Co financiamento de:
/ Portada / Delegados

As tres novas baixas por Incapacidade Temporal que entran en vigor o 1 de xuño

23-05-2023 - INCAPACIDADE TEMPORAL

A baixa por menstruación incapacitante, a baixa por aborto e a baixa na semana 39 de embarazo son os novos supostos para solicitar a incapacidade temporal. A Lei Orgánica 1/2023, do 28 de febreiro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo, na súa Disposición final terceira estabelece a modificación do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro

Crearanse tres novos supostos específicos de Incapacidade Temporal (IT):

1.- Baixa por regras incapacitantes

A baixa especial por menstruación incapacitante secundaria configúrase como unha situación especial de incapacidade temporal.

Mais qué se entende por menstruación incapacitante secundaria? O art. 2.6 da Lei antes mencionada defíneo expresamente como “situación de incapacidade derivada dunha dismenorrea xerada por unha patoloxía previamente diagnosticada”.

Neste senso, terá esta consideración aquela baixa laboral en que poida atoparse a muller en caso de menstruación incapacitante secundaria ou dismenorrea secundaria asociada a patoloxías tales como endometriosis, miomas, enfermidade inflamatoria pélvica, adenomiosis, pólipos endometriales, ovarios poliquísticos, ou dificultade na saída de sangue menstrual de calquera tipo, podendo implicar síntomas como dispareunia, disuria, infertilidade, ou sangrados máis abundantes do normal, entre outros.

O subsidio abonarase a cargo da Seguridade Social (SS) desde o día da baixa no traballo.

Esta novidade é moi importante posto que actualmente, en caso de baixa por IT, os tres primeiros días da baixa (a salvo do que dispoña o convenio colectivo) corren a conta da traballadora.

Agora ben, na actualidade xa é posible unha incapacidade temporal en caso de dismenorrea. De feito, a “Guía de Valoración de incapacidade temporal para médicos de atención primaria”, establece actualmente o seguinte:

“A dismenorrea, desde o punto de vista da incapacidade laboral, só poderá ser causa de Incapacidade Temporal para algunhas profesións e en mulleres con dismenorrea especialmente intensa ou con síntomas acompañantes que limiten a capacidade para asumir os requirimentos do traballo”.

En calquera caso, como norma xeral dita IT non debese superar os 3-4 días. O diagnóstico será fundamentalmente clínico.

Non existen probas complementarias imprescindibles para diagnosticar a dismenorrea primaria, pero en moitas ocasións levaránse a cabo se a situación faise máis prolongada e comprometida para descartar procesos orgánicos que sexan os causantes da sintomatoloxía (dismenorrea secundaria)”.

Agora ben, a novidade para partir do 1 de xuño de 2023 é que se incorpora expresamente como causa de IT a menstruación incapacitante secundaria, e especialmente, que esta baixa está cuberta desde o primeiro día, o cal si é un cambio enormemente relevante debido a que supón “rachar” co criterio tradicional de que os tres primeiros días de baixa (en calquera suposto de IT común) corren a cargo da traballadora (salvo que o convenio colectivo obrigue á empresa para abonalos).

2.- Baixa por aborto (interrupción do embarazo)

Créase unha IT especial común en caso de interrupción do embarazo, sexa voluntaria ou non.

O subsidio abonarase a cargo da SS desde o día seguinte ao da baixa no traballo, tendo a empresa o deber de abonar o salario íntegro correspondente ao día da baixa.

Establécese expresamente que “terán a consideración de situacións especiais de incapacidade temporal por continxencias comúns (…), así como a debida á interrupción do embarazo, voluntaria ou non, mentres reciba asistencia sanitaria polo Servizo Público de Saúde e estea impedida para o traballo, sen prexuízo daqueles supostos en que a interrupción do embarazo sexa debida a accidente de traballo ou enfermidade profesional, nese caso terá a consideración de situación de incapacidade temporal por continxencias profesionais”.

3.- Baixa na semana 39 de embarazo

Situación especial de IT por continxencias comúns desde o día primeiro da semana 39 de embarazo. Establécese expresamente que “se considerará tamén situación especial de incapacidade temporal por continxencias comúns a de xestación da muller traballadora desde o día primeiro da semana trixésima novena”

O subsidio abonarase a cargo da Seguridade Social desde o día seguinte ao da baixa no traballo. A empresa abonará o salario íntegro correspondente ao día da baixa.

ARTIGO 144.4 LXSS

ARTIGO 144.4 LXSS NOVA REDACCIÓN

Artigo 144.4. A obrigación de cotizar continuará na situación de incapacidade temporal, calquera que sexa a súa causa, na de nacemento e coidado de menor, na de risco durante o embarazo e na de risco durante a lactación natural, así como nas demais situacións previstas no artigo 166 en que así se estableza regulamentariamente.

Artigo 144.4. A obrigación de cotizar continuará na situación de incapacidade temporal, calquera que sexa a súa causa, incluídas as situacións especiais de incapacidade temporal por menstruación incapacitante secundaria, interrupción do embarazo, sexa voluntaria ou non, e xestación desde o día primeiro da semana trixésima novena; na de nacemento e coidado de menor; na de risco durante o embarazo e na de risco durante a lactación natural; así como nas demais situacións previstas no artigo 166 en que así se estableza regulamentariamente.

Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, as empresas terán dereito a unha redución do 75 por cento das cotas empresariais á Seguridade Social por continxencias comúns durante a situación de incapacidade temporal daqueles traballadores que cumprisen a idade de 62 anos. A estas reducións de cotas non lles resultará de aplicación o establecido no artigo 20.1.

Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, as empresas terán dereito a unha redución do 75 por cento das cotas empresariais á Seguridade Social por continxencias comúns durante a situación de incapacidade temporal daqueles traballadores que cumprisen a idade de 62 anos. A estas reducións de cotas non lles resultará de aplicación o establecido no artigo 20.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esíxese período mínimo de cotización?

No caso da IT por baixa incapacitante e da IT por interrupción do embarazo, non se esixe período mínimo de cotización. Con todo, no caso da IT durante a semana 39 de embarazo, si se esixe período mínimo de cotización.

Como se expedirán os partes de baixa e alta médica

As novas situacións especiais de IT teñen a consideración de IT por continxencias comúns. Por tanto, a emisión dos partes de baixa, confirmación e alta corresponderá en todo caso ao Servizo Público de Saúde (SPS) ao que estea vinculado o traballador en función do seu domicilio e, economicamente, serán a cargo da entidade que protexa a continxencia común dos traballadores da empresa.

Esta coordinación faise co obxectivo de que os SPS emitan os partes médicos polas novas situacións especiais de IT de acordo con os códigos de diagnóstico facilitados polo Ministerio de Sanidade.

En canto a actuacións no ámbito de cotización, a Seguridade Social ten clarexado (vía Boletín do Sistema REDE de data 16 de maio de 2023) que ata que se proceda á implantación da aplicación automática das condicións de cotización asociadas a cada unha das tres novas situacións especiais de IT, para a aplicación nas liquidacións de cotas destas condicións de cotización deberase solicitar dita aplicación a través do trámite “Situacións especiais de IT” da aplicación CASIA.

En calquera caso, as novas situacións especiais de IT aplicaranse ás liquidacións de cotas, con carácter xeral, mediante as peculiaridades que identifican a IT de pago delegado derivada de continxencias comúns -TPC 21 ou 25, en caso de aplicación diferida da compensación por IT-, iniciándose a posibilidade da compensación de cotas desde o inicio da prestación (o mesmo día da baixa médica na situación especial de menstruación incapacitante secundaria e ao día seguinte nas situacións especiais de interrupción do embarazo e xestación desde o primeiro día da 39º semana de xestación).

No caso de traballadores aos que se lles deba aplicar a IT en réxime de pago directo, calcularase o TPC 22 polo período da prestación.

Así mesmo, no caso de situación especial de IT desde o día primeiro da 39º semana de xestación, cando non se alcanzou período de cotización mínimo para o acceso á prestación, calcularase o TPC 22.

 

NOVAS SITUACIÓNS DE IT A PARTIRES DO 1 DE XUÑO DE 2023

IT

MENSTRUACIÓN INCAPACITANTE SECUNDARIA

INTERRUPCIÓN DO EMBARAZO  (IT COMÚN)

A PARTIRES DO DÍA 1 DA SEMÁN 39 DE EMBARAZO

COANTÍA

Do día 1 ao 20: 60% BR

A partires do día 21: 75% BR

Día 1: salario a cargo da empresa

Do día 2 ao 20: 60% BR

A partires do día 21: 75% BR

Día 1: salario a cargo da empresa

Do día 2 ao 20: 60% BR

A partires do día 21: 75% da BR

ESIXE MÍNIMO DE COTIZACIÓN?

NON

NON

SI

PERÍODO DE RECAÍDA

NON

En caso de recaída, o tramo iníciase no día da baixa médica

En caso de recaída o tramo iníciase no día da baixa médica

 

Normativa aplicable

FONTE: https://www.economistjurist.es/

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS