Financiado por:
/ Portada / Lexislación / Normativa xeral

LEXISLACIÓN XERAL EUROPEA

14-06-2022 - NORMATIVA EUROPEA

Recomendación da Comisión do 10 de xuño de 2022 relativa á definición de nanomaterial. DOUE 16/06/2022

Regulamento (UE) 2019/126 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de xaneiro de 2019, polo que se crea a Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo  EU- OSHA) e derrógase o Regulamento (CE) n° 2062/94 do Consello.

Regulamento (UE) 2019/127 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de xaneiro de 2019, polo que se crea a Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e de Traballo (Eurofound) e derrógase o Regulamento (CEE) n° 1365/75 do Consello.

Regulamento (UE) 2019/128 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de xaneiro de 2019, polo que se crea un Centro Europeo para o Desenvolvemento da Formación Profesional (Cedefop) e derrógase o Regulamento (CEE) n° 337/75 do Consello.

COM/2017/012 COMUNICACIÓN da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións. Traballo máis seguro e saudable para todos. Modernización da lexislación e as políticas da UE de saúde e seguridade no traballo.

DECISIÓN DO CONSELLO do 28 de xaneiro de 2014 pola que se autoriza aos Estados membros a ratificar, en interese da Unión Europea, o Convenio sobre traballo digno para os traballadores domésticos, de 2011, da Organización Internacional do Traballo (Convenio Nº 189).

Recomendación 2011/696/UE relativa á definición de nanomaterial. DOUE 20/10/2011

DIRECTIVA 2009/104/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de setembro de 2009, relativa ás disposicións mínimas de seguridade e de saúde para a utilización polos traballadores no traballo dos equipos de traballo (segunda Directiva específica con arranxo ao artigo 16, apartado 1, da Directiva 89/391/CEE).

DIRECTIVA 2007/30/CE do Parlamento Europea e do Consello do 20 de xuño de 2007 pola que se modifica a Directiva 89/391/CEE do Consello, as súas directivas específicas e as Directivas 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE do Consello, a fin de simplificar e racionalizar os informes sobre a súa aplicación práctica.

DIRECTIVA 2003/88/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 4 de novembro de 2003, relativa a determinados aspectos da ordenación do tempo de traballo.

DIRECTIVA 2001/45/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xuño de 2001, pola que se modifica a Directiva 89/655/CEE do Consello relativa ás disposicións mínimas de seguridade e de saúde para a utilización polos traballadores no traballo dos equipos de traballo (Segunda Directiva específica con arranxo ao apartado 1 do artigo 16 da Directiva 89/391/CEE)

DIRECTIVA 2000/34/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 22 de xuño de 2000, pola que se modifica a Directiva 93/104/CE do Consello relativa a determinados aspectos da ordenación do tempo de traballo, para incluír os sectores e as actividades excluídos de dita Directiva.

DIRECTIVA 95/63/CE do Consello, do 5 de decembro de 1995, pola que se modifica a Directiva 89/655/CEE relativa ás disposicións mínimas de seguridade e de saúde para a utilización polos traballadores no traballo dos equipos de traballo (segunda Directiva específica con arranxo ao apartado 1 do artigo 16 da Directiva 89/391/CEE. Derogada

DIRECTIVA 94/33/CE do Consello, do 22 de xuño de 1994, relativa á protección dos mozos no traballo.

Directiva 93/104/CE do Consello, do 23 de novembro de 1993, relativa a determinados aspectos da ordenación do tempo de traballo.

DIRECTIVA 92/85/CEE do Consello, do 19 de outubro de 1992, relativa á aplicación de medidas para promover a mellora da seguridade e da saúde no traballo da traballadora embarazada, que dese a luz ou en período de lactación (décima Directiva específica con arranxo ao apartado 1 do artigo 16 da Directiva 89/391/CEE)

DIRECTIVA 92/58/CEE do Consello, do 24 de xuño de 1992, relativa ás disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e de saúde no traballo (novena Directiva particular con arranxo ao disposto no apartado 1 do artigo 16 da Directiva 89/391/CEE)

DIRECTIVA 91/383/CEE do Consello, do 25 de xuño de 1991, pola que se completan as medidas tendentes a promover a mellora da seguridade e da saúde no traballo dos traballadores cunha relación laboral de duración determinada ou de empresas de traballo temporal.

DIRECTIVA 89/655/CEE, do 30 de novembro de 1989 relativa ás disposicións mínimas de seguridade e de saúde para a utilización polos traballadores no traballo dos equipos de traballo (Segunda Directiva específica con arranxo ao apartado 1 do artigo 16 da Directiva 89/391/CEE)

DIRECTIVA 89/654/CEE do Consello, do 30 de novembro de 1989, relativa ás disposicións mínimas de seguridade e de saúde nos lugares de traballo.

DIRECTIVA 89/391/CEE do Consello, do 12 de xuño de 1989, relativa á aplicación de medidas para promover a mellora da seguridade e da saúde dos traballadores no traballo (Directiva Marco).

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS