Financiado por:
/ Portada / Lexislación / Normativa xeral

LEXISLACIÓN XERAL GALEGA

12-01-2022 - DOG

LEI 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

LEI 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

LEI 3/2021, do 28 de xaneiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

LEI 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas. Corrección de erros DOG 01/03/2021.

Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2019. Corrección de erros de 21/01/20.

Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas de Galiza. Corrección de erros de 21/01/20.

Resolución do 5 de abril de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se acorda a publicación da Instrución do 1 de abril de 2019 pola que se establece o protocolo común para a xestión clínica e o seguimento da incapacidade temporal polos/as inspectores/as médicos/as e subinspectores/as sanitarios/as, controladores da xestión da incapacidade temporal, das unidades de inspección e control de saúde laboral desta consellería. Corrección de erros 10 de xuño de 2019.

Resolución do 1 de abril de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se acorda a publicación da Instrución do 18 de marzo de 2019 pola que se establece o protocolo común para a xestión clínica e o seguimento da incapacidade temporal por parte dos/das facultativos/as médicos/as das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde prescritores/as de procesos de incapacidade temporal.

RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2016, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta do 28 de abril de 2016 polo que se aproba o Protocolo para a prevención, a detección, a actuación e a resolución de situacións de acoso laboral e outras discriminacións no traballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón ao Protocolo

DECRETO lexislativo 1/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galiza en materia de política industrial.

DECRETO 165/2014, do 11 de decembro, polo que se aproban os estatutos do organismo autónomo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

DECRETO 54/2011, do 24 de marzo, polo que se regula a autorización e a actuación dos organismos de control en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia. Corrección de erros 6/4/17.

Orde do 17 de setembro de 2010 pola que se desenvolve o Decreto 406/2009, do 22 de outubro, polo que se crea o Rexistro de Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos da Comunidade Autónoma de Galiza.

Orde do 21 de abril de 2010 pola que se regula o proceso para a formación inicial en materia de prevención de riscos laborais para o persoal funcionario e laboral que accede á Xunta de Galiza a través dun proceso selectivo.

Orde do 9 de novembro de 2009 pola que se actualiza a composición da Comisión de Goberno do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga).

Resolución do 9 de setembro de 2009 pola que se lle dá publicidade ao acordo entre a Administración da Xunta de Galiza e as organizacións sindicais sobre determinadas condicións especiais de traballo para o establecemento das gardas dos técnicos/as dos centros de seguridade e saúde laboral con base no protocolo de coordinación entre a Consellería de Traballo e Benestar e a Fiscalía de Galiza, para a investigación eficaz e rápida dos delitos contra a vida, a saúde e a integridade física dos traballadores, así como para a execución efectiva das sentenzas condenatorias.

Orde do 12 de marzo de 2009 pola que se regula o procedemento para a acreditación das entidades formativas para a impartición do curso de coordinador/a en materia de seguridade e saúde nas obras de construción.

Orde do 16 de febreiro de 2009 pola que se lle dá publicidade ao acordo polo que se lle encomenda ao ISSGA, o desenvolvemento material das actividades relacionadas coa tramitación de expedientes e rexistro de datos relativos a exencións de auditorías en aplicación do Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro.

Orde do 30 de xullo de 2008 sobre publicación das sancións por infraccións moi graves en materia de prevención de riscos laborais e creación dun rexistro de consulta pública.

Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se dispón o inicio de actividades do ISSGA.

Decreto 130/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica e funcional do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

Decreto 70/2008, do 27 de marzo, sobre distribución de competencias entre os órganos da Administración autonómica galega para a imposición de sancións nas materias laborais, de prevención de riscos e por obstrución do labor inspector.

Lei 14/2007, de 30 de outubro, pola que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

Decreto 211/2003, do 3 de abril, sobre distribución de competencias entre os órganos da Xunta de Galicia para a imposición de sancións nas materias laborais, de prevención de riscos e por obstrucción do labor inspector.

Orde do 16 de xullo de 2001, pola que se regula a asistencia médico-farmacéutica a través do persoal sanitario dos servizos de prevención con vixilancia e control da saúde dos traballadores/as, segundo a lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais.

Orde do 4 de xaneiro de 2000 pola que se establece o rexistro e depósito das actas de designación dos delegados de prevención.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS