Ano 2019
  <   2016   2017   2018   2019
 
Xuño
26-06-2019
Hixiene postural no traballo no sector sanitario
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 26 de xuño de 2019 en Pontevedra.
24-06-2019
Formación específica de oficio para o sector da construción: albanelería
Curso de 20 horas de duración. Data prevista de inicio 24 de xuño de 2019 en Vigo.
21-06-2019
Formación específica de oficio para o sector da construción: traballos de demolición e rehabilitación
Curso de 6 horas de duración. Data prevista de inicio 21 de xuño de 2019 en Vigo.
19-06-2019
Saúde laboral para maiores de 55 anos. Negociación colectiva
Xornada de 4 horas de duración. Data prevista de inicio 19 de xuño de 2019 en Ferrol.
18-06-2019
Técnicas dietéticas de hábitos saudables en seguridade e hixiene alimentaria no entorno laboral
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 18 de xuño de 2019 en Vigo.
17-06-2019
Agresións ao persoal de sanidade: retos e actuacións ante un novo risco laboral emerxente
Curso de 4 horas de duración. Data prevista de inicio 17 de xuño de 2019 en Santiago de Compostela.
17-06-2019
Formación específica de oficio para o sector da construción: vehículos e movemento de terras
Curso de 6 horas de duración. Data prevista de inicio 17 de xuño de 2019 en Vigo.
13-06-2019
Influencia da alimentación segundo o tipo de traballo
Curso de 4 horas de duración. Data prevista de inicio 13 de xuño de 2019 en Ribeira.
12-06-2019
Prevención de estrés laboral no ámbito sanitario
Curso de 8 horas de duración. Data prevista de inicio 12 de xuño de 2019 en Ferrol.
10-06-2019
Riscos específicos no sector naval
Curso de 20 horas de duración. Data prevista de inicio 10 de xuño de 2019 en Vigo.
10-06-2019
Reducir o impacto dos riscos psicosociais mellorando as habilidades sociais para o traballo no sector sanitario
Curso de 20 horas de duración. Data prevista de inicio 10 de xuño de 2019 en Lugo.
10-06-2019
Saúde laboral a través de boas prácticas alimentarias
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 10 de xuño de 2019 en A Coruña.
06-06-2019
Saúde e alimentación. Comunicación motivacional efectiva no ámbito sanitario
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 6 de xuño de 2019 en Vigo.
06-06-2019
Hixiene postural no traslado de cargas no sector sanitario: escola de espalda
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 6 de xuño de 2019 en Ferrol.
04-06-2019
Validez xudicial das probas biomecánicas na valoración funcional
Xornada de 3 horas de duración. Data prevista de celebración 4 de xuño de 2019 en Ourense.
03-06-2019
Saúde e alimentación. Comunicación motivacional efectiva no ámbito sanitario
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 3 de xuño de 2019 en Santiago de Compostela.
03-06-2019
Adaptación de postos e condicións de traballo por razón de saúde e maternidade
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 3 de xuño de 2019 en Lugo.
Maio
28-05-2019
Enfoque da prl dende unha perspectiva de xénero
Curso de 5 horas de duración. Data prevista de inicio 28 de maio de 2019 en O Barco.
27-05-2019
Prevención de riscos laborais durante o embarazo e a lactación
Curso de 6 horas de duración. Data prevista de inicio 27 de maio de 2019 en O Barco.
24-05-2019
O radón como factor de risco laboral
Xornada de 3 horas de duración. Data prevista de celebración 24 de maio de 2019 en A Coruña.
22-05-2019
O radón como factor de risco laboral
Xornada de 3 horas de duración. Data prevista de celebración 22 de maio de 2019 en Pontevedra.
21-05-2019
O radón como factor de risco laboral
Xornada de 3 horas de duración. Data prevista de celebración 21 de maio de 2019 en Santiago de Compostela.
20-05-2019
Influencia da alimentación segundo o tipo de traballo
Curso de 4 horas de duración. Data prevista de inicio 20 de maio de 2019 en Pontevedra.
16-05-2019
Enfoque da prl dende unha perspectiva de xénero
Curso de 5 horas de duración. Data prevista de inicio 16 de maio de 2019 en Burela.
15-05-2019
Enfoque da prl dende unha perspectiva de xénero
Curso de 5 horas de duración. Data prevista de inicio 15 de maio de 2019 en Ourense.
15-05-2019
Alimentación na prevención de enfermidades profesionais no traballo por quendas
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 15 de maio de 2019 en A Coruña.
13-05-2019
Curso básico de prevención de riscos laborais de 60 horas
Curso básico de prevención de riscos laborais de 60 horas de duración. Data prevista de inicio 13 de maio de 2019 en Vigo.
13-05-2019
Alimentación na prevención de enfermidades profesionais no traballo por quendas
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 13 de maio de 2019 en Ribeira.
13-05-2019
Curso básico de prevención de riscos laborais de 60 horas
Curso básico de prevención de riscos laborais de 60 horas de duración. Data prevista de inicio 13 de maio de 2019 en Santiago de Compostela.
10-05-2019
Influencia da alimentación segundo o tipo de traballo
Curso de 4 horas de duración. Data prevista de inicio 10 de maio de 2019 en Santiago de Compostela.