Co financiamento de:
/ Portada / Lexislación / Seguridade no Traballo

Normativa relativa aos equipos de protección individual (EPI)

09-12-2021 - SEGURIDADE NO TRABALLO

Real Decreto 1076/2021, do 7 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 773/1997, do 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos traballadores de equipos de protección individual.

Decisión de Execución (UE) 2021/1201 da Comisión, do 16 de xullo de 2021, pola que se modifica a Decisión de Execución (UE) 2020/668 no que respecta a as normas harmonizadas sobre protectores  auditivos

Decisión de Execución (UE) 2020/668 da Comisión do 18 de maio de 2020 relativa ás normas harmonizadas para os equipos de protección individual elaboradas en apoio do Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeo e do Consello.

Decisión de Execución (UE) 2019/1217 da Comisión, de 17 de xullo de 2019, relativa ás normas armonizadas para os equipos de flotación individuais/chalecos salvavidas elaboradas en apoio da Directiva 89/686/CEE do Consello.

Corrección de erros da Comunicación da Comisión no marco da aplicación do Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeo e do Consello relativo aos equipos de protección individual e polo que se deroga a Directiva 89/686/CEE.

Comunicación da Comisión no marco da aplicación do Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeo e do Consello relativo aos equipos de protección individual e polo que se deroga a Directiva 89/686/CEE do Consello. Corrección de erros de 26/06/2018.

Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeo e do Consello, de 9 de marzo de 2016, relativo aos equipos de protección individual e polo que se deroga a Directiva 89/686/CEE do Consello.

Decisión de Ejecución (UE) 2015/2181 da Comisión, de 24 de novembro de 2015, relativa á publicación con unha restricción no DOUE da referencia da norma EN 795: 2012 “Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de ancoraxe” en virtude do Regulamento (UE) nº 1025/212 do Parlamento Europeo e do Consello.

Decisión da Comisión, de 19 de marzo de 2010, pola que se elimina a referencia á norma EN 353-1:2002 "Equipos de protección individual contra caídas de altura - Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre liña de ancoraxe ríxida" de conformidade coa Directiva 89/686/CEE do Consello.

Orde do 25 de marzo de 1998 pola que se adapta en función do progreso técnico o Real Decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de novembro, polo que se regulan as condicións para a comercialización e libre circulación intracomunitaria dos equipos de protección individual.

Corrección de erros do Real Decreto 773/1997, de 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos traballadores e traballadoras de equipos de protección individual.

Real Decreto 773/1997, do 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos traballadores e traballadoras de equipos de protección individual.

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

Directiva 96/58/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 3 de setembro de 1996, pola que se modifica a Directiva 89/686/CEE sobre aproximación das lexislacións dos estados membros reltivas aos equipos de protección individual.

Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los equipos de protección individual. Derogada. 

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS