Financiado por:
/ Portada / Lexislación / Hixiene

LEXISLACIÓN ESPECÍFICA AMIANTO

20-10-2022 - HIXIENE

Lei 21/2022, de 19 de outubro, de creación dun fondo de compensación para as vítimas do amianto.

Resolución do Parlamento Europeo, de 20 de outubro de 2021, con recomendacións á Comisión sobre a protección dos traballadores contra o amianto. Publicada no DOUE o 05/05/2022

Proposición de Lei de creación dun fondo de compensación para as vítimas do amianto (corresponde ao número de expediente 125/000015 da XIII Lexislatura)  Boletn Oficial das Cortes Xerais. Congreso dos Deputados.

DECRETO 168/2019, do 12 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro Galego de Exposición Laboral ao Amianto.

Dictame do Comité Económico e Social Europeo sobre "Traballo con amianto na renovación enerxética"

ORDE do 27 de xuño de 2018 pola que se regulan os procedementos e se aproban e se dá publicidade dos modelos de solicitude e comunicación relativos aos traballos con risco de exposición ao amianto en Galicia.

Resolución de 2 de xullo de 2018, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica o Convenio de colaboración entre o Instituto Nacional da Seguridade Social e a Comunidade Autónoma de Galiza, para a realización de actuacións conxuntas en relación cos traballadores afectos de patoloxías derivadas da utilización laboral do amianto.

Real Decreto 598/2015, do 3 de xullo, polo que se modifican o Real Decreto 39/1997, o Real Decreto 485/1997, o Real Decreto 665/1997, e o Real Decreto 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo.

Resolución de 19 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se acredita ao Laboratorio de Hixiene Analítica do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral como laboratorio especializado no análise (recuento) de fibras de amianto.

DIRECTIVA 2009/148/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 30 de novembro de 2009 sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición ao amianto durante o traballo.

Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se lle dá publicidade ao acordo entre a Consellería de Traballo e o ISSGA polo que se lle encomenda ao ISSGA o desenvolvemento material de diferentes actividades relacionadas coa tramitación de expedientes e rexistro de datos en aplicación do Real Decreto 396/2006, do 31 de marzo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables ao traballo con risco de exposición ao amianto.

Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición.

Real Decreto 396/2006, do 31 de marzo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables aos traballos con risco de exposición ao amianto.

DIRECTIVA 2003/18/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de marzo de 2003, pola que se modifica a Directiva 83/477/CEE do Consello sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición ao amianto durante o traballo.

Real Decreto 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo.

Real Decreto 665/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores e traballadoras contra os riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante o traballo.

Real Decreto 108/1991, do 1 de febreiro, sobre a prevención e redución da contaminación do medio ambiente producida polo amianto.

Convenio 162 da OIT sobre a utilización do asbesto en condicións de seguridade.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS