Financiado por:
/ Portada / Lexislación / Sectores de actividade

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Normativa específica

07-03-2019 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

NORMATIVA DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS EN XERAL

Resolución do 22 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publican os acordos para a ampliación do permiso de paternidade a dezaseis semanas e para a aplicación da bolsa de horas prevista na Disposición Adicional centésima cuadraxésima cuarta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

Resolución do 26 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 20 de novembro de 2015, polo que se aproba o Protocolo de actuación fronte á violencia no traballo na Administración Xeral do Estado e os organismos públicos vinculados ou dependentes dela.

Real Decreto 1084/2014, do 19 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 67/2010, do 29 de xaneiro, de adaptación da lexislación de Prevención de Riscos Laborais á Administración Xeral do Estado.

Resolución de 28 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba e publica o Acordo de 27 de xullo de 2011 da Mesa Xeral de Negociación da Administración Xeral do Estado sobre o Protocolo de actuación frente ao acoso sexual e o acoso por razón de sexo no ámbito da Administración Xeral do Estado e dos Organismos Públicos vinculados a ela.

Resolución de 5 de maio de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba e publica o Acordo de 6 de abril de 2011 da Mesa Xeral de Negociación da Administración Xeral do Estado sobre o Protocolo de actuación frente ao acoso laboral na Administración Xeral do Estado.

Real Decreto 67/2010, do 29 de xaneiro, de adapatación da lexislación de Prevención de Riscos Laborais á Administración Xeral do Estado.

Lei 21/2006, do 20 de xuño, da Xefatura de estado, pola que se modifica a Lei 9/1987, do 12 de xuño, de órganos de representación, determinación das condicións de traballo e participación do persoal ao sevizo das Administracións Públicas.

Resolución de 17 de febreiro de 2004, da Secretaría de Estado para a Administración Pública, pola que se aproba e dispón a publicación do modelo de Sestema de Xestión de Prevención de Riscos Laborais para a Administración Xeral do Estado.

Real Decreto 707/2002, de 19 de xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre o procedemento administrativo especial de actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social e para a imposición de medidas correctoras de incumprimentos en materia de prevención de riscos laborais no ámbito da Administración Xeral do Estado. No enlace accedes ao texto consolidado que contén as modificacións do Real Decreto 464/2003, do 25 de abril.

Resolución do 23 de xullo de 1998, da Secretaría de Estado para a Administración Pública, por que se ordena a publicación do Acordo de Consello de Ministros do 10 de xullo de 1998, por que se aproba o Acordo Administración-sindicatos de adaptación á lexislación de prevención de riscos laborais á Administración Xeral do Estado.

Real Decreto 1879/1996, polo que se regula a composición da Comisión Nacional de  Seguridade e Saúde no Traballo. Dende este enlace accedes ao texto consolidado do Real Decreto 1879/1996.

Lei 9/1987, do 12 de xuño, de órganos de representación, determinación das condicións de traballo e participación do persoal ao servizo das Administracións. Dende o seguinte enlace podes acceder ás modificacións posteriores.

 

LEXISLACIÓN RELATIVA AO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

Resolución do 15 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Relacións coa Administración de Xustiza, sobre retribucións nos casos de incapacidade temporal por continxencias comúns dos membros da Carreira Fiscal.

Acordo do 28 de novembro de 2018, da Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial, polo que se modifica a Instrución 1/2013 sobre retribucións en supostos de incapacidade temporal por continxencias comúns dos membros da Carreira Xudicial, que pasa a denominarse Instrución 1/2013 sobre retribucións en supostos de incapacidade temporal dos membros da Carreira Xudicial. BOE 10/12/18.

Resolución do 6 de novembro de 2018, da Dirección Xeral da Administración de Xustiza, sobre retribucións nos casos de incapacidade temporal por continxencias comúns dos membros do persoal ao servizo da Administración de Xustiza, no ámbito territorial xestionado polo Ministerio de Xustiza.

Resolución do 6 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Modernización da Xustiza, Desenvolvemento Tecnolóxico e Recuperación e Xestión de Activos, sobre retribucións nos casos de incapacidade temporal por continxencias comúns dos membros do Corpo de Letrados da Administración de Xustiza

 

LEXISLACIÓN RELATIVA AO CORPO DE POLICÍA

Real Decreto 1449/2018, do 14 de decembro, polo que se establece o coeficiente reductor da idade de xubilación en favor dos policías locais ao servizo das entidades que integran a Administración local.

Real Decreto 2/2006, de 16 de xaneiro, polo que se establecen normas sobre prevención de riscos laborais na actividade dos funcionarios do Corpo Estatal de Policía.

 

LEXISLACIÓN RELATIVA ÁS FORZAS ARMADAS

 

Real Decreto 71/2019, do 15 de febreiro, polo que se regulan as pensións e indemnizacións do réxime de Clases Pasivas do Estado dos militares de complemento e dos militares profesionais de tropa e mariñeiría cunha relación de servizos de carácter temporal.

Real Decreto 60/2018, do 9 de febreiro, polo que se modifica o Real Decreto 1932/1998, do 11 de setembro, de adaptación dos capítulos III e V da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, ao ámbito dos centros e establecementos militares.

Resolución 400/38199/2015, do 21 de decembro, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 20 de novembro de 2015, polo que se aproba o Protocolo de actuación fronte ao acoso sexual e por razón de sexo nas Forzas Armadas.

Real Decreto 640/2011, de 9 de maio, polo que se modifica o Real Decreto 1755/2007, de 28 de decembro, de prevencion de riscos laborais do Pesoal Militar das Forzas Armadas e da organización dos servizos de prevención do Ministerio de Defensa.

Orde DEF/3385/2009, de 10 de decembro, sobre enfermidades de declaración obrigatoria no ámbito das Forzas Armadas.

Orde DEF/3573/2008, de 3 de decembro, pola que se establece a estrutura dos servizos de prevención de riscos laborais no Ministerio de Defensa.

Real Decreto 1755/2007, de 28 de decembro, de prevención de riscos laborais do persoal militar das Forzas Armadas e da organización dos servizos de prevención do Ministerio de Defensa. Modificado o art. 2.a) polo Real Decreo 640/2011 ao que tes acceso ao principio deste apartado.

Orde PRE/2457/2003, de 29 de agosto, pola que se aproba a Instrución sobre ordenación da Inspección de Traballo e Seguridade Social en empresas que exerzan actividades en centros, bases ou establecementos militares.

Real Decreto 1932/1998, de 11 de setembro, de adaptación dos capítulos III e V da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de Riscos Laborais, ao ámbito dos centros e establecementos militares. Modificados os arts. 1 e 4, por Real Decreto 67/2010, de 29 de xaneiro.

 

LEXISLACIÓN RELATIVA Á GARDA CIVIL

Resolución do 12 de novembro de 2018, da  Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre o Ministerio do Interior e o Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades, Ou.A., para a igualdade efectiva de mulleres e homes e facilitar a integración das mulleres na Garda Civil.

Orde INT/724/2006, de 10 de marzo, pola que se regulan os órganos de prevención de riscos laborais na Garda Civil. 

Real Decreto 179/2005, de 18 de febreiro, sobre prevención de riscos laborais na Garda Civil.


Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS