Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
1/9/2017
Facebook Twitter Google Plus Chuza Menéame del.icio.us
compartir

A Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas (ECHA) adopta un plan de acción comunitario que avaliará 22 substancias perigosas.

ECHA
Nos próximos tres anos, 22 Estados membros avaliarán 115 substancias, das cales 22 foron seleccionadas recentemente. A partir da data de adopción, os Estados membros dispoñen de 12 meses para avaliar as 22 substancias especificadas para 2017.

A lista inclúe substancias amplamente utilizadas en lugares de traballo como xileno, negro de carbón, éter dietílico, acetato de vinilo e algúns nanomateriais.

O obxectivo destas avaliacións é identificar as principais substancias de posible risco para a saúde pública ou para o medio ambiente, así como garantir que ditas substancias se supriman progresivamente e se substitúan por alternativas máis adecuadas co tempo.

Unha substancia activa considerarase candidata a substitución se cumpre calquera dos seguintes criterios:

- Satisfai polo menos un dos criterios de exclusión.

- Está clasificada como sensibilizante respiratorio.

- Os seus valores de referencia toxicolóxicos son significativamente menores que os da maioría de substancias activas aprobadas para o mesmo tipo de produto e uso.

- Satisfai dous dos criterios para ser considerada PBT (persistente, bioacumulativa e tóxica).

- É preocupante para a saúde humana ou animal e para o medio ambiente, mesmo aínda que se tomen medidas moi restritivas de xestión de riscos.

- Contén unha proporción importante de isómeros non activos ou de impurezas.

Se, durante o proceso de aprobación dunha substancia activa, a autoridade avaliadora competente establece que unha substancia activa é unha posible candidata a substitución, esta circunstancia incluirase nas conclusións da súa avaliación. En tales casos, ECHA iniciará unha consulta pública.

As substancias activas que son candidatas a substitución non se aprobarán durante máis de sete anos, nin sequera no caso de renovación. Se a substancia activa satisfai un ou máis dos criterios de exclusión, só se aprobará durante cinco anos.

Se se establece que unha substancia activa é candidata a substitución, os produtos que conteñan dita substancia activa deberán someterse a unha avaliación comparativa no momento da autorización e só se autorizarán se non existe unha alternativa mellor.

En caso necesario, o Estado membro avaliador preparará unha proposta de decisión de ECHA para solicitar información adicional aos solicitantes de rexistro para aclarar os riscos sospeitosos. 

No plan 2016-2018, retiráronse seis substancias a petición dos Estados membros avaliadores.

Acceso á lista de substancias

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais