilancia e Control de COVID-19 aos Centros Penitenciarios 20.01.2022 Ministerio de Sanidade

-->Documento técnico: Medidas de desescalada en CENTROS PENITENCIARIOS en relación ao COVID-19 -Ministerio de Sanidade, Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias-10/06/2020

Guía de recomendacións preventivas no ámbito laboral ante o coronavirus: CEREMONIAS NUPCIAIS E OUTRAS CELEBRACIÓNS CIVILES OU RELIXIOSAS 13/07/2020 ISSGA

Recomendacións de operación e mantemento dos sistemas de CLIMATIZACIÓN E VENTILACIÓN de edificios e locais para a prevención da propagación do SARS-CoV-2-I. Ministerio de Sanidade, Vicepresidencia Cuarta do Goberno, Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico e IDAE.

Recomendacións de operación e mantemento dos sistemas de CLIMATIZACIÓN E VENTILACIÓN de edificios e locais para a prevención da propagación do SARS-CoV-2-II. Ministerio de Sanidade, Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico e IDAE.

Recomendacións sobre o uso de instalacións de CLIMATIZACIÓN en edificios, a fin de previr a propagación do SARS-CoV-2 -Ministerio de Traballo e Economía Social-INSST-

Directrices de boas prácticas nas CLÍNICAS DENTAIS -INSST- 27/06/2020

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no COMERCIO. Ligazón á guía no COMERCIO. Ligazón ao  cartel-1 no COMERCIO. Ligazón ao   cartel-2 no COMERCIO DE PROXIMIDADE. Ligazón a PREGUNTAS FRECUENTES  no COMERCIO-ISSGA- Actualización 07/03/2022

Resolución do 16 de xuño de 2020, da Secretaría de Estado de COMERCIO, pola que se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Comercio Interior, sobre pautas e recomendacións sanitarias para exercer a actividade comercial.

Directrices de boas prácticas no COMERCIO DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESIDADE -INSST- 27/06/2020

GUÍA de recomendacións preventivas ante o coronavirus nas xuntas das COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. Ligazón ao CARTEL. ISSGA 28/08/2020. Información sobre as reunións de xuntas de COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. 11/05/2021

 

DEPORTE FEDERADO: Comunicación e xestión de casos da COVID-19 no sector deportivo federado de ámbito autonómico e estatal en Galiza. 17/01/2022 Xunta de Galicia. Comunicación sobre a xestión de contactos estreitos 10/3/22

COVID-19 aspectos preventivos en EDUCACIÓN E TURISMO. AEEMT-AEPSAL (Asociación de Especialistas en Prevención e Saúde Laboral)

Prevención no SERVIZO DE EMPREGADAS DO FOGAR fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía -ISSGA-

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en EMPRESAS DE AUTOCARES TURÍSTICOS, RENT A CAR, TRANSPORTE POR CABLE E TRANSPORTE TURÍSTICO ACUÁTICO -Ed. 01 Rev. 00 xuño 2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Especificacion UNE 0066 17 xuño 2020 EMPRESAS DE AUTOCARES TURÍSTICOS, RENT A CAR, TRANSPORTE POR CABLE E TRANSPORTE TURÍSTICO ACUÁTICO

Prevención da infección polo virus SARS-COV-2 na Comunidade Autónoma de Galicia ante a festividade do ENTROIDO Consellería de Sanidade 25/01/2022.

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS -Ed. 01 Rev. 00 maio 2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Especificacion UNE 0066 16 xuño 2020 ESPAZOS NATURARIS PROTEXIDOS

Medidas para a redución do contaxio polo SARS.CoV-2 en ESPAZOS PÚBLICOS SINGULARES. Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. 11/11/2020.

Protocolo de ESPECTÁCULOS MUSICAIS ao aire libre de gran afluencia (público sentado), para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. Xunta de Galicia 28/01/2022.

Protocolo de ESPECTÁCULOS MUSICAIS ao aire libre de media afluencia (público de pé), para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. Xunta de Galicia 28/01/2022.

Guía de boas prácticas para os ESTABLECEMENTOS DO SECTOR COMERCIAL -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo-

Protocolo en materia de ESTABLECEMENTOS DE XOGO para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. -Consellería de Sanidade-

Medidas para a redución de riscos hixiénico-sanitarios fronte á COVID-19 en ESTACIÓNS DE ESQUÍ E MONTAÑA. Ministerio de Sanidade, Ministerio de Industria, Comercio e Turismo- Novembro 2020

Prevención e saúde laboral nos servizos e producións de EVENTOS E ESPECTÁCULOS ante o coronavirus -ISSGA- 03/6/2020
Cartel Prevención e saúde laboral ante o cornavirus na EXTRACCIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS -ISSGA- 

Prevención nas OFICINAS DE FARMACIA fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía ISSGA

Directrices de boas prácticas nas OFICINAS DE FARMACIA -INSST- 26/05/2020

Prevención nas ACTIVIDADES FORESTAIS fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía. ISSGA

Directrices de boas prácticas nas FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE -INSST- 26/04/2020

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas GASOLINEIRAS. Ligazón ao cartel GASOLINEIRAS. -ISSGA- 15/06/2020

Prevención e saúde laboral nas GRAVACIÓNS DE CONTIDOS AUDIOVISUAIS ante o coronavirus -ISSGA- 28/05/2020

Manual para os GUÍAS DE TURISMO ante a COVID-19 10/06/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel para os GUÍAS DE TURISMO

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en GUÍAS DE TURISMO-13/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Especificación UNE 0066-08 Maio 2020 Guías de Turismo

HOTALARÍA GALIZA

-->Modificado por ORDE do 23 de marzo de 2022 DOG 25/03/2022

-->Modificado por ORDE do 9 de marzo de 2022 DOG 11/03/2022

-->Ligazón ao Plan de hostalaría segura de Galiza. Versión 11: 26/02/2022

-->Modificado por ORDE do 24 de febreiro de 2022 DOG 25/02/2022

-->Ligazón ao Plan de hostalaría segura de Galiza. Versión 10: 12/02/2022

-->Modificado por ORDE do 11 de febreiro de 2022 DOG 12/02/2022 

-->Ligazón ao Plan de hostalaría segura de Galiza. Versión 9: 28/01/2022

-->Modificado por ORDE do 27 de xaneiro de 2022 DOG 27/1/2022

-->Modificado por ORDE do 13 de xaneiro de 2022. DOG 14/1/2022

-->Modificado por ORDE do 3 de xaneiro de 2022 DOG 3/1/2022

-->Modificado por ORDE do 29 de decembro de 2021. DOG 249 BIS, de 29/12/2021

-->ORDE do 15 de decembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 22 de outubro de 2021,  novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galiza.

-->Novo Plan de Hostalaría Segura de Galiza. Versión 7, 13 de decembro de 2021.

--> ORDE do 25 de novembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Galiza. DOG 228 BIS 26.11.2021

-->ORDE 22/10/21 modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 Plan HOSTALARÍA segura da Galiza. DOG 204-BIS 22.10.21

-->ORDE 23/09/21 modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 Plan HOSTALARÍA segura da Galiza. DOG 184-BIS 23.09.21 Modificado por orde do 7/10/21

--> ORDE do 14 de setembro de 2021 polo que se aproba o novo  PLAN DE HOSTALARÍA segura da Galiza  -DOG 14.09.2021- .

--> Guía para as boas prácticas de ventilación na HOSTALARÍA no contexto da COVID-19. Consellería de Sanidade 27.04.2021

Xestión da COVID-19 en HOTEIS e outras entidades do sector do aloxamento. -OMS- 25/08/2020

Manual para os HOTEIS ante a COVID-19. 03/11/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel para HOTEIS

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en HOTEIS E APARTAMENTOS TURÍSTICOS-13/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Especificación UNE 0066-02 Maio 2020 Hoteis e Apartamentos Turísticos

Guía preventiva de saúde laboral ante a COVID-19 nos HOTEIS 21/05/2020 -Xunta de Galiza-

Ficha de prevención do coronavirus en INDUSTRIA ALIMENTARIA -OSALAN-

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA DA AUTOMOCIÓN. Ligazón ao cartel INDUSTRIA DA AUTOMOCIÓN. -ISSGA- 18/12/2020

Guía para a prevención e control da COVID-19 en INDUSTRIAS DA CARNE. -INSST- 30-11-2020

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA EXTRACTIVA. Ligazón a cartel INDUSTRIA EXTRACTIVA. -ISSGA- 21/12/2020

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA FORESTAL.  Ligazón ao cartel INDUSTRIA FORESTAL. -ISSGA-21/12/2020

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA DA LOUSA . Ligazón ao cartel INDUSTRIA DA LOUSA. -ISSGA- 21/12/2020

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA NAVAL. Ligazón ao cartel INDUSTRIA NAVAL. -ISSGA- 21/12/2020

Prevención na INDUSTRIA MANUFACTUREIRA fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía. -ISSGA-

Manual para as INSTALACIÓNS NÁUTICO-DEPORTIVAS E ACTIVIDADES NÁUTICAS ante a COVID-19. Ligazón ao cartel de INSTALACIÓNS NÁUTICAS. 06/07/2020 -Xunta de Galicia-

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en INSTALACIÓNS NÁUTICO-DEPORTIVAS E ACTIVIDADE NÁUTICAS -Ed. 01 Rev. 00 xuño 2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Especificación UNE 0066-15 xuño 2020 INSTALACIÓNS NÁUTICO-DEPORTIVAS E ACTIVIDADES NÁUTICAS

Ficha de prevención do coronavirus en LAVANDERÍAS, TINTORERÍAS (non industriais) -OSALAN-

LECER NOCTURNO GALIZA

-->Modificado por ORDE do 23 de marzo de 2022 DOG 25/03/2022

-->Modificado por ORDE do 8 de marzo de 2022 DOG 11/03/2022

-->Ligazón ao Plan de lecer nocturno de Galiza. Versión 10: 26/02/2022

-->Modificado por ORDE do 24 de febreiro de 2022 DOG 25/02/2022

-->Ligazón ao Plan de lecer nocturno de Galiza. Versión 9: 12/02/2022

-->Modificado por ORDE do 11 de febreiro de 2022 

-->Ligazón ao Plan de lecer nocturno de Galiza. Versión 8: 28/01/2022

-->Modificado por ORDE do 27 de xaneiro de 2022 DOG 27/1/2022

-->Modificado por ORDE do 29 de decembro de 2021. DOG 249 BIS, de 29/12/2021

-->ORDE do 1 de decembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.

-->ORDE do 9 de novembro de 2021 pola que se prorroga a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.

--> ORDE do 21 de outubro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de LECER NOCTURNO da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG 22.10.2021

--> ORDE do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de LECER NOCTURNO da Galiza publicada no DOG do 1 de outubro de 2021. Modificado por orde do 7/10/21.

--> Protocolo para a pilotaxe da reactivación do LECER NOCTURNO no marco da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. Xunta de Galicia 8/7/21. Protocolo para a reactivación do lecer nocturno DOG 1/7/2021--> modificado 16/7/21 por ORDE DO 15/7/21.

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en LECER NOCTURNO -Ed. 01 Rev. 00 xuño 2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Especificación UNE 0066-14 xuño 2020 LECER NOCTURNO

Ficha de prevención do coronavirus en LIMPEZA -OSALAN-

Guía Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no MARISQUEO A PÉ. Ligazón ao cartel MARISQUEO A PÉ. Ligazón á guía Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no MARISQUEO A FLOTE. Ligazón ao cartel MARISQUEO A FLOTE. -ISSGA-

 Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus nos MERCADOS DE VENDA NON SEDENTARIA 10/11/2020 -ISSGA-

Protocolo e guía de boas prácticas dirixida á actividade dos MERCADOS DE VENDA NON SEDENTARIA -12/06/2020 -Ministerio de Sanidade, Ministerio de Industria, Comercio e Turismo-
 

Directrices de boas prácticas nas ACTIVIDADES MINEIRAS -INSST- 27/06/2020

Medidas preventivas xerais de actuación nas EXPLOTACIÓNS MINEIRAS, COVID-19. -Consellería de Economía, Emprego e Industria-

Especificación UNE 0066-09 Maio 2020 Museos e Sitios Patrimoniais.

Prevención nas OBRAS DE CONSTRUCIÓN fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía. ISSGA 15/06/2020

Directrices de boas prácticas nas OBRAS DE CONSTRUCIÓN-INSST- 30/06/2020

-Nota informativa Medidas fronte ao COVID-19 e plan de seguridade e saúde no traballo nas obras de construción 24/04/2020 -Ministerio de Traballo e Economía Social-

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMAS E REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS -ISSGA-

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 no OCIO NOCTURNO. -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Xuño 2020

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS. Ligazón ao cartel OFICINAS -ISSGA- Actualizado 21/12/2020

Guía Directrices de saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS DE EMPREGO. Ligazón ao Cartel OFICINAS DE EMPREGO. Ligazón ao documento OFICINAS DE EMPREGO. ISSGA- Actualizado 29/10/2021

Manual para os OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ante a COVID-19 10/06/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel de OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Guía preventiva de saúde laboral ante a COVID-19 nas OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 21/05/2020 -Xunta de Galiza-

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA-10/05/2020

Especificación UNE 0066-10 Maio 2020 Oficinas de Información Turística.

Ficha de prevención do coronavirus en ÓPTICAS -OSALAN-

Ficha de prevención do coronavirus en ORTOPEDIAS -OSALAN-

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en PARQUES DE ATRACCIÓNS E DE LECER -Ed. 01 Rev. 00 xuño 2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Especificación UNE 0066-18 PARQUES DE ATRACCIÓNS E DE LECER

Ligazón ao documento Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas PERRUQUERÍAS. Ligazón á guía  nas PERRUQUERÍAS. Ligazón ao  cartel nas PERRUQUERÍAS. Ligazón a PREGUNTAS FRECUENTES nas PERRUQUERÍAS. -ISSGA- Actualizado 24/11/2020

Recomendacións para a apertura da actividade nas PISCINAS trala crise do COVID-19 14/05/2020 -Ministerio de Sanidade-

Recomendacións e Notas informativas sobre PISCINAS -Consellería de Sanidade-

-Preguntas frecuentes sobre piscinas situadas nos concellos afectados  polas restriccións dos anexos II e III da Orde do 4 de novembro de 2020​. -Consellería de Sanidade-

-Nota informativa sobre a reapertura de instalacións con piscinas unha vez superada a Fase 3 do Plan para a transición cara unha nova normalidade 17/06/2020 -Consellería de Sanidade-

-Nota informativa sobre a reapertura de instalacións con PISCINAS na Fase 3 do Plan para a transición cara unha nova normalidade 09/06/2020 -Consellería de Sanidade-

-Nota informativa sobre a reapertura de instalacións con PISCICNAS na Fase 2 do Plan para a transición cara unha nova normalidade 25/05/2020 -Consellería de Sanidade-

-Recomendacións para a​ apertura da actividade das PISCINAS tras a crise do COVID-19 14/05/2020 -Consellería de Sanidade-

Ficha de prevención do coronavirus na POLICÍA -OSALAN-

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en PRAIAS -Ed. 01 Rev. 00 zuño 2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Directrices de boas prácticas nos SERVIZOS DE PRENSA E COMUNICACIÓN -INSST- 30/06/2020

Guía de recomendacións preventivas no ámbito laboral ante o coronavirus: RECINTOS FERIAIS. ISSGA 28/01/2021

Directrices de boas prácticas nos SERVIZOS DE REPARACIÓN, MANTEMENTO E EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS E INSTALACIÓNS. 10 de xullo de 2020 -INSST-

Ficha Técnica de prevención REPARACIÓN DE AVARÍAS URXENTES -OSALAN-

Ficha de prevención do coronavirus en PERSOAL DE REPARTO -OSALAN-

Guía Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas REDEIRAS. Ligazón ao  cartel REDEIRAS -ISSGA-

  Prevención en RESIDENCIAS DE MAIORES E CENTROS SOCIOSANITARIOS:

- Adaptación das medidas en residencias de maiores e outros centros de servizos sociais de carácter residencial nun contexto de alta transmisión comunitaria 28.01.2022  Ministerio de Sanidade

- Resolución do 21 de outubro, pola que se aproban mediadas específicas que deberán adoptarse nos centros residenciais de maiores e persoas con discapacidade en relación co réxime de visitas e saídas no contexto da COVID-19. 21/10/21

- Protocolo para o manexo da infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) no ámbito das residencias de maiores. 16/10/2020 Consellería de Sanidade

- Resolución do 17 de setembro de 2020, conxunta da Consellería de Sanidade e da Consellería de Política Social, pola que se aproban as medidas específicas para os centors de atención diurna, no contexto da situación epidemiolóxica relacionada coa infección ocasionada polo virus SARS-COV-2. 17/09/2020 Consellería de Sanidade-Consellería de Política Social.

- Protocolo conxunto da Consellería de Sanidade e da Consellería Política Social para establecer as medidas específicas que deberán adoptarse nos centros sociosanitarios, tendo en conta o indicado ao respecto na declaración de actuacións coordinadas en saúde pública para responder á situación de especial risco derivada do incremento de casos positivos por COVID-19 do 14 de agosto de 2020. 14/08/2020 -Xunta de Galiza-

- Plan de reactivación no ámbito sociosanitario en relación coa infección ocasionada polo virus SARS-CoV-2. 15/06/2020 Xunta de Galiza

- Protocolo para o manexo da infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) no ámbito das residencias de maiores 02/06/2020 -Consellería de Sanidade-

- Guía de prevención e control fronte ao covid-19 en residencias de maiores e centros sociosanitarios 26/03/20 -Consellería deSanidade-

- Guía de prevención e control fronte ao COVID-19 en residencias de maiores e outros centros de servizos sociais de carácter residencial 24/03/20 -Ministerio de Sanidade-

- Recomendacións a residencias de maiores e centros sociosanitarios para o COVID-1 -Ministerio de Sanidade- 

- Protocolo para os centros de servizos sociais -Xunta de Galiza-

- Protocolo para o manexo de casos con sospeita de infección por virus SRAS COV-2 (COVID 19) nas residencias de maiores e centros sociosanitarios -Xunta de Galiza-

- Checklist para residencias de maiores na preparación para o control da diseminación do coronavirus -Xunta de Galiza-

 

Directrices de boas prácticas nas actividades de RESTAURACIÓN 14/09/2020 -INSST

Manual para os RESTAURANTES ante a COVID-19 03/11/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel para RESTAURANTES

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en SERVIZOS DE RESTAURACIÓN-13/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Especificación UNE 0066-05 Maio 2020 Servizos de Restauración.

SANIDADE AMBIENTAL Información sectorial no ámbito da sanidade ambiental sobre coronavirus​ -SERGAS-

Directrices de boas prácticas no SECTOR AGRÍCOLA-GANDEIRO -INSST- 26/05/2020

Directrices da UE para a reanudación segura das actividades nos SECTORES CULTURAL E RECREATIVO. COVID-19 2021/C 262/01. DOUE 05/07/2021

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DOS ÁRIDOS. Ligazón ao cartel SECTOR DOS ÁRIDOS -ISSGA- 21/12/2020

Directrices de boas prácticas no SECTOR DO COMERCIO TEXTIL -INSST- 09/07/2020

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DA CONSTRUCIÓN.  Ligazón ao cartel SECTOR DA CONSTRUCIÓN. -ISSGA- Actualizado 2/12/2020

Comunicación e xestión de casos da COVID-19 no SECTOR DEPORTIVO FEDERADO de ámbito autonómico e estatal en Galiza. 17/01/2022 Xunta de Galicia

Directrices de boas prácticas no SECTOR DAS ESTACIÓNS DE SERVIZO -INSST- 29/07/2020

Directrices de boas prácticas no SECTOR DOS SERVIZOS FUNERARIOS -INSST- 15/07/2020

Directrices de boas prácticas no SECTOR INDUSTRIAL  -INSST- 27/06/2020 

Directrices de boas prácticas no sectore no SECTOR DE LAVANDERÍAS INDUSTRIAIS  -INSST- 07/07/2020

Directrices de boas prácticas no SECTOR MARÍTIMO-PESQUEIRO -INSST- 26/05/2020

Directrices de boas prácticas no SECTOR SERVIZOS SOCIAIS. Medidas para a prevención de contaxios do SARS-CoV-2 -INSST-12/05/2020

Cartel Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DO TAXI. 21-07-2020 -ISSGA-

Guía de boas práctica para os establecementos e traballadores do SECTOR TURÍSTICO 11/03/2020 Secretaría de Estado de Turismo

Plan específico para a prevención de riscos ante a exposición laboral ao novo coronavirus (SARS-CoV-2) para a protección do persoal das instritucións sanitarias do SERGAS Versión 8, 9 de setembro de 2020 -Consellería de Sanidade-

Ligazón ao documento Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nos SUPERMERCADOS. Ligazón ao cartel SUPERMERCADOS 20/11/2020 -ISSGA-

Prevención nos SUPERMERCADOS E COMERCIOS MINORISTAS de alimentación fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía 19/03/2020 -ISSGA-

Prevención e control da infección polo virus SARS-CoV-2 nas explotacións agrícolas con traballadores/as TEMPOREIROS. 06.09.2021. Xunta de Galiza 18/08/2020

Guía para a prevención e control da COVID-19 nas explotacións agrícolas que vaian a contratar a TEMPOREROS. Ministerio de Sanidade 03/08/2020

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas TENDAS DE ALIMENTACIÓN.  Ligazón ao cartel TENDAS DE ALIMENTACIÓN -ISSGA- 20/12/2020

Prevención nas TINTURERÍAS fronte ao coronavirus. Ligazón á infografía. ISSGA

Directrices relativas aos TRABALLADORES DE TEMPADA na UE no contexto da pandemia de  COVID-19. 17/07/2020 DOUE

Directrices de boas prácticas no TRANSPORTE, REPARTO E CARGA/DESCARGA DE MERCADURÍAS- INSST- 20/05/2020 

Protocolo de medidas preventivas ante a COVID-19 nos servizos de TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR de uso xeral de viaxeiros con reserva de prazas a favor de estudantes para o curso 2020-2021. ISSGA 09/09/2020

- Recomendacións para os condutores e as empresas e autoridades públicas competentes relacionadas co sector do transporte implicados no transporte de mercadorías a raíz do brote de  COVID-19. Rede Transeuropea de Transporte. PDF ADXUNTO.             ANEXO II DOUE 24/3/20.

Manual paraas ACTIVIDADES DE TURISMO ACTIVO E ECOTURISMO ante a COVID-19 10/06/2020 -Xunta de Galiza- Ligazón ao Cartel para TURISMO ACTIVO E ECOTURISMO

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en TURISMO ACTIVO E ECOTURISMO-10/05/2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Especificación UNE 0066-12 Maio 2020 Turismo Activo e Ecoturismo

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2. TURISMO MICE: deseño, execución e xestión de reunións, incentivos, conferencias, congresos, eventos e feiras comerciais. Directrices e recomendacións. Ministerio de Sanidade, Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Xuño 2020.

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA:

- Resolución reitoral do 2 de setembro de 2020 pola que se dispoñen medidas fronte Á COVID-19 para o inicio do curso 2020-2021

- Bases para o desenvolvemento dunha docencia presencial segura curso 2020-2021

- Guía de actuación fronte ao coronavirus COVID-19 para centros e persoal da USC con traballo presencial

- Resolución reitoral do 22 de xuño de 2020 pola que se establecen medidas de prevención e contención para o desenvolvemento da actividade na Universidade de Santiago de Compostela, derivadas da fin do estado de alarma na Comunidade Autónoma de Galicia

Medidas de prevención e hixiene fronte a COVID-19 para CENTROS UNIVERSITARIOS no curso 2020-2021 -Ministerio de Sanidade-Ministerio de Universidades 10/06/2020

Directrices de boas prácticas en CENTROS VETERINARIOS E SANIDADE ANIMAL -INSST- 12/05/2020

Manual para VISITAS TURÍSTICAS a adegas e outras instalacións industriais, lugares culturais, históricos e naturais ante a COVID-19 ante a COVID-19. Ligazón ao   Cartel para VISITAS TURÍSTICAS A ADEGAS E OUTRAS INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS, LUGARES CULTURAIS, HISTÓRICOS E NATURAIS -Xunta de Galicia- xullo 2020

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en VISITAS A ADEGAS E OUTRAS INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS, LUGARES CULTURAIS, HISTÓRICOS E NATURAIS -Ed. 01 Rev. 00 xuño 2020 -Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Especificación UNE 0066-13 xuño 2020 VISITAS A ADEGAS E OUTRAS ORGANIZACIÓNS INDUSTRIAIS, LUGARES NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS

Manual para as VIVENDAS DE USO TURÍSTICO ante a COVID-19- Xunta de Galiza 15/09/20

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 en VIVENDAS DE USO TURÍSTICO. Ministerio de Sanidade, Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Xuño 2020

Instrucións sobre XESTIÓN DE RESIDUOS na situación de crise sanitaria ocasionado polo COVID-19 -INSST- 27/06/2020

Directrices de boas prácticas en actividades de XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN -INSST- 26/05/2020

- Medidas de prevención fronte ao coronavirus Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e Recomendación traslado ambulancias-acompañantes (páxina 7). PDF ADXUNTO

Documentos

Medidas de prevención fronte ao coronavirus Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.pdf
Recomendacións Rede Transeuropea de Transporte RTE-T DOUE.pdf
Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS