Ano 2019
  <   2016   2017   2018   2019
 
Outubro
21-10-2019
Técnicas dietéticas de hábitos saudables en seguridade e hixiene alimentaria no entorno laboral
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 21 de outubro de 2019 en Ferrol.
19-10-2019
Saúde laboral e prevención de riscos no ensino
Curso de 8 horas de duración. Data prevista de inicio 9 de outubro de 2019 en Lugo.
18-10-2019
Avaliación de riscos e planificación da actividade preventiva
Xornada de 4 horas de duración. Data prevista de inicio 18 de outubro de 2019 en A Coruña.
17-10-2019
Saúde laboral e prevención de riscos no ensino
Curso de 8 horas de duración. Data prevista de inicio 17 de outubro de 2019 en Ourense.
16-10-2019
PRL e Xestión Medioambiental no sector naval
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 16 de outubro de 2019 en Ferrol.
14-10-2019
Alimentación saudable no entorno laboral
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 14 de outubro de 2019 en Ferrol.
09-10-2019
Responsabilidades en materia de prl
Xornada de 4 horas de duración. Data prevista de celebración 9 de outubro de 2019 en Ferrol.
09-10-2019
Enfoque da prl dende unha perspectiva de xénero
Curso de 5 horas de duración. Data prevista de inicio 9 de outubro de 2019 en Verín.
08-10-2019
Riscos e medidas preventivas asociados á hixiene dos alimentos nas cociñas hospitalarias
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 8 de outubro de 2019 en A Coruña.
07-10-2019
Primeiros auxilios
Curso de 8 horas de duración. Data prevista de inicio 7 de outubro de 2019 en A Coruña.
05-10-2019
Saúde laboral e prevención de riscos no ensino
Curso de 8 horas de duración. Data prevista de inicio 5 de outubro de 2019 en Vigo.
04-10-2019
Risco psicosocial: Acoso laboral (nocións básicas)
Curso de 6 horas de duración. Data prevista de inicio 4 de outubro de 2019 en Burela.
02-10-2019
Saúde e alimentación. Comunicación motivacional efectiva no ámbito sanitario
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 2 de outubro de 2019 en A Coruña.
01-10-2019
Reducir o impacto dos riscos psicosociais mellorando as habilidades sociais para o traballo no sector sanitario
Curso de 20 horas de duración. Data prevista de inicio 1 de outubro de 2019 en Monforte.
Setembro
30-09-2019
Curso básico de prevención de riscos laborais de 60 horas
Curso básico de prevención de riscos laborais de 60 horas de duración. Data prevista de inicio 30 de setembro de 2019 en Ferrol.
30-09-2019
Saúde e alimentación. Comunicación motivacional efectiva no ámbito sanitario
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 30 de setembro de 2019 en Ferrol.
28-09-2019
Saúde laboral e prevención de riscos no ensino
Curso de 8 horas de duración. Data prevista de inicio 28 de setembro de 2019 en A Coruña.
27-09-2019
Desgaste profesional. Síndrome de Burnout no sector sanitario
Curso de 6 horas de duración. Data prevista de inicio 27 de setembro de 2019 en Burela.
25-09-2019
Manexo de illamentos no ámbito do sector sanitario
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 25 de setembro de 2019 en Lugo.
25-09-2019
Manexo de illamentos no ámbito do sector sanitario
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 25 de setembro de 2019 en Lugo.
24-09-2019
Saúde laboral a través de boas prácticas alimentarias
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 24 de setembro de 2019 en Santiago de Compostela.
23-09-2019
Agresións ao persoal de sanidade: retos e actuacións ante un novo risco laboral emerxente
Curso de 4 horas de duración. Data prevista de inicio 23 de setembro de 2019 en Santiago de Compostela.
23-09-2019
Reducir o impacto dos riscos psicosociais mellorando as habilidades sociais para o traballo no sector sanitario
Curso de 20 horas de duración. Data prevista de inicio 23 de setembro de 2019 en Monforte.
19-09-2019
Alimentación saudable no entorno laboral
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 19 de setembro de 2019 en Ribeira.
18-09-2019
Accidente de traballo e adaptación do posto de traballo no ámbito sanitario: procedementos a seguir
Curso de 8 horas de duración. Data prevista de inicio 18 de setembro de 2019 en Pontevedra.
17-09-2019
Prevención de riscos laborais e promoción da saúde baseada na alimentación
Curso de 8 horas de duración. Data prevista de inicio 17 de setembro de 2019 en Santiago de Compostela.
16-09-2019
Curso básico de prevención de riscos laborais de 60 horas
Curso básico de prevención de riscos laborais de 60 horas de duración. Data prevista de inicio 16 de setembro de 2019 en Cee.
16-09-2019
Curso de prevención e control de incendios en centros hospitalarios
Curso de 20 horas de duración. Data prevista de inicio 16 de setembro de 2019 en Ourense.
13-09-2019
Risco psicosocial: acoso laboral. Ferramentas de detección e análise
Xornada de 4 horas de duración. Data prevista de celebración 13 de setembro de 2019 en A Coruña.
13-09-2019
Influencia da alimentación segundo o tipo de traballo
Curso de 4 horas de duración. Data prevista de inicio 13 de setembro de 2019 en A Coruña.