Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
4/9/2017
Facebook Twitter Google Plus Chuza Menéame del.icio.us
compartir

Os/as autónomos/as estarán cubertos nos accidentes “in itínere”

AUTÓNOMOS/AS
Dende o momento no que se produza a aprobación definitiva da lei, os/as autónomos/as que sufran un sinistro ao ir ou volver do lugar onde desenvolven habitualmente a súa actividade, terán dereito a percibir unha prestación por incapacidade laboral

A prestación poderase solicitar en todos os seus graos (parcial, total, total cualificada ou absoluta) e estenderase por un período de doce meses. A única limitación será para aqueles que realizan a súa actividade dende o domicilio.

Outras medidas a destacar da nova norma de autónomos que poderían entrar en vigor unha vez que se aprobe serían:

A exención do 100% da cota de autónomo durante un ano polo coidado de menores ou persoas dependentes.

Tarifa plana para as nais autónomas que cesaran a súa actividade e se reincorporen ao traballo incluso dous anos despois do cese ou bonificación do 80% da cota por continxencias común conforme a outras bases de cotización que non sexan a mínima.

A nova lei contempla tamén un total de tres baixas e tres altas anuais e o pago proporcional polos días de traballo a diferencia do procedemento actual no que o/a autónomo/a pagaba a cota íntegra independentemente do día en que se dera de alta.

Compatibilización do 100% da pensión co desenvolvemento dunha actividade, neste caso, a medida estará limitada aos autónomos/as que conten polo menos cun traballador ao seu cargo, independentemente do tipo de contrato que teña.

Outra das medidas que recollerá a Lei é o dereito para deducirse fiscalmente os gastos de manutención, cun límite de 3.000 euros ao ano (12 euros ao día) e a condición de que estes póidanse comprobar vía factura ou se realicen mediante sistemas de pago electrónicos. Para evitar posibles abusos, devanditos gastos só serán deducibles se se producen en días laborables e establecementos de hostalería.

Serán deducibles tamén os gastos relativos a subministracións, internet e telefonía no caso dos autónomos que desenvolvan a súa actividade desde o domicilio.

Tamén se alongría ata os doce mesese o período no que o/a autónomo/a pagaría a tarifa plana.

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais