Co financiamento de:
/ Portada / Coronavirus

Lexislación relacionada

30-01-2024 - Coronavirus

GALEGA

ESTATAL

EUROPEA

CÓDIGOS COVID-19

 

GALEGA

RECOMPILACIÓN NORMATIVA UNHA VEZ SUPERADA A FASE III DO PLAN DE TRANSICIÓN CARA UNHA NOVA NORMALIDADE TRALA ALERTA SANITARIA POR COVID-19 NA GALIZA

 

Nota interpretativa do apartado 2 da Disposición adicional segunda (Xestión de residuos asociados ao COVID-19) do Real Decreto 646/2020, do 7 de xullo, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en entulleira. 23.09.2022 MINISTERIO DE SANIDADE

ORDE do 29 de xaneiro de 2024 pola que se levanta a medida específica de obriga de uso de máscara en centros sanitarios asistenciais recollida na Orde do 11 de xaneiro de 2024 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da onda epidémica estacional de virus respiratorios na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 11 de xaneiro de 2024 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da onda epidémica estacional de virus respiratorios na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 31 de maio de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade.

ORDE do 16 de maio de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade.

Orde SND/437/2022, do 13 de maio, pola que se deixa sen efecto a Orde SND/292/2021, do 26 de marzo, pola que se establecen medidas de control sanitario ás persoas procedentes de Francia que chegan a España por vía terrestre.

ORDE do 4 de maio de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade.

ORDE do 20 de abril de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade.

RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020, pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 6 de abril de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021, pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021, pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade.

RESOLUCIÓN do 1 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020, pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 23 de marzo de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade.

ORDE do 23 de marzo de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 22 de outubro de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia; a Orde do 14 de setembro de 2021, pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia, e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020, pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 9 de marzo de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia, e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 8 de marzo de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade.

RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 24 de febreiro de 2022 pola que se prorrogan e se modifican a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia, e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 23 de febreiro de 2022 pola que se prorroga a Orde do 16 de novembro de 2021, pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade.

RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 9 de febreiro de 2022 pola que se prorrogan diversas ordes polas que se establecen medidas cualificadas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 11 de febreiro de 2022 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifican a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 29 de setembro pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 26 de xaneiro de 2022 pola que se prorrogan e se modifican diversas ordes polas que se establecen medidas cualificadas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG 19 BIS de 28.01.2022

ORDE do 27 de xaneiro de 2022 pola que se modifican a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia, e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG 18 BIS de 27.01.2022

RESOLUCIÓN do 21 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 13 de xaneiro de 2022 pola que se prorroga a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 12 de xaneiro de 2022 pola que se prorrogan e se modifican diversas ordes polas que se establecen medidas cualificadas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 3 de xaneiro de 2022 pola que se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 7 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se modifican a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020, pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos e se prorrogan diversas ordes como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 15 de decembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 22 de outubro de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 1 de decembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 1 de decembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios.

RESOLUCIÓN do 26 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 25 de novembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 25 de novembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 22 de outubro de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios.

ORDE do 16 de novembro de 2021 pola que se prorroga a Orde do 6 de outubro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire á actividade dos albergues turísticos.

RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 9 de novembro de 2021 pola que se prorroga a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 26 de outubro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 6 de outubro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire á actividade dos albergues turísticos.

ORDE do 26 de outubro de 2021 pola que se modifica a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 21 de outubro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 21 de outubro de 2021, polo que se declara a finalización da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020 como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 6 de outubro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire á actividade dos albergues turísticos.

ORDE do 7 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifican a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 30 de setembro de 2021 pola que se regula o procedemento e se aproba e se dá publicidade ao modelo de solicitude de prórroga de expedientes relativos a procedementos de regulación de emprego vinculados á COVID-19 vixentes na data do 30 de setembro de 2021.

ORDE do 23 de setembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Galiza.

ORDE do 22 de setembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Galiza.

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 16 de setembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Galiza.

ORDE do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Galiza.

ORDE do 9 de setembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Galiza.

ORDE do 9 de setembro de 2021 pola que se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Galiza e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia.

RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 1 de setembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Galiza e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia.

ORDE do 1 de setembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se mantén a suspensión da exixencia da exhibición de documentación para o acceso a determinados establecementos prevista nela e na Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, e se substitúe por unha regulación transitoria e provisional.

ORDE do 27 de agosto de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 25 de agosto de 2021 pola que se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia.

ORDE do 25 de agosto de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 20 de agosto de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, en que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 19 de agosto de 2021 pola que se prorroga e se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia.

ORDE do 20 de agosto de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se mantén a suspensión da exixencia da exhibición de documentación para o acceso a determinados establecementos prevista nela e na Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, e se substitúe por unha regulación transitoria e provisional.

ORDE do 16 de agosto de 2021 pola que se modifican o anexo II da Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia.

ORDE do 11 de agosto de 2021 pola que se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia.

ORDE do 13 de agosto de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se suspende a exixencia da exhibición de documentación para o acceso a determinados establecementos prevista nela e na Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, e se substitúe por unha regulación transitoria e provisional.

RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 4 de agosto de 2021 pola que se prorroga a Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia, e pola que se modifica o seu anexo.

ORDE do 5 de agosto de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 29 de xullo de 2021 pola que se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa eficacia.

ORDE do 29 de xullo de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 25 de xuño de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa eficacia.

ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifica a Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. Correccion de erros DOG 23/7/21.

ORDE do 15 de xullo de 2021 pola que se modifican a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 8 de xullo de 2021 pola que se prorroga a eficacia e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e pola que se modifica a Orde do 1 de xullo de 2021, pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. Corrección de erros DOG 130 BIS 9/7/21.

ORDE do 1 de xullo de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

RESOLUCIÓN do 24 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 17 de xuño de 2021 pola que se modifica a Orde do 28 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 10 de xuño de 2021 pola que se prorroga a eficacia e se modifica a Orde do 28 de maio de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifica a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. Corrección de erros DOG 11/6/21.

ORDE do 4 de xuño de 2021 pola que se modifican o anexo da Orde do 26 de maio de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa eficacia, e o anexo II da Orde do 28 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 2 de xuño de 2021 pola que se modifican o anexo da Orde do 26 de maio de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa eficacia, e o anexo II da Orde do 28 de maio de 2021pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 28 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos de aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 28 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 26 de maio de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa eficacia.

ORDE do 21 de maio de 2021 pola que se prorroga a eficacia e se modifica a Orde do 7 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a finalización da prórroga do estado de alarma establecida polo Real decreto 956/2020, do 3 de novembro, e se modifica a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 12 de maio de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 7 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a finalización da prórroga do estado de alarma establecida polo Real decreto 956/2020, do 3 de novembro.

DECRETO 77/2021, do 7 de maio, polo que se declara a perda de efectos a partir das 00.00 do 9 de maio de 2021 das medidas adoptadas pola Presidencia da Xunta de Galicia na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 7 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a finalización da prórroga do estado de alarma establecida polo Real decreto 956/2020, do 3 de novembro.

DECRETO 76/2021, do 5 de maio, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 5 de maio de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

DECRETO 73/2021, do 30 de abril, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 30 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 68/2021, do 28 de abril, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 28 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 23 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 64/2021, do 23 de abril, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 21 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

DECRETO 60/2021, do 16 de abril, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 16 de abril de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 59/2021, do 14 de abril, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 14 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 14 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 58/2021, do 9 de abril, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 9 de abril de 2021 pola que se modifican o anexo do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, e a Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 54/2021, do 7 de abril, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 7 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 31 de marzo de 2021 pola que se modifica a Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 51/2021, do 26 de marzo, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 26 de marzo de 2021 pola que se modifica a Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 49/2021, do 24 de marzo, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 24 de marzo de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 17 de marzo de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

DECRETO 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. Corrección erros DOG 53 Bis 18.03.2021.

ORDE do 17 de marzo de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 12 de marzo de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 42/2021, do 12 de marzo, polo que se modifica o Decreto 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

DECRETO 40/2021, do 10 de marzo, polo que se modifica o Decreto 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 10 de marzo de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 39/2021, do 5 de marzo, polo que se modifica o Decreto 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

DECRETO 37/2021, do 4 de marzo, polo que se modifica o Decreto 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. Corrección de erros do DOG 44-BIS do 05.03.2021

ORDE do 5 de marzo de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 4 de marzo de 2021 pola que se modifican a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. Corrección de erros ORDE do DOG 44-BIS do 05.03.2021.

LEI 8/2021, do 25 de febreiro, de modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

LEI 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.

DECRETO 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

DECRETO 26/2021, do 15 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 8/2021, do 26 de xaneiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 15 de febreiro de 2021 pola que se dispón a prórroga e a modificación das medidas de prevención específicas previstas na Orde do 26 de xaneiro de 2021, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, en que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 3 de febreiro de 2021 pola que se regula o procedemento e se aproba e se dá publicidade ao modelo de comunicación de cambios de situación nos expedientes de regulación temporal de emprego por forza maior de impedimentos ou limitacións da actividade como consecuencia das modulacións nas restricións sanitarias adoptadas polas autoridades competentes vinculadas ao COVID-19.

DECRETO 8/2021, do 26 de xaneiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. Nota informativa do 27/01/2021.

RESOLUCIÓN do 21 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 5/2021, do 19 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

DECRETO 5/2021, do 19 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. Corrección de erros DOG 12 Bis do 20/01/21.

ORDE do 19 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 3/2021, do 13 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 13 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 2/2021, do 8 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 8 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 1/2021, do 4 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 4 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 226/2020, do 29 de decembro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

DECRETO 222/2020, do 22 de decembro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 22 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 213/2020, do 16 de decembro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 16 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 9 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoal procedente doutros territorios.

DECRETO 212/2020, do 11 de decembro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 11 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 203/2020, do 4 de decembro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 4 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 3 de decembro de 2020 sobre a vixencia dos ERTE por forza maior autorizados ao abeiro da Orde da Consellería de Sanidade, do 4 de novembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 323-bis), e pola que se establecen criterios interpretativos da Orde da Consellería de Emprego e Igualdade, do 26 de novembro de 2020, en relación co Programa II hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (código de procedemento TR400C).

ORDE do 27 de novembro de 2020 pola que se aproba e publica o Plan de continxencia en materia de recursos humanos (COVID-19) pactado na mesa sectorial de negociación do persoal estatutario.

RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoal procedentes doutros territorios.

DECRETO 197/2020, do 27 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se modifica o Decreto 179/2020, do 4 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 27 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 194/2020, do 25 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se modifica o Decreto 179/2020, do 4 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 25 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Real decreto lei 31/2020, do 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria.

DECRETO 187/2020, do 20 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se modifica o Decreto 179/2020, do 4 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 20 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 186/2020, do 18 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se modifica o Decreto 179/2020, do 4 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 18 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 9 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoal procedente doutros territorios.

DECRETO 181/2020, do 9 de novembro, do presidente da Xunta de Galiza, polo que se modifica o Decreto 179/2020, do 4 de novembro, do presidente da Xunta de Galiza, polo que se adoptan medidas no territorio da Galiza para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 9 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Galiza.

ORDE do 8 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 179/2020, do 4 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. Modificación 9/11/20.

DECRETO 178/2020, do 30 de outubro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas en determinados ámbitos territoriais da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. 

ORDE do 30 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Ferrol, Neda, Narón e Fene.

ORDE do 30 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Santiago de Compostela, Ames e Teo.

ORDE do 30 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Vimianzo.

ORDE do 21 outubro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 21 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na comarca de Santiago.

ORDE do 21 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense.

ORDE do 21 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Pontevedra, Poio e Marín.

ORDE do 21 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lugo.

ORDE do 21 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Sanxenxo, Meis e Cambados.

ORDE do 16 de outubro de 2020 sobre o levantamento das medidas de prevención específicas no concello de Ortigueira como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no devandito concello.

RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

Orde do 14 outubro de 2020 pola que se establece unha medida de prevención específica como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde do 14 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense.

Orde do 14 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lugo.

Orde do 14 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Sanxenxo, Meis e Cambados.

Orde do 14 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na comarca de Santiago.

Orde do 14 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Pontevedra, Poio e Marín.

Orde do 5 de outubro de 2020 pola que se regula o procedemento e se aproba e se dá publicidade ao modelo de comunicación de prórroga de expedientes relativos a procedementos de suspensión e redución de xornada por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción vinculadas ao COVID-19 que estiveran vixentes na data de entrada en vigor do Real decreto lei 30/2020, do 29 de setembro, de medidas sociais en defensa do emprego.

Orde do 18 de setembro de 2020 pola que se crea o Comité Educativo de Persoas Expertas para afrontar a emerxencia sanitaria derivada da pandemia.

Orde do 17 de setembro de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Resolución do 16 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na cal se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

Corrección de erros. Orde do 4 de agosto de 2020 pola que se regulan as bases e a convocatoria para o ano 2020 das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, pola paralización temporal da actividade de marisqueo a pé como consecuencia do brote do COVID-19 (cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca).

Orde do 10 de setembro de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Resolución do 2 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoal procedentes doutros territorios. DOG 179-BIS.

Orde do 29 de agosto de 2020 pola que se aproba o Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade en materia de saúde pública en relación con illamentos e corentenas para a prevención e o control da infección polo SARS-CoV-2 e se ditan instrucións para a tramitación dos procedementos sancionadores nestes casos.

Orde do 28 de agosto de 2020 pola que se modifican determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, e se dispón a publicación da Orde comunicada do ministro de Sanidade, do 27 de agosto de 2020, mediante a que se aproba a declaración de actuacións coordinadas en saúde pública fronte ao COVID-19 para centros educativos durante o curso 2020/21. DOG 174-BIS

Orde do 27 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Resolución do 20 de agosto de 2020 pola que se acorda levantar a suspensión das prácticas que se realicen en calquera centro sanitario situado na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde do 14 de agosto de 2020 pola que se procede á modificación parcial de distintas ordes de convocatorias de subvencións financiadas por esta consellería no ámbito da formación profesional para o emprego como consecuencia da situación e evolución do COVID-19.

Orde do 25 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Resolución do 19 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na cal se se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. DOG 167-BIS

Orde do 18 de agosto de 2020 pola que se regula o sistema de información Passcovid.gal como medida complementaria na xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde do 15 de agosto de 2020 pola que se modifican determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Orde do 12 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. DOG 161-BIS

Resolución do 5 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoal procedente doutros territorios. DOG 156-BIS.

Orde do 4 de agosto de 2020 pola que se regulan as bases e a convocatoria para o ano 2020 das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, pola paralización temporal da actividade de marisqueo a pé como consecuencia do brote do COVID-19 (cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca). Corrección de erros DOG 16/09/20

Extracto da Orde do 4 de agosto de 2020 pola que se regulan as bases e a convocatoria para o ano 2020 das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, pola paralización temporal da actividade de marisqueo a pé como consecuencia do brote do COVID-19 (cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca) (código de procedemento PE401I).

Resolución do 31 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta do 30 de xullo de 2020 polo que se modifica o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Resolución do 27 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoal procedentes doutros territorios.

Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

Resolución do 24 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 23 de xullo de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Resolución do 17 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 17 de xullo de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. Corrección de errros do 21/07/2020

Orde do 2 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras, se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas a proxectos de investigación sanitaria translacional, programa Translaciona COVID-19. Reforzo da investigación sanitaria de Galicia, e se dá publicidade da encomenda de xestión de carácter técnico á Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde para a tramitación e xestión das citadas axudas (código de procedemento SA304C). Extracto da Orde do 2 de xullo de 2020.

Orde do 3 xullo de 2020 pola que se aproba o Protocolo en materia de establecementos de xogo para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde do 5 de xullo de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19.

Orde do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ás persoas traballadoras e ás empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego de suspensión de contratos ou redución da xornada para favorecer o mantemento do emprego ante flutuacións da economía, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.

Extracto da Orde do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ás persoas traballadoras e ás empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego de suspensión de contratos ou redución da xornada para favorecer o mantemento do emprego ante flutuacións da economía, e se procede á súa convocatoria para o ano 202.

Resolución do 23 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Mobilidade, de reposición de servizos para atender as novas necesidades de mobilidade.

Orde do 12 de xuño de 2020, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se redistribúen as anualidades e se modifican os prazos de xustificación en diversas convocatorias de axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, como consecuencia da situación creada pola evolución da pandemia COVID-19.

Resolución do 25 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 25 de xuño de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Resolución do 10 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se establecen adaptacións no réxime de exixencias temporais en contratos de concesión de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros por estrada de uso xeral de titularidade da Xunta de Galicia, por mor das medidas preventivas adoptadas fronte ao COVID-19.

Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se acorda a adaptación dos procedementos de xestión do servizo de claves concertadas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, Chave365, á situación da nova normalidade derivada da emerxencia sanitaria provocada pola COVID-19.

Resolución do 15 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se aproba o protocolo Fisicovid-DxTgalego polo que se establecen as medidas para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 no ámbito do deporte federado de Galicia.

Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. Modificación do 27/7/20

Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, polo que se aproban medidas adicionais de aplicación á reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial derivado do estado de alarma.

Resolución do 22 de maio de 2020 pola que se acorda a apertura dos procedementos do programa 561B de investigación universitaria que están suspendidos como consecuencia da declaración do estado de alarma provocado polo COVID-19.

Resolución do 30 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade de diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 30 de maio de 2020.

Resolución do 29 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 29 de maio de 2020, polo que se aproba o Protocolo polo que se establecen as medidas preventivas en materia de saúde pública fronte ao COVID-19 para o desenvolvemento da xornada electoral do 12 de xullo de 2020.

Acordo do 28 de maio de 2020 polo que se deixa sen efecto o do 24 de marzo de 2020 polo que se establecen medidas preventivas no eido da sanidade mortuoria, como consecuencia da epidemia do COVID-19, na Comunidade Autónoma de Galicia.

Resolución do 25 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se establecen medidas en relación coa utilización dos servizos de transporte público de viaxeiros de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde do 18 de maio de 2020 pola que se acorda a continuación de determinados procedementos relativos á concesión de subvencións indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos públicos no ámbito desta consellería durante a vixencia do estado de alarma.

Resolución do 20 de maio de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se modifica parcialmente a Resolución do 3 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 e 2020, afectada polas consecuencias do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria causada polo COVID-19.

Orde do 19 de maio de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR353B), como consecuencia da situación creada pola evolución da epidemia do COVID-19.

Resolución do 13 de maio de 2020 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas ao investimento para a fabricación de produtos relacionados co COVID-19 (Inviste COVID-19) cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG415B).

Extracto da Resolución do 13 de maio de 2020 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas ao investimento para a fabricación de produtos relacionados co COVID-19 (Inviste COVID-19) cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG415B).

Resolución do 19 de maio de 2020 relativa á apertura dos mercados de gando en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop) do 16 de maio.

Resolución do 18 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade de diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 16 de maio de 2020.

Resolución do 15 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 15 de maio de 2020, sobre o necesario entendemento da declaración de situación de emerxencia sanitaria no marco xurídico derivado do estado de alarma.

Orde do 8 de maio de 2020 pola que se modifican parcialmente determinados prazos das bases reguladoras e ordes de convocatoria de subvencións no ámbito da formación profesional para o emprego, como consecuencia da situación creada pola evolución da epidemia do COVID-19.

Resolución do 29 de abril de 2020, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se publica o Acordo dos sindicatos Confederación Intersindical Galega (CIG), Unión Xeral de Traballadores (UGT) e Comisións Obreiras (CC.OO.) de suspensión dos procesos de eleccións sindicais durante a emerxencia sanitaria como consecuencia do COVID-19.

Orde do 6 de maio de 2020 pola que se acorda a continuación de determinados procedementos relativos á concesión de subvencións indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos públicos no ámbito desta consellería durante a vixencia do estado de alarma.

Orde do 5 de maio de 2020 pola que se autoriza e se dá publicidade dunha relación de procedementos que, por razóns motivadas, deben continuar coa súa tramitación durante a vixencia do estado de alarma.

Resolución do 8 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 8 de maio de 2020, polo que se aproba o Protocolo polo que se establecen a reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19.

Orde do 6 de maio de 2020 pola que se aproban medidas para aplicar nos servizos de transporte público de viaxeiros de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.

Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020.

Orde do 4 de maio de 2020 pola que se modifica a Orde do 23 de marzo de 2020 pola que adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19, en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias.

Orde do 30 de abril de 2020 pola que se modifica a Orde do 13 de abril do 2020 pola que se crea unha canle alternativa para a comercialización de produtos agrogandeiros de proximidade con motivo da suspensión de actividades comerciais derivada da entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde do 27 de abril de 2020 pola que se acorda o inicio e/ou a continuación da tramitación de determinados procedementos indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos públicos no ámbito desta consellería durante a vixencia do estado de alarma.

Decreto 65/2020, do 30 de abril, polo que se declara loito oficial en Galicia por mor dos pasamentos producidos como consecuencia da pandemia do coronavirus COVID-19.

Orde do 27 de abril de 2020 pola que se modifica a Orde do 23 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19, en cumprimento do acordo do Centro de Coordinación Operativa da Emerxencia Sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias.

Orde do 24 de abril de 2020 pola que se regula o procedemento e se aproba e se dá publicidade ao modelo de comunicación dos anticipos regulados no Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e diversas entidades financeiras para a formalización de anticipos de prestacións por desemprego con orixe en expedientes de regulación temporal de emprego consecuencia da crise económica provocada polo COVID-19 (código de procedemento TR820X).

Resolución do 22 de abril de 2020 pola que se invitan as empresas e outros operadores económicos para que manifesten o seu interese de acceder a unha liña de axudas aos investimentos para a fabricación de produtos relacionados co COVID-19.

Resolución do 8 de abril de 2020 pola que se fai público o Acordo do Consello Galego de Cooperativas do 7 de abril de 2020, polo que se autorizan as cooperativas galegas a destinaren o Fondo de Formación e Promoción Cooperativa á promoción social da comunidade para atender necesidades derivadas da pandemia ocasionada polo COVID-19.

Resolución  do 16 de abril de 2020, dá Secretaría  Xeral Técnica dá Consellería de Presidencia,  Administracións Públicas e  Xustiza,  pola que se  dá  publicidade de diversos  acordos  do Centro de Coordinación Operativa dá situación de  emerxencia sanitaria non territorio dá  Comunidade Autónoma de Galicia ( Cecop),  do 14 de abril de 2020.

Resolución do 6 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se amplía o prazo de vixencia das tarxetas de mergullo profesional e de recolector de recursos específicos con técnicas de mergullo na Comunidade Autónoma de Galicia.

Resolución do 13 de abril de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 8 de abril de 2020, en relación coas medidas que deben adoptarse no período de vixencia da declaración de estado de alarma e de situación de emerxencia sanitaria para a celebración de mesas de contratación e a realización doutros trámites necesarios en relación cos procedementos de adxudicación de contratos do sector público autonómico que deban continuar en aplicación da disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo.

Orde do 3 de abril de 2020 pola que se adoptan medidas extraordinarias no Servizo de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC) dependente das xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria. COVID-19

Orde do 2 de abril de 2020 pola que se aproban medidas en materia de investigación sanitaria nos centros do Sistema público de saúde de Galicia durante o período que dure a emerxencia sanitaria polo COVID-19.

Acordo do 3 de abril de 2020 polo que se establece a notificación obrigatoria dos casos e falecementos relacionados co COVID-19 por parte dos centros, servizos e establecementos sanitarios e sociosanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia.

Resolución do 30 de marzo de 2020, da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, pola que se publica o Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de marzo de 2020 polo que se adoptan medidas urxentes e excepcionais no ámbito do control da xestión económico-financeira efectuado pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma.

Orde do 31 de marzo de 2020 pola que se acorda a ampliación do prazo máximo de resolución e notificación do procedemento de suspensión de contratos e redución de xornada por causa de forza maior que teñan a súa causa directa en perdas de actividade como consecuencia do COVID-19, incluída a declaración do estado de alarma, tramitados pola Secretaría Xeral de Emprego así como polas respectivas xefaturas territoriais en función dos respectivos ámbitos territoriais de afectación.

Acordo do 30 de marzo de 2020 polo que se establecen medidas relativas ao traslado de pacientes COVID-19 ás residencias integradas habilitadas para tal efecto polo Sistema Público de Saúde de Galicia.

Corrección de erros Resolución do 30 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 30 de marzo de 2020, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

Resolución do 30 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 30 de marzo de 2020, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

Orde do 26 de marzo de 2020 pola que se autoriza a encomenda aos profesionais sanitarios de último ano de formación das restantes especialidades do exercicio provisional das funcións de facultativo/a adxunto/a especialista, enfermeiro/a especialista ou categoría profesional a que os habilite durante a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde do 24 de marzo de 2020 pola que se encomenda aos profesionais sanitarios de último ano de formación de determinadas especialidades o exercicio provisional das funcións de facultativo/a adxunto/a especialista, médico/a de familia de atención primaria, pediatra de atención primaria ou enfermeiro/a especialista durante a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde do 23 de marzo de 2020 pola que adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19 en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo de 2020, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias.

Resolución do 21 de marzo de 2020 , da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 21 de marzo de 2020.

Orde do 15 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19 no ámbito dos servizos de transporte público regular interurbano de viaxeiros.

Resolución do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19.

Resolución do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do día 13 de marzo de 2020, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

Resolución do 13 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, polo que se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

Resolución do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

Resolución do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pola que se lle da publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se aproba o Protocolo de actuación para o persoal empregado público da Administración da Xunta de Galicia en relación co coronavirus COVID-19.

 

ESTATAL

Orde SND/726/2023, do 4 de xullo, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 4 de xullo de 2023, polo que se declara a finalización da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Real Decreto 65/2023, do 7 de febreiro, polo que se modifica a obrigatoriedade do uso de máscaras durante a situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orde INT/1086/2022, do 14 de novembro, pola que se modifica a Orde INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orde INT/884/2022, do 14 de setembro, pola que se modifica a Orde INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Resolución do 8 de abril de 2022, da Dirección da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, pola que se actualizan as Directrices operativas para a xestión de pasaxeiros aéreos e persoal de aviación con relación á pandemia COVID-19.

Real Decreto 286/2022, do 19 de abril, polo que se modifica a obrigatoriedade do uso de máscaras durante a situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Real Decreto 115/2022, de 8 de febreiro, polo que se modifica a obligatoriedade do uso de mascarillas durante a situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Real Decreto-lei 30/2021, do 23 de decembro, polo que se adoptan medidas urxentes de prevención e contención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. Acordo de convalidación BOE 5/2/22

Orde PCM/1400/2021, do 14 de decembro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 14 de decembro de 2021, polo que se modifica e prorrógase o Acordo do Consello de Ministros do 30 de novembro de 2021, polo que se establecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio pola COVID-19, mediante a limitación dos voos entre determinados países do sur de África e os aeroportos españois.

Orde SND/1376/2021, do 9 de decembro, pola que se modifica e prorrógase a Orde SND/1309/2021, do 26 de novembro, sobre as condicións de corentena ás que deben someterse as persoas procedentes de países de alto risco á súa chegada a España, durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde INT/1372/2021, do 7 de decembro, pola que se modifica a Orde INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orde  PCM/1324/2021, do 30 de novembro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 30 de novembro de 2021, polo que se establecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio pola COVID-19, mediante a limitación dos voos entre determinados países do sur de África e os aeroportos españois.

Orde SND/1309/2021, do 26 de novembro, sobre as condicións de corentena ás que deben someterse as persoas procedentes de países de alto risco á súa chegada a España, durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Resolución do 26 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se modifica a do 4 de xuño de 2021, relativa aos controis sanitarios a realizar nos puntos de entrada de España.

Orde INT/1304/2021, do 26 de novembro, pola que se modifica a Orde INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orde INT/1269/2021, do 19 de novembro, pola que se modifica a Orde INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Resolución do 2 de novembro de 2021, da Dirección da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, pola que se actualizan as Directrices operativas para a xestión de pasaxeiros aéreos e persoal de aviación con relación á pandemia COVID-19.

Orde INT/1120/2021, do 15 de outubro, pola que se modifica a Orde  INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Real Decreto-lei 18/2021, do 28 de setembro, de medidas urxentes para a protección do emprego, a recuperación económica e a mellora do mercado de traballo.

Orde  INT/1005/2021, do 24 de setembro, pola que se modifica a Orde  INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Decreto-lei 7/2021, do 20 de xullo, de modificación do Decreto-lei 11/2020, do 10 de xullo, polo cal se establece un réxime sancionador específico para facer fronte aos incumprimentos das disposicións ditadas para paliar os efectos da crise ocasionada pola COVID-19.

Orde  INT/910/2021, do 30 de agosto, pola que se prorroga a Orde  INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orde  SND/858/2021, do 6 de agosto, pola que se prorroga a Orde  SND/791/2021, do 23 de xullo, sobre as condicións de corentena ás que deben someterse as persoas procedentes de países de alto risco á súa chegada a España, durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde  SND/821/2021, do 30 de xullo, pola que se modifica a Orde  SND/791/2021, do 23 de xullo, sobre as condicións de corentena ás que deben someterse as persoas procedentes de países de alto risco á súa chegada a España, durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde SND/791/2021, do 23 de xullo, sobre as condicións de corentena ás que deben someterse as persoas procedentes de países de alto risco á súa chegada a España, durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde INT/790/2021, do 23 de xullo, pola que se modifica a Orde INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orde PCM/755/2021, do 16 de xullo, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 13 de xullo de 2021, polo que se prorroga o Acordo do Consello de Ministros do 2 de febreiro de 2021, polo que se establecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a limitación dos voos entre a República Federativa de Brasil e a República de Sudáfrica e os aeroportos españois.

Resolución do 9 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se modifica a do 4 de xuño de 2021, relativa aos controis sanitarios a realizar nos puntos de entrada de España.

Orde SND/722/2021, do 8 de xullo, pola que se prorroga a Orde SND/413/2021, do 27 de abril, sobre as condicións de corentena ás que deben someterse as persoas procedentes da República da India á súa chegada a España, durante a situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orde INT/715/2021, do 7 de xullo, pola que se modifica a Orde INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Resolución do 21 de xuño de 2021, da Dirección da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, pola que se actualizan as Directrices operativas para a xestión de pasaxeiros aéreos e persoal de aviación con relación á pandemia COVID-19.

Orde PCM/692/2021, do 30 de xuño, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 29 de xuño de 2021, polo que se prorroga o Acordo do Consello de Ministros do 2 de febreiro de 2021, polo que se establecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a limitación dos voos entre a República Federativa de Brasil e a República de Sudáfrica e os aeroportos españois.

Orden INT/677/2021, de 28 de  junio, por lana que se modifica lana  Orden INT/657/2020, de 17 de  julio, por lana que se modifican  los criterios para lana aplicación de una  restricción temporal de  viajes en el imprescindibles desde  terceros países a lana Unión Europea  y países asociados Schengen por  razones de  orden público  y  salud pública con motivo de lana  crisis sanitaria ocasionada por lana COVID-19.

Real Decreto-lei 13/2021, do 24 de xuño, polo que se modifican a Lei 2/2021, do 29 de marzo, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, e a Real Decreto-lei 26/2020, do 7 de xullo, de medidas de reactivación económica para facer fronte ao impacto do COVID-19 nos ámbitos de transportes e vivenda. Acordo convlidación Resolución do 21 de xullo de 2021, do Congreso dos Deputados -Acordo convalidación-.

Orde SND/660/2021, do 23 de xuño, pola que se prorroga a Orde  SND/413/2021, do 27 de abril, sobre as condicións de corentena ás que deben someterse as persoas procedentes da República da India á súa chegada a España, durante a situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orde INT/647/2021, do 23 de xuño, pola que se modifica a Orde  INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orde PCM/613/2021, do 16 de xuño, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 15 de xuño de 2021, polo que se prorroga o Acordo do Consello de Ministros do 2 de febreiro de 2021, polo que se establecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a limitación dos voos entre a República Federativa de Brasil e a República de Sudáfrica e os aeroportos españois.

Resolución do 10 de xuño de 2021, da Secretaría de Estado de Sanidade, pola que se publica o Acordo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde sobre modificación da declaración de actuacións coordinadas fronte á COVID-19.

Orde SND/591/2021, do 10 de xuño, pola que se prorroga a Orde SND/413/2021, do 27 de abril, sobre as condicións de corentena ás que deben someterse as persoas procedentes da República da India á súa chegada a España, durante a situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orden  SND/568/2021, de 8 de  junio, por lana que se modifica lana  Orden  SND/292/2021, de 26 de marzo, por lana que se establecen medidas de control sanitario la lanas  personas procedentes de Francia que  llegan a España por vía terrestre.

Resolución de 8 de  junio de 2021, de lana Dirección  General de  Salud Pública, por lana que se modifica lana de 4 de  junio de 2021, relativa a  los controles sanitarios a realizar en  los puntos de entrada de España.

Resolución do 4 de xuño de 2021, da Secretaría de Estado de Sanidade, pola que se publica o Acordo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde sobre a declaración de actuacións coordinadas fronte á COVID-19.

Orde INT/552/2021, do 4 de xuño, pola que se modifica a Orde INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orde  PCM/545/2021, do 2 de xuño, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 1 de xuño de 2021, polo que se prorroga o Acordo do Consello de Ministros do 2 de febreiro de 2021, polo que se establecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a limitación dos voos entre a República Federativa de Brasil e a República de Sudáfrica e os aeroportos españois.

Resolución do 27 de maio de 2021, da Dirección Xeral da Mariña Mercante, pola que se adoptan medidas sanitarias para os buques de pasaxe tipo cruceiro e déixase sen efectos a Resolución do 23 de xuño de 2020, polo que se establecen medidas restritivas aos buques de pasaxe tipo cruceiro, para afrontar a crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde INT/519/2021, do 27 de maio, pola que se prorroga a Orde INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orde SND/511/2021, do 27 de maio, pola que se prorroga a Orde SND/413/2021, do 27 de abril, sobre as condicións de corentena ás que deben someterse as persoas procedentes da República da India á súa chegada a España, durante a situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orden PCM/485/2021, de 19 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de mayo de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.

Orde INT/484/2021, do 19 de maio, pola que se modifica a Orde  INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orde INT/448/2021, do 10 de maio, pola que se modifica a Orde INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orde PCM/439/2021, do 5 de maio, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 4 de maio de 2021, polo que se prorroga o Acordo do Consello de Ministros do 2 de febreiro de 2021, polo que se establecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a limitación dos voos entre a República Federativa de Brasil e a República de Sudáfrica e os aeroportos españois.

Real Decreto-lei 8/2021, do 4 de maio, polo que se adoptan medidas urxentes na orde sanitaria, social e xurisdicional, a aplicar tras a finalización da vixencia do estado de alarma declarado polo Real Decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo  SARS- CoV-2. Corrección de erros BOE 8/5/21. Acordo de convalidación BOE 27/05/21.

Orden INT/420/2021, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Orde SND/413/2021, do 27 de abril, sobre as condicións de corentena ás que deben someterse as persoas procedentes da República da India á súa chegada a España, durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde PCM/378/2021, do 22 de abril, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 20 de abril de 2021, polo que se prorroga o Acordo do Consello de Ministros do 2 de febreiro de 2021, polo que se establecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a limitación dos voos entre a República Federativa de Brasil e a República de Sudáfrica e os aeroportos españois.

Real Decreto-lei 6/2021, de 20 de abril, polo que se adoptan medidas complementarias de apoio a empresas e autónomos afectados pola pandemia de COVID-19.

Orde SND/363/2021, do 16 de abril, pola que se prorroga a Orde SND/181/2021, do 2 de marzo, sobre as condicións de corentena ás que deben someterse as persoas procedentes de países de risco, durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Lei 3/2021, do 12 de abril, pola que se adoptan medidas complementarias, no ámbito laboral, para paliar os efectos derivados do COVID-19.

Lei 4/2021, do 12 de abril, pola que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais co fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o COVID-19.

Orde PCM/324/2021, do 7 de abril, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 6 de abril de 2021, polo que se prorroga o Acordo do Consello de Ministros do 2 de febreiro de 2021, polo que se establecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a limitación dos voos entre a República Federativa de Brasil e a República de Sudáfrica e os aeroportos españois.

Orde  INT/316/2021, do 1 de abril, pola que se prorrogan os controis na fronteira interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orde  SND/312/2021, do 31 de marzo, pola que se prorroga por segunda vez a Orde  SND/181/2021, do 2 de marzo, sobre as condicións de corentena ás que deben someterse as persoas procedentes de países de risco, durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Lei 2/2021, do 29 de marzo, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde SND/292/2021, do 26 de marzo, pola que se establecen medidas de control sanitario ás persoas procedentes de Francia que chegan a España por vía terrestre. Corrección de erros BOE 14/04/21.

Orde  PCM/284/2021, do 24 de marzo, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 23 de marzo de 2021, polo que se prorroga o Acordo do Consello de Ministros do 2 de febreiro de 2021, polo que se establecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a limitación dos voos entre a República Federativa de Brasil e a República de Sudáfrica e os aeroportos españois.

Orde SND/253/2021, do 18 de marzo, pola que se prorroga a Orde  SND/181/2021, do 2 de marzo, sobre as condicións de corentena ás que deben someterse as persoas procedentes de países de risco, durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde  INT/230/2021, do 13 de marzo, pola que se prorrogan os controis na fronteira interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Real Decreto-lei 5/2021, do 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da COVID-19. Acordo de convalidación BOE 30/03/2021.

Resolución do 11 de marzo de 2021, da Secretaría de Estado de Sanidade, pola que se publica o Acordo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde sobre a declaración de actuacións coordinadas fronte á Covid-19 con motivo da festividade de San Xosé e da Semana Santa de 2021.

Orde PCM/222/2021, do 10 de marzo, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 9 de marzo de 2021, polo que se prorrogan os Acordos do Consello de Ministros do 22 de decembro de 2020 e do 2 de febreiro de 2021, polos que, respectivamente, establécense medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a limitación dos voos directos e buques de pasaxe entre Reino Unido e os aeroportos e portos españois; e os voos entre a República Federativa de Brasil e a República de Sudáfrica e os aeroportos españois.

Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Orde  INT/161/2021, do 24 de febreiro, pola que se prorroga a Orde  INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orde  INT/162/2021, do 25 de febreiro, pola que se prorrogan os controis na fronteira interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orde  PCM/164/2021, do 24 de febreiro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 23 de febreiro de 2021, polo que se prorrogan os Acordos do Consello de Ministros do 22 de decembro de 2020 e do 2 de febreiro de 2021, polos que, respectivamente, establécense medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a limitación dos voos directos e buques de pasaxe entre Reino Unido e os aeroportos e portos españois; e os voos entre a República Federativa de Brasil e a República de Sudáfrica e os aeroportos españois.

Orde  SND/133/2021, do 17 de febreiro, sobre as condicións de corentena ás que deben someterse as persoas procedentes da República Federativa de Brasil e a República de Sudáfrica á súa chegada a España, durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde  PCM/118/2021, do 11 de febreiro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 9 de febreiro de 2021, polo que se prorrogan os Acordos do Consello de Ministros do 22 de decembro de 2020 e do 2 de febreiro de 2021, polos que, respectivamente, establécense medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a limitación dos voos directos e buques de pasaxe entre Reino Unido e os aeroportos e portos estatais; e os voos entre a República Federativa de Brasil e a República de Sudáfrica e os aeroportos estatais.

Orde CSM/115/2021, do 11 de febreiro, pola que se establecen os requisitos de información e comercialización de máscaras hixiénicas.

Orde  INT/98/2021, do 8 de febreiro, pola que se prorrogan os controis na fronteira interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orde PCM/79/2021, do 2 de febreiro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 2 de febreiro de 2021, polo que se establecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a limitación dos voos entre a República Federativa de Brasil e a República de Sudáfrica e os aeroportos españois.

Orde  INT/68/2021, do 29 de xaneiro, pola que se restablecen os controis na fronteira interior terrestre con Portugal con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Resolución do 25 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Tráfico, pola que se establecen medidas especiais de regulación do tráfico durante o ano 2021.

Orde  PCM/69/2021, do 28 de xaneiro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 26 de xaneiro de 2021, polo que se prorroga por terceira vez o Acordo do Consello de Ministros do 22 de decembro de 2020, polo que se establecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a limitación dos voos directos e buques de pasaxe entre Reino Unido e os aeroportos e portos españois.

Orde  INT/62/2021, do 28 de xaneiro, pola que se modifican a Orde  INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, e a Orde  INT/1236/2020, do 22 de decembro, pola que se establecen criterios para a restrición temporal do acceso por vía terrestre ao espazo Schengen a través do posto de control de persoas co territorio de Xibraltar por razóns de saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Real Decreto-lei 2/2021, do 26 de xaneiro, de reforzo e consolidación de medidas sociais en defensa do emprego.

Real Decreto-Lei 1/2021, de 19 de xaneiro, de protección deos consumidores e usuarios fronte a situacións de vulnerabilidade social e económica.  Acordo de convalidación BOE 11/02/2021.

Orde  PCM/14/2021, do 14 de xaneiro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 12 de xaneiro de 2021, polo que se prorroga por segunda vez o Acordo do Consello de Ministros do 22 de decembro de 2020, polo que se establecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a limitación dos voos directos e buques de pasaxe entre Reino Unido e os aeroportos e portos españois.

Resolución do 15 de decembro de 2020, da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios, pola que se modifica a Resolución do 19 de xuño, da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios, pola que se establecen os medicamentos considerados esenciais na xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en virtude do disposto no artigo 19.1 da Real Decreto-lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde  PCM/1295/2020, do 30 de decembro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 29 de decembro de 2020, polo que se prorroga o Acordo do 22 de decembro de 2020, polo que se establecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a limitación dos voos directos e buques de pasaxe entre Reino Unido e os aeroportos e portos españois.

Real Decreto-lei 37/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes para facer fronte ás situacións de vulnerabilidade social e económica no ámbito da vivenda e en materia de transportes. Acordo de convalidación RDL 37/20. BOE 4/2/21.

Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalería e o comercio e en materia tributaria. Acordo de convalidación RDL 35/20. BOE 4/2/21.

Resolución do 17 de decembro de 2020, da Dirección da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, pola que se actualizan as Directrices operativas para a xestión de pasaxeiros aéreos e persoal de aviación con relación á pandemia COVID-19.

Resolución do 20 de novembro de 2020, da Dirección da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, pola que se actualizan as Directrices operativas para a xestión de pasaxeiros aéreos e persoal de aviación con relación á pandemia COVID-19.

Orde  INT/1236/2020, do 22 de decembro, pola que se establecen criterios para a restrición temporal do acceso por vía terrestre ao espazo Schengen a través do posto de control de persoas co territorio de Xibraltar por razóns de saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde  PCM/1237/2020, do 22 de decembro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 22 de decembro de 2020, polo que se establecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a limitación dos voos directos e buques de pasaxe entre Reino Unido e os aeroportos e portos españois.

Orde  INT/1119/2020, do 27 de novembro, pola que se prorroga a Orde  INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Resolución do 18 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Carteira Común de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia, pola que se publica o Acordo da Comisión  Interministerial de Prezos dos Medicamentos do 18 de novembro de 2020, polo que se revisan os importes máximos de venda ao público, en aplicación do previsto no artigo 94.3 do texto refundido da Lei de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2015, do 24 de xullo.

Real Decreto-lei 34/2020, do 17 de novembro, de medidas urxentes de apoio á solvencia empresarial e ao sector enerxético, e en materia tributaria.

Orde  CIN/1062/2020, do 6 de novembro, pola que se dá cumprimento á disposición adicional duodécima en materia de apoio financeiro ás actuacións en parques científicos e tecnolóxicos da Real Decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego.

Resolución do 13 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Carteira Común de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia, pola que se publica o Acordo da Comisión  Interministerial de Prezos dos Medicamentos, do 12 de novembro de 2020, polo que se revisan os importes máximos de venda ao público, en aplicación do previsto en artigo 94.3 do texto refundido da Lei de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2015, do 24 de xullo.

Resolución do 11 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, relativa aos controis sanitarios a realizar nos puntos de entrada de España.

Real Decreto-lei 33/2020, do 3 de novembro, polo que se adoptan medidas urxentes de apoio a entidades do Terceiro Sector de Acción Social de ámbito estatal. Resolución do 19 de novembro de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de  convalidación.

Real Decreto-lei 32/2020, do 3 de novembro, polo que se aproban medidas sociais complementarias para a protección por desemprego e de apoio ao sector cultural. Resolución do 19 de novembro de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de  convalidación.

Real Decreto 956/2020, do 3 de novembro, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo  SARS- CoV-2.

Resolución do 29 de outubro de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de autorización da prórroga do estado de alarma declarado polo Real Decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

Orde INT/1006/2020, do 29 de outubro, pola que se modifica a Orde INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Real Decreto 926/2020, de 25 de outubro, polo que se declara o ESTADO DE ALARMA para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

Corrección de erros do Real Decreto-lei 30/2020, de 29 de setembro, de medidas sociais en defensa do emprego.

Real Decreto 900/2020, do 9 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para responder ante situacións de especial risco por transmisión non controlada de infeccións causadas polo  SARS- CoV-2. Corrección de erros do 14/10/2020

Resolución do 30 de setembro de 2020, da Secretaría de Estado de Sanidade, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde sobre a Declaración de Actuacións Coordinadas en Saúde Pública para responder ante situacións de especial risco por transmisión non controlada de infeccións causadas polo  SARS- Cov-2, de data 30 de setembro de 2020.

Real Decreto-lei 31/2020, do 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria. Resolución do 15 de outubro de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de  convalidación.

Real Decreto-lei 30/2020, do 29 de setembro, de medidas sociais en defensa do emprego. Corrección de erros do 14/10/2020. Resolución do 15 de outubro de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de  convalidación.

Real Decreto-lei 29/2020, do 29 de setembro, de medidas urxentes en materia de teletraballo nas Administracións Públicas e de recursos humanos no Sistema Nacional de Saúde para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. Resolución do 15 de outubro de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de  convalidación.

Resolución do 28 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, referente aos equipos de protección individual no contexto da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Resolución do 25 de setembro de 2020, da Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións, pola que se amplían, como consecuencia da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, as actividades preventivas da Seguridade Social previstas na Resolución do 28 de marzo de 2019, da Secretaría de Estado da Seguridade Social, pola que se establece o Plan xeral de actividades preventivas da Seguridade Social a aplicar polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social na planificación das súas actividades para o ano 2019.

Resolución do 25 de setembro de 2020, do Instituto Social da Mariña, sobre as prórrogas outorgadas á validez dos certificados preceptivos para o sector marítimo-pesqueiro, con motivo do COVID-19.

Real Decreto-lei 28/2020, de 22 de setembro, de traballo a distancia. Resolución do 15 de outubro de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de  convalidación.

Lei 3/2020, de 18 de setembro, de medidas procesais e organizativas para facer fronte ao COVID-19 no ámbito da Administración de Xustiza.

Orde INT/851/2020, do 14 de setembro, pola que se prorroga a Orde INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Orde HAC/809/2020, do 1 de setembro, pola que se determina a contía da distribución definitiva entre as Comunidades Autónomas e Cidades de Ceuta e Melilla dos recursos previstos na letra c) do apartado 2 do artigo 2 da Real Decreto-lei 22/2020, do 16 de xuño, polo que se regula a creación do Fondo COVID-19 e establécense as regras relativas á súa distribución e libramento.

Real Decreto-lei 27/2020, do 4 de agosto, de medidas financeiras, de carácter extraordinario e urxente, aplicables ás entidades locais. Corrección de erros BOE 8/9/20.

Orde INT/734/2020, do 30 de xullo, pola que se modifica a Orde INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Resolución do 22 de xullo de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de  convalidación da Real Decreto-lei 26/2020, do 7 de xullo, de medidas de reactivación económica para facer fronte ao impacto do COVID-19 nos ámbitos de transportes e vivenda.

Orde PCM/679/2020, do 23 de xullo, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 21 de xullo de 2020, polo que se establece o funcionamento do Fondo de apoio á solvencia de empresas estratéxicas.

Real Decreto 692/2020, do 21 de xullo, para a adaptación da xestión do canon de ocupación e aproveitamento do dominio público marítimo-terrestre regulado no artigo 84 da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas, ás medidas excepcionais adoptadas polas autoridades sanitarias para facer fronte á emerxencia provocada polo  COVID-19.

Orde  HAC/667/2020, do 17 de xullo, pola que se determina a contía da distribución definitiva entre as Comunidades Autónomas e Cidades de Ceuta e Melilla dos recursos previstos na letra a) do apartado 2 do artigo 2 da Real Decreto-lei 22/2020, do 16 de xuño, polo que se regula a creación do Fondo  COVID-19 e establécense as regras relativas á súa distribución e libramento.

Resolución do 9 de xullo de 2020, da Dirección da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, pola que se publican as Directrices operativas para a xestión de pasaxeiros aéreos e persoal de aviación con relación á pandemia COVID-19.

Real Decreto-lei 26/2020, do 7 de xullo, de medidas de reactivación económica para facer fronte ao impacto do  COVID-19 nos ámbitos de transportes e vivenda.

Real Decreto 646/2020, do 7 de xullo, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en entulleira. Nota interpretativa do apartado 2 da Disposición adicional segunda (Xestión de residuos asociados ao COVID-19) do Real Decreto 646/2020. 23.09.2022MINISTERIO DE SANIDADE

Real Decreto-lei 25/2020, do 3 de xullo, de medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego.

Orde INT/595/2020, do 2 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles dende terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Resolución do 29 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación, relativa aos controis sanitarios a realizar nos puntos de entrada de España.

Resolución do 25 de xuño de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de  convalidación da Real Decreto-lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde  INT/578/2020, do 29 de xuño, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Real Decreto-lei 24/2020, do 26 de xuño, de medidas sociais de reactivación do emprego e protección do traballo autónomo e de competitividade do sector industrial. Corrección de erros BOE 16/07/20

Resolución do 23 de xuño de 2020, da Dirección Xeral da Mariña Mercante, polo que se establecen medidas restritivas aos buques de pasaxe tipo cruceiro, para afrontar a crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Resolución do 8 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral de Sanidade, pola que se publica o Convenio coa Fundación Bancaria a  Caixa, o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos, o Consello Xeral da Psicoloxía, o Consello Xeral de Enfermería e a Fundación  Galatea, para dar a coñecer un servizo telemático de apoio psicolóxico para os profesionais da saúde en situación de sufrimento emocional afectados pola situación de  COVID-19.

Real Decreto-lei 23/2020, do 23 de xuño, polo que se aproban medidas en materia de enerxía e noutros ámbitos para a reactivación económica.

Resolución do 16 de xuño de 2020, da Secretaría de Estado de Comercio, pola que se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Comercio Interior, sobre pautas e recomendacións sanitarias para exercer a actividade comercial.

Orde INT/550/2020, do 21 de xuño, pola que se prorrogan os controis nas fronteiras interiores con Portugal temporalmente restablecidos con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde INT/551/2020, do 21 de xuño, pola que se prorrogan os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Resolución do 19 de xuño de 2020, da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios, pola que se establece a listaxe dos medicamentos considerados esenciais na xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en virtude do disposto no artigo 19.1 da Real Decreto-lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde SND/535/2020, do 17 de xuño, pola que se modifica a Orde SND/414/2020, do 16 de maio, para a  flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, e a Orde SND/458/2020, do 30 de maio, para a  flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 3 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Orde ICT/534/2020, do 16 de xuño, pola que se amplía o anexo da Orde SND/518/2020, do 11 de xuño, pola que se regula a autorización dun programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros na Comunidade Autónoma de  Illes  Balears mediante o levantamento parcial dos controis temporais nas fronteiras interiores establecidos con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde  PCM/531/2020, do 16 de xuño, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 16 de xuño de 2020, polo que se establecen os portos e aeroportos españois designados como "Puntos de Entrada con capacidade de atención a Emerxencias de Saúde Pública de Importancia Internacional", segundo o establecido no Regulamento Sanitario Internacional ( RSI-2005), para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Real Decreto-lei 22/2020, do 16 de xuño, polo que se regula a creación do Fondo COVID-19 e establécense as regras relativas á súa distribución e libramento.

Orde SND/521/2020, do 13 de xuño, pola que se prorrogan os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde SND/520/2020, do 12 de xuño, pola que se modifican diversas ordes para a  flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma e establécense as unidades territoriais que progresan á fase 3 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Resolución do 10 de xuño de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de  convalidación da Real Decreto-lei 19/2020, do 26 de maio, polo que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de emprego e Seguridade Social e tributarias para paliar os efectos do COVID-19.

Real Decreto-lei 21/2020,, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Resolución do 8 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Aviación Civil, pola que se adecúan os niveis de servizo do transporte aéreo sometido a obrigacións de servizo público, para adaptalo á evolución da demanda no proceso de  desescalada da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Real Decreto 555/2020, do 5 de xuño, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Resolución do 3 de xuño de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de autorización da prórroga do estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo.

Orde JUS/504/2020, do 5 de xuño, pola que se activa a Fase 3 do Plan de  Desescalada para a Administración de Xustiza ante o  COVID-19.

Orde TMA/505/2020, do 5 de xuño, pola que se amplía a relación de puntos de entrada designados con capacidade de atención a emerxencias de saúde pública de importancia internacional.

Orde SND/507/2020, do 6 de xuño, pola que se modifican diversas ordes co fin de flexibilizar determinadas restricións de ámbito nacional e establecer as unidades territoriais que progresan ás fases 2 e 3 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Orde SND/493/2020, do 3 de xuño, pola que se modifica a Orde TMA/279/2020, do 24 de marzo, pola que se establecen medidas en materia de transporte de animais.

Orde SND/487/2020, do 1 de xuño, pola que se establecen as condicións para aplicar nas fases 2 e 3 do Plan para a Transición cara a unha Nova Normalidade en materia de servizos aéreos e marítimos.

Resolución do 19 de maio de 2020, da Dirección Xeral da Mariña Mercante, pola que se acorda a continuación na tramitación dos procedementos administrativos para o outorgamento de exencións da obrigatoriedade de utilización do servizo portuario de  practicaje, en aplicación do apartado 4 da disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde SND/458/2020, do 30 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 3 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Orde TMA/454/2020, do 28 de maio, pola que se amplía a relación de puntos de entrada designados con capacidade de atención a emerxencias de saúde pública de importancia internacional.

Real Decreto-lei 19/2020, do 26 de maio, polo que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de emprego e Seguridade Social e tributarias para paliar os efectos do COVID-19.

Orde SND/445/2020, do 26 de maio, pola que se modifica a Orde SND/271/2020, do 19 de marzo, pola que se establecen instrucións sobre xestión de residuos na situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 e a Orde SND/414/2020, do 16 de maio, para a  flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Orde TMA/444/2020, de 25 de maio, pola que se amplía a relación de puntos de entrada designados con capacidade de atención a emerxencias de saúde pública de importancia internacional.

Orde SND/442/2020, do 23 de maio, pola que se modifica a Orde SND/399/2020, do 9 de maio, para a  flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade e a Orde SND/414/2020, do 16 de maio, para a  flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Orde SND/440/2020, do 23 de maio, pola que se modifican diversas ordes para unha mellor xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 en aplicación do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Orde SND/439/2020, do 23 de maio, pola que se prorrogan os controis nas fronteiras interiores terrestres, aéreas e marítimas con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde SND/441/2020, do 23 de maio, pola que se prorroga a Orde TMA/410/2020, do 14 de maio, pola que se limita a entrada en España ás aeronaves e buques de pasaxe a través dos puntos de entrada designados con capacidade de atención a emerxencias de saúde pública de importancia internacional.

Resolución do 20 de maio de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de autorización da prórroga do estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo.

Real Decreto 537/2020, do 22 de maio, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde JUS/430/2020, do 22 de maio, pola que se activa a Fase 2 do Plan de Desescalada para a Administración de Xustiza ante o  COVID-19.

Orde SND/427/2020, do 21 de maio, pola que se flexibilizan certas restricións derivadas da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19 a pequenos municipios e a entes locais de ámbito territorial inferior.

Resolución do 20 de maio de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de  convalidación da Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019.

Orde TMA/424/2020, do 20 de maio, pola que se modifican a Orde TMA/384/2020, do 3 de maio, pola que se ditan instrucións sobre a utilización de máscaras nos distintos medios de transporte e fíxanse requisitos para garantir unha mobilidade segura de conformidade co plan para a transición cara a unha nova normalidade; e a Orde  TMA/419/2020, do 18 de maio, pola que se actualizan as medidas en materia de ordenación xeral da navegación marítima adoptadas durante o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19 ao proceso de  desescalada.

Orde SND/422/2020, do 19 de maio, pola que se regulan as condicións para o uso obrigatorio de máscara durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde SND/421/2020, do 18 de maio, pola que se adoptan medidas relativas á prórroga das autorizacións de estancia e residencia e/ou traballo e a outras situacións dos estranxeiros en España, en aplicación do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Resolución do 19 de maio de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 19 de maio de 2020, polo que se instrúe ao Instituto de Crédito Oficial a poñer en marcha o cuarto tramo da liña de avais aprobada pola Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, e establécese que os seus beneficiarios sexan as pequenas e medianas empresas e autónomos afectados polas consecuencias económicas do  COVID-19.

Orde TMA/419/2020, do 18 de maio, pola que se actualizan as medidas en materia de ordenación xeral da navegación marítima adoptadas durante o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 ao proceso de  desescalada.

Orde TMA/415/2020, do 17 de maio, pola que se amplía a relación de puntos de entrada designados con capacidade de atención a emerxencias de saúde pública de importancia internacional.

Orde SND/414/2020, do 16 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Orde SND/413/2020, de 15 de maio, pola que se estabelecen medidas especiais para a inspección técnica de vehículos.

Resolución do 13 de maio de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de  convalidación da Real Decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego.

Resolución do 13 de maio de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de  convalidación da Real Decreto-lei 16/2020, do 28 de abril, de medidas procesuais e organizativas para facer fronte ao  COVID-19 no ámbito da Administración de Xustiza.

Orde  INT/409/2020, do 14 de maio, pola que se prorrogan os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde  TMA/410/2020, do 14 de maio, pola que se limita a entrada en España ás aeronaves e buques de pasaxe a través dos puntos de entrada designados con capacidade de atención a emerxencias de saúde pública de importancia internacional.

Real Decreto-lei 18/2020, de 12 de maio, de medidas sociais en defensa do emprego.

Orde SND/404/2020, do 11 de maio, de medidas de vixilancia epidemiolóxica da infección por  SARS- CoV-2 durante a fase de transición cara a unha nova normalidade.

Orde  SND/402/2020, do 10 de maio, pola que se establecen medidas especiais para garantir o abastecemento de antisépticos para a pel sa que conteñan digluconato de clorhexidina na situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde  SND/403/2020, de 11 maio, sobre as condicións de corentena ás que deben someterse as persoas procedentes doutros países á súa chegada a España, durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde  INT/401/2020, do 11 de maio, pola que se restablecen temporalmente os controis nas fronteiras interiores aéreas e marítimas, con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Resolución do 5 de maio de 2020, da Dirección da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, pola que se emite exención, de conformidade co establecido no artigo 71 do Regulamento (UE) 2018/1139, para a extensión da validez e outros períodos de tempo, relativos ás licenzas, habilitacións, atribucións, anotacións e certificados de pilotos, instrutores, examinadores e  TCP para a redución do impacto negativo sobre a aviación comercial e xeral, ocasionado pola crise global do coronavirus  COVID-19.

Orde TMA/400/2020, do 9 de maio, pola que se establecen as condicións para aplicar na fase I da  desescalada en materia de mobilidade e fíxanse outros requisitos para garantir unha mobilidade segura.

Orde SND/399/2020, do 9 de maio, para a  flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Real Decreto 514/2020, do 8 de maio, polo que se PRORROGA O ESTADO DE ALARMA declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Resolución do 6 de maio de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de autorización da prórroga do estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo.

Orde JUS/394/2020, do 8 de maio, pola que se aproba o Esquema de Seguridade Laboral e o Plan de Desescalada para a Administración de Xustiza ante o  COVID-19.

Orde INT/396/2020, do 8 de maio, pola que se prorrogan os controis nas fronteiras interiores terrestres con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Real Decreto-lei 17/2020, de 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019. Corrección de erros BOE 20/05/20

Resolución do 2 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Carteira Común de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia, pola que se publican os Acordos da Comisión  Interministerial de Prezos dos Medicamentos, do 28 de abril de 2020, polos que se determinan importes máximos de venda ao público en aplicación do previsto na Orde  SND/354/2020, do 19 de abril, pola que se establecen medidas excepcionais para garantir o acceso da poboación aos produtos de uso recomendados como medidas hixiénicas para a prevención de  contagios polo COVID-19.

Resolución do 1 de maio de 2020, do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se establece o procedemento para a tramitación de solicitudes do subsidio excepcional por desemprego regulado no artigo 33 da Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao  COVID-19.

Resolución do 30 de abril de 2020, do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se desenvolve o procedemento para a tramitación de solicitudes do subsidio extraordinario por falta de actividade para as persoas integradas no Sistema Especial para Empregados de Hogar do Réxime Xeral da Seguridade Social regulado na Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao  COVID-19.

Orde  SND/386/2020, do 3 de maio, pola que se flexibilizan determinadas restricións sociais e determínanse as condicións de desenvolvemento da actividade de comercio comerciante polo miúdo e de prestación de servizos, así como das actividades de hostalería e restauración nos territorios menos afectados pola crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde  TMA/384/2020, do 3 de maio, pola que se ditan instrucións sobre a utilización de máscaras nos distintos medios de transporte e fíxanse requisitos para garantir unha mobilidade segura de conformidade co plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Orde  SND/385/2020, do 2 de maio, pola que se modifica a Orde  SND/340/2020, do 12 de abril, pola que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes nas que exista risco de contaxio polo  COVID-19 para persoas non relacionadas coa devandita actividade.

Orde  SND/388/2020, do 3 de maio, pola que se establecen as condicións para a apertura ao público de determinados comercios e servizos, e a apertura de arquivos, así como para a práctica do deporte profesional e federado.

Orde SND/380/2020, de 30 de abril, sobre as condiciónsnas que se pode realizar actividade física non profesional ao aire libre durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde TMA/379/2020, do 30 de abril, pola que se establecen criterios de aplicación do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma, nas actividades formativas de persoal ferroviario, durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Real Decreto-lei 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesais e organizativas para facer fronte ao COVID-19 no ámbito da Administración de Xustiza.

Orde  TMA/374/2020, do 28 de abril, pola que se establece a documentación coa que poderán acreditar a súa condición os tripulantes dos buques para facilitar a súa circulación, a fin de asegurar a prestación dos servizos de transporte marítimo, con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Resolución do 24 de abril de 2020, da Secretaría Xeral de Sanidade, pola que se modifica o Anexo da Orde SND/310/2020, do 31 de marzo, pola que se establecen como servizos esenciais determinados centros, servizos e establecementos sanitarios.

Orde ISM/371/2020, do 24 de abril, pola que se desenvolve o artigo 34 da Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19.

Real Decreto 492/2020, do 24 de abril, polo que se PRORROGA O ESTADO DE ALARMA declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Resolución do 22 de abril de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de autorización da prórroga do estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo.

Resolución do 23 de abril de 2020, da Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, referente aos EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL no contexto da crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde  INT/369/2020, do 24 de abril, pola que se adoptan medidas excepcionais en materia de formación permanente dos vixiantes de seguridade e vixencia das tarxetas de identidade profesional do persoal de seguridade privada.

Orde  INT/368/2020, do 24 de abril, pola que se prorrogan os controis nas fronteiras interiores terrestres restablecidos con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde  SND/370/2020, do 25 de abril, sobre as condicións nas que deben desenvolverse os desprazamentos por parte da poboación infantil durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Resolución do 22 de abril de 2020, da  Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se modifica a do 13 de abril de 2020, pola que se garante durante o estado de alarma a continuidade do abono do subsidio por incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural dos  mutualistas.

Resolución do 22 de abril de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de  convalidación da Real Decreto-lei 13/2020, do 7 de abril, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes en materia de emprego agrario.

Orde  EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo  COVID-19.

Resolución do 22 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Carteira Común de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia, pola que se publica o Acordo da Comisión  Interministerial de Prezos dos Medicamentos do 21 de abril de 2020, polo que se establecen importes máximos de venda ao público en aplicación do previsto na Orde  SND/354/2020, do 19 de abril, pola que se establecen medidas excepcionais para garantir o acceso da poboación aos produtos de uso recomendados como medidas hixiénicas para a prevención de  contagios polo COVID-19.

Resolución de 21 de abril de 2020, do Instituto Social da Mariña, pola que se actualizan determinadas medidas, con motivo do COVID-19, en relación coas prestacións e servizos específicos para o sector marítimo-pesqueiro.

Orde TMA/360/2020, do 22 de abril, pola que se establecen exencións en determinados ámbitos da normativa nacional de aviación civil en relación coa situación creada pola crise global do coronavirus  COVID-19.

Real Decreto-lei 15/2020, de 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego.

Orde  SND/354/2020, do 19 de abril, pola que se establecen medidas excepcionais para garantir o acceso da poboación aos produtos de uso recomendados como medidas hixiénicas para a prevención de  contaxios polo  COVID-19.

Orde  SND/352/2020, do 16 de abril, pola que se modifica a Orde  SND/234/2020, do 15 de marzo, sobre adopción de disposicións e medidas de contención e remisión de información ao Ministerio de Sanidade ante a situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde  SND/351/2020, do 16 de abril, pola que se autoriza ás Unidades  NBQ das Forzas Armadas e á Unidade Militar de Emerxencias a utilizar biocidas autorizados polo Ministerio de Sanidade nos labores de desinfección para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Resolución do 14 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Transporte Terrestre, complementaria da Resolución do 2 de abril de 2020, pola que se ditan instrucións para a distribución das máscaras no ámbito do transporte terrestre.

Resolución do 14 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Transporte Terrestre, pola que se exceptúa temporalmente o cumprimento das normas de tempos de condución e descanso nos transportes de mercadorías.

Resolución do 13 de abril de 2020, da  Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se garante durante o estado de alarma a continuidade do abono do subsidio por incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural dos  mutualistas.

Real Decreto-lei 14/2020, do 14 de abril, polo que se estende o prazo para a presentación e ingreso de determinadas declaracións e autoliquidacións tributarias.

Orde  SND/344/2020, do 13 de abril, pola que se establecen medidas excepcionais para o reforzo do Sistema Nacional de Saúde e a contención da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde  SND/340/2020, do 12 de abril, pola que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes nas que exista risco de contaxio polo COVID-19 para persoas non relacionadas coa devandita actividade.

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Real Decreto 487/2020, do 10 de abril, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Resolución do 9 de abril de 2020, da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios, pola que se actualiza o Anexo da Orde  SND/321/2020, do 3 de abril, pola que se establecen medidas especiais para o uso de bioetanol na fabricación de solucións e xeles  hidroalcólicos para a desinfección de mans con ocasión das crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Resolución do 9 de abril de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de autorización da prórroga do estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo.

Corrección de erros da Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao  COVID-19.

Resolución do 6 de abril de 2020, da Tesourería Xeral da Seguridade Social, pola que se modifican contías en materia de aprazamentos no pago de débedas coa Seguridade Social, fixadas na Resolución do 16 de xullo de 2004, sobre determinación de funcións en materia de xestión recadatoria da Seguridade Social; e no Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto 1415/2004, do 11 de xuño.

Orde  TMA/330/2020, do 8 de abril, pola que se prorroga a prohibición de entrada de buques de pasaxe procedentes da República Italiana e de cruceiros de calquera orixe con destino a portos españois para limitar a propagación e o contaxio polo  COVID-19.

Real Decreto-lei 13/2020, de 7 de abril, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes en materia de emprego agrario.

Orde  TMA/324/2020, do 6 de abril, pola que se ditan instrucións sobre a utilización das tarxetas de  tacógrafo de condutor e empresa.

Orde  SND/325/2020, do 6 de abril, pola que se establecen criterios interpretativos e prorrógase a validez dos certificados de verificacións e mantementos preventivos establecidos na regulación de seguridade industrial e  metrológica.

Orde  SND/326/2020, do 6 de abril, pola que se establecen medidas especiais para o outorgamento de licenzas previas de funcionamento de instalacións e para a posta en funcionamento de determinados produtos sanitarios sen marcado CE con ocasión da crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde SND/321/2020, do 3 de abril, pola que se establecen medidas especiais para o uso de bioetanol na fabricación de solucións e xeles  hidroalcohólicos para a desinfección de mans con ocasión das crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde TED/320/2020, do 3 de abril, pola que se desenvolven determinados aspectos do dereito a percepción do bono social por parte de traballadores autónomos que cesasen a súa actividade ou visen reducida a súa facturación como consecuencia do COVID-19 e modifícase o modelo de solicitude do bono social para traballadores autónomos que visen afectada a súa actividade como consecuencia do COVID-19, establecido no Anexo IV da Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19.

Resolución do 2 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Transporte Terrestre, pola que se ditan instrucións para a distribución das máscaras no ámbito do transporte terrestre.

Orde  TMA/318/2020, do 2 de abril, pola que se dispoñen medidas excepcionais na aplicación da Orde  FOM/2872/2010, do 5 de novembro, en relación coas habilitacións de maquinistas, durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde INT/316/2020, do 2 de abril, pola que se adoptan medidas en materia de armas, exercicios de tiro de persoal de seguridade privada, artigos pirotécnicos e  cartuchería, e explosivos, en aplicación do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde SND/319/2020, de 1 de abril, pola que se modifica a Orde SND/232/2020, de 15 de marzo, pola que se adoptan medidas en materia de recursos humanos e medios para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19. Corrección de erros BOE 9/4/20

Orde  SND/310/2020, do 31 de marzo, pola que se establecen como servizos esenciais determinados centros, servizos e establecementos sanitarios.

Orde  TMA/309/2020, do 31 de marzo, pola que se modifica a Orde  TMA/258/2020, do 19 de marzo, pola que se ditan disposicións respecto dos títulos administrativos e as actividades inspectoras da administración marítima, ao amparo do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde  TMA/306/2020, do 30 de marzo, pola que se ditan instrucións sobre redución de servizos de transporte de viaxeiros durante a vixencia da Real Decreto-lei 10/2020.

Orde  SND/307/2020, 30 de marzo, pola que se establecen os criterios interpretativos para a aplicación da Real Decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, e o modelo de declaración responsable para facilitar os traxectos necesarios entre o lugar de residencia e de traballo.

Real Decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o  COVID-19.

Orde  SND/307/2020, 30 de marzo, pola que se establecen os criterios interpretativos para a aplicación da Real Decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, e o modelo de declaración responsable para facilitar os traxectos necesarios entre o lugar de residencia e de traballo.

Orde  TMA/305/2020, do 30 de marzo, pola que se modifica o anexo da Orde  TMA/277/2020, do 23 de marzo, pola que se declaran servizos esenciais a determinados aloxamentos turísticos e adóptanse disposicións complementarias.

Orde  SND/299/2020, do 27 de marzo, pola que se modifica a Orde  SND/232/2020, do 15 de marzo, pola que se adoptan medidas en materia de recursos humanos e medios para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Resolución do 25 de marzo de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de  convalidación da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do  COVID-19.

Real Decreto 476/2020, do 27 de marzo, POLO QUE SE PRORROGA ESTADO DE ALARMA declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Resolución do 25 de marzo de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de autorización da prórroga do estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo.

Real Decreto- lei 9/2020, de 27 de marzo, polo que se adoptan medidas complementarias, no ámbito laboral, para paliar os efectos derivados do COVID-19.

Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.

Resolución do 26 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Transporte Terrestre, pola que se exceptúa temporalmente o cumprimento das normas de tempos de condución e descanso nos transportes de mercadorías.

Orde  TMA/278/2020, do 24 de marzo, pola que se establecen certas condicións aos servizos de mobilidade, en orde á protección de persoas, bens e lugares.

Orde TMA/277/2020, do 23 de marzo, pola que se declaran servizos esenciais a determinados aloxamentos turísticos e adóptanse disposicións complementarias.

Orde SND/271/2020, do 19 de marzo, pola que se establecen instrucións sobre xestión de residuos na situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde  SND/265/2020, do 19 de marzo, de adopción de medidas relativas ás residencias de persoas maiores e centros socio-sanitarios, ante a situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde TMA/264/2020, do 20 de marzo, pola que se modifica a Orde  TMA/259/2020, do 19 de marzo, pola que se ditan instrucións sobre transporte por estrada.

Orde TMA/263/2020, do 20 de marzo, pola que se regula a adquisición e distribución de máscaras por parte do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana.

Orde  TMA/259/2020, do 19 de marzo, pola que se ditan instrucións sobre transporte por estrada.

Orde  TMA/258/2020, do 19 de marzo, pola que se ditan disposicións respecto dos títulos administrativos e as actividades inspectoras da administración marítima, ao amparo do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Resolución de 20 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, sobre especificacións alternativas ás mascarillas EPI con marcado CE europeo.

Orde TMA/254/2020, de 18 de marzo, pola que se ditan instrucións en materia de transporte por estrada e aéreo. Modificación en disposición adicional 1ª- BOE 25/3/20.

Resolución de 16 de marzo de 2020, do Instituto Social da Mariña, pola que se adoptan determinadas medidas, con motivo do COVID-19, en relación coas prestacións e servizos específicos para o sector marítimo-pesqueiro.

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer frente ao impacto económico e social do COVID-19. Corrección erros BOE 25/3/20

Orde TMA/245/2020, de 17 de marzo, pola que se dispoñen medidas para o mantemento dos tráficos ferroviarios.

Resolución de 16 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Transporte Terrestre, pola que se exceptúa temporalmente o cumprimento das normas de tempos de condución e descanso nos transportes de mercadorías.

Acordo de 16 de marzo de 2020, do Pleno do Tribunal Constitucional, en relación coa suspensión dos prazos procesais e administrativos durante a vixencia do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Orde  TMA/240/2020, do 16 de marzo, pola que se ditan disposicións respecto a a apertura de determinados establecementos de restauración e outros comercios nos aeródromos de uso público para a prestación de servizos de apoio a servizos esenciais.

Orde  INT/239/2020, do 16 de marzo, pola que se restablecen os controis nas fronteiras interiores terrestres con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19. Corrección erros (BOE 18/3/20)

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se DECLARA ESTADO DE ALARMA para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. Modificación BOE 18/3/20.

Orde  SND/232/2020, do 15 de marzo, pola que se adoptan medidas en materia de recursos humanos e medios para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde SND/233/2020, do 15 de marzo, pola que se establecen determinadas obrigacións de información de acordo co previsto no Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Orde  SND/234/2020, do 15 de marzo, sobre adopción de disposicións e medidas de contención e remisión de información ao Ministerio de Sanidade #ante a situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde  TMA/230/2020, do 15 de marzo, pola que se concreta a actuación das autoridades autonómicas e locais respecto da fixación de servizos de transporte público da súa titularidade.

Orde  TMA/229/2020, do 15 de marzo, pola que ditan disposicións respecto ao acceso dos transportistas profesionais a determinados servizos necesarios para facilitar o transporte de mercadorías no territorio nacional.

Orde  INT/228/2020, do 15 de marzo, pola que se establecen criterios de aplicación do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19, no ámbito do Sistema Nacional de Protección Civil.

Orde  INT/226/2020, do 15 de marzo, pola que se establecen criterios de actuación para as Forzas e Corpos de Seguridade en relación co Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Instrución de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, pola que se estabelecen medidas para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 no ámbito do Ministerio de Defensa.

Orde  INT/227/2020, do 15 de marzo, en relación coas medidas que se adoptan no ámbito de Institucións Penais ao amparo do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19.

Orde  TMA/231/2020, do 15 de marzo, pola que se determina a obrigación de dispoñer mensaxes obrigatorias nos sistemas de venda de billetes  online de todas as compañías marítimas, aéreas e de transporte terrestre, así como calquera outra persoa, física ou xurídica, que interveña na comercialización dos billetes que habiliten para realizar un traxecto con orixe e/ou destino no territorio español.

Real Decreto-lei 7/2020, de 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para responder ao impacto económico do COVID-19. Corrección de erros BOE 25/3/20.

Real Decreto-lei 6/2020, de 10 de marzo, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes no ámbito económico e para a protección da saúde pública.

Orde PCM/216/2020, de 12 de marzo, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 12 de marzo de 2020, polo que se estabelecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a prohibición de entrada de buques de pasaxe procedentes da República italiana e de cruceiros de calquera orixe co destino a portos estatais.

Orde PCM/205/2020, de 10 de marzo, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 10 de marzo de 2020, polo que se estabelecen medidas excepcionais para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19, mediante a prohibición dos voos directos entre a República italiana e os aeropuertos estatais.

Instrución de 16 de marzo de 2020, do Ministerio de Defensa, pola que se establecen medidas para a xestión da situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 no ámbito do Ministerio de Defensa.

 

EUROPEA

 

Comisión Administrativa de Coordinación dos Sistemas de Seguridade Social Decisión Nº H14, do 21 de xuño de 2023, relativa á publicación da Nota de orientación sobre a pandemia de COVID-19, a Nota relativa á interpretación da aplicación do título II do Regulamento (CE) nº 883/2004 e dos artigos 67 e 70 do Regulamento (CE) nº 987/2009 durante a pandemia de COVID-19, a Nota orientadora sobre o teletraballo aplicable ao período entre o 1 de xullo de 2022 e o 30 de xuño de 2023, e a Nota orientadora sobre o teletraballo aplicable a partir do 1 de xullo de 2023

Orde  INT/120/2022, do 25 de febreiro, pola que se modifica a Orde  INT/657/2020, do 17 de xullo, pola que se modifican os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen por razóns de orde pública e saúde pública con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Resolución do Parlamento Europeo, do 19 de xuño de 2020, sobre a protección europea dos traballadores transfronteirizos e  temporeros no contexto da crise da COVID-19.

Recomendación (UE) 2021/1433 da Comisión do 1 de setembro de 2021 relativa á avaliación da conformidade e os procedementos de vixilancia do mercado no contexto da ameaza que representa a Covid-19 -EPI-.

Resolución do Parlamento Europeo, do 17 de abril de 2020, sobre a acción coordinada da Unión para loitar contra a pandemia de COVID-19 e as súas consecuencias.

Resolución do Comité Europeo das Rexións sobre a libre circulación durante a pandemia de COVID-19 (certificado verde dixital) e o aumento da produción de vacinas

Directrices da UE para a reanudación segura das actividades nos SECTORES CULTURAL E RECREATIVO. COVID-19 2021/C 262/01. DOUE 05/07/2021

Decisión de Execución (UE) 2021/1073 da Comisión, do 28 de xuño de 2021, pola que se establecen especificacións técnicas e normas relativas á aplicación do marco de confianza para o certificado COVID dixital da UE establecido polo Regulamento (UE) 2021/953 do Parlamento Europeo e do Consello.

Recomendación (UE) 2021/961 do Consello do 14 de xuño de 2021 pola que se modifica a Recomendación (UE) 2020/1475, sobre un enfoque coordinado da restrición da libre circulación en resposta á pandemia de COVID-19.

Regulamento (UE) 2021/953 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de xuño de 2021, relativo a un marco para a expedición, verificación e aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacinación, de proba diagnóstica e de recuperación (certificado COVID dixital da UE) a fin de facilitar a libre circulación durante a pandemia de COVID-19.

Regulamento (UE) 2021/954 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de xuño de 2021, relativo a un marco para a expedición, verificación e aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacinación, de proba diagnóstica e de recuperación (certificado COVID dixital da UE) con respecto aos nacionais de terceiros países que se atopen ou residan legalmente nos territorios dos Estados membros durante a pandemia de COVID-19.

Decisión de Execución (UE) 2021/788 da Comisión de 12 de maio de 2021 pola que se establecen normas para a vixilancia e a notificación das infeccións por SARS-CoV-2 en determinadas especies animais.

Recomendación (UE) 2021/472 da Comisión, do 17 de marzo de 2021, sobre un enfoque común para establecer unha vixilancia sistemática do SARS-CoV-2 e as súas variantes nas augas residuais da UE.

Decisión (UE) 2021/454 do Consello, do 12 de marzo de 2021, pola que se prorroga de novo a excepción temporal ao Regulamento interno do Consello establecida mediante a Decisión (UE) 2020/430, tendo en conta das dificultades para viaxar como consecuencia da pandemia de COVID-19 na Unión

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/435 de la Comisión, de 3 de marzo de 2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 288/2014 por lo que respecta a las modificaciones en los modelos para los programas operativos en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo y del objetivo de cooperación territorial europea para proporcionar asistencia en el marco del objetivo temático «Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía»

Regulamento (UE) 2021/267 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de febreiro de 2021, polo que se establecen medidas específicas e temporais, como consecuencia da persistencia da crise da COVID-19, relativas á renovación ou prórroga de determinados certificados, permisos, licenzas e autorizacións, ao aprazamento de determinados controis periódicos e formación continua en certos ámbitos da lexislación en materia de transporte e á ampliación de determinados períodos contemplados no Regulamento (UE) 2020/698.

Regulamento (UE) 2021/177 do Parlamento Europeo e do Consello do 10 de febreiro de 2021 polo que se modifica o Regulamento (UE)  Nº 223/2014 no que respecta á introdución de medidas específicas para facer fronte á crise ligada ao brote de COVID-19

Recomendación (UE) 2021/119 do Consello, do 1 de febreiro de 2021, pola que se modifica a Recomendación (UE) 2020/1475 sobre un enfoque coordinado da restrición da libre circulación en resposta á pandemia de COVID-19.

Recomendación do Consello, relativa a un marco común para o uso e a validación das probas rápidas de  antígenos e o recoñecemento mutuo dos resultados das probas  diagnósticas da Covid-19 na UE.

Regulamento (UE) 2020/2221 do Parlamento Europeo e do Consello do 23 de decembro de 2020 polo que se modifica o Regulamento (UE)  Nº 1303/2013 no que respecta a os recursos adicionais e as disposicións de execución a fin de prestar asistencia para favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e as súas consecuencias sociais e para preparar unha recuperación verde, dixital e  resiliente da economía

Regulamento (UE) 2020/2094 do Consello do 14 de decembro de 2020 polo que se establece un Instrumento de Recuperación da Unión Europea para apoiar a recuperación tras a crise da COVID-19

Regulamento Delegado (UE) 2020/2180 da Comisión do 18 de decembro de 2020 polo que se prorroga o período de referencia do Regulamento (UE) 2020/1429 do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen medidas en favor dun mercado ferroviario sostible tendo en conta do brote de COVID-19

Resolución do Comité Europeo das Rexións sobre o Barómetro Rexional e Local Anual 2020 — Os entes locais e rexionais fronte á COVID-19 e a construción da recuperación.

Recomendación (UE) 2020/1743 da Comisión do 18 de novembro de 2020 relativa á utilización de probas rápidas de  antígenos para o diagnóstico da infección polo SARS-CoV-2.

Decisión (UE) 2020/1659 do Consello do 6 de novembro de 2020 pola que se prorroga de novo a excepción temporal ao Regulamento interno do Consello establecida pola Decisión (UE) 2020/430, e prorrogada polas Decisións (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 e (UE) 2020/1253, tendo en conta das dificultades para viaxar como consecuencia da pandemia de COVID-19 na Unión

Recomendación (UE) 2020/1595 da Comisión de 28 de outubro de 2020 sobre as estratexias para as probas de diagnóstico da COVID-19, incluído o uso de probas rápidas de antíxeno.

Regulamento (UE) 2020/1474 da Comisión do 13 de outubro de 2020 polo que se modifica o Regulamento (UE)  nº 360/2012 no que respecta a a prórroga do seu período de aplicación e a unha excepción temporal para empresas en crises para ter en conta os efectos da pandemia de COVID-19.

Recomendación (UE) 2020/1475 do Consello do 13 de outubro de 2020 sobre un enfoque coordinado da restrición da libre circulación en resposta á pandemia de COVID-19.

Regulamento (UE) 2020/1429 do Parlamento Europeo e do Consello do 7 de outubro de 2020 polo que se establecen medidas en favor dun mercado ferroviario sostible tendo en conta do brote de COVID-19.

Corrección de erros do Regulamento (UE) 2020/560 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de abril de 2020, polo que se modifican os Regulamentos (UE)  n.ou 508/2014 e (UE)  n.ou 1379/2013 en relación con medidas específicas para atenuar o impacto do brote de COVID-19 no sector da pesca e a acuicultura.

Regulamento Delegado (UE) 2020/1275 da Comisión do 6 de xullo de 2020 polo que se modifica o Regulamento Delegado (UE) 2020/592 polo que se establecen medidas excepcionais de carácter temporal que autorizan excepcións a determinadas disposicións do Regulamento (UE)  nº 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello para facer fronte á perturbación do mercado causada pola pandemia de COVID-19 no sector das froitas e hortalizas e no sector vitivinícola, así como medidas  conexas. 

Decisión (UE) 2020/1253 do Consello do 4 de setembro de 2020 pola que se prorroga de novo a excepción temporal ao Regulamento interno do Consello establecida pola Decisión (UE) 2020/430, e prorrogada polas Decisións (UE) 2020/556, (UE) 2020/702 e (UE) 2020/970, tendo en conta das dificultades para viaxar como consecuencia da pandemia de COVID-19 na Unión.

Recomendación da Xunta Europea de Risco Sistémico do 27 de maio de 2020 sobre a vixilancia das implicacións para a estabilidade financeira das moratorias das débedas, dos plans públicos de garantía e doutras medidas de carácter fiscal adoptadas para protexer á economía real fronte á pandemia da COVID-19.

Regulamento (UE) 2020/1108 do Consello do 20 de xullo de 2020 polo que se modifica o Regulamento (UE) 2017/2454 no que respecta a as datas de aplicación en resposta á pandemia de COVID-19.

Decisión (UE) 2020/1109 do Consello do 20 de xullo de 2020 pola que se modifican as Directivas (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 no que respecta a as datas de transposición e de aplicación en resposta á pandemia de COVID-19.

Regulamento de Execución (UE) 2020/1112 do Consello do 20 de xullo de 2020 polo que se modifica o Regulamento de Execución (UE) 2019/2026 no que respecta a as datas de aplicación en resposta á pandemia de COVID-19.

Comunicación da Comisión Directrices relativas aos traballadores de tempada na UE no contexto da pandemia de  COVID-19.

Decisión de Execución (UE) 2020/1023 da Comisión do 15 de xullo de 2020 que modifica a Decisión de Execución (UE) 2019/1765 no concernente ao intercambio transfronteirizo de datos entre as aplicacións móbiles nacionais de rastrexo de contactos e advertencia para combater a pandemia de COVID-19.

Regulamento (UE) 2020/1040 do Parlamento Europeo e do Consello do 15 de xullo de 2020 polo que se modifica o Regulamento (UE) 2016/1628 no que respecta a as súas disposicións transitorias para facer fronte ao impacto da crise da COVID-19.

Regulamento (UE) 2020/1042 do Parlamento Europeo e do Consello do 15 de xullo de 2020 polo que se establecen medidas temporais relativas aos prazos para as fases de recollida, verificación e exame previstos no Regulamento (UE) 2019/788 sobre a iniciativa cidadá europea tendo en conta do brote de COVID-19.

Regulamento (UE) 2020/1043 do Parlamento Europeo e do Consello do 15 de xullo de 2020 relativo á realización de ensaios clínicos e á subministración de medicamentos para uso humano que conteñan organismos modificados xeneticamente ou estean compostos por estes organismos, destinados a tratar ou previr a enfermidade coronavírica (COVID-19).

Regulamento de Execución (UE) 2020/1027 da Comisión do 14 de xullo de 2020 polo que se modifican os Regulamentos de Execución (UE) Nº 771/2014, (UE) n.ou 1242/2014 e (UE) Nº 1243/2014 no que respecta a a execución e o seguimento de medidas específicas para atenuar o impacto do brote de COVID-19 no sector da pesca e a acuicultura.

Regulamento de Execución (UE) 2020/1009 da Comisión do 10 de xullo de 2020 polo que se modifican os Regulamentos de Execución (UE)  Nº 808/2014 e (UE)  Nº 809/2014 no que respecta a determinadas medidas para facer fronte á crise causada pola pandemia de COVID-19

Regulamento de Execución (UE) 2020/977 da Comisión do 7 de xullo de 2020 polo que se establecen excepcións ao disposto nos Regulamentos (CE)  Nº 889/2008 e (CE)  Nº 1235/2008 en relación cos controis da produción de produtos ecolóxicos, debido á pandemia de COVID-19

Decisión (UE) 2020/970 do Consello do 3 de xullo de 2020 pola que se prorroga de novo a excepción temporal ao Regulamento interno do Consello establecida pola Decisión (UE) 2020/430, e prorrogada polas Decisións (UE) 2020/556 e (UE) 2020/702, tendo en conta das dificultades para viaxar como consecuencia da pandemia de COVID‐19 na Unión

Recomendación (UE) 2020/912 do Consello do 30 de xuño de 2020 sobre a restrición temporal das viaxes non esenciais á UE e o posible levantamento da devandita restrición

Regulamento de Execución (UE) 2020/891 da Comisión do 26 de xuño de 2020 que modifica o Regulamento de Execución (UE)  n.ou 447/2014 no que respecta a as disposicións específicas para harmonizar as disposicións relativas á execución dos programas de cooperación transfronteiriza financiados no marco do Instrumento de Axuda  Preadhesión (IAP) con medidas específicas en resposta á pandemia de COVID-19

Regulamento Delegado (UE) 2020/884 da Comisión do 30 de maio de 2020 que establece excepcións, para o ano 2020, ao Regulamento Delegado (UE) 2017/891 da Comisión, no que incumbe ao sector das froitas e hortalizas, e ao Regulamento Delegado (UE) 2016/1149 da Comisión, no que incumbe ao sector vitivinícola, debido á pandemia de COVID-19

Regulamento (UE) 2020/872 do Parlamento Europeo e do Consello do 24 de xuño de 2020 polo que se modifica o Regulamento (UE)  nº 1305/2013 no que respecta a unha medida específica destinada a proporcionar axuda temporal excepcional no marco do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) en resposta ao brote de COVID-19.

Regulamento (UE) 2020/873 do Parlamento Europeo e do Consello do 24 de xuño de 2020 polo que se modifican o Regulamento (UE)  nº 575/2013 e o Regulamento (UE) 2019/876 no relativo a determinadas adaptacións realizadas en resposta á pandemia de COVID-19.

Directiva (UE) 2020/876 do Consello do 24 de xuño de 2020 pola que se modifica a Directiva 2011/16/UE para facer fronte á urxente necesidade de diferir determinados prazos para a presentación e o intercambio de información tributaria por mor da pandemia de COVID‐19.

Regulamento de Execución (UE) 2020/879 da Comisión do 23 de xuño de 2020 polo que se modifica o Regulamento de Execución (UE)  nº 897/2014 no que respecta a as disposicións específicas para harmonizar as disposicións relativas á execución dos programas de cooperación transfronteiriza financiados no marco do Instrumento Europeo de Veciñanza con medidas específicas en resposta á pandemia de COVID-19.

Decisión de Execución (UE) 2020/783 da Comisión do 12 de xuño de 2020 pola que se modifica a Decisión 2012/757/UE no que respecta a as medidas para adaptar a frecuencia dos recoñecementos médicos xornais do persoal ferroviario distinto dos maquinistas que realiza tarefas críticas para a seguridade ferroviaria, debido á pandemia de COVID-19

Decisión (UE) 2020/768 do Consello do 9 de xuño de 2020 pola que se modifica a Decisión (UE) 2016/915 do Consello no que respecta ao período que debe tomarse como base de referencia para medir o crecemento das emisións de CO2 no contexto do CORSIA, con obxecto de ter en conta a incidencia da pandemia de COVID-19

Regulamento de Execución (UE) 2020/745 da Comisión do 4 de xuño de 2020 polo que se modifica o Regulamento (UE) 2018/1042 no que respecta ao aprazamento das datas de aplicación de determinadas medidas no contexto da pandemia de COVID-19.    

Regulamento de Execución (UE) 2020/746 da Comisión do 4 de xuño de 2020 polo que se modifica o Regulamento de Execución (UE) 2019/947 no que respecta ao aprazamento das datas de aplicación de determinadas medidas no contexto da pandemia de COVID-19.

Directiva (UE) 2020/739 da Comisión do 3 de xuño de 2020 pola que se modifica o anexo III da Directiva 2000/54/CE do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta á inclusión do SARS- CoV-2 na lista de axentes biolóxicos que son  patóxenos humanos coñecidos, así como a Directiva (UE) 2019/1833 da Comisión. Declaración da Comisión trala presentación da Directiva (UE) 2020/739 da Comisión ao Parlamento Europeo e ao Consello no que respecta á prevención e a protección da saúde e a seguridade dos traballadores expostos ou que poidan estar expostos ao SARS- CoV-2

Información da Comisión relativa á non aplicación de determinadas disposicións do Regulamento (UE) 2020/698 por España Pandemia de COVID-19 [Regulamento (UE) 2020/698 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de maio de 2020, polo que se establecen medidas específicas e temporais, como consecuencia da pandemia de COVID-19, relativas á renovación e prórroga de determinados certificados, licenzas e autorizacións e ao aprazamento de determinados controis e formación con carácter periódico en determinados ámbitos da lexislación en materia de transporte

Regulamento (UE) 2020/696 do Parlamento Europeo e do Consello do 25 de maio de 2020 polo que se modifica o Regulamento (CE)  nº 1008/2008 sobre normas comúns para a explotación de servizos aéreos na Comunidade en vista da pandemia de COVID-19

Regulamento (UE) 2020/697 do Parlamento Europeo e do Consello do 25 de maio de 2020 polo que se modifica o Regulamento (UE) 2017/352 co fin de permitir a organismos xestores de portos ou autoridades competentes flexibilidade na cobranza de taxas por infraestruturas portuarias no contexto do brote de COVID-19

Regulamento (UE) 2020/698 do Parlamento Europeo e do Consello do 25 de maio de 2020 polo que se establecen medidas específicas e temporais, como consecuencia do brote de COVID‐19, relativas á renovación ou prórroga de determinados certificados, permisos, licenzas e autorizacións, e ao aprazamento de determinados controis periódicos e formación continua en certos ámbitos da lexislación en materia de transporte

Decisión (UE) 2020/701 do Parlamento Europeo e do Consello do 25 de maio de 2020 relativa á concesión de axuda macrofinanciera aos socios da ampliación e da veciñanza no contexto da pandemia da COVID‐19

Decisión (UE) 2020/702 do Consello do 20 de maio de 2020 pola que se prorroga de novo a excepción temporal ao Regulamento interno do Consello establecida pola Decisión (UE) 2020/430 e prorrogada pola Decisión (UE) 2020/556 tendo en conta das dificultades para viaxar como consecuencia da pandemia de COVID-19 na Unión.

Regulamento (UE) 2020/672 do Consello do 19 de maio de 2020 relativo á creación dun instrumento europeo de apoio temporal para atenuar os riscos de desemprego nunha emerxencia (SURE) a raíz do brote de COVID‐19

Comunicación da Comisión — Orientacións sobre a libre circulación dos profesionais sanitarios e a harmonización mínima da formación en relación coas medidas de emerxencia contra a  COVID-19 — Recomendacións relativas á Directiva 2005/36/CE

Regulamento de Execución (UE) 2020/600 da Comisión do 30 de abril de 2020 polo que se establecen excepcións ao Regulamento de Execución (UE) 2017/892, ao Regulamento de Execución (UE) 2016/1150, ao Regulamento de Execución (UE)  Nº 615/2014, ao Regulamento de Execución (UE) 2015/1368 e ao Regulamento de Execución (UE) 2017/39 no que respecta a determinadas medidas para facer fronte á crise causada pola pandemia de COVID-19.

Regulamento Delegado (UE) 2020/592 da  Comision do 30 de abril de 2020 polo que se establecen medidas excepcionais de carácter temporal que autorizan excepcións a determinadas disposicións do Regulamento (UE) Nº 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello para facer fronte á perturbación do mercado causada pola pandemia de  COVID-19 no sector das froitas e hortalizas e no sector vitivinícola, así como medidas  conexas .

Declaración da Comisión relativa ao Regulamento (UE)  Nº 2020/560 do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifican os Regulamentos (UE) Nº 508/2014 e (UE) Nº 1379/2013 en relación con medidas específicas para atenuar o impacto do brote de  COVID-19 no sector da pesca e a acuicultura.

Regulamento (UE) 2020/561 do Parlamento Europeo e do Consello do 23 de abril de 2020 polo que se modifica o Regulamento (UE) 2017/745 sobre os produtos sanitarios en relación coas datas de aplicación dalgunhas das súas disposicións.

Regulamento (UE) 2020/560 do Parlamento Europeo e do Consello do 23 de abril de 2020 polo que se modifican os Regulamentos (UE)  n.ou 508/2014 e (UE)  n.ou 1379/2013 en relación con medidas específicas para atenuar o impacto do brote de  COVID-19 no sector da pesca e a acuicultura. Corrección de erros DOUE 17/09/20.

Regulamento (UE) 2020/559 do Parlamento Europeo e do Consello do 23 de abril de 2020 polo que se modifica o Regulamento (UE)  Nº 223/2014 no que respecta a a introdución de medidas específicas para facer fronte ao brote de  COVID-19.

Regulamento (UE) 2020/558 do Parlamento Europeo e do Consello do 23 de abril de 2020 polo que se modifican os Regulamentos (UE)  n.ou 1301/2013 e (UE)  n.ou 1303/2013 no que respecta a medidas específicas para ofrecer unha flexibilidade excepcional no uso dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos en resposta ao brote de  COVID-19.

Decisión (UE) 2020/556 do Consello do 21 de abril de 2020 pola que se prorroga a excepción temporal ao Regulamento interno do Consello establecida pola Decisión (UE) 2020/430 tendo en conta das dificultades para viaxar como consecuencia da pandemia de  COVID-19 na Unión. 

Decisión (UE) 2020/545 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2020 relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas en el contexto del brote de COVID-19 y al refuerzo de la Fiscalía Europea.

Decisión (UE) 2020/546 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2020 relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas en el contexto del brote de COVID-19.

Decisión (UE) 2020/547 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2020 relativa a la movilización del Margen para Imprevistos en 2020 para prestar asistencia urgente a los Estados miembros y reforzar aún más el Mecanismo de Protección Civil de la Unión/rescEU en respuesta al brote de COVID-19

Folla de roteiro común europeo para o levantamento das medidas de contención da  COVID-19

Comunicación da Comisión  COVID-19: Directrices sobre a aplicación das disposicións pertinentes da UE en materia de procedementos de asilo e retorno e de  reasentamiento

Regulamento (UE) 2020/521 do Consello do 14 de abril de 2020 polo que se activa a asistencia urxente en virtude do Regulamento (UE) 2016/369, cuxas disposicións se modifican considerando o brote de  COVID‐19

Comunicación da Comisión — Directrices relativas á protección da saúde, a repatriación e as disposicións de viaxe da xente de mar, os pasaxeiros e outras persoas que se atopan a bordo de buques

Recomendación (UE) 2020/518 da Comisión do 8 de abril de 2020 relativa a un conxunto de instrumentos comúns da Unión para a utilización da tecnoloxía e os datos a fin de combater e superar a crise da  COVID-19, en particular polo que respecta ás aplicacións móbiles e á utilización de datos de mobilidade  anonimizados.

Comunicación da Comisión Directrices para a subministración óptima e racional de medicamentos a fin de evitar a escaseza durante o brote de  COVID-19 

Comunicación da Comisión Marco temporal para avaliar cuestións de defensa da competencia relacionadas coa cooperación empresarial en resposta ás situacións de urxencia ocasionadas polo actual brote de  COVID-19

Comunicación da Comisión — Modificación do Marco Temporal relativo ás medidas de axuda estatal destinadas a respaldar a economía no contexto do actual brote de COVID-19

Comunicación da Comisión Directrices sobre a axuda de emerxencia da UE na cooperación transfronteiriza en materia de asistencia sanitaria relacionada coa crise da  COVID-19

Decisión (UE) 2020/491 da Comisión do 3 de abril de 2020 relativa á concesión dunha franquía de dereitos de importación e dunha exención do IVE/IVE respecto da importación das mercadorías necesarias para combater os efectos do brote de  COVID-19 durante o ano 2020.

Comunicación da Comisión Orientacións da Comisión Europea sobre o uso do marco de contratación pública na situación de emerxencia relacionada coa crise do  COVID-19

Regulamento de Execución (UE) 2020/466 da Comisión do 30 de marzo de 2020 sobre medidas temporais destinadas a conter os riscos para a saúde humana, a saúde animal, a sanidade vexetal e o benestar dos animais durante determinadas disfuncións graves dos sistemas de control dos Estados membros debidas á enfermidade por coronavirus ( COVID-19)

Comunicación da Comisión -COVID-19- 2020/C 102 I/02 Directrices sobre a aplicación da restrición temporal das viaxes non esenciais á UE, sobre a facilitación do réxime de tránsito para a repatriación dos cidadáns da UE e sobre os seus efectos na política de visados

Comunicación da Comisión 2020/C 102 I/03 — Directrices relativas ao exercicio da libre circulación dos traballadores. Corrección de erros DOUE 30/4/20

Comunicación da Comisión Directrices da Comisión Europea: Facilitar as operacións do transporte aéreo de mercadorías durante o brote de  COVID-19

Decisión (UE) 2020/430 del Consejo de 23 de marzo de 2020 relativa a una excepción temporal al Reglamento interno del Consejo habida cuenta de las dificultades para viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión

Comunicación da comisión sobre a posta en marcha dos «carrís verdes» no marco das Directrices sobre medidas de xestión de fronteiras para protexer a saúde e garantir a dispoñibilidade dos bens e dos servizos esenciais

Decisión de Execución (UE) 2020/414 da Comisión de 19 de marzo de 2020 pola que se modifica a Decisión de Execución (UE) 2019/570 no que respecta ás capacidades de almacenamento médico de rescEU.

Recomendación (UE) 2020/403 da Comisión do 13 de marzo de 2020 relativa á avaliación da conformidade e os procedementos de vixilancia do mercado no contexto da ameaza que representa o  COVID-19. Corrección de erros 20/3/2020.

Covid-19 Directrices sobre medidas de xestión de fronteiras para protexer a saúde e garantir a dispoñibilidade dos bens e dos servizos esenciais

 

CÓDIGOS COVID-19

-COVID-19: Dereito Europeo e Estatal

-COVID-19: Dereito Autonómico

-COVID-19: Traballadores Autónomos

-COVID-19:Colectivos Vulnerables

-COVID-19: Medidas Tributarias

-COVID-19: Arrendamento de vivenda e locais comerciais

  

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS