Ano 2020
  <   2017   2018   2019   2020
 
Abril
21-04-2020
Tecnoestrés e outros riscos das novas tecnoloxías no traballo (4 horas)
ADIADO. Curso de 4 horas de duración. Data prevista de inicio 21 de abril de 2020 en Ferrol.
21-04-2020
Prevención de riscos psicosociais no sector sanitario: resolución de conflitos (10 horas)
ADIADO. Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 21 de abril de 2020 en Vilagarcía de Arousa.
20-04-2020
Curso Básico 60 horas
ADIADO. Curso básico de prevención de riscos laborais de 60 horas de duración. Data prevista de inicio 20 de abril de 2020 en Burela.
20-04-2020
Adaptación de postos e condicións de traballo por razón de saúde e maternidade no sector sanitario (10 horas)
ADIADO. Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 20 de abril de 2020 en Santiago de Compostela.
17-04-2020
Consecuencias dun accidente de traballo: sociais, administrativas e penais (4 horas)
ADIADO. Xornada de 4 horas de duración. Data prevista de celebración 17 de abril de 2020 en A Coruña.
16-04-2020
Acoso laboral e acoso sexual no ámbito laboral (8 horas)
ADIADO. Curso de 8 horas de duración. Data prevista de inicio 16 de abril de 2020 en Burela.
15-04-2020
Prevención de riscos alimentarios nos comedores colectivos (4 horas)
ADIADO. Curso de 4 horas de duración. Data prevista de inicio 15 de abril de 2020 en Ferrol.
15-04-2020
Avaliación de riscos e planificación da actividade preventiva (4 horas)
ADIADO. Xornada de 4 horas de duración. Data prevista de celebración 15 de abril de 2020 en Ferrol.
15-04-2020
Alimentación na prevención de enfermidades profesionais no traballo por quendas (10 horas)
ADIADO. Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 15 de abril de 2020 en Ourense.
15-04-2020
A contaminación ambiental no traballo e no noso entorno (4 horas)
ADIADO. Xornada de 4 horas de duración. Data prevista de celebración 15 de abril de 2020 en Ourense.
14-04-2020
Curso Básico 60 horas
ADIADO. Curso básico de prevención de riscos laborais de 60 horas de duración. Data prevista de inicio 14 de abril de 2020 en Vilagarcía de Arousa.
13-04-2020
PRL en traballos con PVD (6 horas)
ADIADO. Curso de 6 horas de duración. Data prevista de inicio 13 de abril de 2020 en O Barco.
Marzo
30-03-2020
PRL e Xestión medioambiental no sector naval
ADIADO. Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 30 de marzo de 2020 en Ferrol.
25-03-2020
Formación específica de oficio para o sector da construción: vehículos e movemento de terras
ADIADO. Curso de 6 horas de duración. Data prevista de inicio 25 de marzo de 2020 en Santiago de Compostela.
18-03-2020
A acción sindical na saúde laboral: principios básicos
ADIADO. Xornada de 4 horas de duración. Data prevista de celebración 18 de marzo de 2019 en Ferrol.
13-03-2020
A saúde laboral como materia integrada na estratexia sindical
ADIADO. Xornada de 4 horas de duración. Data prevista de celebración 13 de marzo de 2019 en A Coruña.
11-03-2020
Formación específica de oficio para o sector da construción: vehículos e movemento de terras
ADIADO. Curso de 6 horas de duración. Data prevista de inicio 11 de marzo de 2020 en Ourense.
11-03-2020
Curso Básico 60 horas
ADIADO. Curso básico de prevención de riscos laborais de 60 horas de duración. Data prevista de inicio 11 de marzo de 2020 en Ferrol.
05-03-2020
Riscos psicosociais asociados ás novas tecnoloxías no entorno sanitario
ADIADO. Curso de 4 horas de duración. Data prevista de inicio 5 de marzo de 2020 en Santiago de Compostela.
05-03-2020
As relacións interpersoais como factor de risco psicosocial no sector sanitario
ADIADO. Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 5 de marzo de 2020 en Monforte.
04-03-2020
Alimentación na prevención de enfermidades profesionais no traballo por quendas
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 4 de marzo de 2020 en Ferrol.
03-03-2020
Desgaste profesional, Sindrome de Burnout no sector sanitario
Curso de 6 horas de duración. Data prevista de inicio 3 de marzo de 2020 en Pontevedra.
03-03-2020
Conceptos básicos. Actuación dos delegados/as de prevención
Xornada de 4 horas de duración. Data prevista de celebración 3 de marzo de 2019 en Lugo.
Febreiro
18-02-2020
Riscos psicosociais asociados ás relacións interpersoais e á comunicación no lugar de traballo
Curso de 8 horas de duración. Data prevista de inicio 18 de febreiro de 2020 en Ferrol.
18-02-2020
Curso Básico 60 horas
ADIADO. Curso básico de prevención riscos laborais de 60 horas de duración. Data prevista de inicio 18 de febreiro de 2020 en A Coruña.
17-02-2020
Marco normativo básico de prl
Xornada de 4 horas de duración. Data prevista de celebración 17 de febreiro de 2020 en Santiago de Compostela
14-02-2020
A xornada laboral no sector sanitario e a súa relación co risco psicosocial
Curso de 6 horas de duración. Data prevista de inicio 14 de febreiro de 2020 en Burela.
12-02-2020
Curso teórico-práctico de prevención
Curso de 4 horas de duración. Data prevista de inicio 12 de febreiro de 2020 en Ferrol.
11-02-2020
Alimentación saudable no entorno laboral
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 11 de marzo de 2020 en O Barco.
06-02-2020
Alimentación na prevención de enfermidades profesionais no traballo por quendas
Curso de 10 horas de duración. Data prevista de inicio 6 de febreiro de 2020 en O Barco.